EMKE Kiváló Közművelő Díj Ladányi Árpád Csabának

szeben

A kitartó és értékes tevékenységének elismeréséül, a Fehér megyei RMDSZ elnököt, egyesületi vezetőt, mecénást, program- és eseményszervezőt, Ladányi Árpád Csaba ügyvédet, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület kiváló közművelőnek tekinti.

A díjat pénteken, 2023. október 6-án a gyulafehérvári egyetemisták kultúrotthonában adta át Serfőző Levente, az EMKE alelnöke. A méltatást Kund Gudor Botond református esperes készítette és olvasta fel.

Ezt követően a helyi magyar közösség tagjai, személyiségek, diákok a Bekecs Táncszínház Párosan szép… című, fergeteges előadást tekinthették meg. Vastapssal köszönte meg a közönség a Tokos Zenekar kíséretében előadott nagyszerű folklórműsort, a Bekecs Táncszínház művészeit háromszor tapsolta vissza a gyulafehérvári közönség.

Bekecs Nagyszeben 2023

Alább olvasható Ladányi Árpád Csaba ügyvéd méltatása.

Laudáció Ladányi Árpád Csaba
szül: 1972.10.26
Gyulafehérvár 510043, str. Pinului nr. 8, jud. Alba (Fehér megye)
EMKE díj- Gyulafehérvár, du. 18.

Amikor szórványról beszélünk, nem pusztán történelmi örökségünk jobb időket megélt terhes diaszpóra állapota jut eszünkbe, hanem önkéntelenül is, számba vesszük nemzeti tennivalóinkat, feladatainkat, megmenteni-valónkat, művelődési helyzetünket. A szórványban élő magyar nemzeti közösségünk számára a múlt jövőbeni átmentése: művelődésünk és nyelvünk megőrzése élethosszig tartó feladat. Identitásunk sokszor szillánkra hullott darabjait kell összeforrasztani, együtt tartani, arravaló és mindig rengeteget vállaló magyar embereknek. A művelődési életben feladatvállaló emberek közé tartozik Ladányi Árpád Csaba ügyvéd, egyesületi vezető társadalmi közszereplő is. Élete, munkája jelzi azt, hogy nem Múzeumot akar a szórványból építeni, hanem a jelen biztosítása mellett, jövőt tervez annak. Nem máshová mentené a szórványmagyarságot, hanem ősi szülőföldjén tartaná. Nem elküldené, hanem az idegenbe távozott honfitársainkat hazahívná. Mindezt azonban nem egyedül, hanem azokkal együtt teszi, akik a cél érdekében az élet és megmaradás hétköznapi feladatát a Fehér megyei szórványban élik meg. Ladányi Árpád közössége megtartásának pilléreként a művelődést látja. Számos színházi, könnyűzenei, népzenei, népművészeti, lírai és irodalmi alkalmak szervezése Gyulafehérvártól-Nagyenyedig mutatja a művelődés melletti elköteleződését. Számára a jó magyar ember egyszerre művelt és művelhető.  Az elbirtokolt szülőföld visszaszerzésének jog-érvényesítési feladatait ügyvédként a legtöbbször térítésmentesen vállalja. Társadalmi szerepvállalásának hangsúlyos része az anyanyelven való boldogulás biztosítása, legyen szó művelődésről, jogérvényesítésről, vagy akár képviseletről. Széles spektrumú vállalásai között az íjászatot, mint történelmi sportot országosan elismertette, és az ősi harcművészetünk- ruházatunk-kultúránk ismertetésének érdekében fáradhatatlanul sporteseményeket és bemutatókat szervez. Kinizsi Pál, Bethlen Gábor, Márton Áron emlékét híven ápolja és képviselő légyen szó rendezvényekről, vagy emlékjelhagyásokról. Ismeri, hogy elődeink emléke a jövő magyar identitását képezi. Az EMKE által is felkarolt rendezvények támogatója, szorgalmazója. A néprajz, népművészet és néptánc oktatását, rendezvények szervezését úgy vállalja, mint aki tudja, hogy Erdély Hegyalja számos településének identitásformáló tényezője: Magyarlapádon, Torockón, Vajasdon, Felvincen, Miriszlón, Bethlenszentmiklóson és Magyarpéterfalván. A tavaszi népzene fesztiválok a népi kultúránk megőrzését tűzték ki célul, amelyeknek Ladányi Árpád lelkes támogatója és szervezője. Munkája által magyar közösségünk számára a többségi társadalom részéről is tiszteletet és megbecsülést vívott ki. 

Meghallgatja és támogatja azon oktatási intézményrendszerünket, amelynek feladata nyelvi és közösségi megmaradásunk. A Gróf Majláth Gusztáv Károly Katolikus Gimnázium és óvoda támogatásával, majd a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium pártolásával jelezte, hogy jövőnk és gazdasági felemelkedésünk egyik jelentős letéteményese az iskola. A minőségi oktatás megvalósításának céljából a népművelés és a családcentrikus közösség nemes eszményét vállalva, civil szervezeteket hozott létre, és közösségi rendezvényeket erőn felül támogatott. A Fehér Megyei Magyar Napok, a nagyenyedi, torockói, magyarlapádi, gyulafehérvári, marosújvári, bethlenszentmiklósi, felvinci, kocsárdi közösségi rendezvények támogatásán túl, a közösségépítés feladatát egy fiatal és dinamikus munkatársi csapattal valósította és valósítja meg. 

Ladányi Árpád emellett egyesületeink, alapítványaink és egyházaink gondját is szívén viseli. A hitélet, művelődés és egyházi történelmi épített örökségünk, gazdasági-lelki felemelkedésünk következetes képviselője. A 2018-ban létesítette a Viribus Unitis Egyesületet, alapító tagja és alelnöke az Aranyos széki es Alsófehér Vármegyei Huszár es Honfoglaló Hagyományőrző Egyesületnek, amelynek a célja a magyar nemzeti identitás megerősítésé, újraélesztése. 
Társadalmi tevékenységének fontos vetülete a szakmaiság által megalapozott következetes munka. Számos intézményben szerzett adminisztratív tapasztalatát ügyvédi tevékenysége folytán, közössége érdekében is sikeresen gyakorol. 

Ladányi Árpád valójában eleget tesz annak az elvárásnak, amelyet már a 18. században Bod Péter magyarigeni lelkész is vallott: „Mert valamiképpen a hazának ártani nem szabad, azonképpen annak nem használni, mikor lehetne, nagy vétek” (Bod Péter, Magyar Athenas, 1766). Ladányi Árpád nagy hasznára volt és van szórványtársadalmunknak ugyanakkor szűkebb, vagy tágabb hazájának Erdélynek és Romániának. Emiatt tiszta szívvel támogatjuk az EMKE díj odaítélését, mint munkája méltó elismerését.

Dr. Gudor Kund Botond

Gyulafehérvár 2023. október 6., péntek
 

A fényképeket Pasca Szilárd, plébános, kisszemináriumi prefektus készítette.