ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  [email protected]

Címlap

Egy pap, aki firkál, meg egy orvos, aki irkál

Forrás: 
Szabadság, 2011. november 5.
GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner
GyMAE sajtóvisszhang: 
GyMAE sajtóvisszhang

Különleges eseményre hívták az érdeklődőket csütörtök délutánra a Györkös Mányi Albert Emlékházba: karikatúrakiállítás megnyitójára. A különlegesség természetesen nem a karikatúrakiállításban állt, hanem az alkotó személyében, a munkákat ugyanis Adorjáni László református lelkipásztor készítette, akiről eddig nem sokan tudták, hogy ilyen jellegű elfoglaltsága is van. Valószínűleg ez volt az oka annak, hogy számos érdeklődő gyűlt össze a meghirdetett időpontban, az emlékház mindkét terme megtelt kíváncsiskodókkal.

Előtérben az „irkáló orvos”, aki méltatja a háttérben álló „firkáló papot”

– A Györkös Mányi Albert Emlékház programként tűzte maga elé, hogy közéleti embereinkben, már aki hagyja, megkeresse, becserkéssze, és ha lehet, közszemlére bocsássa azt a bizonyos bennük rejlő legbelső vidéket – mondta Kós Katalin, az emlékház vezetője, megmagyarázva, hogy miért kezdte bevezetőjét Kányádi Sándor-idézettel, a Vannak vidékek legbelül verssorral. – Azt a vidéket, amelyben hétköznapi teendői mellett minden ember időnként pihenésképpen elmerül, amelyben lelkét megfüröszti, s mi tagadás, felüdülve tudja folytatni az életet. S néha ezek a belső vidékek megelevenednek valamilyen gyűjtemény formájában, versben vagy prózai alkotásban, fotóban, festményben, és ki tudja még milyen lelket megnyugtató cselekvésben. Most itt áll önök előtt egy lelkész, aki már hivatásánál fogva is az emberi lelkek orvosa, aki a születéstől a házasságon át a halálig ismeri az élet rezdüléseit. És miután lejön a szószékről, becsukja az imádságos könyvet, majd körbepillant itt, a földi létben, megtapasztalja a világ groteszk oldalát is, amely az itt látható rajzok megalkotására ösztönözte. Ezeket az alkotásokat kívántuk bemutatni önöknek – hangzott el Kós Katalin bevezetőjében, majd a kiállítás megnyitására felkérte Szántai János írót.

Szántai a kiállítás műfajához igazodó, derültséget keltő szövegében kitért a furcsa páros – kiállító és méltató – jellemzésére is. Mint mondta, a páros azért furcsa, mert az egyik tagja egy pap, aki firkál, a másik meg egy orvos, aki irkál. – E páros egyik tagjának sincs papírja arról, aminek itt bárki tanúja lehet. És mégis vígan, értsd: jól–rosszul, teszik a dolgukat. A különbség e tekintetben annyi, hogy a pap két firka közt is pap, míg az orvos két írás közt sem az. Mindkét változat érthető és etikus is, hiszen a pap lélekkel, szemmel láthatólag ehhez is ért meg ahhoz is, az orvos viszont nem akarja halomra gyilkolni a kedves kolozsváriakat, ami pedig az irkálást illeti, abba még nem halt bele senki, hacsak nem az unalomba. Hát ilyen ez a páros, mint egy karikatúra. Lehet rajtunk nevetni, el lehet rajtunk gondolkodni, lehet bennünk görbén tükröződni – részletezte Szántai.

Két nagy témacsoportra oszthatók a munkák: vannak világi és vannak egyházi karikatúrák, jegyezte meg Szántai. – Adorjáni László úgy karikírozza minden világok renyheségét, hogy közben végig öleli őket roppant nagy, tehát szelíd öleléssel. Szeretettel ver, ha úgy tetszik. Véleményem szerint ez az, amitől egy Adorjáni-firka azzá válik, ami. S lehet, hogy ehhez papnak kell lenni. Bár erős a gyanúm, hogy nem is annyira papíron, mint inkább lélekben – hangzott a méltatás befejező része.

A megnyitón az Adorjáni-lányok – Ágota, Eszter, Csenge és Réka – meglepetéssel szolgáltak a népes közönségnek, előadva egy zenei karikatúrát, amelyet kimondottan erre az alkalomra szereztek. Végül a kiállító, Adorjáni László köszönetet mondott mindazoknak, akik segítették a tárlat megszervezésében, különösképpen Kós Katalinnak, aki felajánlotta ezt a lehetőséget, illetve Könczey Elemérnek, aki szakmai téren biztatta.

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés