ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  [email protected]

Címlap

Programok

Romániai Magyar Házak VII. Találkozója

Kolozsvár, 2019. november 8-9.
Bethlen Kata Diakóniai Központ

Programtervezet

A találkozó témája ebben az évben: Kapcsolat és hálózatépítés Erdélyben és a Kárpát-medencében. Fenntarthatóság.

Helyszín: Kolozsvár, Bethlen Kata Diakóniai Központ, Ponorului u. 1 szám.

Részletes program: 

2019. november 8., péntek – képviselők érkezése

2019. november 9. szombat:

9:30 Megnyitó, üdvözlőbeszédek

10:00 Barna Gergő: Erdélystat – statisztikai adatok magyar nyelven Romániáról, Erdélyről, erdélyi magyarokról

11:00 NMI Művelődési Intézet művelődéspolitikája. Előadó felkérés alatt.

12:00 Bordás István: A Magyar Népművelők Egyesülete, mint hálózatépítő tényező a Kárpát-medence Magyar kultúrájában

14:00 Kardos Ilona: Piac képes közművelődés

15:00 Széman Péter: Kapcsolataink a Kárpát-medencében. Beszámoló a közművelődési képzésekről.

16:40-17:00 Kavészünet

17:00 Műhelymunka

 

Romániai Magyar Házak VI. Találkozója

Hogyan tovább?…
Kolozsvár, 2018. november 16-17.
Bethlen Kata Diakóniai Központ

Programtervezet

Péntek, 2018. nov. 16.

18:00 Magyar házak találkozója. A résztvevők bemutatkozása.

Szombat, 2018. nov. 17.

  9:30 Megnyitó, üdvözlések

10:00 Angyal László (az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft., irodavezető): Az NMI kulturális stratégiája (munkacím – 40’). Kérdések, hozzászólások (20’)
11:00 Széman Péter (Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, elnök): Közművelődési képzések – 2018 (20’). Kérdések, hozzászólások (20’)
11:40 Tamás Csilla (EMKE Ifjúsági Szervezete, elnök): „Fiadnak hagyd örökűl” – fiatalok bevonása a Magyar Házak munkájába (30’). Kérdések, hozzászólások (20’)

14:30 Műhelymunka
Mi a magyar ház? – meghatározás és fenntarthatóság
Közművelődési képzések a civil szervezetek és a közművelődési munkahelyek szempontjait figyelembe véve

16:30 Kávészünet

17:00 A műhelymunka folytatása


Romániai Magyar Házak V. Találkozója

Magyar házak fenntarthatósága. Mi a magyar ház?
Kolozsvár, 2017. november 24-25.
Bethlen Kata Diakóniai Központ


Programtervezet

Péntek, 2017. nov. 24.
18.00 Magyar házak találkozója. A résztvevők bemutatkozása
20.00 Vacsora

Szombat, 2017. nov. 25.

  9.00 Megnyitó, üdvözlések

  9.45 A magyar házak fenntarthatósága
Szedlacsek Emília (EMMI Kultúráért Felelős Államtitkárság Közösségi Művelődési és Művészeti Főosztályának vezetője): Kulturális alapellátás és annak kiterjesztéséhez szükséges intézkedések (30’). Kérdések, hozzászólások
Székely István (RMDSZ, ügyvezető alelnök): Magyar házak fenntarthatóságának alternatívái (30’). Kérdések, hozzászólások
Bordás István (Magyar Népművelők Egyesülete, elnök): Kultúra – szervezet – szervezeti kultúra. Kritériumok és működés a magyar kulturális szervezetekben (30’). Kérdések, hozzászólások

14:00 A magyar házak fenntarthatósága. Mi a magyar ház?

Serfőző Levente (HÍD – Szebeni Magyarok Egyesülete, elnök): Eseményszervezés vagy mindennapos működés? (25’)
Tamás Csilla (EMKISZ, elnök): Minőségi értékteremtés önerőből? (25’)
Széman Péter (EMKE, elnök): Intézménylétesítés, székházépítés, felújítás, működés – miképpen? (25’)

15:15 – 17:00 Kérdések, hozzászólások, vita
17.00 – 17.15 Kávészünet
17:15 Mi a magyar ház? Kritériumrendszer kidolgozása


Romániai Magyar Házak IV. Találkozója

Magyar Házak szerepe a helyi értékek feltárásában, nemzeti identitásunk megőrzése érdekében.
A Magyar Házak működésének fenntarthatósága.

Helyszín: Bethlen Kata Diakóniai Központ, Ponorului 1. sz.

Kolozsvár, 2016. november 11-12.

Programtervezet (a szervezők a változatás jogát fenntartják!)

2016. nov. 11., péntek

17:00 Könyvbemutató. Fleisz János: Az Erdélyi Magyar Újságírás története 1940–44 között. Györkös Mányi Albert Emlékház.
19:00 Magyar Házak Találkozója: a résztvevők bemutatkozása. Diakónia
 

2016. nov. 12., szombat

9:00 Megnyitó, üdvözlések
9:45 Magyar Házak fenntarthatósága
 – Tibád Zoltán (Bethlen Gábor Alap) – 35’
 – Megbeszélés – 40’
10:50 – 11:15 Kávészünet
 – Márton Katalin (Communitas Alapítvány) – 35’
 – Megbeszélés – 40’
12:20 Értékfeltárás
 – Jakab Antal Zsolt (Kriza János Néprajzi Társaság) – 35’
 – Megbeszélés: a helyi értékek feltárásának lehetőségei a Magyar Házak esetében – 60’

15:30 Jó példák – sikeres programok a Magyar Házakban (házanként 30’, megbeszélés 15’)

 – DIO Ház (Szászrégen)
 – Romániai Magyar Gazdák Egyesülete Marosi Szervezete
17:00–17:15 Kávészünet
 – Dr. Szász Pál Magyar Közösségi Ház (Nagyenyed)
 – Teleki Magyar Ház (Nagybánya) – Dávid Lajos: Sok KICSI sokra megy – közösségépítés és fenntarthatóság
18:45 A magyar nyelv napja. Megemlékezési lehetőségek a Magyar Házak részéről – Széman Emese Rózsa (ASz tb. elnökségi tag)
19:15 Konferenciazárás, esetleg zárónyilatkozat megfogalmazása


Romániai Magyar Házak III. Találkozója

Hálózatépítés. A fiatalok bevonása a Magyar Ház programba.
Helyszín: Bethlen Kata Diakóniai Központ, Ponorului 1. sz.

Kolozsvár, 2015. május 9., szombat

9.30 óra

A koltói kamarakórus és a Teleki Magyar Ház egyesített énekkarának fellépése, Fülöp Gábor karnagy vezetésével.

Műsoron:

 • Bányászhimnusz
 • Ádám Jenő: Krisztusom kívüled
 • Erkel Ferenc – Bárdos Lajos: Szózat
 • Máté János: Himnusz
 • Szokolay Sándor: Ima rontás ellen

Előadások:

 • Kulturális hálózatok építése a Kárpát-medencében. A sárospataki EMKE képviselet szakmai munkája 2010-2015 – Bordás István, kulturális szakértő, Sárospatak
 • A hálózatok és közösségek szerepe, a közösségek ereje – Bretus Imre, Nemzeti Művelődési Intézet Stratégiai Fejlesztési Főosztály főosztályvezető
 • Erdélyi magyar civil szervezetek együttműködései. Helyzetkép és jó gyakorlatok – dr. Dániel Botond szociológus, Kolozsvár
   

15.00 óra

Előadások

 • Ifjúsági programok a Kallós Zoltán Alapítványnál – Németh Orsolya, a Kallós Zoltán Alapítvány programfelelős munkatársa
 • Ifjúság-Közösség-Fejlesztés – Spirk Nikoletta, Nemzeti Művelődési Intézet Baranya Megyei Irodája, módszertani referens
 • Erdélyi fiatalok: életút, értékek, kultúra és szabadidő – Barna Gergő szociológus, Közpolitikai Elemzőközpont, Kolozsvár
 • A magyar házak, mint közösségépítés kiemelt terepe – Székely István politológus, RMDSZ főtitkárhelyettes, a KAT elnöke
 • Ferencz Angéla, Hargita Megyei Kulturális Központ: Kultúrotthonok szerepe a közösségi művelődésben - Dáné Tibor Kálmán, a Művelődés c. havilap főszerkesztője: A magyar házak szerepvállalása a magyar identitás megőrzésében és továbbadásában – vitaindító

A rendezvény támogatói: Nemzeti Kulturális Alap, Communitas Alapítvány.


ROMÁNIAI MAGYAR HÁZAK II. TALÁLKOZÓJA
 

Kolozsvár, 2012. szeptember 28–29.

Bethlen Kata Diakóniai Központ, Ponorului u. 1. sz.

 

PROGRAM

2012. SZEPTEMBER 27., CSÜTÖRTÖK

17.00: a résztvevők érkezése/fogadása

19.00: vacsora, majd kötetlen beszélgetés

 

2012. SZEPTEMBER 28., PÉNTEK

08.30–09.30: a résztvevők érkezése/fogadása

09.30–10.15:

Megnyitó beszédek

 • Dáné Tibor Kálmán, az EMKE elnöke
 • Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke
 • Magdó János,Magyarország kolozsvári főkonzulja

A meghívott vendégek köszöntője:

 • Csatlósné Komáromi Katalin,A Művelődés Háza és Könyvtára igazgatója (Sárospatak), az EMKE Észak-magyarországi Képviselete részéről
 • Sajó Attila,a Magyar Népművelők Egyesülete részéről
 • Bokor Béla,a pécsi Határon Túli Magyarságért Alapítvány kuratóriumi elnöke, a pécsi Pannon Magyar Ház részéről

10.15–12.30:

Előadások:

 • Dáné Tibor KálmánEMKE-elnök: A Romániai Magyar Házak hálózata – kultúránk hazai szövete
 • Székely István, az RMDSZ társadalomszervezésért felelős főtitkárhelyettese, a KAT elnöke: Kulturális Autonómia Tanács (KAT) – a civil együttműködés fóruma
 • Csatlósné Komáromi Katalin, A Művelődés Háza és Könyvtára (Sárospatak) igazgatója: Az EMKE Észak-magyarországi képviseletének együttműködése az erdélyi magyar házakkal
 • Bordás Istvánkulturális szakértő, Sárospatak: A hálózati együttműködés lehetőségei aKárpát-medencei egységes magyar kulturális tér kialakításában
 • Ferencz Angéla, a Hargita Megyei Kulturális Központ igazgatója: Hargita megye szórványprogramja
 • Imreh Marton István, a Kovászna Megyei Művelődési Központ igazgatója: Kovászna megye szórványprogramja

13.00:ebéd

14.30–18.30:

Kulturális börze– a résztvevő Magyar Házak képviselőinek rövid (10 perces) bemutatkozó előadásai

(Kérjük, hozzanak magukkal a képviselt Magyar Házra vonatkozó szemléltető, bemutatkozó anyagot, melyet kiállítás formájában is a résztvevők rendelkezésére lehet bocsátani a rendezvény időtartama alatt.)

19.00: vacsora

20.00: kötetlen beszélgetés
 

2012. SZEPTEMBER 29., SZOMBAT

09.00 A romániai Magyar Ház-hálózat fenntarthatóságáról– az együttműködési lehetőségek megbeszélése

12.30: ebéd

14.00: a résztvevők hazautazása

Szervezők

ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET

ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG

 

A rendezvényen készült fényképek megtekinthetőek itt.

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés