Megemlékezés volt a majtényi síkon

A II. Rákóczi Ferenc vezette szabadságharc befejezésének 310. évfordulójára és a 345 évvel ezelőtt született „nagyságos fejedelemre” emlékeztek a domahidi vasútállomás mögött található kuruc-emlékműnél az elmúlt hétvégén.

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület kezdeményezésére református áhítattal és ünnepi műsorral tisztelegtek a Kárpát-medence történetét meghatározó, 1711-ben véget érő szabadságharc hősei előtt.

Az egyházi áhítat során Tolnay István nagykárolyi református esperes a 2Kor 3,17 igevers alapján szólt az egybegyűltekhez. Elmondta: II. Rákóczi Ferenc fejedelem bibliaolvasó ember volt, és tudta, hogy a szabadságnak sokkal nagyobb értéke van, mintha az ember csak egy talpalatnyi földért vagy a saját hatalmának a megmutatásáért küzdene. Hívő keresztyén ember volt és igaz hazafi, aki azért küzdött, mert látta azt, hogy a magyar nemzetnek, s ezen belül az erdélyieknek -a maguk soknemzetűségével- milyen nagy szükségük van a szabadságra, az önállóságra, ahhoz, hogy fejlődni tudjon ez a térség. Az igazi szabadság ma nem az, ami látszik. Nem az, amit az Európai Unió nekünk felmutat, nem az, amit a média sugároz és belénk akar sulykolni. „Az igazi szabadság az, amikor visszatudunk térni azokhoz a gyökereinkhez, amelyben II. Rákóczi Ferenc és társai hittek. Az igazi szabadság az, amikor a mai ember is felismeri, hogy nincs más út, csak az Isten, a Krisztus útja. Az igazi szabadság az, ahol az Isten szent lelke munkálkodik a szívekben és a lelkekben. Munkálja a békességet, munkálja a békés együttélést népek, nemzetek, etnikumok között, és munkálja azt a jövendőt, amelyben reményeink szerint unokáink is olyan méltóképpen fognak majd megemlékezni elhunyt nagyjainkról, mint ahogy mi tesszük. Adja Isten, hogy az Ő szent lelke hozza el számunkra is az igazi, Isten szerinti szabadságot!” – fogalmazott az esperes. Muzsnay Árpád főszervező elmondta, hogy mindannyiunk kötelessége népünk jelentős eseményeiről megemlékezni. Örömét fejezte ki, hogy a világjárvány ellenére negyvennél is több személy gyűlt össze a majtényi síkon. A „Szatmári béke” eseményeiről Toroczkai Sándor, a Szent István Kör tiszteletbeli elnöke tartott előadást. A szavalatokat és énekeket tartalmazó ünnepi műsorban közreműködött: Egri Kriszta, Szökőcs Zsuzsanna és lánya, Ary Dávid, Széles Dénes és a szilágysomlyói 16-os Számú Báthory István Cserkészcsapat, amelynek tagjai díszőrséget is álltak az emlékműnél. A szavalatok és kuruc dalok elhangzása után főhajtással és az obeliszk talapzatára elhelyezett egy-egy szál virággal vagy koszorúval tisztelegtek a résztvevők elődeink emléke előtt. Az ünnepség nemzeti imánk eléneklésével zárult.

Forrás: nkre.ro

www.anziksz.com, 2021. április 26.