ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

Kiosztották a 130 éves EMKE elismeréseit

Forrás: 
Krónika, 2015. április 12.
GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner
GyMAE sajtóvisszhang: 
GyMAE sajtóvisszhang

„Nem a világmegváltó tervek készítése a feladatunk, hanem a közösséget megőrző apró munka” – fogalmazott Dávid Gyula, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület tiszteletbeli elnöke a szervezet 130 éves történetét áttekintő előadásában.

emke_dij_b
(fotó: Horváth László)

A jubileumát ünneplő civil ernyőszervezet hétvégi kolozsvári közgyűlésén ugyanakkor Széman Péter, az EMKE elnöke bejelentette: a nyár elejéig elkészül Sütő András pusztakamarási szülőházának felújítása és megnyílik a nagyközönség előtt.

A kétnapos rendezvénysorozat első napján, pénteken megkoszorúzták a szervezet életében fontos szerepet játszó Kötő József sírját a Házsongárdi temetőben, majd a Györkös Mányi Albert-emlékházban nyílt jubileumi tárlat Társadalmi szerepvállalás és részvétel a 19. század végén – Az EMKE indulása címmel.

Az EMKE fennmaradt tárgyait bemutató tárlaton Gaál György helyörténész mutatta be a közművelődési szervezet csaknem másfél évszázadát. Szombaton került sor az EMKE ünnepi közgyűlésére és díjátadójára. A Guttman Mihály Pedagóguskórus műsorát követően, közéleti személyiségek, meghívottak köszöntötték a 130. születésnapját ünneplő EMKÉ-t.

Ezt követően került sor Dávid Gyula előadására, amelyben áttekintette a különböző történelmi időszakokban az EMKÉ-t ért viszontagságokat. Széman Péter elnök elmondta: Kolozsváron a Szabédi László-emlékház irattárát kívánják bővíteni, illetve a benne található anyagokat digitalizálni. Augusztus 14–16. között tervezik megszervezni a Kultivál – Kárpát-medencei Kulturális Ifjúsági Fesztivált, októberben pedig interdiszciplináris konferenciát szerveznek 130 éves az EMKE címmel.

A közgyűlést követően kiosztották az EMKE díjait. Tasnádi-Sáhy Péter lényeglátó, közösségszolgáló riportjaiért és publicisztikai írásaiért, Könczei Csongor a néprajz- és néptánckutatás, valamint a néptáncoktatás területén elért kimagasló eredményeiért, Zepeczaner Jenő a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum szakszerű vezetéséért, gyarapításáért és működtetéséért vehetett át díjat.

Zsigmond Emese a színvonalas erdélyi gyermekkultúra alakításában és szervezésében vállalt kiemelkedő szerepéért, az erdélyi gyermeklapok szerkesztőségi munkájának irányításáért részesült elismerésben, dr. Péter Éva az erdélyi magyar kórusmozgalomban kifejtett több évtizedes kiemelkedő művészi és önzetlen oktatói tevékenységéért kapott díjat.

Szebeni Zsuzsát a Bánffy Miklós-életművet bemutató, kiállítások szervezéséért jutalmazták, míg Albert Csillát „változatos és ihletett szerepskálájáért, gazdagon kibontakozó színművészetéért díjazták”. Elismerésben részesült még dr. Tosa Szilágyi Katalin kiemelkedő művészi és közművelődési tevékenységéért, Kelemen Katalin könyvtári gyűjtemény- és adatbázisépítő, valamint helyismereti munkájáért, a közművelődés szolgálatáért.

Vincze Zoltán részére odaadó oktatói munkásságáért, honismereti és helytörténeti ismeretterjesztő tevékenységéért valamint a kolozsvári régészeti iskola történetének feltárásában szerzett pótolhatatlan érdemeiért ítélt meg díjat az EMKE, Péter Pálnak pedig szerteágazó, folyamatos és igényes mecénási tevékenységét ismerték el.
 

Kiss Előd-Gergely, Krónika 2015. április 12.

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés