ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

Jeles napok mentén szerveződő játszóház

Forrás: 
Szabadság, 2009. április 25.
GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner
GyMAE sajtóvisszhang: 
GyMAE sajtóvisszhang

Gyertyaöntés, farsangfarka, tojásírás, közös éneklés

A komatál szakkifejezést hallva nekem mindaddig az a régi, kihalófélben lévő szokás jutott eszembe, miszerint a gyermekágyas kismamának és családjának a rokonok/barátok heteken keresztül, egymást váltva és beosztva hordták nap mint nap az ebédet. Ehhez képest a JelesNap Tár nevű gyermekprogram legutóbbi rendezvényén kiderült, hogy a komatál tulajdonképpen a barátság egyik szertartásos kifejezésmódja volt a moldvai és a dunántúli magyarság körében.

Vigyázzatok, nehogy elkapjon a Boszorka!

A komatálat a húsvét után egy héttel következő fehérvasárnap vagy mátkáló vasárnap elnevezésű napon a nagyobbacska gyermekek küldték el választott barátjuknak/barátnőjüknek, akit később jó eséllyel hívtak komának/komaasszonynak is. A komatál hagyományosan nem csak cseréptál lehetett, hanem egy szép fonott kosár is, amelybe finomságokat tettek: piros tojást, süteményt, kalácsot, gyümölcsöt, esetleg bort vagy málnaszörpöt, tetszés szerint akár virágcsokrot is. Általában örök barátságot jelzett az ilyen adomány, és ez a kapcsolat a későbbi gyermekek megkeresztelésével folytatódott. Mindezt Both Zsuzsa és Szabó Kinga mesélte el az április JelesNap Tár résztvevőinek, gyermekeknek és szüleiknek. Ugyancsak szó esett az áprilishoz kötődő további népszokásokról: az elsejéhez kötődő tréfás ugratásokról és főként a Szent György napjához kapcsolódó legendákról, szokásokról, népi játékokról. Utóbbiakat a gyermekek értő vezetés mellett el is játsszák, megtanulják az ezekhez kapcsolódó népdalokat, mondókákat. Nagy népszerűségnek örvendett például a boszorkás játék, amelyhez a gyerekek mellett szükség van egy Anyára és egy Boszorkára, no meg egy söprűre, mivel a felelgetős játék után a Boszorka seprűjével igyekszik megszerezni az Anya mögé bújó gyermekeket. Ugyancsak mozgalmasnak és vidámnak bizonyult a kosaras játék, amelyben a körben álló és a vonatkozó dalocskát éneklő gyermekek egymás kezébe adogatják a kosarat, akinek pedig a dal végén kezében marad a kosár, az bírónak áll be a kör közepébe. A közös játék, éneklés és az elmaradhatatlan finomságok és tea elfogyasztása után a JelesNap Tár program szervezői ezúttal is meglepetéssel kedveskedtek a gyermekeknek és szüleiknek: Demeter Ferenc bábszínész adta elő a Tóbiás és Kelemen című mesét a kicsi, de annál hálásabb közönségnek. A rendezvény után Kós Katalinnal, a JelesNap Tár egyik szervezőjével beszélgettünk az indulásról és a további tervekről.

– Miután 2007. október 1-jétől az EMKE Györkös Mányi Albert Emlékházának vezetője, programszervezője és -lebonyolítója, egyszóval mindenese lettem, elkezdtem társakat, szakembereket keresni – és nagy örömömre találtam is – elképzeléseim, terveim megvalósításához, amelyek közt szerepelt egy, a néphagyományunk jeles napjaival foglalkozó, azokat népszerűsítő gyermekprogram is – meséli Kati. – Eredetileg 2008 őszén szerettük volna beindítani havi rendszerességgel a JelesNap Tárat, azonban a szeptember közepén történt pincebeomlás következtében az Emlékház használhatatlanná válása miatt csúszott a kezdési időpont. Miután a kolozsvári belvárosi unitárius egyházközség megkeresésünkre szívesen bocsátotta rendelkezésünkre a tanácstermét, januárban végre beindíthattuk a programot. Nagy örömömre szolgált, hogy megkeresésemre olyan szakemberek társultak partnerként kezdeményezésemhez, mint Vincze László bábművész, a Homo Ludens Alapítvány elnöke, Both Zsuzsa néprajzos, kézműves, Szabó Kinga tanító, Dáné Melinda gyógypedagógus, Venczel Attila képzőművész. Menetközben pedig többen is önzetlenül beálltak segíteni, mint például a Waldorf Kézművesműhely oktatói, Papp Emese és Tolnay Eszter, vagy Maczalik Kunigunda, Csatári Erika, Csorba Mária, Gherman Cristina, akik továbbra is felajánlották segítségüket.

– Ki a program célközönsége?

– Célközönségünk elsősorban az I–IV. osztályos gyermekek, azonban kisebbeket-nagyobbakat is szívesen látunk, és nem utolsó sorban a szülőket, nagyszülőket, nagyobb testvéreket, akik közül többen szívesen be is állnak a gyermekjátékokba, a kézműves tevékenységekbe. És igazából az is célunk, hogy a gyermek és szülő-nagyszülő kapcsolatot ilyen szinten is erősítsük.

– Egy-egy találkozó milyen program szerint zajlik?

– Nagyon fontos számunkra, hogy minden alkalommal egy olyan gyermekjátékkal kezdjünk, amely során fellazul az esetleges kezdeti feszesebb hangulat, a gyermekek megismerhetik egymás nevét, az újonnan érkezők pedig könnyedén beilleszkedhetnek a csapatba. Ezt követi az esedékes jeles napok rövid bemutatása, ének-, valamint gyermekjáték-tanulással egybekötve. Majd általában az aktuális jeles napokhoz kötődő kézműves foglalkozással zárul a délután. De volt már rövid farsangi táncház is, kalotaszegi viselet-bemutató, sőt legutóbb bábjátékkal örvendeztethettük meg a résztvevőket, Demeter Ferenc bábművésznek köszönhetően. Ugyanakkor minden alkalommal teát, mellé pedig az időszaknak megfelelő falnivalót (pl. fánkot, mézespogácsát, zsíroskenyeret) kínálunk a résztvevőknek. A gyerekeknek minden alkalomkor átadjuk a program „forgatókönyvét”, amelyet befűznek JelesNap Táras mappájukba, és így megmaradhat számukra mindaz, amivel foglalkoztunk: játékok, énekek, szokások. Ennek a szövegnek a végén tüntetjük fel azokat a következő havi napokat, amelyeken meg kell figyelniük az időjárást, amit aztán a soron következő alkalomkor megbeszélünk.

– Mennyire fogékonyak a mai gyermekek a népi kultúrára (gyermekjátékokra)?

– Az eddigi tapasztalatunk szerint nagyon. A programok során kiderült az is, hogy egyik-másik gyermek számára ismerős már egy-egy szokás, játék, ének, sőt, néha ki is egészítik a tervezett programot egy-egy általuk ismert énekkel, szokással, aminek természetesen nagyon örülünk.

– Milyen visszajelzéseket kaptatok gyermekektől, szülőktől az elmúlt hónapok során?

– A szülőktől kimondottan pozitív visszajelzéseket kaptunk. Szerintük hiánypótló ez a rendezvénysorozat, szükség volt rá. Örömmel tölt el minket az, hogy a szülők mesélik: otthon a gyermekük kéri őket, játsszák-énekeljék el velük együtt a JelesNap Tárak során tanult játékokat, énekeket. Ezek a visszajelzések biztatóak és értelmet adnak a további cselekvésre.

– Milyen tematikákat dolgoztatok fel eddig, és miket terveztek még?

– Lévén, hogy januárban kezdtünk, és havonta jelentkezünk a JelesNap Tárral, eddig az év első négy hónapjához kötődő szokásokból, énekekből, gyermekjátékokból, kézműves tevékenységekből válogatva állítottuk össze a három órás programot.

Januárban az újévköszöntéssel, vízkereszttel, Antal-, Piroska-, Vince-, Pál-nappal foglalkoztunk, és gyertyát öntöttünk. Februárban Gyertyaszentelő Boldogasszony napját, Balázs-, Dorottya-, Bálint-, Julianna-, Zsuzsanna-, Mátyás-napot, farsangfarkát dolgoztuk fel, amit nemezmaszk-készítés és rövid farsangi bál követett, amelyhez zenekar szolgáltatta a zenét. Márciusban Gergely-napja és a gergelyjárás, illetve a Gyümölcsoltó Boldogasszony napja következett, de nem maradtak ki a Sándor-, József-, Benedek napok sem, na és természetesen húsvétra készülvén tojásírást meg hagyományos locsolóverset is tanítottunk a résztvevőknek. Áprilisban a Szent György-napi szokásokat jártuk körül. További terveink szerint folytatjuk az egyes hónapok jeles napjainak bemutatását. Hál’Istennek van belőlük bőven!

Végül, de nem utolsó sorban meg szeretném említeni, hogy a JelesNap Tár anyagi fedezetét részben az EMKE országos elnöksége, részben pedig a résztvevők, vállalkozók adományai biztosították. A továbbiakban pályázati úton is szeretnénk anyagi forrásokhoz jutni, de addig is örömmel fogadunk minden pártoló szándékot.

S.B.Á., Szabadság, 2009. április 25.

Kép: Kós Katalin

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés