ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

Liszt Ferenc-emléknapot szervezett a zenetársaság Kolozsváron

Forrás: 
Szabadság, 2011. május 9.
GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner
GyMAE sajtóvisszhang: 
GyMAE sajtóvisszhang

Mesterkurzus, koncert és tudományos ülésszak a rendezvényen

Demény Attila RMZT-elnök a tudományos ülésszakot összegzi
– ROHONYI D. IVÁN

Világszerte idén ünneplik Liszt Ferenc romantikus zeneszerző születésének 200. évfordulóját. A Romániai Magyar Zenetársaság (RMZT) több erdélyi városban, így Kolozsváron is emléknapot szervezett. A nagyváradi és a szatmárnémeti filharmónia közreműködésével februárban megvalósított koncertek után városunkban szombaton egész napos tudományos ülésszakot rendezett a zenetársaság, ahol magyarországi és erdélyi szakemberek tartottak előadást Liszt Ferenc (1811–1886) nagyon gazdag és változatos művészi pályájának egy-egy szeletéről. Ezt megelőzően, május 2-a és 6-a között zajlott Georg Sava zongoraművész, berlini professzor zongora mesterkurzusa, amelyet a társaság a Kolozsvári „Gh. Dima” Zeneakadémiával közösen szervezett, és amelyre 14-en jelentkeztek. A hat legjobb fiatal előadóművész péntek délután a zeneakadémia stúdiótermében lépett pódiumra, hogy bemutassák: mit sikerült elsajátítaniuk az erdélyi gyökerekkel rendelkező híres professzortól.

A Romániai Magyar Zenetársaság (RMZT) által szombaton a Györkös Mányi Albert Emlékházban megszervezett tudományos ülésszak első előadója Laskay Adrienne, a Kolozsvári Magyar Opera volt karnagya, az opera történetét a sajtóvisszhangok tükrében bemutató könyv szerzője volt. Az előadó Liszt Ferenc kolozsvári látogatásait, itt tartott koncertjeit „vette górcső alá”.

Fáklyásmenet és cigányzene Kolozsváron

Megtudtuk: Liszt Ferenc Erdélyben először 1823-ban Aradon lépett fel, majd 1846-ban több bánsági városban koncertezett. Ezt követően Nagyszebenbe utazott, ám ott első hangversenye kisebb botrányba fulladt a magyar nyelven nyomtatott belépőjegyek miatt, továbbá azért, mert Liszt főleg magyar szerzők műveit játszotta. Habár a második nagyszebeni koncert rendben zajlott, Liszt megváltoztatta szándékát, és Brassó helyett Kolozsvárra utazott, ahol két hetet töltött: 1846. november végétől december elejéig. A zongoravirtuóz a volt Petőfi utcai Biasini szállóban szállt meg, és négy hangversenyt adott. Ezek helyszíne a Redoute (ma: Néprajzi Múzeum), illetve az akkori Nemzeti Színház – a Farkas utcai egykori kőszínház – volt. – A kolozsvári hangversenyek telt házzal zajlottak. Az ifjúság fáklyásmenettel tisztelgett Liszt előtt, Teleky Sándor gróf pedig Máramarosszigetről hozatott cigánybandát, mivel tudta: a zongoravirtuóz-zeneszerző szerette a cigányzenét – közölte Laskay Adrienne. – Kolozsváron Liszt a koncerten megadott témákra rögtönzött – hangsúlyozta az előadó, idézve László Ferenc zenetudóst, aki kötetben dolgozta fel Liszt kolozsvári hangversenyeit.. Liszt másodszorra 1879. márciusában járt Kolozsváron, amikor a félkezű Zichy Géza gróf a Redoute-ban zongorázott, és a közönség azt remélte, hogy Liszt is játszik majd. Laskay, mondandója alátámasztására több korabeli újságból olvasott fel részletet, és utalt Pákei Lajos építész és Malom Lujza költőnő magánleveleire, amelyekben szó esett Liszt első kolozsvári tartózkodásáról is. Megtudtuk: koncertjein Liszt ritkán játszotta saját zongoraműveit, inkább operanyitányokat és -részleteket, illetve más zeneszerzők alkotásait.

Liszt díszkardot kap a reformkori Magyarországon

Sziklavári Károly, magyarországi kutató, aki a XIX. és a XX. századi magyar zenét tanulmányozza, Lisztnek a reformkori Magyarországon való tartózkodásáról értekezett. – Az 1823 tavaszán megtartott pesti hangverseny után bő 16 évnek kellett eltelnie, ameddig Liszt Magyarországra jött. Amikor tudomást szerzett az 1838-as pesti árvízről, jótékonysági koncertet adott Bécsben, amelynek jövedelmét az árvízkárosultaknak ajánlotta fel. Liszt magyarországi tartózkodást is tervezett, ám ez nem valósult meg. 1839. december 18-án érkezett meg Pozsonyba, és 23-án Pestre. 1840. január 15-i elutazásáig, azaz három hét leforgása alatt 9 koncerten lépett fel Pesten – magyarázta az előadó, majd egy Liszt-idézettel folytatta: „Magyarországon a nemzethez szólok, máshol csak a közönséghez”. – A magyar nemesek ekkor adományoztak Lisztnek egy díszkardot – tette hozzá Sziklavári, hozzáfűzve: ezen a koncertsorozaton Liszt főleg mások műveit és saját átiratait adta elő. A következő, reformkori Magyarországon megejtett Liszt-hangversenysorozatra 1846-ban került sor: április végén és május elején hat koncertet adott – ezekből négy jótékony célú; októberben három napot töltött Pesten: egy jótékony célú hangversenyen lépett fel. – Lisztnek, mivel felette állt a politikai csatározásoknak, diplomáciai érzékével sikerült egyensúlyt teremtenie a pesti politikai ellenfelek között – összegzett a szakember.

Liszt és Wieniawsky találkozásának tanulságairól

Gombos László, a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetének munkatársa Liszt Ferenc és a lengyel hegedűművész és zeneszerző, Henryk Wieniawsky kapcsolatáról tartott előadást. – Wieniawsky három magyar zenésszel állt kapcsolatban: Liszt Ferenc mellett Auer Lipóttal és Joachim Józseffel. Wieniawsky 1877. február 24-én érkezett Budapestre, ahol két hangversenyt adott; részt vett a két évvel azelőtt megalakult zeneakadémia hallgatóinak matinéján. Gróf Zichy Géza ebédre is meghívta magához Liszttel együtt. Wieniawsky olyan hatalmas sikert aratott hangversenyeivel, hogy azokra még ötven év múlva is emlékeztek az emberek. Az említett zeneakadémiai matinén fellépett a fiatal Huber Jenő hegedűs is, aki később Hubayra változtatta nevét, és így szerzett európai hírnevet magának. Pár évvel később, Wieniawsky halála után megveszi annak özvegyétől a hegedűt, a művész két lányát is ő tanítja meg hegedülni – tudtuk meg az érdekes részleteket Gombos Lászlótól.

Kortárs román zeneszerző hangszerelte meg a Liszt-művet

Lászlóffy Zsolt zeneszerző, karmester, a nagyváradi egyetem zeneművészeti karának oktatója arról az idei tavaszi, nagyváradi koncertről számolt be, amelynek műsorán a Sabin Pautza kortárs román zeneszerző által pár évvel ezelőtt meghangszerelt Liszt-mű, a Via Crucis szerepelt, és ahol Lászlóffy töltötte be a karnagy szerepét. – Sabin Pautza 2005-ben készítette el a Via Crucis hangszerelését, amelyet Liszt eredetileg orgonára, kórusra és szólistákra, illetve két zongorára írt – mondta Lászlóffy. (A Pautza-féle változatot a Kolozsvári Transilvania Filharmónia is bemutatta 2009-ben – szerk. megj.) – Pautza azt nyilatkozta: azért hangszerelte meg ezt a zenedarabot, mivel így változatosabb hangszíneket lehetett előhozni, mint az orgonás változatban. Hangszerelése nagyon hasonlít másik két Liszt-mű, a Dante szimfónia és a Krisztus-oratórium hangszerkészletére – jegyezte meg Lászlóffy, majd felhívta a jelenlevők figyelmét a Via Crucisban szereplő kereszt-motívumra és az akkor még ritkaság számba menő egész hangú skála használatára. – Liszt születésének 200. évfordulóján a szakemberek elgondolkodhatnak: vajon Liszt vallásos alkotásai miatt nem nevezhető-e egyházzenésznek? – tette fel a kérdést az előadó.

Liszt-emléktábla Amszterdamban

A kolozsvári származású Scholz Péter, aki 44 éve él Hollandiában, és az ottani Liszt Társaság vezetője, Lisztnek Hollandiában tett látogatásairól számolt be, hiszen ezt a témakört dolgozta fel egykor doktori disszertációjában is. Scholz Péter beszámolt arról a kezdeményezésről, miszerint a Hollandiában található Liszt-ereklyéket egy utazó kiállítás során decemberben Magyarországon is bemutatják. – Amikor az utazó kiállítás gondolatát elmondtam az ottani rádióban, betelefonált egy hallgató, aki arról értesített: családi hagyatékában egy Liszt-levél található. De nem csak ez az egy levél a bizonyíték arra, hogy Liszt barátokat is szerzett öt hollandiai vendégszereplése alkalmával. Liszt többször játszott az akkori holland király és felesége előtt; második hollandiai látogatását a Holland Zenei Társaság (HZT) létesítésének 25. évfordulója alkalmával szervezett nagy szabású ünnepi koncertre időzítette. Liszt a HZT rendes tagja volt – fűzte hozzá az előadó. Érdekességként megemlítette, hogy Hollandiában az épületek többsége abban az állapotban van, mint Liszt ottjártakor. Megtudtuk: Hollandiában nem szoktak emléktáblákat állítani, Scholznak mégis sikerült elérnie, hogy az amszterdami Mózes és Áron templom falán elhelyezzenek egy Liszt-emléktáblát.

Művészetek szabadságharca

Klenjánszky Tamás magyarországi művészeti szaktanácsadó az elmúlt öt évben híres zeneszerzők kerek évfordulói alkalmával Magyarországon megszervezett emléknapokról foglalta össze tapasztalatait. – Az új évezred kezdetén csodálatos lehetőség nyílt a magyar zenei hagyományok népszerűsítésére: 2006-ban Bartók-, 2007-ben Kodály-év volt; 2010-ben Erkel-, míg 2011-ben Liszt-bicentenáriumot tartunk. Az Erkel-bicentenárium egybeesett azzal az idővel, amikor Pécs volt Európa Kulturális Fővárosa, a Liszt-bicentenárium alatt pedig a Magyar Köztársaság látja el a soros EU-elnökséget. Most Liszt kevésbé ismert darabjait is elő kellene adni, és az életrajz tényeit is új fényben mutatnák be. A Liszt-koncertek 20 EU-tagállamot érintenek. Jó lenne, ha a bicentenárium alkalmával Liszt koncertjeinek műsoráról és a fellépő művészekről is adatbázis készülne. Elképzelhető egy historizáló koncert-sorozat azokban a városokban, ahol Liszt valaha fellépett. Érdekes lenne a Liszt-tanítványokat feltérképezni Oroszországtól Franciaországig. A német Liszt-tanítványokat Weimarban már összesítették. Reméljük, hogy a Liszt-ünnepség során a politikum és az üzleti világ segíti a művészeket, de nem sajátítják ki azt. Csak ily módon kerülhető el a művészetek szabadságharca a politika és a pénz uralma ellen. Lisztet a türelem, a segítőkészség és a jótékonykodó hajlam jellemezte. Bizonyítsuk be Liszt igazát a jubileumon! – zárta beszédét Klenjánszky.

Zárszóként Demény Attila, az RMZT elnöke köszönetet mondott az előadóknak, mert általuk hitelesebb Liszt-képhez közelítettünk, és újdonságokról értesülhettünk. Azt is megtudtuk, hogy ez év végén az RMZT Udvarhelyen és Sepsiszentgyörgyön hangversenyt szervez a Liszt-év kapcsán.

Georg Sava berlini professzor a zeneakadémián tartott mesterkurzusáról a következőképpen vélekedett: – Mindig igyekeztem a növendékeim egyéniségének megfelelő játékmód kibontakozását támogatni, és még ilyen rövid idő alatt is megpróbáltam képet alkotni a hallgatók zenei beállítottságáról. Az órák után kissé szkeptikus voltam a gálát illetően, de a mesterkurzus hallgatói nagyon sok kellemes meglepetésben részesítettek. Ám azt, hogy milyen jövő vár rájuk, nehéz most elmondani, hiszen ezen a pályán nem csak a tehetség számít – mondta a híres berlini professzor, aki saját bevallása szerint 1946 óta olvassa a kolozsvári magyar napilapot.

A gálahangversenyen Nagy Gergő és Bogdan Bohuş (I. év, Adriana Bera növendékei), Kállay Lilla (II. év, Horváth Edit növendéke), Demény Balázs, a Budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatója, Aurelia Vişovan, a Bécsi Zeneakadémia hallgatója és Mira Gavriş (I. év magiszteris hallgató a kolozsvári zeneakadémián) lépett fel.
 

Nagy-Hintós Diana, Szabadság, 2011. május 9.

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés