Felhívás A 130 éves EMKE c. interdiszciplináris konferencián való részvételre

A konferencia nyelve: magyar (szükség esetén angolul vagy románul is lehet előadást tartani.)

Szervezők: Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, Erdélyi Múzeum Egyesület.


A dualizmus korának legnagyobb, hatását és tevékenységét tekintve legátfogóbb magyar művelődési egyesülete, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület az idén áprilisban 130 éves kerek évfordulóját töltötte.

A tudományközi konferencia az évforduló kapcsán megvalósuló projekt része, és célja az EMKE egykori és mai értékeinek tudományos feltárása, bemutatása és népszerűsítése.  Azt kívánja megvilágítani, hogy miben állt jelentősége, melyek voltak azok a szélesebb történeti-társadalmi hatóerők, melyek következtében az egyesület létrejöhetett, valamint milyen volt társadalmi támogatottsága, és az egyesület különböző korszakaiban milyen történeti változások befolyásolták működését, tevékenységi körének alakulását.

A konferenciára az egykori és a jelenlegi EMKE sokrétű tevékenységével kapcsolatos gazdaság-, politika-, művelődés-, oktatás-, egyház- vagy társadalomtörténeti megközelítésű előadások mellett művészeti (képzőművészet, zene, színház és irodalom) tárgyú előadásokat is szívesen várunk.

A konferenciát követő napon szakmai kirándulást szervezünk a résztvevőknek a legnagyobb EMKE-hagyatéktevő Kun Kocsárd gróf (1803–1895) egykori birtokára Algyógyra, valamint Szászvárosra (a város egykori Református Kollégiuma szintén Kun Kocsárd bőkezű mecénási tevékenységének köszönhetően épült). 

Az előadások szerkesztett anyagát kötetben kívánjuk megjelentetni.

A jelentkezéseket 2015. július 30-ig várjuk rezümével.


Kolozsvár, 2015. május 29.