EMKE közgyűlés és díjátadó ünnepség

kgy2022

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület minden évben az 1885. április 12-i alapító dátumhoz legközelebb eső hétvégén, ez évben április 9-én, szombaton tartja ünnepi közgyűlését.

Ez egyben a társ- és fiókszervezeteink seregszemléje, az Országos Elnökség beszámolója az éves tevékenységről, valamint az egyes régiók alelnöki munkájának évértékelője is. Ugyanekkor adjuk át az EMKE-díjakat is.

2022-ben az eseményre hagyományos helyszínünkön, a Protestáns Teológiai Intézet Dísztermében kerül sor, délelőtt 11 órától a közgyűlésre, délután 15 órától pedig a díjátadó gálára.

RÉSZLETES PROGRAM

11:00 – Megnyitó, köszöntések. Közreműködnek a Sigismund Toduţă Zenei Főgimnázium XI. és XII-es diákjai (Cușmir Filip – hegedű, Ortenszky Attila – cselló, Iankó Debóra Blanka – zongora, irányító tanár: Incze Lilla).

11:30 – Závogyán Magdolna ügyvezető igazgató (Nemzeti Művelődési Intézet NKKft.) előadása

12:00 – az EMKE elnökségének éves beszámolója (tevékenységi, pénzügyi és cenzori); az EMKISZ éves beszámolója

12:50 – Serfőző Levente (dél-erdélyi alelnök) és Balázs Bécsi Attila (elnökségi tag): Cselekvési terv az EMKE fiók- és társszervezetei, közművelődési civil szervezetek fenntarthatóságának elősegítésére c. projekt és tervek bemutatása

15:00 – EMKE Díjak átadása – a díj névadójának abc-rendjében. Közreműködik: a Claudiopolis énekegyüttes (karnagy: Potyó István, tagjai: Starmüller Éva, Bölönyi-Márton Beáta, Fábián Apolka, Kormos Melinda, Molnár Botond, Márton Szabolcs, Demeter-Vincze András)

2022-ben 11 elismerést adományozunk a közművelődési kultúra különféle területein tevékenykedő személyeknek. Emellett az év folyamán több, kiváló közművelőnek járó oklevelet is átadtunk.

Íme az idei díjazottak listája:

1. Balázs Ferenc-díj
Laudál: Lőrincz Ildikó

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület P. Buzogány Árpád művelődésszervező részére – a közösségért tett példaértékű értékteremtő, értékmegőrző tevékenységéért és a közművelődésért tett munkássága elismeréséért – Balázs Ferenc-díjat adományoz.

2. Gr. Bánffy Miklós
Laudál: Bessenyei Gedő István

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Stier Péter gazdasági igazgató részére – a magyar közösség érdekében elvégzett kitartó munkájáért – gr. Bánffy Miklós-díjat adományoz. 

3. Bányai János-díj 
Laudál: Pozsony Ferenc

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Dimény-Haszmann Orsolya muzeológus részére – az erdélyi magyar muzeológiában elért eredményeiért – Bányai János-díjat adományoz.

4. Janovics Jenő-díj 
Laudál: Maksay Ágnes

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Székely Blanka televíziós újságíró részére – a közművelődési és kulturális életünkről szóló számos tudósításért, erdélyi magyar médiavalóságunk rugalmas, kreatív és jövőbe mutató formálásáért – Janovics Jenő-díjat adományoz. 

5. Kallós Zoltán-díj 
Laudál: Panek Kati
Felolvassa: Albert Csilla

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Ádám Gyula fotóművész részére – aki a gyimesi és moldvai csángók, a Székelyföldön és szórványvidéken élő magyarság hétköznapjait megörökítő dokumentumfotóit művészi érzékenységgel menti át a jövő számára – Kallós Zoltán-díjat adományoz. 

6. Kovács György-díj
Laudál: Fülöp Zoltán

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Kozma Attila színművész részére – sokrétű színpadi és művészeti tevékenységéért – Kovács György-díjat adományoz. 

7. Gr. Kun Kocsárd-díj
Laudál: Csucsuja István

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Lucian Nastasă-Kovács történész részére – erdélyi magyar képzőművészeti örökségünk alkotásai restaurálásának elősegítéséért és a nagyközönséggel való megismertetéséért, a román–magyar, illetve Kárpát-medencei kultúrkapcsolatok fejlesztéséért – gr. Kun Kocsárd-díjat adományoz.   

8. Monoki István-díj
Laudál: Gurka-Balla Ilona

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Irina Rugină nyugalmazott könyvtáros részére – a romániai magyar könyvtárügy érdekében, azon belül is a Partiumban kifejtett értékmentő és értékközvetítő tevékenységéért – Monoki István-díjat adományoz. 

9. Nagy István-díj
Laudál: Demeter Vincze András

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Potyó István karnagy, kántor, tanár részére – az erdélyi magyar egyházzene és kórusmozgalom terén kifejtett kiemelkedő művészi munkájáért, valamint kiváló szervezői tevékenységéért – Nagy István-díjat adományoz. 

10. Poór Lili-díj
Laudál: Bocsárdi László

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület D. Albu Annamária színművésznő részére – áldozatos színházi munkájáért – Poór Lili-díjat adományoz. 

11. Szolnay Sándor-díj
Laudál: Vargha Mihály

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Kocsis Rudolf szobrászművész, egyetemi tanár részére – kiemelkedő képzőművészeti, művészetpedagógiai és restaurátori tevékenységéért – Szolnay Sándor-díjat adományoz. 

ÉLETMŰDÍJAK

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Selmeczi György zeneszerző, karmester, tanár és rendező részére – a magyar és egyetemes zenekultúráért kifejtett rendkívüli munkásságáért és a zenei közösségek neveléséért – életműdíjat adományoz.
  
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Deák Gyula Levente részére – a romániai magyar néptáncmozgalomban kifejtett felbecsülhetetlen értékű munkásságáért – posztumusz életműdíjat adományoz.
 
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Németh Júlia műkritikus részére – Erdély hagyományos és kortárs művészeti törekvéseinek feldolgozásáért és közérthetővé tételéért tett önzetlen munkája elismeréseként – életműdíjat adományoz. 

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Péntek János nyelvészprofesszor, néprajzkutató részére – több évtizedes szakmai munkásságáért, az anyanyelvi kultúra fontosságának hangsúlyozásáért, a tehetséggondozásban kifejtett odaadó munkájáért – életműdíjat adományoz. 

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Dukrét Géza helytörténész, a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság elnöke részére – sok évtizedes, odaadással végzett helytörténeti munkásságáért, számos monográfia és ismertető kiadvány megjelentetéséért – életműdíjat adományoz.

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Fleisz János Tibor történész, egyetemi magántanár részére – nagyváradi város-, társadalom- és sajtótörténeti munkásságáért, sokrétű publicisztikai tevékenységéért, a sakk népszerűsítéséért, nemzetközi sakk versenybírói tevékenysége elismeréseként – életműdíjat adományoz. 

TISZTELETBELI TAGSÁG

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Bokor Béla emeritus egyetemi tanárnak, a Határokon Túli Magyarságért Alapítvány elnökének – több évtizedes, a Kárpát-medencei magyarságot segítő önzetlen tevékenységéért, a különböző határon túli magyar közösségek egymásra találásának és kapcsolattartásának elősegítéséért – tiszteletbeli tagságot adományoz.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!