Felhívás Bihar megyei és nagyváradi magyar civil szervezetekhez

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) 1885-ben Kolozsváron alakult meg, 1991-ben újjáalakult, majd 2004-től önálló ernyőszervezetté, művelődési civil szervezetek szövetségévé vált. Fő célja a magyar nemzeti öntudat és művelődés erősítése, főleg Erdély szórványmagyar közösségei körében, de az összes magyarlakta területeken is. Az EMKE feladatának tekinti az összetartozás jegyében a civil szervezetek, magyar házak, közösségek közművelődési célokra aktivizálható rétegének feltérképezését és a közművelődési és civil munka újraindításához vagy magasabb szintre emeléséhez, korszerűsítéséhez szükséges emberi erőforrás felmérését, aktiválását, egyfajta helyi kapunyitási program beindítását az utóbbi nehéz idők után.

Unknown ObjectEmiatt cselekvési tervet készít 14 megye, így a Bihar megyei magyar civil szervezetek helyzetéről is, hogy munkájukat minél hatékonyabban segíthesse. A cselekvési terv célja az is, hogy azokat a jogi személyként működő kis szervezeteket is megkeresse, akiknek nincs alkalmazottjuk, a megszűnés közelében vannak és próbálja meg újra aktivizálni őket. Mindemellett segíti a nem bejegyzett, jól működő szervezeteket jogi útra terelni. A tovább, vagy ismét tevékenykedő szervezeteknek az EMKE célzott támogatás kezdeményezését tervezi beindítani, ami biztosítaná folyamatos működésüket a jövőben.

Ennek érdekében tisztelettel kérjük a különböző Bihar megyei és nagyváradi magyar civil szervezetek vezetőit, képviselőit vagy aktív tagjait, hogy segítsék ezt a munkát, vegyenek részt ebben a cselekvési tervben azzal, hogy kitöltik a kérdőívet, amely az alábbi címen érhető el és ott helyben ki is tölthető: https://survey.uni-nke.hu/index.php/192955?newtest=Y&lang=hu

Kérjük, ha tud olyan civil szervezetről, munkatársról, aki nem kapott ilyen felhívást, de kitöltené a kérdőívet, továbbítsa ezt a felhívást számára, a kérdőív hivatkozásával együtt. A kérdőív kitöltése 45 percet vesz igénybe.

Az esetleges kérdéseiket vagy a kitöltött kérdőívet küldjék Fleisz Judit ([email protected]), illetve Tóth Emerencia ([email protected]) kérdezőbiztosoknak. Mindemellett kérdéseivel fordulhat az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesülethez is az [email protected] e-mail címen. A beküldési határidő 2021. augusztus 10.

Kérdőívünkre adott válaszaival Ön is hozzájárul munkánk sikerességéhez, illetve azon tervünk megvalósításához, hogy a szervezetek, magyar házak működési kereteinek, infrastrukturális és anyagi helyzetének minőségén a közeljövőben javítani tudjunk.

Segítségét és együttműködését előre is köszönjük!

Nagyvárad, 2021. július 15.

Dr. Széman Péter EMKE-elnök

Dr. Fleisz János, az EMKE partiumi területi alelnöke

 

erdon.ro, 2021 július 16.