ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  [email protected]

Címlap

Díjak – 2018

2018-ban 11 elismerést adományozunk a közművelődési kultúra különféle területein tevékenykedő személyeknek.

Emellett az év folyamán több, kiváló közművelőnek járó oklevelet is átadtunk.

1. Gr. Bánffy Miklós-díj
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Szép Gyula zenetanár, népzenész, operaigazgató részére – a kolozsvári operai élet megújításáért, a Kolozsvári Magyar Gyermekkórus létrehozásáért, a táncházmozgalom elindításáért, közművelődési és intézményszervező munkásságáért – gr. Bánffy Miklós-díjat adományoz.

2. Bányai János-díj
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület dr. Furu Árpád műemlékvédelmi szakmérnök, néprajzkutató részére – a népi építészet kutatásáért, az építészeti örökség módszeres feltárásáért és szakmai munkásságáért – Bányai János-díjat adományoz.

3. Kacsó András-díj
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Benkő Éva pedagógus részére – a népi hagyományok átörökítésében vállalt generációkon átívelő kitartó odaadásáért, az aprók táncháza mozgalom folytonosságáért, és szívből jövő oktató munkájáért – Kacsó András-díjat adományoz.

4. Kovács György-díj
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Szűcs Ervin színművész részére – jelentős alakítások sorát megteremtő nagyhatású színészetéért – Kovács György-díjat adományoz.

5. Kőváry László-díj
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Halász Péter helytörténész, néprajzkutató részére –a magyarság és kiemelten a csángómagyarok néprajzának feltárásáért, honismereti kutató és ismeretterjesztő tevékenységéért, valamint a közművelődés terén végzett munkásságáért – Kőváry László-díjat adományoz.

6. Gr. Mikó Imre-díj
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Kocsis Sándor részére – aki önzetlenül és sokrétűen támogatja a kolozsvári magyar kulturális, oktatási és hagyományőrző egyesületek, egyházak és iskolák tevékenységét – gr. Mikó Imre-díjat adományoz.

7. Monoki István-díj
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Gurka-Balla Ilona könyvtáros részére – a hazai magyar könyvtárosképzésért végzett áldozatos munkájáért, eredményes könyvtárosi életpályájának elismeréséért – Monoki István-díjat adományoz.

8. Nagy István-díj
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Almási István népzenekutató, folklorista részére – kimagasló, az erdélyi népdalkincs felkutatása és közkincsé tétele irányában kifejtett több évtizedes, tudományos, kutatói, oktatói tevékenysége elismeréseképpen – Nagy István-díjat adományoz.

9. Poór Lili-díj
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Egyed Apollónia magánénekesnek – maximális odaadással, szenvedéllyel életre hívott szerepeiért, hiszen igazi, elhivatott művésszé az válik, aki a fentről kapott talentumokkal jól sáfárkodik – Poór Lili-díjat adományoz.

10. Spectator-díj
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Simon Judit újságíró részére – belpolitikai beszámolóiért és elemzéseiért, valamint színházi írásaiért, színikritikáiért – Spectator-díjat adományoz.

11. Szolnay Sándor-díj
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Árkossy István festő- és grafikusművész részére – kimagasló festői, grafikusi és művészeti írói tevékenysége elismeréseképpen – Szolnay Sándor-díjat adományoz.

 

KIVÁLÓ KÖZMŰVELŐ OKLEVÉL

OKLEVÉL, melyet az, Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Sófalvi Szabolcs polgármesternek, a marosszentgyörgyi Petőfi-szobor állíttatójának adományoz, szerteágazó kulturális tevékenységek támogatása iránti elismerésül. (2018 áprilisában, EMKE Maros Megyei Szervezet)

OKLEVÉL, melyet az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Takács Gyöngyi kultúraszervezőnek adományoz, a nagyszebeni magyar közművelődési élet fellendítése érdekében kifejtett tevékenysége iránti elismerésül. (2018 áprilisában, EMKE Maros Megyei Szervezet)

OKLEVÉL, melyet az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Plesch Katalin kultúraszervezőnek adományoz, a besztercei magyar közművelődési élet fellendítése érdekében kifejtett tevékenysége iránti elismerésül. (2018 áprilisában, EMKE Maros Megyei Szervezet)

OKLEVÉL, melyet az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Strâmbuné Osztrovszki Erzsébetnek adományoz a magyar oktatás újraindításáért, az Óradna és környéke szórványmagyarsága kulturális életben kifejtett minőségteremtő, kiemelkedő hagyományőrző tevékenységéért. (2018. Kolozsvár – Óradna, 2018. augusztus 4.)

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés