Elektronikusan tartott tisztújító közgyűlést az EMKE

A koronavírus-járványra tekintettel 2020-as tisztújító közgyűlését elektronikus szavazás útján tartotta meg az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület.

A szavazatszámláló bizottság tagjai, egybe a jegyzőkönyv vezetője és hitelesítői Tamás Csilla EMKISZ-elnök, Dávid Gyula, az EMKE tiszteletbeli elnöke, Matekovits Mihály, az Arad megyei szervezet képviselője, valamint Muzsnay Árpád, az EMKE főtanácsosa voltak. 

A közgyűlés a szavazatok alapján egyhangúlag elfogadta az elnökség 2019-es évi tevékenységi beszámolóját, a 2019-es pénzügyi és felügyelőbizottsági (cenzori) jelentést, valamint egyetértett a szavazatszámláló-bizottság és jegyzökönyvvezető személyével, illetve elfogadta az EMKE 2020. április 5. és 2021. április 10. közötti programtervét (itt a közgyűlés eredetileg tervezett, hagyományos áprilisi dátumát vették alapul). A közgyűlés felügyelőbizottsági tagoknak a következő ciklusra is megválasztotta Imecs Veronkát és László Editet. 

A közgyűlés az alábbi elnökséget választotta meg a következő négy évre:

Széman Péter – elnök

Muzsnay Árpád – főtanácsos

Ábrám Zoltán – alelnök, Közép-Erdély
Fekete Réka – alelnök, Bánság
Fleisz János – alelnök, Partium
Serfőző Levente – alelnök, Dél-Erdély
Balázs Bécsi Attila – elnökségi tag
Ferencz Angéla – elnökségi tag
Imreh István – elnökségi tag
Tóth Guttman Emese – elnökségi tag

 

Munkájukhoz erőt és sok sikert kívánunk a továbbiakban!

 

Dávid Gyula,
Matekovits Mihály,
Muzsnay Árpád, 
a szavazatszámláló bizottság tagjai

Tamás Csilla, jegyzőkönyvvezető