ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  [email protected]

Címlap

Sajtóvisszhang – 2005

Továbbélés a cselekvés jegyében
120 éves az Erdélyi Magyar Közművelődési EgyesületAz EMKE Szolnay Sándor-díjasai (balról jobbra): Szabó B. Márta, Novák Ildikó és Németh Júlia.
Laudációt mond Jakobovits Miklós, a Barabás Miklós Céh elnöke (Gyurka Előd felvétele)


Hagyományosan november utolsó szombatján tartja éves közgyűlését az EMKE, az idén azonban nem mindennapi eseményt ünnepelhettek az egyesület tagjai: 120 év telt el azóta, hogy az Unió utcai Vigadóban megalakult az erdélyi magyar művelődés ügyét felvállaló szervezet, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület. A Református Teológia dísztermében megtartott találkozón az ünnepi hangulatba gyász is vegyült: a közgyűlésen résztvevők egyperces csenddel adóztak Zahoránszky Ibolya emlékének, akinek elhunytával a Máramaros vidéki magyar közösség egyik éltetőjét vesztette el.

Dávid Gyula, az EMKE tiszteletbeli elnöke vázolta az egyesület megalakulásának körülményeit, hangsúlyozta: az 1885-ös alakuláskor a megmaradás volt a cél, a három alappillér, amelyre építettek: az egyház és az iskola megerősítése, a gazdasági erő megtartása és a kultúra felkarolása. Azóta is erre a három tényezőre kell figyelnie leginkább az erdélyi magyarságnak, azonban a kultúra az a terület, amelyért az EMKE cselekvően tehet és tesz ma is. A megalakulást követően a szervezetet az erdélyi magyar társadalom azon rétegei támogatták, amelyek anyagiak birtokában erkölcsi kötelességüknek érezték az ügy felvállalását. A monarchia összeomlása után az EMKE-nek csupán 1935-ben, hosszadalmas jogi tortúrák után sikerült törvényesítenie, rendeznie helyzetét. A művelődési tevékenység azonban folyamatos volt. 1910-ben például 163 iskola, 77 óvoda élvezte az EMKE támogatását, 227 könyvtár, 154 daloskör működött az égisze alatt. 1944 után a Magyar Népi Szövetség részeként működött, míg 1949-ben az összes civil szervezetet megszüntették, az EMKE is erre a sorsra jutott.

Az egyesület 120 éves működésének legfontosabb tanulsága: szervezeti formától, jogi állástól függetlenül az EMKE felvállalt munkája a kisközösségeken áll vagy bukik. 1991-es újraalakulása óta bebizonyosodott: ahol a közösségben megvan az akarat, ott az EMKE helyi egyesületei megtartó, éltető erőkké váltak, sok helyen már megvolt az alap, hiszen az 1949-es megszüntetés után is voltak áldozatot vállaló emberek, akik a lehetséges keretek között továbbéltették a magyar kulturális életet, országszerte számos helyi egyesület jött létre még az 1991-es hivatalos újraalakulás előtt.

Kötő József államtitkár elnöki beszámolójában az EMKE történetét meghatározó építő tevékenységet emelte ki mint legjellemzőbbet. A szó szoros értelmében, valamint lélek- és társadalomépítő szerepében is sikeres évet zárt az egyesület. A felújítások, építkezések sorából kiemelendő a Szabédi-ház, a pusztinai közművelődéi központ, a Györkös-ház, az országszerte épülő magyarházak, és nem utolsósorban a Barabás Miklós Céh kolozsvári székháza. Több mint 60 civil szervezet csatlakozott társszervezetként az EMKÉ-hez. Dáné Tibor Kálmán ügyvezető elnök bemutatta a marosvásárhelyi szervezet által az ünnepi alkalomra megjelentetett kiadványt, kiemelte a határon túli magyar civilszervezetekkel ápolt élő, gyümölcsöző kapcsolatokat, ismertette a pályázási metódusokat: az eredményes munka megteremtette a működéshez szükséges alapokat. Katona Réka pénzügyi beszámolója után Takács Gyula cenzor ismertette észrevételeit. Szép Gyula alelnök kettős minőségben szólt, elismerte: a művelődési minisztériumban való gyenge képviselet rányomja bélyegét a magyar közművelődési életre, hiszen a megyei igazgatóságok, múzeumok, könyvtárak stb. a minisztérium alárendeltségébe tartoznak, ezért elenyésző a magyar alkalmazottak száma.

Ördög Gyárfás Lajos alelnök arra hívta fel a közgyűlésen jelenlevők figyelmét, hogy a tavaly módosított alapszabályzat nem különíti el pontosan a tagszervezeti, illetve társszervezeti minőséget, továbbá azt is javasolta a díjazások kapcsán, hogy a jelölések kerüljenek megvitatásra, mielőtt elfogadnák. Felvetette az Erdélyi Magyar Közművelődés napjának megtartását az EMKE megalakulásának napján. A közgyűlés záró momentumaként a területi szervezetek képviselői tartották meg beszámolóikat.

Délután három órától a Magyar Színházban folytatódott az ünnepség a Guttmann Mihály vezette Romániai Magyar Dalosszövetséggel együtt. Az EMKE idei díjátadóját a színvonalas kórusfellépések színesítették. Az EMKE-díjak nemcsak ünnepi gesztusok, hiszen olyan személyiségek kapják meg évről évre, akik a közművelődés prófétái, példájukat népszerűsíteni kell – fogalmazott Kötő József. Az idei díjazottak: Spectator-díj: a Filmtett szerkesztősége – a korszerű filmkultúra erdélyi megteremtése érdekében végzett munkájáért; Kacsó András-díj: Orza Călin – a táncművészet műfajteremtő, újító műveléséért, kimagasló előadói és oktatói tevékenységéért; Bányai János-díj: Antal Árpád – egy új erdélyi irodalmár-néprajzos tudós- és pedagógus nemzedék kineveléséért, kimagasló tudományos munkásságáért; Kun Kocsárd-díj: Varga Ferenc – az EMKE szellemiségének magyarországi terjesztése és a Kolozsvár–Pécs kulturális kapcsolatok éltetése terén végzett önfeláldozó munkájáért; Nagy István-díj: Tana Anna – a Brassói Magyar Dalárda újraalapításáért és igényes művészi irányításáért; Bánffy Miklós-díj: Kövesdy István – Parti-Nagy Lajos: Ibusár című művének színreviteléért a temesvári Csiky Gergely Színházban, szuggesztív valóságábrázolása és pontos színészvezetéséért; Kovács György-díj: Dobos Imre – a sepsiszentgyörgyi és nagyváradi színházban kifejtett több évtizedes művészi munkájáért, hiteles és élményszerű színészetéért; Poór Lili-díj: Bicskei Zsuzsanna – Euripidész: Médeia című előadásban nyújtott kiváló teljesítményéért, kivételes erejű színészetéért; Szentgyörgyi István-díj: Kováts László – a romániai magyar amatőr színjátszás szakmai színvonalának emelése érdekében kifejtett minőségi munkájáért; Szolnay Sándor-díj (a Barabás Miklós Céhel közösen): Novák Ildikó – a textilművészet sajátos erdélyi jegyeinek műveléséért és a hazai magyar képzőművészeti élet szervezésében vállalt áldozatos tevékenységéért, Szabó Márta – a kerámiaművészet hagyományos értékeire alapozó sajátos formavilágért és a hazai magyar képzőművészeti élet szervezésében vállalt áldozatos tevékenységéért, Németh Júlia – a hazai magyar képzőművészeti élet értékeinek magas szakmai színvonalú bemutatásáért, megörökítéséért és szervezésében vállalt áldozatos tevékenységéért; Monoki István-díj: Kiss Jenő – a hazai magyar könyvtárügy szervezésében, a magyar kultúra értékeinek megőrzésében kifejtett tevékenységéért; Balázs Ferenc-díj, (a Romániai Magyar Népfőiskolai Társasággal közösen): Balla Zoltán – a népfőiskola szellemiségének terjesztéséért és a hazai magyar felnőttképzés intézményesüléséért; gr. Mikó Imre-díj: László Attila – A művelődési értékek megőrzésében vállalt pártolói, támogatói szerepéért; életműdíj Szilágyi Ferencnek egyedülálló teljesítményeket felmutató operaénekesi pályafutásáért és Orth Istvánnak, a veszélyeztetett szórványmagyar közegben a magyar képzőművészet értékeinek megőrzéséért és minőségi műveléséért.

Farkas Imola, Szabadság, 2005. november 28.

*

A zene és a közművelődés összetartozásának lehettünk tanúi a szombat délutáni díjkiosztó ünnepi rendezvényen. Habár a felkészülés sok időt és energiát emésztett fel, és a fellépő énekkarok színvonala között is észlelhető különbségek voltak, de a jelenlegi körülmények – középiskolai színvonal, háromhetes tanügyi sztrájk – figyelembe vételével dicsérőleg kell szólnunk munkásságukról. Fellépett: a Kolozsvári Református Kollégium (karnagy: Székely Árpád), a Mezőfényi Általános Iskola (karnagy: Prógli Éva), a Szatmárnémeti Hám János Római Katolikus Teológiai Iskolaközpont (karnagy: Hadházi Erzsébet Éva), a Kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium énekkara (karnagy: Majó Julianna), a Gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Szeminárium fiúkórusa (karnagy: Fodor László), a Marosvásárhelyi Nagy István Ifjúsági Kórus (karnagy: Kovács András) és a Kolozsvári Apáczai Csere János Líceum énekkara (karnagy: Bázsa Ildikó).

N.-H. D., Szabadság, 2005. november 28.

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés