ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

Nemzeti Jelentőségű Intézmények

 

Az intézményes működés alapfeltétele a tervezhetőség. Úgy vélem, az a döntés, amely ezt lehetővé tette azáltal, hogy létrehozta a nemzeti jelentőségű intézményhálózatot, bölcs elgondolás volt, hisz a nemzet kulturális versenyképességét a megtermelt tudásmennyiség növelését ösztönzi, éppen azokat a tennivalókat, amelyek a XXI. században a talpon maradást szavatolják. Ez a kezdeményezés már egy valós nemzetstratégia eleme is lehet, amely az európai közösségben is hatékonnyá válhat”.

(Részlet Kötő Józsefnek, az EMKE elnökének beszédéből, amely 2007. szeptember 19-én, a nemzeti jelentőségű intézmények bemutatkozásakor hangzott el az Országházban)

 

A Magyar Kormány nemzetpolitikája − a 2005. évi előkészítést követően − 2006-2007-ben mind szemléletében és tartalmában, mind eszköz- és intézményrendszerében megújult. A koncepció egyik fő pillére − a fejlesztéspolitika mellett − a megújult támogatáspolitika.

A külhoni magyarság támogatása alapvetően két csatornán keresztül valósul meg: pályázati úton (Szülőföld Alap), illetve fejezeti támogatásokból. Annak érdekében, hogy a legfontosabb magyar intézmények és programok ne függjenek az adott évi költségvetési alkuktól, és minőségi működést tudjunk biztosítani számukra, a Miniszterelnöki Hivatal a külhoni magyarság javaslatára, és véleményét meghallgatva alakította ki a nemzeti jelentőségű intézmények és programok azon körét, melyeket előre tervezhető módon kíván támogatni, a minőségbiztosítási szempontok fokozott érvényesítésével.

A kedvezményezett intézmények és projektek évente összesen 677 millió Ft támogatásban részesülnek. Természetesen ez az összeg csak egy részét biztosítja ezen intézmények működésének, fejlesztésének. Egyes kiemelt műhelyek, felsőoktatási intézmények, mint például az Erdélyi Magyar Tudományegyetem vagy a II. Rákóczi Ferenc Főiskola további jelentős támogatásokra számíthatnak a központi költségvetésből. Korábban nem volt példa ilyen, több évre előre kiszámítható támogatási szerződésre a külhoni magyar intézmények körében, mely támogatás jelentős, kézzelfogható segítséget jelent számukra.

Szándékunk az, hogy a szomszédos államokban élő magyarok szervezetei által kijelölt támogatandó cél szolgálja a külhoni magyarok szülőföldön való boldogulását, hozzájáruljon kiemelten fontos rendezvényeikhez, az e célokra létrehozott intézményeik és szervezeteik működtetéséhez és fenntartásához.

A támogatásokról szóló döntés során előnyben részesítjük a tartósan az Európai Unió határain kívül eső régiók, Vajdaság és Kárpátalja magyarságát. Ezen régiókban a fejlesztési stratégiák megvalósítása mellett az intézményrendszer támogatása kiemelt cél.

Mindemellett a meghozott döntések során továbbra is elsődleges feladatnak tekintjük az identitás megőrzését elősegítő programok megvalósítását, különösen az oktatás és a kultúra területén.


 

A Miniszterelnöki Hivatal és az EMKE által támogatott
Magyar Házak programja

A rendszerváltást követően újjáalakult Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület tevékenységében mindig kiemelt helyen szerepelt a romániai szórványban élő magyar közösségek művelődési életének a támogatása. Az elmúlt 16 évben mindent megtett azért, hogy minél több szórvány magyar közösség kulturális életének otthont teremtsen. Főként azért, mert ezek a közösségek kiszorultak a helyi kultúrházakból, vagy a helyi önkormányzat etnikai alapon nem tette lehetővé a művelődési élet terén az együttműködést, az EMKE pedig úgy vélte, hogy anyanyelvű közművelődés nélkül, maga az anyanyelv is veszélybe kerül. Az EMKE támogatásával létrejött romániai magyarház láncolat ma már meghatározó szerepet tölt be a különböző szórvány magyar közösségek kulturális életében. A nagy múltú egyesület megfelelő szakmai, szervezési, adminisztrációs és humánerőforrás-kapacitást biztosít a magyarház láncolat koordinációjára mind szakmailag, mind igazgatásilag.

A legismertebb erdélyi Magyar Házak, amelyek ezen program keretében támogatáshoz jutnak:

 • Szabédi Emlékház  Kolozsvár
   
 • Györkös Mányi Albert Emlékház  Kolozsvár
   
 • EMKE-ház  Dés
   
 • EMKE-ház  Szilágysomlyó
   
 • Hollósy Simon Kulturális Egyesület székháza – Máramarossziget
   
 • Reményik Sándor Egyesület kulturális központja  Felsővisó
   
 • Teleki Ház  Nagybánya
   
 • Magyar Ház  Csernakeresztúr
   
 • Magyar Ház  Vajdahunyad
   
 • EMKE-ház  Medgyes
   
 • Magyar Ház  Temesvár
   
 • Szász Pál Közösségi Ház  Nagyenyed
   
 • EMKE-ház  Zilah

 

A Miniszterelnöki Hivatal és az EMKE által támogatott
Irodalmi és kulturális szakmai szervezetek támogatási programja

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, az EMKE, 1885-ben alakult meg Kolozsváron, és hosszú ideig Magyarország legnagyobb művelődési egyesülete volt. Neve nemcsak arról lett közismert, hogy a dalból mindenki megtudta, hogy székháza ott van, ahol a körúton a hatos megáll. A múlt századfordulón a tiszta, hiteles magyar kultúra jelzője lett e betűszó. Fennállása több mint 120 éves történelmében a politika, a határrendezések és rendszerváltások hol hullámhegyre emelték, hol meg hullámvölgybe taszították ezt a közművelődési intézményt, mígnem a kommunista diktatúra fél évszázadra hullámsírba zárta. Az 1989-es rendszerváltás után azonnal újjáalakuló EMKE oroszlánrészt vállalt az erdélyi magyar civiltársadalom megszervezésében, művelődési, kulturális életének fellendítésében.

Meghirdetett és vallott célja, miszerint jövőnket csak a múltunkra építhetjük, de ennek a hogyanját megtervezni csak nagyon sok tudással lehet, egybecseng az új, jövőorientált nemzetstratégiai koncepcióval is. Az EMKE azon alapdoktrínája, hogy mielőbb olyan kisebbségi kultúrpolitikára lenne szüksége a romániai magyarságnak, amely képes egybehangolni a múltat kereső, és ezért gyakran konzervatív jellegű művelődési életet a jövőbe tekintő, a „friss” tudást megbecsülni tudó tanuló társadalommal, biztosíték arra, hogy a közművelődési szervezet megbízható kezelője lesz az erdélyi irodalmi és kulturális szervezetek támogatási programjának. Az EMKE meghívásos továbbpályáztatás útján, az erdélyi érintett szervezetekkel egyeztetve, ernyőszervezetként bonyolítja ezt a programot. Jelen szerződés esetében az erdélyi országos hatókörű szakmai szervezetek közül a következők részesülnek támogatásban:

 • Romániai Magyar Dalosszövetség
   
 • Romániai Magyar Könyves Céh
   
 • Romániai Magyar Néptánc Egyesület
   
 • Romániai Magyar Zenetársaság
   
 • Romániai Magyar Népfőiskolai Társaság
   
 • Romániai Magyar Népművészeti Szövetség
   
 • Barabás Miklós Céh
   
 • Erdélyi Magyar Írók Ligája (EMIL)
   
 • EMKE Marosvásárhely
   
 • EMKE Brassó
   
 • EMKE Szatmár
   
 • EMKE Arad
   
 • Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány
   
 • Erdély Magyar Irodalmáért Alapítvány
Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés