EURÓPA VÉDELMÉRE SZÓLÍT FEL A SZÁZAK TANÁCSA

Az iszlám vallás erőszakos szárnyának terrorizmusa és a globális tőke kapzsi képviselői veszélyeztetik Európa évezredek alatt kialakult értékrendjét- olvasható a magyar értelmiségekből álló Százak Tanácsa közleményében, melyet változtatás nélkül közlünk hírportálunkon.
 
 
“Nehéz helyzetben az ország, követelő szükség a java erők összefogása…” írta 1996-ban Fekete Gyula író létrehozva a Százak Tanácsát, – látva az országot válságba taszító értékrend zavart – s évtizede utolsó munkájában az “SOS Európa” címűben Európa romlásának tényeire figyelmeztetett, a romlásra, amelynek immár a közepén vagyunk.
 
 
A Százak Tanácsa hatvanhárom örökös tagunkká vált alapítónk életművéhez hűségesen, intellektuális felelősségünk tudatában emeljük fel szavunkat a kereszténység védelmére, megőrzésére Európában. Az iszlám vallás erőszakos szárnyának terrorizmusa és a globális tőke kapzsi képviselői veszélyeztetik Európa évezredek alatt kialakult értékrendjét. Mi itt a Kárpát-medencében több mint ezer éve befogadó nemzet vagyunk, s országhatárainkon ma is mindenütt ott vannak a kapuk, amelyen akadály nélkül bejöhetnek a törvényeinket betartó, tisztelő, becsületes szándékkal érkezők. A világ több mint százötven országában élnek magyarok egyetértésben a befogadó nemzetekkel. Elutasítunk minden gyűlölködést, vallási, nemzeti, rasszok szerinti megkülönböztetést. Ezt várjuk el honfitársainktól és Európa népeitől.
 
 
Ismerjük megosztottságainkat, tudjuk “ön fia vágta sebét”, a vagyoni és kulturális, a vallási és iskolázottsági különbségeket, a pártviszályokat, az urbanizációs különbségeket, a világ más részein élő nemzettársainktól elválasztó ezer kilométerekről nem is beszélve – de most elsősorban Európáról van szó, a Babits által “magát tépő Hazánknak” nevezett Európáról, melynek több ezer éves alapértékei védelemre szorulnak.
 
 
Mi tudjuk, hogy a kultúra egy nemzet igazi alkotmánya, s hogy a mai Európa az Atlanti Óceántól az Urálig nem szűzföldön alakult ki, hanem elfelejtett kincseket, üszkös romokat rejtő földön, ahol istenek, hősök tetemei és fel nem robbant bombák vannak. Európa költői, filozófusai, tudósai feltérképezték ezt a földet, ezért is állíthatjuk, hogy a kultúra egy nemzet igazi alkotmánya. Láttuk, hogy az európai szellem meggyengült, védtelenné vált a XX. századra, nem akadályozhatta meg a két világháborút, s a bolsevizmus és nácizmus borzalmait.
 
 
Martell Károly, a Hunyadiak, Zrínyik, Sobieski János fegyverrel védték Európát – ma Európa népeinek a keresztény értékek védelmében tisztánlátásra lenne szüksége. Ezt kellene a politikának, jognak, oktatásnak, sajtónak és az Európa jövőjéért felelősséget érzőknek segíteni, mert ahogy az igazság szabaddá tesz, a “fides et ratio” – a hit és értelem – szövetsége, védelmet fog adni.
2019. május 14-én
dr. Szijártó István tanár, irodalomtörténész, a Százak Tanácsa üv. elnöke
dr. Andrásfalvy Bertalan néprajztudós, emeritus professzor, volt miniszter, az MMA tagja, a Százak Tanácsa Alapítvány elnöke és alulírott tagjai:
Bakos István művelődéskutató, a Bethlen Gábor Alapítvány kurátora
Balassa Sándor zeneszerző, egyetemi tanár, az MMA tagja
dr. Bardócz Zsuzsanna vegyész, egyetemi tanár, az MTA doktora
Barna Erika tanár, grafológus, szakíró
Batta György író, szerkesztő
dr. Bárdi László keletkutató professzor, a Kínai Akadémia tagja
dr. Báthory Katalin vegyészmérnök
dr. Bence Lajos író, szerkesztő
Bencsik András, a Magyar Demokrata főszerkesztője
dr. Bene Éva ny. főorvos, közíró
dr. Bíró Zoltán tanár, irodalomtörténész, főigazgató az MDF alapító üv.elnöke
dr. Borbély Károly festőművész, egyetemi docens
dr. Boros Erika tanár, irodalomtörténész
Burus-Siklódi Botond tanár, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke
Böjte Csaba szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapító-elnöke
dr. Cey-Bert Róbert író, gasztronómus, főiskolai tanár
Csapó Endre szerkesztő, közíró Ausztrália
Császár Angela színművész, egyetemi oktató
dr. Csepinszky Béla agrármérnök, egyetemi oktató
dr. Csókay András idegsebész főorvos
dr. Deák Ernő történész, szerkesztő
dr. Dobó Márta gyermekorvos, az Egészséges Utódokért Alapítvány elnöke
Dörner György színművész, igazgató
dr. Duray Miklós geológus, közíró, az Együttélés politikai mozgalom alapító elnöke
Farkas Márta könyvvizsgáló, egyetemi oktató
dr. Fekete Gyula közgazdász, statisztikus, közíró
dr. Feledy Péter jogász, televíziós szerkesztő -riporter, a Magyar Televízió volt alelnöke
Foltán László tanár, olimpiai és világbajnok kenus
dr. Freund Tamás biológus, agykutató, egyetemi tanár, az MMA tagja
dr. Galgóczy Gábor orvos, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége társelnöke
Gazsó L.Ferenc újságíró, az MTI volt vezérigazgatója
dr. Gedai István régész, a Nemzeti Múzeum ny. főigazgatója
Gyimesi János tanár, kosárlabda mesteredző
Győrfi Károly mérnök, közíró
dr. Gyulay Endre római katolikus püspök
dr. Gyurkovits Kálmán orvos, egyetemi tanár, az MTA doktora
Hajdú Lajos sportszervező, hivatalvezető
dr. Hámori József orvos, egyetemi tanár az MTA tagja, volt kulturális miniszter
Hegedűs Endre zongoraművész, egyetemi oktató
Hornyák László közgazdász, igazgató
dr. Horváth László klasszikafilológus, egyetemi docens, igazgató
dr. Hóvári János turkológus, egyetemi docens, diplomata
Jelenczki István filmrendező, az MMA tagja
dr. Jobbágyi Gábor jogász, egyetemi tanár
Judik Zoltán mérnök, kosárlabdázó olimpikon
Juhász Judit közgazdász, újságíró, az Anyanyelvápolók Szövetsége elnöke
dr. Kahler Frigyes jogász, egyetemi tanár
dr. Kisida Elek ny. sebészfőorvos, egyetemi magántanár
dr. Kellermayer Miklós orvos, professzor emeritus, az MTA doktora a Magyar Egészségügyi Társaság elnöke
dr. Keserű Katalin művészettörténész, egyetemi tanár az MMA tagja
Kondor Katalin közgazdász, szerkesztő-riporter, a Magyar Rádió volt elnöke
dr. Koós Ferenc tanár, neveléstörténész
dr. Kováts-Németh Mária neveléstörténész, egyetemi magántanár
Kubik Anna színművész
Lászlófy Pál tanár, az RMPSZ tiszteletbeli elnöke
Magyaródy Szabolcs cserkészvezető, közíró Canada
May Attila építészmérnök, örökös magyar bajnok, vívóolimpikon
dr. Medvigy Endre jogász, irodalomkutató, szerkesztő
dr. Messik Miklós jogász, a Magyar Emlékek a Világban Egyesület elnöke
Monspart Sarolta tanár, tájfutó világbajnok
dr. Mózsa Szabolcs radiológus, egyetemi docens
Mózsi Ferenc tanár, író
Muhi Béla tanár, fizikus a Vajdasági Magyar Pedagógus Egyesület alapitó alelnöke Szerbia
dr. Murányi László jogász, televíziós szerkesztő- riporter, c. egyetemi docens
dr. Náray-Szabó Gábor kémikus, egyetemi tanár, az MTA tagja
dr. Németh Ferenc tanár, c. egyetemi docens, nemzetközi borbíró
Nikházy Gábor üzletember, vezérigazgató
dr. Osztie Zoltán római katolikus plébános, egyetemi oktató
dr. Ozsváth Ferenc ny. főiskolai tanár
dr. Papp Lajos szívsebész, egyetemi tanár, az MTA doktora
Pátkai Róbert evangélikus püspök Anglia
dr. Pentelényi Tamás ny. osztályvezető idegsebész főorvos
Poprády Géza könyvtáros, az Országos Széchényi Könyvtár ny. főigazgatója
Püski István képzőművész, könyvkiadó, igazgató
Rajnai Miklós mérnök, művelődés-szervező
Rieger Tibor szobrászművész, az MMA tagja
dr. Rókusfalvy Pál pszichológus, egyetemi tanár, az MTA doktora
dr. Sallai Éva tanár, rádiós szerkesztő
dr. Sándor József sebészprofesszor, az MTA doktora
dr. Schulek Ágostonné mérnök
dr. Somhegyi Annamária orvos, prevenciós igazgató, WHO koordinátor
dr. Somodi István jogász, agrármérnök
dr. Somogyi Győző festőművész, az MMA tagja
Spányi Antal római katolikus megyéspüspök
dr. Sutarski Konrád mérnök, író, kulturális diplomata
dr. Szabó József állatorvos, egyetemi tanár
dr. Széman Péter főorvos, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület elnöke
dr. Szűrös Mátyás diplomata, ideiglenes köztársasági elnök
Talpassy Zsombor reklámszakember
dr. Tanka Endre jogász, emeritus professzor, az MTA doktora
Tasnády Hajnal közgazdász
Totth Elemér mérnök, teológus
dr. Vizkelety Mariann jogász, a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület elnöke
dr. Zétényi Zsolt jogász
 
 
demokrata.hu, 2019.05.17.Az iszlám vallás erőszakos szárnyának terrorizmusa és a globális tőke kapzsi képviselői veszélyeztetik Európa évezredek alatt kialakult értékrendjét- olvasható a magyar értelmiségekből álló Százak Tanácsa közleményében, melyet változtatás nélkül közlünk hírportálunkon.
 
 
Unknown Object“Nehéz helyzetben az ország, követelő szükség a java erők összefogása…” írta 1996-ban Fekete Gyula író létrehozva a Százak Tanácsát, – látva az országot válságba taszító értékrend zavart – s évtizede utolsó munkájában az “SOS Európa” címűben Európa romlásának tényeire figyelmeztetett, a romlásra, amelynek immár a közepén vagyunk.
 
 
A Százak Tanácsa hatvanhárom örökös tagunkká vált alapítónk életművéhez hűségesen, intellektuális felelősségünk tudatában emeljük fel szavunkat a kereszténység védelmére, megőrzésére Európában. Az iszlám vallás erőszakos szárnyának terrorizmusa és a globális tőke kapzsi képviselői veszélyeztetik Európa évezredek alatt kialakult értékrendjét. Mi itt a Kárpát-medencében több mint ezer éve befogadó nemzet vagyunk, s országhatárainkon ma is mindenütt ott vannak a kapuk, amelyen akadály nélkül bejöhetnek a törvényeinket betartó, tisztelő, becsületes szándékkal érkezők. A világ több mint százötven országában élnek magyarok egyetértésben a befogadó nemzetekkel. Elutasítunk minden gyűlölködést, vallási, nemzeti, rasszok szerinti megkülönböztetést. Ezt várjuk el honfitársainktól és Európa népeitől.
 
 
Ismerjük megosztottságainkat, tudjuk “ön fia vágta sebét”, a vagyoni és kulturális, a vallási és iskolázottsági különbségeket, a pártviszályokat, az urbanizációs különbségeket, a világ más részein élő nemzettársainktól elválasztó ezer kilométerekről nem is beszélve – de most elsősorban Európáról van szó, a Babits által “magát tépő Hazánknak” nevezett Európáról, melynek több ezer éves alapértékei védelemre szorulnak.
 
 
Mi tudjuk, hogy a kultúra egy nemzet igazi alkotmánya, s hogy a mai Európa az Atlanti Óceántól az Urálig nem szűzföldön alakult ki, hanem elfelejtett kincseket, üszkös romokat rejtő földön, ahol istenek, hősök tetemei és fel nem robbant bombák vannak. Európa költői, filozófusai, tudósai feltérképezték ezt a földet, ezért is állíthatjuk, hogy a kultúra egy nemzet igazi alkotmánya. Láttuk, hogy az európai szellem meggyengült, védtelenné vált a XX. századra, nem akadályozhatta meg a két világháborút, s a bolsevizmus és nácizmus borzalmait.
 
 
Martell Károly, a Hunyadiak, Zrínyik, Sobieski János fegyverrel védték Európát – ma Európa népeinek a keresztény értékek védelmében tisztánlátásra lenne szüksége. Ezt kellene a politikának, jognak, oktatásnak, sajtónak és az Európa jövőjéért felelősséget érzőknek segíteni, mert ahogy az igazság szabaddá tesz, a “fides et ratio” – a hit és értelem – szövetsége, védelmet fog adni.
2019. május 14-én
dr. Szijártó István tanár, irodalomtörténész, a Százak Tanácsa üv. elnöke
dr. Andrásfalvy Bertalan néprajztudós, emeritus professzor, volt miniszter, az MMA tagja, a Százak Tanácsa Alapítvány elnöke és alulírott tagjai:
Bakos István művelődéskutató, a Bethlen Gábor Alapítvány kurátora
Balassa Sándor zeneszerző, egyetemi tanár, az MMA tagja
dr. Bardócz Zsuzsanna vegyész, egyetemi tanár, az MTA doktora
Barna Erika tanár, grafológus, szakíró
Batta György író, szerkesztő
dr. Bárdi László keletkutató professzor, a Kínai Akadémia tagja
dr. Báthory Katalin vegyészmérnök
dr. Bence Lajos író, szerkesztő
Bencsik András, a Magyar Demokrata főszerkesztője
dr. Bene Éva ny. főorvos, közíró
dr. Bíró Zoltán tanár, irodalomtörténész, főigazgató az MDF alapító üv.elnöke
dr. Borbély Károly festőművész, egyetemi docens
dr. Boros Erika tanár, irodalomtörténész
Burus-Siklódi Botond tanár, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke
Böjte Csaba szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapító-elnöke
dr. Cey-Bert Róbert író, gasztronómus, főiskolai tanár
Csapó Endre szerkesztő, közíró Ausztrália
Császár Angela színművész, egyetemi oktató
dr. Csepinszky Béla agrármérnök, egyetemi oktató
dr. Csókay András idegsebész főorvos
dr. Deák Ernő történész, szerkesztő
dr. Dobó Márta gyermekorvos, az Egészséges Utódokért Alapítvány elnöke
Dörner György színművész, igazgató
dr. Duray Miklós geológus, közíró, az Együttélés politikai mozgalom alapító elnöke
Farkas Márta könyvvizsgáló, egyetemi oktató
dr. Fekete Gyula közgazdász, statisztikus, közíró
dr. Feledy Péter jogász, televíziós szerkesztő -riporter, a Magyar Televízió volt alelnöke
Foltán László tanár, olimpiai és világbajnok kenus
dr. Freund Tamás biológus, agykutató, egyetemi tanár, az MMA tagja
dr. Galgóczy Gábor orvos, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége társelnöke
Gazsó L.Ferenc újságíró, az MTI volt vezérigazgatója
dr. Gedai István régész, a Nemzeti Múzeum ny. főigazgatója
Gyimesi János tanár, kosárlabda mesteredző
Győrfi Károly mérnök, közíró
dr. Gyulay Endre római katolikus püspök
dr. Gyurkovits Kálmán orvos, egyetemi tanár, az MTA doktora
Hajdú Lajos sportszervező, hivatalvezető
dr. Hámori József orvos, egyetemi tanár az MTA tagja, volt kulturális miniszter
Hegedűs Endre zongoraművész, egyetemi oktató
Hornyák László közgazdász, igazgató
dr. Horváth László klasszikafilológus, egyetemi docens, igazgató
dr. Hóvári János turkológus, egyetemi docens, diplomata
Jelenczki István filmrendező, az MMA tagja
dr. Jobbágyi Gábor jogász, egyetemi tanár
Judik Zoltán mérnök, kosárlabdázó olimpikon
Juhász Judit közgazdász, újságíró, az Anyanyelvápolók Szövetsége elnöke
dr. Kahler Frigyes jogász, egyetemi tanár
dr. Kisida Elek ny. sebészfőorvos, egyetemi magántanár
dr. Kellermayer Miklós orvos, professzor emeritus, az MTA doktora a Magyar Egészségügyi Társaság elnöke
dr. Keserű Katalin művészettörténész, egyetemi tanár az MMA tagja
Kondor Katalin közgazdász, szerkesztő-riporter, a Magyar Rádió volt elnöke
dr. Koós Ferenc tanár, neveléstörténész
dr. Kováts-Németh Mária neveléstörténész, egyetemi magántanár
Kubik Anna színművész
Lászlófy Pál tanár, az RMPSZ tiszteletbeli elnöke
Magyaródy Szabolcs cserkészvezető, közíró Canada
May Attila építészmérnök, örökös magyar bajnok, vívóolimpikon
dr. Medvigy Endre jogász, irodalomkutató, szerkesztő
dr. Messik Miklós jogász, a Magyar Emlékek a Világban Egyesület elnöke
Monspart Sarolta tanár, tájfutó világbajnok
dr. Mózsa Szabolcs radiológus, egyetemi docens
Mózsi Ferenc tanár, író
Muhi Béla tanár, fizikus a Vajdasági Magyar Pedagógus Egyesület alapitó alelnöke Szerbia
dr. Murányi László jogász, televíziós szerkesztő- riporter, c. egyetemi docens
dr. Náray-Szabó Gábor kémikus, egyetemi tanár, az MTA tagja
dr. Németh Ferenc tanár, c. egyetemi docens, nemzetközi borbíró
Nikházy Gábor üzletember, vezérigazgató
dr. Osztie Zoltán római katolikus plébános, egyetemi oktató
dr. Ozsváth Ferenc ny. főiskolai tanár
dr. Papp Lajos szívsebész, egyetemi tanár, az MTA doktora
Pátkai Róbert evangélikus püspök Anglia
dr. Pentelényi Tamás ny. osztályvezető idegsebész főorvos
Poprády Géza könyvtáros, az Országos Széchényi Könyvtár ny. főigazgatója
Püski István képzőművész, könyvkiadó, igazgató
Rajnai Miklós mérnök, művelődés-szervező
Rieger Tibor szobrászművész, az MMA tagja
dr. Rókusfalvy Pál pszichológus, egyetemi tanár, az MTA doktora
dr. Sallai Éva tanár, rádiós szerkesztő
dr. Sándor József sebészprofesszor, az MTA doktora
dr. Schulek Ágostonné mérnök
dr. Somhegyi Annamária orvos, prevenciós igazgató, WHO koordinátor
dr. Somodi István jogász, agrármérnök
dr. Somogyi Győző festőművész, az MMA tagja
Spányi Antal római katolikus megyéspüspök
dr. Sutarski Konrád mérnök, író, kulturális diplomata
dr. Szabó József állatorvos, egyetemi tanár
dr. Széman Péter főorvos, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület elnöke
dr. Szűrös Mátyás diplomata, ideiglenes köztársasági elnök
Talpassy Zsombor reklámszakember
dr. Tanka Endre jogász, emeritus professzor, az MTA doktora
Tasnády Hajnal közgazdász
Totth Elemér mérnök, teológus
dr. Vizkelety Mariann jogász, a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület elnöke
dr. Zétényi Zsolt jogászAz iszlám vallás erőszakos szárnyának terrorizmusa és a globális tőke kapzsi képviselői veszélyeztetik Európa évezredek alatt kialakult értékrendjét- olvasható a magyar értelmiségekből álló Százak Tanácsa közleményében, melyet változtatás nélkül közlünk hírportálunkon.
 
 
Unknown Object“Nehéz helyzetben az ország, követelő szükség a java erők összefogása…” írta 1996-ban Fekete Gyula író létrehozva a Százak Tanácsát, – látva az országot válságba taszító értékrend zavart – s évtizede utolsó munkájában az “SOS Európa” címűben Európa romlásának tényeire figyelmeztetett, a romlásra, amelynek immár a közepén vagyunk.
 
 
A Százak Tanácsa hatvanhárom örökös tagunkká vált alapítónk életművéhez hűségesen, intellektuális felelősségünk tudatában emeljük fel szavunkat a kereszténység védelmére, megőrzésére Európában. Az iszlám vallás erőszakos szárnyának terrorizmusa és a globális tőke kapzsi képviselői veszélyeztetik Európa évezredek alatt kialakult értékrendjét. Mi itt a Kárpát-medencében több mint ezer éve befogadó nemzet vagyunk, s országhatárainkon ma is mindenütt ott vannak a kapuk, amelyen akadály nélkül bejöhetnek a törvényeinket betartó, tisztelő, becsületes szándékkal érkezők. A világ több mint százötven országában élnek magyarok egyetértésben a befogadó nemzetekkel. Elutasítunk minden gyűlölködést, vallási, nemzeti, rasszok szerinti megkülönböztetést. Ezt várjuk el honfitársainktól és Európa népeitől.
 
 
Ismerjük megosztottságainkat, tudjuk “ön fia vágta sebét”, a vagyoni és kulturális, a vallási és iskolázottsági különbségeket, a pártviszályokat, az urbanizációs különbségeket, a világ más részein élő nemzettársainktól elválasztó ezer kilométerekről nem is beszélve – de most elsősorban Európáról van szó, a Babits által “magát tépő Hazánknak” nevezett Európáról, melynek több ezer éves alapértékei védelemre szorulnak.
 
 
Mi tudjuk, hogy a kultúra egy nemzet igazi alkotmánya, s hogy a mai Európa az Atlanti Óceántól az Urálig nem szűzföldön alakult ki, hanem elfelejtett kincseket, üszkös romokat rejtő földön, ahol istenek, hősök tetemei és fel nem robbant bombák vannak. Európa költői, filozófusai, tudósai feltérképezték ezt a földet, ezért is állíthatjuk, hogy a kultúra egy nemzet igazi alkotmánya. Láttuk, hogy az európai szellem meggyengült, védtelenné vált a XX. századra, nem akadályozhatta meg a két világháborút, s a bolsevizmus és nácizmus borzalmait.
 
 
Martell Károly, a Hunyadiak, Zrínyik, Sobieski János fegyverrel védték Európát – ma Európa népeinek a keresztény értékek védelmében tisztánlátásra lenne szüksége. Ezt kellene a politikának, jognak, oktatásnak, sajtónak és az Európa jövőjéért felelősséget érzőknek segíteni, mert ahogy az igazság szabaddá tesz, a “fides et ratio” – a hit és értelem – szövetsége, védelmet fog adni.
2019. május 14-én
dr. Szijártó István tanár, irodalomtörténész, a Százak Tanácsa üv. elnöke
dr. Andrásfalvy Bertalan néprajztudós, emeritus professzor, volt miniszter, az MMA tagja, a Százak Tanácsa Alapítvány elnöke és alulírott tagjai:
Bakos István művelődéskutató, a Bethlen Gábor Alapítvány kurátora
Balassa Sándor zeneszerző, egyetemi tanár, az MMA tagja
dr. Bardócz Zsuzsanna vegyész, egyetemi tanár, az MTA doktora
Barna Erika tanár, grafológus, szakíró
Batta György író, szerkesztő
dr. Bárdi László keletkutató professzor, a Kínai Akadémia tagja
dr. Báthory Katalin vegyészmérnök
dr. Bence Lajos író, szerkesztő
Bencsik András, a Magyar Demokrata főszerkesztője
dr. Bene Éva ny. főorvos, közíró
dr. Bíró Zoltán tanár, irodalomtörténész, főigazgató az MDF alapító üv.elnöke
dr. Borbély Károly festőművész, egyetemi docens
dr. Boros Erika tanár, irodalomtörténész
Burus-Siklódi Botond tanár, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke
Böjte Csaba szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapító-elnöke
dr. Cey-Bert Róbert író, gasztronómus, főiskolai tanár
Csapó Endre szerkesztő, közíró Ausztrália
Császár Angela színművész, egyetemi oktató
dr. Csepinszky Béla agrármérnök, egyetemi oktató
dr. Csókay András idegsebész főorvos
dr. Deák Ernő történész, szerkesztő
dr. Dobó Márta gyermekorvos, az Egészséges Utódokért Alapítvány elnöke
Dörner György színművész, igazgató
dr. Duray Miklós geológus, közíró, az Együttélés politikai mozgalom alapító elnöke
Farkas Márta könyvvizsgáló, egyetemi oktató
dr. Fekete Gyula közgazdász, statisztikus, közíró
dr. Feledy Péter jogász, televíziós szerkesztő -riporter, a Magyar Televízió volt alelnöke
Foltán László tanár, olimpiai és világbajnok kenus
dr. Freund Tamás biológus, agykutató, egyetemi tanár, az MMA tagja
dr. Galgóczy Gábor orvos, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége társelnöke
Gazsó L.Ferenc újságíró, az MTI volt vezérigazgatója
dr. Gedai István régész, a Nemzeti Múzeum ny. főigazgatója
Gyimesi János tanár, kosárlabda mesteredző
Győrfi Károly mérnök, közíró
dr. Gyulay Endre római katolikus püspök
dr. Gyurkovits Kálmán orvos, egyetemi tanár, az MTA doktora
Hajdú Lajos sportszervező, hivatalvezető
dr. Hámori József orvos, egyetemi tanár az MTA tagja, volt kulturális miniszter
Hegedűs Endre zongoraművész, egyetemi oktató
Hornyák László közgazdász, igazgató
dr. Horváth László klasszikafilológus, egyetemi docens, igazgató
dr. Hóvári János turkológus, egyetemi docens, diplomata
Jelenczki István filmrendező, az MMA tagja
dr. Jobbágyi Gábor jogász, egyetemi tanár
Judik Zoltán mérnök, kosárlabdázó olimpikon
Juhász Judit közgazdász, újságíró, az Anyanyelvápolók Szövetsége elnöke
dr. Kahler Frigyes jogász, egyetemi tanár
dr. Kisida Elek ny. sebészfőorvos, egyetemi magántanár
dr. Kellermayer Miklós orvos, professzor emeritus, az MTA doktora a Magyar Egészségügyi Társaság elnöke
dr. Keserű Katalin művészettörténész, egyetemi tanár az MMA tagja
Kondor Katalin közgazdász, szerkesztő-riporter, a Magyar Rádió volt elnöke
dr. Koós Ferenc tanár, neveléstörténész
dr. Kováts-Németh Mária neveléstörténész, egyetemi magántanár
Kubik Anna színművész
Lászlófy Pál tanár, az RMPSZ tiszteletbeli elnöke
Magyaródy Szabolcs cserkészvezető, közíró Canada
May Attila építészmérnök, örökös magyar bajnok, vívóolimpikon
dr. Medvigy Endre jogász, irodalomkutató, szerkesztő
dr. Messik Miklós jogász, a Magyar Emlékek a Világban Egyesület elnöke
Monspart Sarolta tanár, tájfutó világbajnok
dr. Mózsa Szabolcs radiológus, egyetemi docens
Mózsi Ferenc tanár, író
Muhi Béla tanár, fizikus a Vajdasági Magyar Pedagógus Egyesület alapitó alelnöke Szerbia
dr. Murányi László jogász, televíziós szerkesztő- riporter, c. egyetemi docens
dr. Náray-Szabó Gábor kémikus, egyetemi tanár, az MTA tagja
dr. Németh Ferenc tanár, c. egyetemi docens, nemzetközi borbíró
Nikházy Gábor üzletember, vezérigazgató
dr. Osztie Zoltán római katolikus plébános, egyetemi oktató
dr. Ozsváth Ferenc ny. főiskolai tanár
dr. Papp Lajos szívsebész, egyetemi tanár, az MTA doktora
Pátkai Róbert evangélikus püspök Anglia
dr. Pentelényi Tamás ny. osztályvezető idegsebész főorvos
Poprády Géza könyvtáros, az Országos Széchényi Könyvtár ny. főigazgatója
Püski István képzőművész, könyvkiadó, igazgató
Rajnai Miklós mérnök, művelődés-szervező
Rieger Tibor szobrászművész, az MMA tagja
dr. Rókusfalvy Pál pszichológus, egyetemi tanár, az MTA doktora
dr. Sallai Éva tanár, rádiós szerkesztő
dr. Sándor József sebészprofesszor, az MTA doktora
dr. Schulek Ágostonné mérnök
dr. Somhegyi Annamária orvos, prevenciós igazgató, WHO koordinátor
dr. Somodi István jogász, agrármérnök
dr. Somogyi Győző festőművész, az MMA tagja
Spányi Antal római katolikus megyéspüspök
dr. Sutarski Konrád mérnök, író, kulturális diplomata
dr. Szabó József állatorvos, egyetemi tanár
dr. Széman Péter főorvos, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület elnöke
dr. Szűrös Mátyás diplomata, ideiglenes köztársasági elnök
Talpassy Zsombor reklámszakember
dr. Tanka Endre jogász, emeritus professzor, az MTA doktora
Tasnády Hajnal közgazdász
Totth Elemér mérnök, teológus
dr. Vizkelety Mariann jogász, a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület elnöke
dr. Zétényi Zsolt jogász
Az iszlám vallás erőszakos szárnyának terrorizmusa és a globális tőke kapzsi képviselői veszélyeztetik Európa évezredek alatt kialakult értékrendjét- olvasható a magyar értelmiségekből álló Százak Tanácsa közleményében, melyet változtatás nélkül közlünk hírportálunkon.
 
“Nehéz helyzetben az ország, követelő szükség a java erők összefogása…” írta 1996-ban Fekete Gyula író létrehozva a Százak Tanácsát, – látva az országot válságba taszító értékrend zavart – s évtizede utolsó munkájában az “SOS Európa” címűben Európa romlásának tényeire figyelmeztetett, a romlásra, amelynek immár a közepén vagyunk.
 
A Százak Tanácsa hatvanhárom örökös tagunkká vált alapítónk életművéhez hűségesen, intellektuális felelősségünk tudatában emeljük fel szavunkat a kereszténység védelmére, megőrzésére Európában. Az iszlám vallás erőszakos szárnyának terrorizmusa és a globális tőke kapzsi képviselői veszélyeztetik Európa évezredek alatt kialakult értékrendjét. Mi itt a Kárpát-medencében több mint ezer éve befogadó nemzet vagyunk, s országhatárainkon ma is mindenütt ott vannak a kapuk, amelyen akadály nélkül bejöhetnek a törvényeinket betartó, tisztelő, becsületes szándékkal érkezők. A világ több mint százötven országában élnek magyarok egyetértésben a befogadó nemzetekkel. Elutasítunk minden gyűlölködést, vallási, nemzeti, rasszok szerinti megkülönböztetést. Ezt várjuk el honfitársainktól és Európa népeitől.
 
Ismerjük megosztottságainkat, tudjuk “ön fia vágta sebét”, a vagyoni és kulturális, a vallási és iskolázottsági különbségeket, a pártviszályokat, az urbanizációs különbségeket, a világ más részein élő nemzettársainktól elválasztó ezer kilométerekről nem is beszélve – de most elsősorban Európáról van szó, a Babits által “magát tépő Hazánknak” nevezett Európáról, melynek több ezer éves alapértékei védelemre szorulnak.
 
Mi tudjuk, hogy a kultúra egy nemzet igazi alkotmánya, s hogy a mai Európa az Atlanti Óceántól az Urálig nem szűzföldön alakult ki, hanem elfelejtett kincseket, üszkös romokat rejtő földön, ahol istenek, hősök tetemei és fel nem robbant bombák vannak. Európa költői, filozófusai, tudósai feltérképezték ezt a földet, ezért is állíthatjuk, hogy a kultúra egy nemzet igazi alkotmánya. Láttuk, hogy az európai szellem meggyengült, védtelenné vált a XX. századra, nem akadályozhatta meg a két világháborút, s a bolsevizmus és nácizmus borzalmait.
 
Martell Károly, a Hunyadiak, Zrínyik, Sobieski János fegyverrel védték Európát – ma Európa népeinek a keresztény értékek védelmében tisztánlátásra lenne szüksége. Ezt kellene a politikának, jognak, oktatásnak, sajtónak és az Európa jövőjéért felelősséget érzőknek segíteni, mert ahogy az igazság szabaddá tesz, a “fides et ratio” – a hit és értelem – szövetsége, védelmet fog adni.
 
2019. május 14-én
 
dr. Szijártó István tanár, irodalomtörténész, a Százak Tanácsa üv. elnöke
 
dr. Andrásfalvy Bertalan néprajztudós, emeritus professzor, volt miniszter, az MMA tagja, a Százak Tanácsa Alapítvány elnöke és alulírott tagjai:
 
Bakos István művelődéskutató, a Bethlen Gábor Alapítvány kurátora
 
Balassa Sándor zeneszerző, egyetemi tanár, az MMA tagja
 
dr. Bardócz Zsuzsanna vegyész, egyetemi tanár, az MTA doktora
 
Barna Erika tanár, grafológus, szakíró
 
Batta György író, szerkesztő
 
dr. Bárdi László keletkutató professzor, a Kínai Akadémia tagja
 
dr. Báthory Katalin vegyészmérnök
 
dr. Bence Lajos író, szerkesztő
 
Bencsik András, a Magyar Demokrata főszerkesztője
 
dr. Bene Éva ny. főorvos, közíró
 
dr. Bíró Zoltán tanár, irodalomtörténész, főigazgató az MDF alapító üv.elnöke
 
dr. Borbély Károly festőművész, egyetemi docens
 
dr. Boros Erika tanár, irodalomtörténész
 
Burus-Siklódi Botond tanár, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke
 
Böjte Csaba szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapító-elnöke
 
dr. Cey-Bert Róbert író, gasztronómus, főiskolai tanár
 
Csapó Endre szerkesztő, közíró Ausztrália
 
Császár Angela színművész, egyetemi oktató
 
dr. Csepinszky Béla agrármérnök, egyetemi oktató
 
dr. Csókay András idegsebész főorvos
 
dr. Deák Ernő történész, szerkesztő
 
dr. Dobó Márta gyermekorvos, az Egészséges Utódokért Alapítvány elnöke
 
Dörner György színművész, igazgató
 
dr. Duray Miklós geológus, közíró, az Együttélés politikai mozgalom alapító elnöke
 
Farkas Márta könyvvizsgáló, egyetemi oktató
 
dr. Fekete Gyula közgazdász, statisztikus, közíró
 
dr. Feledy Péter jogász, televíziós szerkesztő -riporter, a Magyar Televízió volt alelnöke
 
Foltán László tanár, olimpiai és világbajnok kenus
 
dr. Freund Tamás biológus, agykutató, egyetemi tanár, az MMA tagja
 
dr. Galgóczy Gábor orvos, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége társelnöke
 
Gazsó L.Ferenc újságíró, az MTI volt vezérigazgatója
 
dr. Gedai István régész, a Nemzeti Múzeum ny. főigazgatója
 
Gyimesi János tanár, kosárlabda mesteredző
 
Győrfi Károly mérnök, közíró
 
dr. Gyulay Endre római katolikus püspök
 
dr. Gyurkovits Kálmán orvos, egyetemi tanár, az MTA doktora
 
Hajdú Lajos sportszervező, hivatalvezető
 
dr. Hámori József orvos, egyetemi tanár az MTA tagja, volt kulturális miniszter
 
Hegedűs Endre zongoraművész, egyetemi oktató
 
Hornyák László közgazdász, igazgató
 
dr. Horváth László klasszikafilológus, egyetemi docens, igazgató
 
dr. Hóvári János turkológus, egyetemi docens, diplomata
 
Jelenczki István filmrendező, az MMA tagja
 
dr. Jobbágyi Gábor jogász, egyetemi tanár
 
Judik Zoltán mérnök, kosárlabdázó olimpikon
 
Juhász Judit közgazdász, újságíró, az Anyanyelvápolók Szövetsége elnöke
 
dr. Kahler Frigyes jogász, egyetemi tanár
 
dr. Kisida Elek ny. sebészfőorvos, egyetemi magántanár
 
dr. Kellermayer Miklós orvos, professzor emeritus, az MTA doktora a Magyar Egészségügyi Társaság elnöke
 
dr. Keserű Katalin művészettörténész, egyetemi tanár az MMA tagja
 
Kondor Katalin közgazdász, szerkesztő-riporter, a Magyar Rádió volt elnöke
 
dr. Koós Ferenc tanár, neveléstörténész
 
dr. Kováts-Németh Mária neveléstörténész, egyetemi magántanár
 
Kubik Anna színművész
 
Lászlófy Pál tanár, az RMPSZ tiszteletbeli elnöke
 
Magyaródy Szabolcs cserkészvezető, közíró Canada
 
May Attila építészmérnök, örökös magyar bajnok, vívóolimpikon
 
dr. Medvigy Endre jogász, irodalomkutató, szerkesztő
 
dr. Messik Miklós jogász, a Magyar Emlékek a Világban Egyesület elnöke
 
Monspart Sarolta tanár, tájfutó világbajnok
 
dr. Mózsa Szabolcs radiológus, egyetemi docens
 
Mózsi Ferenc tanár, író
 
Muhi Béla tanár, fizikus a Vajdasági Magyar Pedagógus Egyesület alapitó alelnöke Szerbia
 
dr. Murányi László jogász, televíziós szerkesztő- riporter, c. egyetemi docens
 
dr. Náray-Szabó Gábor kémikus, egyetemi tanár, az MTA tagja
 
dr. Németh Ferenc tanár, c. egyetemi docens, nemzetközi borbíró
 
Nikházy Gábor üzletember, vezérigazgató
 
dr. Osztie Zoltán római katolikus plébános, egyetemi oktató
 
dr. Ozsváth Ferenc ny. főiskolai tanár
 
dr. Papp Lajos szívsebész, egyetemi tanár, az MTA doktora
 
Pátkai Róbert evangélikus püspök Anglia
 
dr. Pentelényi Tamás ny. osztályvezető idegsebész főorvos
 
Poprády Géza könyvtáros, az Országos Széchényi Könyvtár ny. főigazgatója
 
Püski István képzőművész, könyvkiadó, igazgató
 
Rajnai Miklós mérnök, művelődés-szervező
 
Rieger Tibor szobrászművész, az MMA tagja
 
dr. Rókusfalvy Pál pszichológus, egyetemi tanár, az MTA doktora
 
dr. Sallai Éva tanár, rádiós szerkesztő
 
dr. Sándor József sebészprofesszor, az MTA doktora
 
dr. Schulek Ágostonné mérnök
 
dr. Somhegyi Annamária orvos, prevenciós igazgató, WHO koordinátor
 
dr. Somodi István jogász, agrármérnök
 
dr. Somogyi Győző festőművész, az MMA tagja
 
Spányi Antal római katolikus megyéspüspök
 
dr. Sutarski Konrád mérnök, író, kulturális diplomata
 
dr. Szabó József állatorvos, egyetemi tanár
 
dr. Széman Péter főorvos, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület elnöke
 
dr. Szűrös Mátyás diplomata, ideiglenes köztársasági elnök
 
Talpassy Zsombor reklámszakember
 
dr. Tanka Endre jogász, emeritus professzor, az MTA doktora
 
Tasnády Hajnal közgazdász
 
Totth Elemér mérnök, teológus
 
dr. Vizkelety Mariann jogász, a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület elnöke
 
dr. Zétényi Zsolt jogász
demokrata.hu, 2019.05.17.