Györkös 100 – rendezvénysorozat és felhívás

Györkös 100

GYÖRKÖS 100 – RENDEZVÉNYSOROZAT ÉS FELHÍVÁS GYÖRKÖS MÁNYI ALBERT SZÜLETÉSÉNEK 100. ÉVFORDULÓJÁN

A kolozsvári EMKE Györkös Mányi Albert Emlékház kiállítássorozatot szervez 2022-ben Györkös 100 címmel, névadója, a zenetanár-festőművész születésének 100. évfordulója tiszteletére, a Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy partnerségével.

A rendezvénysorozat az év folyamán több helyszínen valósul meg. A tárlatok létrehozásában közreműködnek: Kós Katalin, a Györkös Mányi Albert Emlékház vezetője és programszervezője, a Györkös-hagyaték kezelője, Ladó Ágota művészettörténész, a kiállítások szakkurátora, Szebeni Zsuzsa színháztörténész, a kiállítások társkurátora, a Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy vezetője, valamint Bordás Beáta művészettörténész, az Erdélyi Művészeti Központ igazgatója.

Az emlékév nyitóeseménye egy nagyszabású életműkiállítás, amelyet a kolozsvári Bánffy Palotában működő Művészeti Múzeumban nyitunk meg 2022. március 23-án, Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusának fővédnökségével. A további részletekről és eseményekről idejében értesítjük közönségünket.

Az emlékév során országos kiállítássorozatot, album- és katalógus kiadást, számos más, kapcsolódó kulturális eseményt szervezünk, amelyek az alkotónak és életművének országos és nemzetközi szintű megismertetését szolgálják. Hiszen önkéntelenül Kántor Lajosnak, a Györkös monográfia-írójának kérdése visszhangzik bennünk: „Vannak-e még olyan gombaszemű, tiszta tekintetű, patyolatfehér ingű, fekete lájbis, tarka kendős falusi lányok, amilyeneket ez a különös varázslatú festő mint valami madonnákat idéz meg? Odaáll-e még furulyával vezényelni a népi kórust a vele egy karvezető? /sic!/ Györkös festményeinek nézője akkor is felteheti a kérdéseket, ha történetesen tudja, hogy a Kalotaszegen vagy a mezőségi Széken ma is előfordul ilyesmi (jóllehet az urbanizálódás lassanként minden falut, még az eldugottabbakat is eléri). Mesének, költészetnek, már-már elérhetetlen, rég tovalibbent idillnek tűnik ez az árny nélküli világ, amelyet Györkös Mányi Albert irigylésre méltó megszállottsággal álmodik vissza a technicizált, ipari javakért tülekedő XX. századvégbe.” (A lélek békéje. Új Tükör, 1981/52.)

Az emlékév célja, hogy az alkotó teljes életművét árnyalatok és művészettörténeti elemzések tükrében mutassuk be és ismertessük meg a közönséggel. Egyszerre legyenek jelen Györkös Mányi világának népszerű és ismert alkotásai, de törekszünk arra is, hogy eddig ismeretlen árnyalatait és variációit is bemutassuk.

10 évvel ezelőtt, a 90. évforduló alkalmával, valamint a további években sikerült feltérképeznünk számos magántulajdonban és/vagy közgyűjteményben található Györkös Mányi-festményt, -fametszetet, -gipszlenyomatot, valamint bővíteni tudtuk az emlékház dokumentum-fotótárát is. Az említett alkotások egy része – tulajdonosaik szíves közreműködésével – részét képezték az akkori emlékkiállításnak, amiért ismételten köszönetet mondunk.

Felhívásunk örökérvényű marad, hiszen meggyőződésünk, hogy további alkotásokról, fényképekről sikerül tudomást szereznünk tulajdonosaik jóvoltából.

Tisztelettel kérjük tehát mindazokat, akiknek birtokában Györkös Mányi-munkák, valamint a zenetanár-festőművészről, az emlékházról, illetve az abban sorra került, főleg régebbi rendezvényekről készült fotók találhatók, legyenek segítségünkre az életmű és a művész nevét viselő intézmény minél teljesebb dokumentálásában. Az alkotásokról és a fényképekről lehetőleg megfelelő felbontású/méretű, fotózott, illetve szkennelt képet szeretnénk, a rendelkezésre álló adatokkal együtt (a festmények mérete, keletkezésének ideje, a fotók készültének ideje, helye, a rajta látható személyek neve és/vagy foglalkozása), de szívesen vállaljuk a reprodukciók, fotómásolatok elkészítését, amennyiben a tárgyak tulajdonosa szíveskedne kölcsön adni őket erre a célra. A régebben és újabban fellelt festményekből az idei kiállításo(ko)n is ki szeretnénk állítani egy válogatást, természetesen tulajdonosuk remélt előző beleegyezésével.

Ugyanakkor továbbra is örömmel várjuk azok jelentkezését, akik közelebbről ismerték a zenetanár-festőművészt, és emlékeiket (írásban vagy szóban) szívesen megosztanák velünk. Minden apró részlet fontos lehet. A kiemelkedő emlékezéseket videóra szeretnénk rögzíteni egy majdani dokumentumfilm készítése céljából.

Előre is köszönet mindazoknak, akik hozzájárulnak Györkös Mányi Albert életének és munkásságának minél alaposabb megismeréséhez, emléke méltó ápolásához!

Elérhetőségeink:
- telefon: +40 (0)774 648791
- villámposta: emkegyorkoshaz@yahoo.com
- Facebook: www.facebook.com/emkegyorkoshaz
- cím: Kolozsvár, Majális u. 5, 1A ajtó
***
Logó: Könczey Elemér
Fotó: Csomafáy Ferenc
***
Facebook oldalunk
Közönségünk Facebook-csoportja