Magyar kultúra napja – pályázati felhívás

Harmincnégy éve, 1989-től január 22-e a magyar kultúra napja. 1823-ban ezen a napon fejezte be Kölcsey Ferenc nemzeti imánk, a Himnusz írását.

A Palóc Társaság tanulmányírói pályázatának célja a szülőföld iránti hűség erősítése, a magyarságtudat elmélyítése a felnövekvő magyar ifjúságban, az anyanyelvi képességek fejlesztése és magyar fiataljaink tehetségének kibontakoztatása.

Már 27. alkalommal hirdetjük meg tanulmány- és szépírói pályázatunkat. Kérjük a Felvidéken, Délvidéken, Erdélyben, Kárpátalján, Őrvidéken és Magyarországon, vagyis az egész Kárpát-medencében valamint a nagyvilág szórványaiban élő magyar fiataljainkat, hogy dolgozataikkal vegyenek részt a pályázaton, gondolataikkal járuljanak hozzá a trianoni szétszakítottság ellenére is élő nemzeti összetartozás eszméjének terjesztéséhez és megszilárdításához.

 

Az alábbi témák közül válogathatnak az I., II., és III. korosztály pályázói:

 1. Barangolás bölcsőhelyemen – Az édes otthon ismerete, szeretete
 2. Családi kör – Az összetartozás mindennapjai
 3. Mesevilág – Amiről szüleim, nagyszüleim, rokonaim mesélnek
 4. Kincsesláda – A múlt emlékei családunkban, környezetünkben
 5. Megsárgult arcok – Ha a fényképek, tárgyak beszélni tudnának
 6. Sorskérdések – Megmaradásunk parancsolata
 7. Magyar anyanyelvem, te szent, te drága! – Létem, jövőm, reményem
 8. Mesteremberek, mesterművek, mesterségek – Akik köztünk élnek, minket gazdagítanak
 9. Koszorúk, vadvirágok, emlékhelyek – Emlékezés régiekre, régen történtekre
 10. Béke vagy békétlenség  – Te mit választanál?

 

A pályázattal kapcsolatos tudnivalók:

Résztvevők

A pályázaton az általános iskolák felső tagozatosai (10–14 évesek – I. korosztály), a középiskolások (15–18 évesek – II. korosztály) és a felnőttek (III. korosztály) vehetnek részt, kizárólag erre a pályázatra készített (más felhívásra, pályázatra be nem adott) akár több dolgozattal is.

Terjedelem

Az I. korosztályban a saját szövegű dolgozat legkevesebb 1 gépelt oldal, legtöbb 10 gépelt oldal lehet (ez oldalanként kb. 50 sort, soronként 70 leütést jelent).

A II. és a III. korosztályban a saját szövegű dolgozat legkevesebb 3 gépelt oldal, legtöbb 25 gépelt oldal lehet.

Kérjük a megadott terjedelem betartását!

Fontos: a mellékletek (szövegek: adatok, adatközlők, irodalom stb. és rajzok, fényképek, fényképmásolatok) nem értendők a fenti terjedelembe!

 

A dolgozatírók ügyeljenek a következőkre:

 1. A gépelés kizárólag 12 pontos, Times New Roman betűtípusú, másfeles sorközzel történjék!
 2. A pályamunkák elején fel kell tüntetni: 
 • a pályázat évszámát így: Magyar Kultúra Napja 2023
 • a dolgozatíró nevét
 • a pályázó életkorát  (ahány éves a dolgozat írásakor)
 • korosztályát, amelybe életkora szerint tartozik (I., II. vagy III. korosztály)
 • lakcímét az adott ország nyelvén (irányítószám, településnév, utcanév, házszám) 
 • villámlevele címét (e-mail)
 • a település nevét magyarul, ahol iskolába jár vagy ahol dolgozik
 • az iskola (ált. vagy középiskola, főiskola, egyetem) nevét, amelynek diákja illetve munkahelye nevét
 • a felkészítő tanár nevét, villámlevélcímét és telefonszámát

 

A dolgozatokat a z.urban@paloctarsasag.real-net.sk villámlevélcímre kérjük eljuttatni kizárólag egyszerű Word .doc formátumban!

 

A dolgozatok beérkezési határideje: 2022. december 18., vasárnap!

A jelenlétes eredményhirdetést 2023. január 22-én, vasárnap tervezzük megtartani Budapesten a Magyarság Háza támogatásával. Ám a hagyományos ünnepélyes eredményhirdetésre csak abban az esetben kerülhet sor, ha azt a Kárpát-medencei időszerű vírushelyzet miatt hozott magyar, szlovák, ukrán, román, szerb, horvát, szlovén, osztrák kormányzati rendelkezések lehetővé teszik. Ellenkező esetben a pályázat végeredményét a Palóc Társaság honlapján és a sajtóban hozzuk nyilvánosságra, a helyezetteket eredményükről megadott villámlevélcímükön értesítjük, illetve gondoskodunk halasztott díjkiosztási ünnepség jelenlétes megtartásáról. Bízunk benne, hogy minden esetleges gátló tényező ellenére szép számmal lesznek pályázatíró diákok, őket felkészítő tanárok,  felnőttek, akikkel együtt dobban a magyar szív s benne dobban a magyar szó... 

A színvonalas pályamunkák elkészítéséhez jó egészséget, örömteli kedvet, kitartó lelkesedést és sok sikert kíván a

Palóc Társaság!