Kiváló Közművelő Díj átadása Hunyad megyében

hunyad

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület kiváló közművelői oklevéllel díjazta Kun-Gazda Kinga-Viola és Kun-Gazda Gergely munkásságát. Serfőző Levente, az egyesület alelnöke 2023. október 21-én a dévai Szent Antal Közösségi Házban szervezett kulturális műsor keretén belül adta át a kitüntetést. A Kun-Gazda család oroszlánrészt vállalnak abban, hogy anyanyelvünk a holnapok világában is élő legyen.

Az előadások előtt, az EMKE alelnöke köszöntötte az egybegyűlteket, bemutatta röviden az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület dicső múltját és jelenlegi, pótolhatatlan szerepét az erdélyi magyar társadalom számára. 

„Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek,
És áhítattal ejtsétek a szót,
A nyelv ma néktek végső menedéktek,
A nyelv ma tündérvár és katakomba,
Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek!
E drága nyelvet porrá ne törjétek,
Ne nyúljon hozzá avatatlanul
Senki: ne szaggassátok szirmait
A rózsafának, mely hóban virul.
Úgy beszéljen ma ki-ki magyarul,
Mintha imádkozna,
Mintha aranyat, tömjént, myrrhát hozna!…”

Reményik Sándor, Az ige – részlet

Főcze Imre Bonaventura testvér, egyben házigazda szerepben méltatta a díjazottakat:

"Illő, hogy Reményik Sándortól, Az ige című verséből idézzek:

„…Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek,/ És áhítattal ejtsétek a szót,/ A nyelv ma néktek végső menedéktek,/ A nyelv ma tündérvár és katakomba,/ Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek!/ E drága nyelvet porrá ne törjétek,/ Ne nyúljon hozzá avatatlanul/ Senki: ne szaggassátok szirmait/ A rózsafának, mely hóban virul./ Úgy beszéljen ma ki-ki magyarul,/ Mintha imádkozna,/ Mintha aranyat, tömjént, myrrhát hozna!...” eddig az idézet.

Azért tartom méltónak, hogy a költő sorait hívjam segítségül most amikor magyar művelődésszervezőket méltatunk, mert a költő amit kifejezésre juttat, azért Kun-Gazda Kinga-Viola és Gergely fáradhatatlanul oroszlánrészt vállaltak és vállalnak, hogy anyanyelvünk a holnapok világában is, itt a dél-erdélyi szórványban élő legyen.

A családjukban a magyar nyelv és irodalom „családtag”, hisz Kinga nemcsak, hogy oktatja, hanem férje Gergely könyvszerkesztőként a szavak halmazát „pallérozza”, fogalmazza, ahogyan a költő megírta: szívügyükként tekintik, hogy „… e drága nyelvet porrá ne törjék…”.

Mi sem mutatja jobban az anyanyelv szeretetét mint az, hogy készek voltak feladni a tömb magyarságot a szórványért.

A Szent Antal Közösségi Házban szervezett előadások, programok jórészt a Kun-Gazda családnak köszönhető és az is, hogy önzetlen közösségi tevékenységüket nem helyezik tartóra, de Gyertyalángot, az egyházközség tartalmas lapját megálmodták, létrehozták.

Ők azok, akik nem kürt és harsonaszóval cselekszenek, hanem legjobb tudásukkal ápolják és tovább adják mindazt, ami nemzetünk értékéhez és kincséhez hozzá tartozik.

A Kun-Gazda család Kalotaszeg déli részéről származnak: Magyarfenesről és Tordaszentlászlóról.

Mindketten a Kolozsvári Református Kollégiumban érettségiztek, ahol vallomásuk szerint minden tekintetben megkapták az emberi élethez az alapokat. Kinga-Viola a Babes-Bolyai Tudományegyetemen Református vallásból és Magyar nyelv és irodalomból diplomázott, míg férje Gergely a Református Teológiát végezte el.

2005-ben a Szilágyság-i Völcsök református parókián nagy változás történt, mert a fiatal, életerős házaspár Dévára költözött. Részt vállaltak a Téglás Gábor Líceum építésében (pályázatok írása, pénzügyi források megtalálásában) és az induló iskola életének megszervezésében.

Kinga-Viola az I. fokozati vizsga megszerzéséig – 2014-ben volt – és utána is töretlenül fontosnak tartja, hogy élethívatásában családjáért, diákjaiért és a közösségért lelkiismeretes helytállással a szépet és a jót megtegye. Mi sem mutatja jobban, hogy 2013-2019 között a Hunyad megyei és a Dévai Nőszervezet elnökeként teljes odaadással a közösséget szolgálva, gazdag, színes kulturális és kikapcsolódási lehetőségeket teremtett.

2019-től a ferences plébániánkon létrehozta az Apró Kezek Műhelyét. A kézművességek az általa megálmodott műhelyben felértékelődnek azáltal, hogy fontosnak tartja a hagyományok megélését, a magyar kultúra terjesztését, az anyanyelv használatát és keresztény értékeink tudatosítását.

Férje, Gergely mesteri tanulmányát: 2003-ban végezte a Babes-Boyai Tudományegyetemen, bibliateológia szakon (ugyanitt 2004-ben sikeres felvételit követően megkezdte tanulmányait a doktori iskolában, de amikor a doktorképzés fölhígulásával, mérhetetlen értékvesztésével szembesült, abbahagyta azt)

- Házasságkötésük: 1997 augusztusa

- Gyermek: Sára Anna

- 1997-1999 között református segédlelkész a dési egyházközségben

- 1999-2005 között a szilágysági Völcsök református lelkésze

- 2005-ben családjával Dévára költözik, 3 évig az iskola tanára, 8 éven át pedagógusa.

- Eső cikke 17 éves korában jelent meg a Kalotaszeg című lapban, ettől kezdve az írás életének meghatározó eleme lett.

- 2005-től a dévai Corvin Kiadó munkatársa, tankönyvek szerkesztésével, fordításával, ifjúsági kiadványok, gasztrolapok szerkesztésével foglalkozik.

- 2006–2011 között a Hunyad megyei Hírmondó felelős szerkesztője.

- 2017-től napjainkig a baróti székhelyű Tortoma Könyvkiadó és a budapesti Heraldika Könyvkiadó szerkesztője.

- A Corvin Kiadónál és a Tortománál kiad több, Hunyad megye történetével foglalkozó könyvet (nemsokára megjelenik a Déva váráról írott monográfiája a Tortoma kiadásában, a Tündérkert sorozat első köteteként)

- Többször előadóként vesz részt a nagyszebeni Ars Hungarica alkalmain, évekig ad elő a baróti szabadegyetem alkalmain.

- 2018-ben létrehozza a Hunyad megyei Magyar Gazdák egyesületét, összeállítja a megye magyar gazdálkodóinak kataszterét, a magyar gazdákat bevezeti a gazdatársadalom körforgásába: mezőgazdasági kállításokra, szakmai konferenciákra, továbbképzőkre, tanulmányutakra viszi őket.

- kapcsolati tőkéjére alapozva a magyar állammal megvásároltatja a marosillyei Bornemisza-kastélyt, a hátszegi Ferdinánd Holtelt és a nagypestényi, egykor magyar iskola épületét. A három épületnél zajló jelenlegi állagmegóvási és a közeljövőben körvonalazódó befektetési munkálatokkal dévai és csernakeresztúri magyar embereknek, vállalkozoknak biztosít jövedelmet.

Jelenleg a Pro Agricultura, kolozsvári székhelyű egyesület sajtófigyelője, cikkírója és a Tortoma kiadó grandiózus vállalkozását, a 36 kötetre tervezett Háromszéki Téka köteteit szerkeszti. 

A Kun-Gazda család számos kulturális, művészeti, történelmi, irodalmi zenés előadásokat, tevékenységeket szerveztek és szerveznek kicsiknek és felnőtteknek egyaránt.

A Jóisten áldja és őrizze meg őket továbbra is, hogy a jóban és szépben továbbra is teremtsenek olyan pillanatokat, akár az iskolában, akár a plébánián, ahol érezzük, hogy felelősségünk, hogy a ma gyermeke a holnapok világába mit visz a mi magyar művelődésünkből és 1000 éves múltunkból. A jövőre nézve, további hajrá! Egyházközségünk és városunk nevében is köszönöm szépen Nektek, hogy teszitek a dolgotok, hisz ezt mondtátok, azért jöttünk, költöztünk ide, hogy dolgozzunk!"

A méltatás után Szász István Szilárd tartott elgondolkodtató, és magával ragadó előadást a Facebook hálójáról.