Elnökségi beszámoló 2020

ELNÖKI BESZÁMOLÓ a MAGYAR ÖRÖKSÉG Díjas EMKE
ORSZÁGOS ELNÖKSÉGÉNEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL

2019. MÁRCIUS 31. – 2020. ÁPRILIS 3.

Széman Péter elnök

 

135 éve, 1885. április 12-én alakult meg az EMKE, mely esemény kapcsán ezt a napot már tizenkét éve az erdélyi magyar közművelődés napjának tekintjük. Hagyományosan e dátum közelében tartjuk közgyűlésünket, mely egyben a társ- és fiókszervezeteink seregszemléje, az Országos Elnökség beszámolója az éves tevékenységről, valamint az egyes régiók alelnökei munkájának évértékelője is. Sajnos az idei esztendőben (2020) a koronavírus-járvány közbeszólt, és az áprilisi karantén miatt a közgyűlést nem tudtuk a szokott időben megtartani.

Figyelembe véve az aránylag kerek évfordulót, de elsősorban azt, hogy az EMKE egyik lelkes éltetőjének, valamikori főtitkárának, majd az egyesület betiltása előtti utolsó elnökének, Sándor Józsefnek 75. halálozási évfordulója van, röviddel ezen közgyűlés megnyitása előtt emléktábla avatással szerettünk volna megemlékezni az évfordulókról.

Jelen beszámoló úgy íródott meg, hogy lényegében az áprilisi közgyűléssel számolt, valamint, reményeink szerint a jövő évi – habár a járvány hosszabban fennmaradó jellegéből adódóan nem lehet semmit sem előre tervezni – talán 2021 áprilisában, a már hagyományos dátumon, megtartható lesz.

Az elmúlt esztendőben több sikert is elkönyvelhettünk. Újabb kapcsolatokat építettünk ki a már meglévők mellé, például pártoló tagja lettünk a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségének, kiszélesítettük a TEMI-vel kötött együttműködésünket, bemutatva az EMKE-t több város kulturális intézetében. Sajnos a Magyar Házak képviselőinek csoportos magyarországi körútja, melynek keretében kulturális intézetekkel való ismerkedésre és kapcsolatteremtésre került volna sor, a koronavírus-járvány miatt elmaradt. Szintén a kapcsolatépítés egyik jó példája az, hogy tagjai lettünk a Magyar Közösségépítők Értékszövetsége Egyesületnek.

Mivel nagyon fontos számunkra a közművelődési szakemberek képzése, 2019-ben is folytattuk ezt, ha nem is olyan nagy mértékben, mint 2018-ban. Támogatást az Emberi Erőforrások Minisztériumának Kulturális Államtitkárságától, szakmai segítséget pedig az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.-től kaptunk. Ennek keretében 10 erdélyi megyéből 28 közművelődéssel, kultúrával, fiatalokkal és művészeti csoportok vezetésével foglalkozó szakember vett részt a 60 órás foglalkozásokon. A képzések tematikái: Fiatalok bevonása és ifjúságfejlesztés a kistelepüléseken, és Közösségi művelődés civil terekben.

Az EMKE munkatársai folytatták a 2018-ban elkezdett együttműködéseket, részt vettek több, az NMI vagy más civil szervezet által koordinált, többszereplős Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program, ismertebb nevén EFOP-pályázatban. A pályázatok címei: Egyetemes kultúra,Tanulóközösségek és társadalmi átalakulás, valamint Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás.

 Jelen voltunk – az első kolozsvári fesztivál után – az V. Kárpát-medencei Ifjúsági Kulturális Fesztiválon (KULTIVÁL), melynek Lakitelken rendeztek meg. A fesztiválon az EMKE és az EMKISZ munkacsoport-vezetőkkel vett részt, valamint a kiutazó erdélyi csoportot állította össze.

Ugyanakkor folytatódott a két nagyon sikeres, egész Erdélyre kiterjedő program, melyeket az országos EMKE munkatársai bonyolítanak le (a Kolozsvári Magyar Napokon való részvétel mellett): a Hétköznapi Hősök – írjunk történelmet! elnevezésűt, melyen a 2018-2019-es tanévben 8 iskola csapatai vettek részt, valamint a Művészeti Karavánt, melynek érdekében, az EMKISZ segítségével megalakult a KoFi (Kolozsvári Filmműhely), akik – együttműködve a zentai Bolyai Filmműhellyel és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézettel Kolozsváron, majd Zentán tartottak foglalkozásokat középiskolás diákok számára. A közösen alkotott filmjeik közül aHázsongárdi séta elnevezésű a komlói Hét Domb Fesztiválon díjat nyert. Ezen két utóbbi program az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kulturális Államtitkárságának támogatásával valósulhatott meg.

Az EMKE magyar házakkal kapcsolatos hálózatépítő munkája is folytatódott, de nem fejeződött be. Érdekvédő szövetségünk továbbra is prioritásnak tekinti ezt a tevékenységet mint stratégiailag fontos társadalomépítő feladatot. Tavaly (2019) is megszerveztük a Romániai Magyar Házak Találkozóját (címe a Kapcsolat- és hálózatépítés Erdélyben és a Kárpát-medencében. Fenntarthatóság volt), melyen olyan egyesületek, intézmények képviselői mutattak be előadást, akikkel már több kapcsolat is kiépült – bemutatva így a jó példákat –, de olyanok is, akik most mutatkoztak be először a magyar házak képviselőinek. A találkozókat folytattuk volna az idei esztendőben is egy novemberben megrendezendő VIII. Magyar Házak Találkozóval, felvázolandó azon feladatokat, melyeket a magyar házak tölthetnek be nemcsak a székhelyük, hanem a kistérségük közművelődésében is. Sajnos ez a koronavírus járvány miatt elmaradt, de hátha jövőre sikerül megszervezni.

Az EMKE alapműködését nemzeti jelentőségű intézményként részben továbbra is a Miniszterelnöki Hivatal Nemzetpolitikai Államtitkársága támogatta a Bethlen Gábor Alapon keresztül, részben pedig az RMDSZ. Ugyanakkor elképzeléseink, programjaink, céljaink megvalósításához igénybe vettük a különböző hazai és anyaországi pályázati lehetőségeket, országos programokat is megvalósítva, de több magánszemély, illetve sikeres vállalkozó is mellénk állt álmaink megvalósításában.

Ingatlanjaink adminisztrációja az állandóan változó jogrendszerben egyre több munkaráfordítást igényel, és a Sütő András Emlékházon, valamint a nem kolozsvári ingatlanjainkon kívül csak azok maradtak tulajdonunkban, amelyeket az ezeket működtető szervezetek még nem tudtak átvenni, vagy amelyeket mi meg szeretnénk őrizni.

Az EMKE feladata továbbra is elsősorban a magyar szórványközösségek kulturális életének támogatása, és az elkövetkező évben is ez lesz Egyesületünk legfontosabb tevékenysége. De örömünkre már a fiatalság is aktívan részt vesz ebben a munkában, az ő terveik szerint az idei esztendő – a különböző programok futtatása mellett – az országos hálózatuk tovább építése lesz. Feladatunk még a kapcsolatépítés, a híd szerep felvállalása a hazai szórványmagyarság kulturális közösségei és az erdélyi tömbmagyarság, illetve a Kárpát-medence különböző régióinak magyar kulturális közösségei között.

Minthogy az EMKE egyidejűleg kulturális és közösségépítő egyesület, munkánk jelentős részét e két tevékenységi terület határozza meg. Vagyis folyamatosan odafigyelünk rendezvényeinknek nemcsak kulturális, hanem közösségépítő, közösségfejlesztő szerepkörére is. Beszámolónkat tehát az EMKE Országos Elnökségének ez irányú tevékenységeivel kezdjük.

 

A teljes beszámolót innen töltketik le!