ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

Programok

Romániai Magyar Házak IV. Találkozója

Magyar Házak szerepe a helyi értékek feltárásában, nemzeti identitásunk megőrzése érdekében.
A Magyar Házak működésének fenntarthatósága.

Helyszín: Bethlen Kata Diakóniai Központ, Ponorului 1. sz.

Kolozsvár, 2016. november 11-12.

Programtervezet (a szervezők a változatás jogát fenntartják!)

2016. nov. 11., péntek

17:00 Könyvbemutató. Fleisz János: Az Erdélyi Magyar Újságírás története 1940–44 között. Györkös Mányi Albert Emlékház.
19:00 Magyar Házak Találkozója: a résztvevők bemutatkozása. Diakónia
 

2016. nov. 12., szombat

9:00 Megnyitó, üdvözlések
9:45 Magyar Házak fenntarthatósága
 – Tibád Zoltán (Bethlen Gábor Alap) – 35’
 – Megbeszélés – 40’
10:50 – 11:15 Kávészünet
 – Márton Katalin (Communitas Alapítvány) – 35’
 – Megbeszélés – 40’
12:20 Értékfeltárás
 – Jakab Antal Zsolt (Kriza János Néprajzi Társaság) – 35’
 – Megbeszélés: a helyi értékek feltárásának lehetőségei a Magyar Házak esetében – 60’

15:30 Jó példák – sikeres programok a Magyar Házakban (házanként 30’, megbeszélés 15’)

 – DIO Ház (Szászrégen)
 – Romániai Magyar Gazdák Egyesülete Marosi Szervezete
17:00–17:15 Kávészünet
 – Dr. Szász Pál Magyar Közösségi Ház (Nagyenyed)
 – Teleki Magyar Ház (Nagybánya) – Dávid Lajos: Sok KICSI sokra megy – közösségépítés és fenntarthatóság
18:45 A magyar nyelv napja. Megemlékezési lehetőségek a Magyar Házak részéről – Széman Emese Rózsa (ASz tb. elnökségi tag)
19:15 Konferenciazárás, esetleg zárónyilatkozat megfogalmazása


Romániai Magyar Házak III. Találkozója

Hálózatépítés. A fiatalok bevonása a Magyar Ház programba.
Helyszín: Bethlen Kata Diakóniai Központ, Ponorului 1. sz.

Kolozsvár, 2015. május 9., szombat

9.30 óra

A koltói kamarakórus és a Teleki Magyar Ház egyesített énekkarának fellépése, Fülöp Gábor karnagy vezetésével.

Műsoron:

 • Bányászhimnusz
 • Ádám Jenő: Krisztusom kívüled
 • Erkel Ferenc – Bárdos Lajos: Szózat
 • Máté János: Himnusz
 • Szokolay Sándor: Ima rontás ellen

Előadások:

 • Kulturális hálózatok építése a Kárpát-medencében. A sárospataki EMKE képviselet szakmai munkája 2010-2015 – Bordás István, kulturális szakértő, Sárospatak
 • A hálózatok és közösségek szerepe, a közösségek ereje – Bretus Imre, Nemzeti Művelődési Intézet Stratégiai Fejlesztési Főosztály főosztályvezető
 • Erdélyi magyar civil szervezetek együttműködései. Helyzetkép és jó gyakorlatok – dr. Dániel Botond szociológus, Kolozsvár
   

15.00 óra

Előadások

 • Ifjúsági programok a Kallós Zoltán Alapítványnál – Németh Orsolya, a Kallós Zoltán Alapítvány programfelelős munkatársa
 • Ifjúság-Közösség-Fejlesztés – Spirk Nikoletta, Nemzeti Művelődési Intézet Baranya Megyei Irodája, módszertani referens
 • Erdélyi fiatalok: életút, értékek, kultúra és szabadidő – Barna Gergő szociológus, Közpolitikai Elemzőközpont, Kolozsvár
 • A magyar házak, mint közösségépítés kiemelt terepe – Székely István politológus, RMDSZ főtitkárhelyettes, a KAT elnöke
 • Ferencz Angéla, Hargita Megyei Kulturális Központ: Kultúrotthonok szerepe a közösségi művelődésben - Dáné Tibor Kálmán, a Művelődés c. havilap főszerkesztője: A magyar házak szerepvállalása a magyar identitás megőrzésében és továbbadásában – vitaindító

A rendezvény támogatói: Nemzeti Kulturális Alap, Communitas Alapítvány.


ROMÁNIAI MAGYAR HÁZAK II. TALÁLKOZÓJA
 

Kolozsvár, 2012. szeptember 28–29.

Bethlen Kata Diakóniai Központ, Ponorului u. 1. sz.

 

PROGRAM

2012. SZEPTEMBER 27., CSÜTÖRTÖK

17.00: a résztvevők érkezése/fogadása

19.00: vacsora, majd kötetlen beszélgetés

 

2012. SZEPTEMBER 28., PÉNTEK

08.30–09.30: a résztvevők érkezése/fogadása

09.30–10.15:

Megnyitó beszédek

 • Dáné Tibor Kálmán, az EMKE elnöke
 • Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke
 • Magdó János,Magyarország kolozsvári főkonzulja

A meghívott vendégek köszöntője:

 • Csatlósné Komáromi Katalin,A Művelődés Háza és Könyvtára igazgatója (Sárospatak), az EMKE Észak-magyarországi Képviselete részéről
 • Sajó Attila,a Magyar Népművelők Egyesülete részéről
 • Bokor Béla,a pécsi Határon Túli Magyarságért Alapítvány kuratóriumi elnöke, a pécsi Pannon Magyar Ház részéről

10.15–12.30:

Előadások:

 • Dáné Tibor KálmánEMKE-elnök: A Romániai Magyar Házak hálózata – kultúránk hazai szövete
 • Székely István, az RMDSZ társadalomszervezésért felelős főtitkárhelyettese, a KAT elnöke: Kulturális Autonómia Tanács (KAT) – a civil együttműködés fóruma
 • Csatlósné Komáromi Katalin, A Művelődés Háza és Könyvtára (Sárospatak) igazgatója: Az EMKE Észak-magyarországi képviseletének együttműködése az erdélyi magyar házakkal
 • Bordás Istvánkulturális szakértő, Sárospatak: A hálózati együttműködés lehetőségei aKárpát-medencei egységes magyar kulturális tér kialakításában
 • Ferencz Angéla, a Hargita Megyei Kulturális Központ igazgatója: Hargita megye szórványprogramja
 • Imreh Marton István, a Kovászna Megyei Művelődési Központ igazgatója: Kovászna megye szórványprogramja

13.00:ebéd

14.30–18.30:

Kulturális börze– a résztvevő Magyar Házak képviselőinek rövid (10 perces) bemutatkozó előadásai

(Kérjük, hozzanak magukkal a képviselt Magyar Házra vonatkozó szemléltető, bemutatkozó anyagot, melyet kiállítás formájában is a résztvevők rendelkezésére lehet bocsátani a rendezvény időtartama alatt.)

19.00: vacsora

20.00: kötetlen beszélgetés
 

2012. SZEPTEMBER 29., SZOMBAT

09.00 A romániai Magyar Ház-hálózat fenntarthatóságáról– az együttműködési lehetőségek megbeszélése

12.30: ebéd

14.00: a résztvevők hazautazása

Szervezők

ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET

ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG

 

A rendezvényen készült fényképek megtekinthetőek itt.

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés