Díjak – 2019

2019-ben 13 (12 + Kötő József-díj) elismerést adományozunk a közművelődési kultúra különféle területein tevékenykedő személyeknek.

Emellett az év folyamán több, kiváló közművelőnek járó oklevelet is átadtunk.

 

Gr. Bánffy Miklós-díj

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Laczkó Vass Róbert színművész, előadóművész részére –  szerteágazó kultúrafenntartó, közösségformáló és -megtartó fáradhatatlan tevékenységéért – gr. Bánffy Miklós-díjat adományoz.

 

Bányai János-díj

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Jakab Albert Zsolt néprajzkutatórészére –a kolozsvári emlékezetkultúra kutatása és az erdélyi magyar néprajztudomány szervezése terén végzett munkásságáért – Bányai János-díjat adományoz.

 

Janovics Jenő-díj

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület a Kolozsvári Televízió magyar adásának szerkesztősége részére – az erdélyi magyar közművelődés, a hagyományápolás, az identitástudat, valamint a magyar nyelv és kultúra megőrzésének terén nyújtott hathatós tevékenységéért – Janovics Jenő-díjat adományoz.

 

Kallós Zoltán-díj

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Szabó Ferenc tanító részére –a temesvári gyermek- és ifjúsági néptáncmozgalom több mint két évtizedes lelkes szervezése, közművelődési munkássággá elismeréseképpen – Kallós Zoltán-díjat adományoz.

 

Kovács György-díj

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Bandi András Zsolt színművész részére –a bánsági szórványban betöltött közéleti munkásságáért, valamint a temesvári és erdélyi színpadokon eljátszott jelentős szerepekért – Kovács György-díjat adományoz.

 

Kötő József-díj

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Takács Csaba, a Communitas Alapítvány kuratóriumi elnöke részére – a romániai magyar civil szféra, kiemelten a szórvány több mint húsz éves támogatásáért – Kötő József-díjat adományoz.

 

Gr. Kun Kocsárd-díj

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Balla Ferenc, a Kallós Zoltán Alapítvány igazgatója részére –a közel három évtizedes szerteágazó közművelődési tevékenységéért, valamint szórványkollégium, néprajzi múzeum és népművészeti központ működtetéséért – gr. Kun Kocsárd-díjat adományoz.

 

Gr. Mikó Imre-díj

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület ifj. Mezei Jánosvállalkozó részére –a kolozsvári és környékbeli magyar egyházak, oktatási intézmények illetve kulturális egyesületek jószívű és alázatos támogatásáért – gr. Mikó Imre-díjat adományoz.

 

Monoki István-díj

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Lokodi Anna ny. megyei könyvtáros részére – a háromszéki közkönyvtárak szakmai irányításáért, elkötelezett közösségépítő és szervező munkájáért, a könyvtárosi hivatástudat ösztönzéséért – Monoki István-díjat adományoz.

 

Nagy István-díj

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Köllő Ferenc karvezetőrészére – az erdélyi magyar fúvószenekarok terén kifejtett több évtizedes, kiemelkedő művészi és kiváló, önzetlen oktatói tevékenysége elismeréseként – Nagy István-díjat adományoz.

 

Poór Lili-díj

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Szabó Enikő színművész részére – példaként felmutatható értékeket képviselő alkotó tevékenysége elismeréseképpen – Poór Lili-díjat adományoz.

 

Spectator-díj

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Graur Jánosújságíró, főszerkesztő részére – a magyar sajtó és közösség megmaradása érdekében a szórványban végzett kitartó munkájáért – Spectator-díjat adományoz.

 

Szolnay Sándor-díj

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Bordy Margit képzőművész részére – a legnemesebb erdélyi pasztellhagyományokat a legkorszerűbb művészi törekvésekkel ötvöző, magyar közösségünket szolgáló, kimagasló teljesítménye elismeréseképpen – Szolnay Sándor-díjat adományoz.  

 

 

ÉLETMŰDÍJ

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Boldizsár Zeyk Imre helytörténész, közművelődés-szervező részére – kiváló intézményalapító, közösségformáló, szervező és gyűjtő munkája elismeréseképpen – életműdíjat adományoz.