ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

Ember és Természet Kollégium: Megújuló energiaforrások – végső megoldás vagy illúzió?

GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner
Ember és Természet Kollégium – plakát

Az Ember és Természet Kollégium keretében Megújuló energiaforrások – végső megoldás vagy illúzió? címmel Vallasek István fizikus, a Sapientia Tudományegyetem ny. oktatója tart előadást 2015. január 14-én, szerdán, 18 órai kezdettel, a Györkös Mányi Albert Emlékházban (Kolozsvár, Republicii/Majális u. 5.).

Az előadássorozat házigazdája dr. Farkas György.

Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

www.emke.ro
www.facebook.com/emkegyorkoshaz

***

Vallasek István középiskolai tanulmányait a kolozsvári Brassai Sámuel Líceumban végezte. A BBTE Fizika Karán, majd ugyanott a Közgazdasági Karon szerzett egyetemi diplomát, amelyet később a Debreceni Egyetemen anyagtudományi mérnök-fizikusi képesítéssel egészített ki. Előbb Tordán tanított, majd a kolozsvári Tehnofrig hűtőipari berendezés-gyárban és a Hűtő- és Élelmiszeripari Gépgyártó Tervező és Kutató Intézetnél dolgozott, mint fizikus, majd, mint tudományos főkutató. Négy, gyártásba vett találmányára elnyerte a Román Szabadalmi Hivatal szabadalmát. Munkatársaival együtt további 21 újítás szerzője. A Debreceni Egyetem, a Lisszaboni Egyetem, valamint a Miskolci Egyetem tudományos ösztöndíjasa. 2001-től 2009-ben bekövetkezett nyugdíjba vonulásáig a Sapientia EMTE Csíkszeredai Karának adjunktusa. Ezt követően a Békéscsabai Képzési Központ által szervezett Megújuló energetikai szaktanácsadó képzésen vesz részt. 2013-tól a Kolozsvári Akadémiai Bizottság Megújuló energetikai munkacsoportjának vezetője. Ebben a témakörben számos előadást tartott Erdélyben és Magyarországon. Több, mint százhúsz román, angol és magyar nyelven írt tanulmányát hazai és magyarországi szakfolyóiratokban, konferencia kiadványokban jelentette meg.

Szakterületei

 • termoelektromos félvezető ötvözetek előállítása és ipari alkalmazásai
 • szilárdtestfizika
 • anyagtudomány
 • megújuló energiaforrások hasznosítása
 • élelmiszeripari nyersanyagok és technológiák
 • ásványvizek és mofetták kutatása

Kötetek

 • Az abszolút zéró fok felé. Az alacsony hőmérsékletek fizikájának rövid áttekintése (Kolozsvár, Dacia Kiadó, 1977);
 • Mezőgazdasági technológiák (Sapientia EMTE, Csíkszereda, 2002);
 • Anyagtudományi alapfogalmak (Sapientia EMTE, Csíkszereda, 2003).
 • Társszerzője a Conversia energiei – tehnici neconvenţionale c. monográfiának (Műszaki Kiadó, Bukarest, 1986)
 • Társszerzője A Kárpát-medence ásvány- és gyógyvizei c. monográfiának (Budapest, 2013)
Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés