ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  [email protected]

Címlap

Megemlékezés volt a majtényi síkon

Forrás: 
nagykárolyi anziksz van képünk hozzá!, 2021. ápr. 26.
GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner
GyMAE sajtóvisszhang: 
GyMAE sajtóvisszhang

A II. Rákóczi Ferenc vezette szabadságharc befejezésének 310. évfordulójára és a 345 évvel ezelőtt született „nagyságos fejedelemre” emlékeztek a domahidi vasútállomás mögött található kuruc-emlékműnél az elmúlt hétvégén.

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület kezdeményezésére református áhítattal és ünnepi műsorral tisztelegtek a Kárpát-medence történetét meghatározó, 1711-ben véget érő szabadságharc hősei előtt.

Az egyházi áhítat során Tolnay István nagykárolyi református esperes a 2Kor 3,17 igevers alapján szólt az egybegyűltekhez. Elmondta: II. Rákóczi Ferenc fejedelem bibliaolvasó ember volt, és tudta, hogy a szabadságnak sokkal nagyobb értéke van, mintha az ember csak egy talpalatnyi földért vagy a saját hatalmának a megmutatásáért küzdene. Hívő keresztyén ember volt és igaz hazafi, aki azért küzdött, mert látta azt, hogy a magyar nemzetnek, s ezen belül az erdélyieknek -a maguk soknemzetűségével- milyen nagy szükségük van a szabadságra, az önállóságra, ahhoz, hogy fejlődni tudjon ez a térség. Az igazi szabadság ma nem az, ami látszik. Nem az, amit az Európai Unió nekünk felmutat, nem az, amit a média sugároz és belénk akar sulykolni. „Az igazi szabadság az, amikor visszatudunk térni azokhoz a gyökereinkhez, amelyben II. Rákóczi Ferenc és társai hittek. Az igazi szabadság az, amikor a mai ember is felismeri, hogy nincs más út, csak az Isten, a Krisztus útja. Az igazi szabadság az, ahol az Isten szent lelke munkálkodik a szívekben és a lelkekben. Munkálja a békességet, munkálja a békés együttélést népek, nemzetek, etnikumok között, és munkálja azt a jövendőt, amelyben reményeink szerint unokáink is olyan méltóképpen fognak majd megemlékezni elhunyt nagyjainkról, mint ahogy mi tesszük. Adja Isten, hogy az Ő szent lelke hozza el számunkra is az igazi, Isten szerinti szabadságot!” – fogalmazott az esperes. Muzsnay Árpád főszervező elmondta, hogy mindannyiunk kötelessége népünk jelentős eseményeiről megemlékezni. Örömét fejezte ki, hogy a világjárvány ellenére negyvennél is több személy gyűlt össze a majtényi síkon. A „Szatmári béke” eseményeiről Toroczkai Sándor, a Szent István Kör tiszteletbeli elnöke tartott előadást. A szavalatokat és énekeket tartalmazó ünnepi műsorban közreműködött: Egri Kriszta, Szökőcs Zsuzsanna és lánya, Ary Dávid, Széles Dénes és a szilágysomlyói 16-os Számú Báthory István Cserkészcsapat, amelynek tagjai díszőrséget is álltak az emlékműnél. A szavalatok és kuruc dalok elhangzása után főhajtással és az obeliszk talapzatára elhelyezett egy-egy szál virággal vagy koszorúval tisztelegtek a résztvevők elődeink emléke előtt. Az ünnepség nemzeti imánk eléneklésével zárult.

Forrás: nkre.ro

www.anziksz.com, 2021. április 26. 

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés