ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

A felnőttképzés eredményei Erdélyben

Forrás: 
Szabadság, 1996. március 13.
GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner
GyMAE sajtóvisszhang: 
GyMAE sajtóvisszhang

Március 9-én, a kolozsvári Györkös Mányi Albert Emlékházban megtartotta közgyűlését az EMKE tagszervezeteként működő Romániai Magyar Népfőiskolák és Közösségfejlesztők Társasága. Az összejövetel főleg a felnőttképzésben, a szabadegyetemi előadások és a népfőiskolai tanfolyamok terén ügyködő közművelők seregszemléje és tanácskozása volt.

A megalakulása óta eltelt időszakot a társaság inkább a hazai felnőttképzés lehetőségeinek a felmérésével, a népfőiskolai gondolatnak a közvéleményben való meghonosításával töltötte el. Így látványos eredményekkel még nem dicsekedhet, de mint dr. Egyed Ákos professzor, a társaság elnöke mondotta megnyitó beszédében, az elültetett facsemetének is előbb gyökeret kell eresztenie, meg kell kapaszkodnia a talajban, hogy erőre kapva évek múlva aztán rendszeresen gyümölcsöt hozzon. De beszéljenek a rendezvények: Népfőiskolaszervezők kiképzőtábora (szórványban szolgáló tanárok, tanítók és papok számára Nagyenyeden rendezett tanfolyam), II. Honismereti népfőiskola tábor — Szováta (kárpát-medencei népfőiskolaszervezők seregszemléje), Kommunikációs cselekvések modelljei (közösségfejlesztő tanfolyam Szatmárnémetiben, a helybeli Szent-Györgyi Albert Társasággal közös rendezvény), Erkélykertészek népfőiskolája — Kolozsvár (a Kertbarátok Egyesületével együtt tartott 18 órás tanfolyam), Vendéglátói jómodor — Tordaszentlászló, a helybeli Tamás Bisztró alkalmazottainak rendezett tanfolyam (előadók Tóthfalussy Béla, Boldizsár Zeyk Imre és Szőke Zoltán). Aktív szerepet vállalt a társaság Kolozsvári Népfőiskola Révész Erzsébet vezette rendezvényeinek a támogatásában, valamint számos vidéki felnőttképző tevékenység beindításában.

A különböző városokban tevékenykedő tagtársak beszámolói főleg a helybéli közművelődési egyesületeknek a felnőttképző-népfőiskolai tevékenységéről szóltak. Például Bodog Erzsébet, a brassói Apáczai Csere János Közművelődési Egyesületről, dr. Matekovics György a temesvári Órmos Zsigmond Társaság munkájáról beszélt, míg Ábrahám Zoltán doktor a marosvásárhelyi magyar közművelődési egyesületeknek az ugyancsak gazdag felnőttképző tevékenységéről szólt.

A társaság kapcsolatot tart fenn a Románia Szabadegyetemek Országos Egyesületével, a Német Népfőiskolai Szövetség bukaresti irodájával, a Magyar Népfőiskolai Társasággal, a Finnországi Svéd Népfőiskolai Szövetséggel, valamint néhány Dániában működő népfőiskolával.

A közgyűlés néhány alapszabály-módosítást is végrehajtott. Például a társaság neve ezentúl a Romániai Magyar Népfőiskolai Társaság (RMNT) lesz.

A továbbiakban egy társasági hírlevélnek a havi megjelentetése, valamint egy dokumentum jellegű tájékoztató kiadványnak a megszerkesztése a hazai népfőiskola múltjáról és jelenéről is szerepel. Szó esett a hajdani vándortanár tevékenység felújításáról, akik egykor, különösen télen, faluról falura járva okították a népet. A társaság az idén a honfoglalás 1100. esztendejének a megünneplésébe is bekapcsolódik kárpát-medencei történelmünket átfogó szeminárium megszervezésével Temesváron, rangos hazai és külföldi előadók meghívásával.

Dáné Tibor Kálmán, az RMNT titkára, Szabadság, 1996. március 13.
Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés