ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  [email protected]

Címlap

Karácsonyt váró hangversenyek

Forrás: 
Szabadság, 2011. december 19.
GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner

Több karácsonyi hangversenyre is sor került a hétvégén Kolozsváron. A Romániai Magyar Dalosszövetség (RMD) és az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) két, karácsonyt váró énekkari hangversenyt szervezett: szombaton délután a Báthory István Elméleti Líceum, a Brassai Sámuel Elméleti Líceum és a S. Toduţă Zenelíceum énekkarai léptek fel a Báthory-líceum dísztermében, vasárnap délután pedig a törökvágási Donát úti templomban különböző kolozsvári református egyházközségek énekkarait hallgathattuk meg. Szombaton este hat órától a Farkas utcai református templomban a Református Kollégium énekkarának hagyományos karácsonyi koncertjére került sor. Az énekkari fellépések, énekszólók, hangszeres művek, harangjáték és szavalatok idén is számos érdeklődőt vonzottak, és nagy sikert arattak.A Báthory-líceum dísztermében a karácsonyt váró énekkari hangverseny első fellépője a zenelíceum elemista diákjaiból álló kórus volt – VDOVKINA ANASTASIA

„Pásztorok” és „angyalkák” hangulatos bevonulásával kezdődött szombaton a Báthory-líceum dísztermében a karácsonyt váró énekkari hangverseny. A zenelíceum elemista diákjaiból álló kórusban a fiúk többsége pásztornak öltözött – egyeseknek még hosszú, seprűnyélből pásztorbottá előléptetett botjuk is volt –, míg a hófehér ruhácskákban pompázó kislányok az angyalkákat jelenítették meg.

Kovács Sándor római katolikus főesperes bevezetőjében elmondta: a gyerekek fellépése gazdagítja az ünnepet. – Sajnálhatjuk azt az öt évtizedet, amikor gyermekeink nem énekelhettek karácsonyi énekeket. Húsz éve szabadon ünnepelhetünk. Énekeljetek szívből és szeretettel – buzdította a gyerekeket a főesperes, majd áldott, békés karácsonyi ünnepeket és boldog újesztendőt kívánt a jelenlévőknek.

A zenelíceumi elemisták kórusát Kállay-Miklós Tünde igazgatóhelyettes vezényelte. A kicsik karácsonyi népi énekeket adtak elő. A csakis erre a korosztályra jellemző, az ünnepre ártatlanul rácsodálkozó gyermeki vágy az egész terem hallgatóságát elbűvölte. A kis művészjelöltek még ráadást is adtak.

A Brassai-líceum kamarakórusa (karnagy: Bálint Annamária tanár) két művet adott elő: egy Bárdos Lajos- és egy Pintér József-feldolgozást. Illesse őket dicséret a tiszta intonációért és a kellemes hangzásért. Kevésbé sikerült jól a zenelíceum V–VIII. osztályos kórusának szereplése. Ennek a korosztálynak a legnehezebb megtalálni az alkalmas repertoárt, hiszen a fiúk hangja már mutálni kezd. A lányok hangja is, kisebb mértékben ugyan, de most van kialakulófélben. A karnagy Balogh Örsnek jobban meg kellett volna válogatnia az előadandó műveket. Egy ilyen korú gyermek számára a második oktávszakaszbeli magas hangok nehezen kiénekelhetők. Azt hiszem, a karnagy túlbecsülte a gyerekek hangi képességeit, és tudásukat meghaladó műveket választott. A zenelíceumi V–VIII. osztályos tanulók Kodály Zoltán és Karai József egy-egy szerzeményét, továbbá egy francia karácsonyi éneket adtak elő. Ez utóbbit Balogh Örs feldolgozásában.

Potyó István volt a Báthory-líceum énekkarának a karnagya. Zongorán közreműködött Siklódi Réka, szólót énekelt Andacs Henrietta, Hatházi Rebeka és Székely Tünde. Egészséges, kompakt hangzást produkáltak. A szólisták hangi kvalitásait itt is próbára tette a Rheinberger-mű. Az énekkarból a lányok jobban teljesítettek, mint a fiúk, ám ez nem okozott különösebb fennakadást, a siker pedig nem maradt el. A báthorysok Karai József, J. Rheinberger- és J. Schnabel-műveket tolmácsoltak.

Ismerve, hogy milyen nehéz helyzetben vannak az iskolai zenetanárok, amikor kórust szerveznek, illetve fellépésre készülnek, ezért nem lehetünk túlzottan igényesek az iskolai kórusok teljesítménye kapcsán.

Méltó záró momentuma volt a hangversenynek a zenelíceum IX–XII. osztályos kórusának fellépése. Ezt az énekkart is Kállay-Miklós Tünde vezette. A zeneiskolások számára a legfontosabb egyéni hangszeres tanulmány, ám ez a fellépés arról győzött meg, hogy a kórusórát sem hanyagolják el. A mostani teljesítményük a karnagy-igazgató tapasztalatának és a tanulók ügybuzgalmának köszönhető.

Guttman Mihály, a dalosszövetség tiszteletbeli elnöke megköszönte az iskolásoknak és a karnagyoknak a szép élményt. Majd arra kérte őket, hogy tevékenységük által továbbra is támogassák a magyar zenei oktatást, illetve maradjon meg törekvéseik között a magyar zenei anyanyelv ápolása, védelme és megőrzése.

Hagyományos koncert – rekord számú közönség

Énekkari fellépésnek, énekszólóknak, hangszeres műveknek, harangjátéknak és szavalatoknak örülhettünk szombat délután 6 órától a Farkas utcai református templomban, a Református Kollégium énekkarának hagyományos karácsonyi koncertjén, amelyen Adorjáni Zoltán, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet dékánja hirdetett igét.

A gazdag művészi műsor nyitószámaként az összkar orgona- és harangkísérettel elénekelte a Mennyből az angyalt. A Gergely Zoltán doktorandus által betanított karácsonyi éneket néhány líceumi tanulóból álló kamarakórus adta elő. Az I–IV. osztályosok egyre népesedő kórusát idén is Bányai Tünde zenetanár vezényelte. Mártonfi Tamás és Köpeczi Rebeka első osztályos tanulók szavalatukkal gazdagították az ünnepélyt. A IV. osztályosok hangszeres csoportja hegedű-, furulya- és zongorajátékkal kísérte a dalokat. Az V–VIII. osztályosok tisztán éneklő kórusát szintén Bányai Tünde vezényelte.

A kollégiumi karácsonyi koncertek műsorában egyre nagyobb szerepet kapnak az egyéni énekszólók. Ezért is Székely Árpád igazgatót illeti dicséret, hiszen karnagyként ő fedezi fel a fiatal hangokat, továbbá felkészíti, illetve arra buzdítja diákjait, hogy a zenei pályát válasszák. Két tizenegyedik osztályos tanuló énekszólóját hallgathattuk meg: Antal Zsuzsanna C. Franck: Panis Angelicus című kórusművének szólóját, Fekete Róbert pedig Az angyali kar zeng éneket című karácsonyi dal szólóját énekelte el. Illesse őket dicséret teljesítményükért. Zongorán közreműködött Kovács Réka tanár és Rémán Róbert XI. osztályos tanuló. Buchmann Wilhelm XI. osztályos tanuló szavalata után egy, a kórus alaprepertoárjába alig pár éve bekerült mű hangzott el. A darab (Karácsonyfákon gyúlnak a fények) szerzője Székely Árpád, aki Csiha Kálmán néhai református püspök versét zenésítette meg. A kollégiumi karácsonyi koncertek elengedhetetlen „tartozéka” a harangjáték. Idén három éneket hallgathattunk meg. Ugyancsak megilleti a dicséret Kis-Lukács Bernadett XI. osztályos tanulót énekszólója miatt (Fr. Schubert: Ave Maria), őt Kovács Réka tanár kísérte. Ezt követően újdonságképpen a kollégisták kórusa kétfelé oszlott: a szentélyben éneklő kórust az igazgató, az orgona melletti kart pedig Bányai Tünde tanár vezényelte, érdekes hangzást érve el. Ez alkalommal is meghallgathattuk a kollégiumi öregdiákok énekkarát. Berkesi Sándor és Mohay Miklós egy-egy művét tolmácsolták, bebizonyítva, hogy a kollégiumi kórusórákat folytatva, még most is szívesen és jól énekelnek.

Peti Tamás Ottó elsőéves zeneakadémiai hallgató már kollégistaként kitűnt nem mindennapi hangi kvalitásaival. Két mű szólóját énekelte: egy G. F. Händel-darabot és egy karácsonyi éneket hallgathattunk meg. A következő műsorszámokban hegedűn közreműködött Bíró Beáta XI. osztályos tanuló, orgonán kísért Kis-Lukács Bernadett tanuló és Kovács Réka tanár. A kórust az igazgató vezényelte.

A műsor után Kovács Tibor iskolalelkész köszönetet mondott Adorjáni Zoltánnak a szolgálatért és Székely Árpád kollégiumi igazgatónak, aki több mint húsz éve vezeti a tanintézetet. Zárszóként a legalább ezer lelket számláló közönség elénekelte a Csendes éjt.

 

Nagy-Hintós Diana, Szabadság,

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés