Brînzan-Antal Cristina: Etnikai határokon átívelő közösségek: Az EMKE szórványban működő magyar civil szervezetek kutatásának elemzése

B-A Cristina

Absztrakt: A tanulmány részletesen bemutatja az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) által 2021–2022-ben végzett kutatás eredményeit, melynek fő célja az erdélyi szórványmagyar településeken működő civil szervezetek, különös tekintettel a Magyar Házak, helyzetének feltérképezése volt. Az EMKE, bár hivatalosan nem ernyőszervezet, mégis kiemelt szerepet vállal az erdélyi, romániai magyar civil szervezetek támogatásában, különösen a szórványban, ahol az asszimiláció, nyelvvesztés és identitásvesztés veszélyezteti a közösségeket.

A kutatást a kolozsvári EMKE munkatársai dr. Széman Emese Rózsa és drd. Brînzan-Antal Cristina vezetésével végezték, akik 2015 óta foglalkoznak a romániai magyar civil szféra és közművelődési élet kérdéseivel. A kutatócsoport további tagja, drd. Rusu Szidónia, szociológus, kutató, aki a kutatási eredmények feldolgozását vállalta.

Az elsődleges célcsoport az Erdélyben működő Magyar Házak, melyek olyan közösségi terek, ingatlanok, ahol rendszeres programokat szerveznek a működő civil szervezetek. Mivel a Magyar Házak száma Romániában viszonylag kevés volt, a kutatás kiterjedt más közművelődési és kulturális civil szervezetekre is, azzal a szándékkal, hogy több tematikában is felmérjék a civil szervezeteket, illetve a lehívott eredmények mentén megoldási javaslatokat nyújtsanak a szervezetekben felmerülő működési és fenntarthatósági problémákra.

A felmérés célja és hasznossága az EMKE által meghatározott általános célokon túl a szórványmagyar közösségek kulturális értékeinek előmozdítása és megőrzése, valamint a Magyar Házak és más kulturális és közművelődési magyar civil szervezetek tevékenységének újraindításához és fejlesztéséhez szükséges humánerőforrás feltérképezése volt.

A két fő adatgyűjtési módszer: az online kérdőívek és a telefonos interjúk. Az adatgyűjtés során az EMKE munkatársai és kérdezőbiztosai a szervezetekkel folyamatosan kapcsolatban álltak, segítve őket a kérdőív kitöltésében és az esetleges problémák megoldásában. A koronavírus-járvány miatt a felmérés online formában zajlott, kivéve azokat az eseteket, ahol szükséges volt a személyes találkozó. (Brînzan – Rusu – Széman 2022:1)

A kutatás részletesen kitér az adatgyűjtés céljaira, a célcsoportra, a kérdezési technikákra és a kérdőív szerkezetére. Az adatok feldolgozása során a hangsúlyt a szociológiai megközelítés mellett a részletes statisztikai elemzésre és a kapott eredmények széleskörű értelmezésére fektettük.

A teljes cikk ezen a linken érhető el! 

drd. Brînzan-Antal Cristina