ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  [email protected]

Címlap

Díjak – 2020

Idén a díjkiosztó gálát a járványügyi intézkedések értelmében szűk körben, csak a meghívottak részvételével tartjuk meg 2020. november 7-én, a nagyközönség számára online közvetítésben a Facebook-oldalunkon lesz követhető.

2020-ban a díjátadó gálára Kolozsvár-Alsóvárosi Református Egyházkerület templomában (Kétágú templom) kerül sor, szombaton, november 7-én délután 2 órától.

1. Balázs Ferenc-díj
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület a Mészkői Unitárius Egyházközség részére – épített és szellemi örökségének őrzéséért és közkinccsé tételéért – Balázs Ferenc-díjat adományoz.

2. Gr. Bánffy Miklós-díj
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Dimény Levente színművésznek, rendező- koreográfusnak – érzékeny és kiemelkedő színészi szerepformálásaiért, társulatvezetői munkásságáért, a modern-kortárs táncművészet partiumi megteremtéséért és népszerűsítéséért – gr. Bánffy Miklós-díjat adományoz.

3. Bányai János-díj
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Szabó Árpád Töhötöm néprajzkutató részére – gazdasági antropológiai kutatásaiért és intézményvezetői munkásságáért – Bányai János-díjat adományoz.

4. Janovics Jenő-díj
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület a Marosvásárhelyi Rádió magyar szerkesztősége részére – a magyarságért, valamint a közművelődés terén végzett munkájuk elismeréseképpen – Janovics Jenő-díjat adományoz.

5. Kallós Zoltán-díj
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Fazakas János részére – a néptánchagyományok továbbadását szolgáló több évtizedes oktatói és közművelődési munkássága elismeréseképpen – Kallós Zoltán-díjat adományoz. 

6. Kőváry László-díj
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Zsigmond Enikő részére – ismeretterjesztő írásai, színes túratérképei, valamint a székelyföldi borvízpalackozó üzemek elindításában végzett tevékenysége, kimagasló geológusi munkássága elismeréseként – Kőváry László-díjat adományoz.

7. Gr. Kun Kocsárd-díj
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Balázs Bécsi Attila, a TÉKA Alapítvány elnöke részére – az intézményalapító, szórványiskolát és -kollégiumot létrehozó és működtető tevékenysége elismeréseképpen – gr. Kun Kocsárd-díjat adományoz.

8. Monoki István-díj
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Bedő Melinda részére – a modern könyvtári infrastruktúra megteremtésében elért eredményeiért, könyvtárosképzés, közösségépítés és kistelepülési könyvtárfejlesztés terén végzett odaadó munkájáért – Monoki István-díjat adományoz.

9. Nagy István-díj
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Lőfi Gellért részére – az erdélyi magyar kórusmozgalomban, a magyar közösség érdekében kifejtett kiemelkedő művészi és kiváló, önzetlen oktatói tevékenysége elismeréseképpen – Nagy István-díjat adományoz.

10. Poór Lili-díj
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Fincziski Andrea színművész részére – példaértékű és szerteágazó alkotói tevékenysége elismeréseként, érzékenységgel és szenvedéllyel megélt valamennyi szerepéért – Poór Lili-díjat adományoz. 

11. Spectator-díj
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Bodolai Gyöngyi részére – több évtizedes munkásságáért, különös tekintettel a mezőségi szórványközösségek életét bemutató írásaiért, valamint kiemelkedő egészségügyi szakcikkeiért – Spectator-díjat adományoz.

12. Szolnay Sándor-díj
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Sánta Csaba részére – a kortárs szobrászatban kifejtett kimagasló munkássága, a groteszk irányába nyitó, modern vonalú egyedi formavilágának létrehozása elismeréseképpen – Szolnay Sándor-díjat adományoz. 

ÉLETMŰDÍJ

1. Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Egyed Ákos történész, akadémikus, író részére – a tudományosság terén, az EME megújításában és a KAB létrehozásában végzett munkája elismeréseképpen – életműdíjat adományoz.

2. Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Cseke Péter író, egyetemi oktató részére – az írói tevékenysége, valamint az ifjú nemzedékek nevelésében végzett munkája elismeréseképpen – életműdíjat adományoz.

DÍSZOKLEVÉL

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület a Román Televízió Bukaresti Magyar Nyelvű Adása beindulásának 50. évfordulója alkalmából, a szerkesztőség munkájának elismeréseként díszoklevelet adományoz.

TISZTELETBELI TAG

1. Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület a Brassó megyei szórványban, valamint az EMKE elnökségben kifejtett kiemelkedő munkássága elismeréseként Házy Bakó Esztert az EMKE tiszteletbeli tagjává választotta. 

2. Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület a romániai magyar civil életben végzett munkájáért, népzenészként és operaigazgatóként az erdélyi magyar zenekultúra terén, valamint a civil szervezetek támogatásában kifejtett sokrétű közművelődési tevékenységéért az EMKE társadalomszervezési alelnökét, Szép Gyulát az EMKE tiszteletbeli tagjává választotta. 

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés