Díjak – 2018

2018-ban 11 elismerést adományozunk a közművelődési kultúra különféle területein tevékenykedő személyeknek.

Emellett az év folyamán több, kiváló közművelőnek járó oklevelet is átadtunk.

1. Gr. Bánffy Miklós-díj
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Szép Gyula zenetanár, népzenész, operaigazgató részére – a kolozsvári operai élet megújításáért, a Kolozsvári Magyar Gyermekkórus létrehozásáért, a táncházmozgalom elindításáért, közművelődési és intézményszervező munkásságáért – gr. Bánffy Miklós-díjat adományoz.

2. Bányai János-díj
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület dr. Furu Árpád műemlékvédelmi szakmérnök, néprajzkutató részére – a népi építészet kutatásáért, az építészeti örökség módszeres feltárásáért és szakmai munkásságáért – Bányai János-díjat adományoz.

3. Kacsó András-díj
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Benkő Éva pedagógus részére – a népi hagyományok átörökítésében vállalt generációkon átívelő kitartó odaadásáért, az aprók táncháza mozgalom folytonosságáért, és szívből jövő oktató munkájáért – Kacsó András-díjat adományoz.

4. Kovács György-díj
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Szűcs Ervin színművész részére – jelentős alakítások sorát megteremtő nagyhatású színészetéért – Kovács György-díjat adományoz.

5. Kőváry László-díj
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Halász Péter helytörténész, néprajzkutató részére –a magyarság és kiemelten a csángómagyarok néprajzának feltárásáért, honismereti kutató és ismeretterjesztő tevékenységéért, valamint a közművelődés terén végzett munkásságáért – Kőváry László-díjat adományoz.

6. Gr. Mikó Imre-díj
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Kocsis Sándor részére – aki önzetlenül és sokrétűen támogatja a kolozsvári magyar kulturális, oktatási és hagyományőrző egyesületek, egyházak és iskolák tevékenységét – gr. Mikó Imre-díjat adományoz.

7. Monoki István-díj
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Gurka-Balla Ilona könyvtáros részére – a hazai magyar könyvtárosképzésért végzett áldozatos munkájáért, eredményes könyvtárosi életpályájának elismeréséért – Monoki István-díjat adományoz.

8. Nagy István-díj
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Almási István népzenekutató, folklorista részére – kimagasló, az erdélyi népdalkincs felkutatása és közkincsé tétele irányában kifejtett több évtizedes, tudományos, kutatói, oktatói tevékenysége elismeréseképpen – Nagy István-díjat adományoz.

9. Poór Lili-díj
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Egyed Apollónia magánénekesnek – maximális odaadással, szenvedéllyel életre hívott szerepeiért, hiszen igazi, elhivatott művésszé az válik, aki a fentről kapott talentumokkal jól sáfárkodik – Poór Lili-díjat adományoz.

10. Spectator-díj
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Simon Judit újságíró részére – belpolitikai beszámolóiért és elemzéseiért, valamint színházi írásaiért, színikritikáiért – Spectator-díjat adományoz.

11. Szolnay Sándor-díj
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Árkossy István festő- és grafikusművész részére – kimagasló festői, grafikusi és művészeti írói tevékenysége elismeréseképpen – Szolnay Sándor-díjat adományoz.

 

KIVÁLÓ KÖZMŰVELŐ OKLEVÉL

OKLEVÉL, melyet az, Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Sófalvi Szabolcs polgármesternek, a marosszentgyörgyi Petőfi-szobor állíttatójának adományoz, szerteágazó kulturális tevékenységek támogatása iránti elismerésül. (2018 áprilisában, EMKE Maros Megyei Szervezet)

OKLEVÉL, melyet az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Takács Gyöngyi kultúraszervezőnek adományoz, a nagyszebeni magyar közművelődési élet fellendítése érdekében kifejtett tevékenysége iránti elismerésül. (2018 áprilisában, EMKE Maros Megyei Szervezet)

OKLEVÉL, melyet az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Plesch Katalin kultúraszervezőnek adományoz, a besztercei magyar közművelődési élet fellendítése érdekében kifejtett tevékenysége iránti elismerésül. (2018 áprilisában, EMKE Maros Megyei Szervezet)

OKLEVÉL, melyet az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Strâmbuné Osztrovszki Erzsébetnek adományoz a magyar oktatás újraindításáért, az Óradna és környéke szórványmagyarsága kulturális életben kifejtett minőségteremtő, kiemelkedő hagyományőrző tevékenységéért. (2018. Kolozsvár – Óradna, 2018. augusztus 4.)