Petőfi-emlékév, marosvásárhelyi megemlékezés

A magyar Országgyűlés Petőfi Sándor – a magyar költészet egyik legkiemelkedőbb és legismertebb alakja – születésének 200. évfordulója alkalmából, valamint a méltó megemlékezések megszervezésének biztosítása céljából a 2022-es és 2023-as esztendőt Petőfi Sándor-emlékévvé nyilvánította.

Tekintettel a költő január elsejei születésére, kettős emlékévről beszélhetünk, amely 2022. január elsején kezdődik, bár kiemelt időszaka – a magyarországi tanévhez igazodva – 2022. szeptember 1. és 2023. augusztus 31. között lesz. Az emlékév egyik célja, hogy a nemzettudat, a nemzeti összetartozás erősödjön, és azt szeretnék, ha az évforduló alkalmat adna arra is, hogy a magyar irodalmat és ezen keresztül a magyar kultúrát megmutathatnák a világnak. Dr. Kásler Miklós miniszter szavaival élve: „Petőfi honfiúi szeretettel szerette hazáját, mindent képes volt feláldozni, akár még az életét is. Tehát fiatalságunknak ezt a tisztaságát kellene megérteni, továbbá, hogy a forradalmi tettek mögött lehetnek rendkívül tiszta gondolatok, nagyon nemes érzések, egy nemzet sorsát előrevivő mozzanatok”.

A marosvásárhelyi magyarság szívében elevenen él a világszabadság nagy költőjének alakja, emlékét az utókor kegyelettel őrzi. Marosvásárhely közössége méltóképpen adózik az élete utolsó előtti éjszakáját városunkban töltő Petőfi Sándor emlékének. A Görög-házon elhelyezett emléktábla után halálának százötvenedik évfordulóján a közeli Teleki-házra került Petőfi-dombormű. A harmadik emlékjel a költő 2000. december 16-án felavatott egész alakos bronzszobra, amely alkalmat ad a születése napján, valamint a nemzeti ünnepen sorra kerülő ünnepségek megtartására.

A hagyományoknak megfelelően január elsején, szombaton fél egy órakor az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Maros megyei szervezete ünnepséget tart a Petőfi-szobornál, a költő születésére és szellemiségére emlékezve. A szervezők a járványügyi szabályok betartására kérik a jelenlevőket.

Dr. Ábrám Zoltán, 

az EMKE alelnöke

www.e-nepujsag.ro, 2022. január 4.