ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  [email protected]

Címlap

Dr. Boros-Konrád Erzsébet könyvének bemutatója

GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner
Dr. Boros-Konrád Erzsébet könyvbemutató – plakát

Dr. Boros-Konrád Erzsébet, a Nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem docensének Birtalan József népdalfeldolgozásaira vonatkozó kétkötetes könyve kerül bemutatásra 2015. május 14-én, csütörtökön, 18 órától a Györkös Mányi Albert Emlékházban (Kolozsvár, Republicii/Majális u. 5.). Az első kötet a szerző tanulmányait, míg a második partitúrákat tartalmaz.

A szerzővel Halmos Katalin beszélget.

Az est keretében a Lyceum kamarakórus Birtalan József-népdalfeldolgozásokat énekel, kórusvezető Halmos Katalin.

A könyv a helyszínen megvásárolható és dedikáltatható a szerzővel.

Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

***

Dr. Szenik Ilona nyugalmazott egyetemi professzor így ír a kötetekről:

"A Válogatás Birtalan József népdalfaldolgozásaiból című könyv Birtalan József erdélyi zeneszerző egynemű, vegyes karra és szólóénekre írt népdalfeldogozásait tartalmazza. A könyvet Boros-Konrád Erzsébet, a Partiumi Keresztény Egyetem doktor docense állította össze. A két kötetre tervezett könyv első kötetében a szerkesztő elemző tanulmányai, a második kötetben pedig a kórusművek partitúrái kapnak helyet.

Az első kötet tanulmányaiban a zenei elemzések mélyrehatóak, bizonyítva a szerző magas szintű szakmai tudását. Minden fontos részletre kiterjedően tárgyalják a feldolgozott népdalok etnomuzikológiai szempontú sajátságait, pontos lapalji utalásokkal hivatkozva a legfontosabb népzenetudományi munkákra. A tanulmányok terjedelmesebb részét a zeneszerző használta feldolgozásmód részletes bemutatása képezi: hangnem, forma, kíséret, ritmus, valamint azok a zenei eszközök, amelyekkel a zeneszerző a népdalszövegek hangulati, érzelmi tartalmát kifejezi.

A kötetbeli kórusművek általános jellemzője a sokszínűség, ami egyfelől a népdalokban, másfelől a feldolgozásmód változatosságában jut érvényre. Ugyanakkor az egyszerűség is jellemzi őket, mivel a szólamok könnyen énekelhetőek, nem tartalmaznak intonációs nehézségeket. A zeneszerző célja az volt, hogy az amatőr és az iskolai kórusok is előadhassák. Néhány kórusműnek románra fordított szövege is van.

A második kötetbe foglalt partitúrákkal kapcsolatban megjegyzendő, hogy a kötet szerkesztője sok utánajárással megtalált egy sor kéziratos partitúrát, amelyeket számítógépen átírt és – több évtized után – csak most kerülhetnek kiadásra.

A zenei tartalom művészi értéke és a tanulmányok tudományos szintje alapján meggyőződésem, hogy a könyvnek sikere lesz a kórusvezetők és zenetanárok körében."

***

www.emke.ro
www.facebook.com/emkegyorkoshaz

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés