Karácsonyt váró kolozsvári iskolások énekkari hangversenye

Karácsonyt váró koncert

Időpont: 2022. december 10. szombat, 15:00 óra

Helyszín: Báthory István Elméleti Líceum Díszterme, Kolozsvár

 

Köszöntők:

Tóth Guttman Emese, a Romániai Magyar Dalosszövetség elnöke

Schuller Hajnal, a Báthory István Elméleti Líceum igazgatója

Ft.  Sárközi Sándor, piarista paptanár

 

Műsor:

BÁTHORY ISTVÁN ELMÉLETI LÍCEUM I- IV. OSZTÁLY GYEREKKÓRUSA

Karnagy: Márton Szabolcs

Elesett a lúd a jégen

A malomnak nincsen köve

Angelus pastoribus

A szép Szűz Mária szent Fiának

Ó gyönyörű szép titokzatos éj

Piramis – Ajándék

 

TORDASZENTLÁSZLÓI GYEREKKÓRUS

Karnagy: Balázs Ágnes 

Éjszaka árnya

Lágyan hull a hó

L. Daquin: Csillagfényes éjszakán

Ó, pásztor, mit láttam

Ó, gyönyörűszép

 

OCTAVIAN GOGA ÁLTALÁNOS ISKOLA MELODIES KÓRUSA

Karnagy: Cubiţchi Bernadette

Ó gyönyörű szép titokzatos éj,

Szent Karácsony eljön,

Midőn a szűz bepolyálja gyermekét 

 

TALENTUM REFORMÁTUS ISKOLA 0-IV. OSZTÁLY KÓRUSA

Karnagy: Kostyák Júlia

Gitáron kísér: Zágoni Judit

Kodály Zoltán Kis emberek dalaiból két dal:

Jön a kocsi most érkeztünk

Ezüst szánkót hajt a dér

Kaláka: Gyújtsunk gyertyát című dal

Betlehem kis falucskában - népi karácsonyi ének

 

JÁNOS ZSIGMOND UNITÁRIUS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMI KÓRUSA

Karnagy: Nagy Tünde

Kodály Zoltán: Karácsonyi dalocska

Deák-Bárdos György: Ez öröm napja - kánon

Az angyalok - Jurassa Endre gyűjtése és kánon-ötlete

Bajai László- Glória szálljon - kánon 

Kerényi György- Kirje kirje kisdedecske (Bálint Sándor szegedi gyűjtése)

Zsasskovszky József- Pásztordal (Volly István peregi gyűjtése)

 

KOLOZSVÁRI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM KÓRUSA

Karnagy: Kálló Zsuzsanna 

Henry B. R., Viktor János: A jászolban 

Fövényessy Bertalan: Ima (szöveg: Csiha Kálmán) 

Berkesi Sándor: Krisztus földre szállt - XVII. századi dallam

 

Szervezők:

Romániai Magyar Dalosszövetség

Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület

 

Támogató:

Bethlen Gábor Alap