BOLDOG JERZY POPIELUSZKO ELSŐ ERDÉLYI EMLÉKE (SZILÁGYSOMLYÓ)

A hétvégén zajlottak Szilágysomlyón a XXVII. Báthory Napok a helyi Báthory István Alapítvány, Dr. Széman Péter elnök valamint a IV. Báthory Fest a városháza szervezésében. A rendezvények sokasága hol párhuzamosan, hol külön zajlottak, ki-ki azon vehetett részt, ami jobban érdekelte.

A rendezvény péntek délután a helyi EMKE Magyarság Házában vette kezdetét a 1000 év Erdélyben 100 év Romániában kiállítás megnyitásával indult, melyet Széman Rózsa nyitott meg.
Ezt követte a Báthory hazatér programpont, melyben a krosnoi lengyel küldöttség Zbignew Ungeheuer, a Portius Társaság elnöke vezetésével átadta azt a nagyméretű Báthory portrét, mely augusztus végén a Krosnoban szervezett Magyar Borfesztiválnak volt az arculata. A képet Papp Zsolt, helyi RMDSZ elnök és Vida Anna, a helyi Báthory Iskola igazgatója vette át, majd a cserkészekkel az élen a résztvevők levitték az iskolába, ahol a bejáratnál elhelyezésre került.
Következett az igencsak látványos korhű öltözékben a felvonulás a vár és a városközpontban lengyelországi, magyarországi és romániai hagyományőrzők részvételével, majd a várban további hagyományőrző programok, viseletek és fegyverek bemutatása, gasztronómia, tábortűz. Párhuzamosan a művelődési házban is folytak a kulturális programok, köztük a felvidéki Pengettyű Citerazenekar fellépése Jókáról.
Szombat reggel a városházán testvérvárosi nyilatkozat aláírására került sor Szilágysomlyó és a lengyelországi Czchow városa között, melynek létrehozásában döntő szerepe volt Jerzy Jankowskinak, a bukaresti lengyel katonai attasénak. Ezt követően a hagyományőrzők újra felvonultak a vár és a város központjában, majd a várban folytatódott a hagyományőrzők programja, illetve további kulturális programok.
Szombaton 14:00 órakor került sor az EMKE Magyarság Ház udvarán Boldog Jerzy Popieluszko kopjafájának avatására, mely Erdélyben, Romániában az első emléke a mártír lengyel papnak. A kopjafát a Báthory-Bem Hagyományőrző Egyesület kezdeményezte és adományozta a Helyi Báthory Alapítványnak és EMKE-nek. A kezdeményezők ezzel is ki szeretnék hangsúlyozni, hogy Jerzy Popieluszkot egész Közép-Európa mártírjának tartják, aki akkor emelte fel szavát a kommunizmus ellen, és áldozta életét, amikor mások nem tudtak, nem mertek szólni.
Egyben szerették volna felhívni a figyelmet a lengyel pap erdélyi mártírtársára, Pálfi Gézára, aki szintén 1984-ben lett a hit mártírja. Habár nem is ismerhették egymást, de mindketten a hit és szeretet útján jártak, mint ahogy együtt jártak a gyűlölet útján az őket meggyilkoltató kommunista diktatúrák vezetői: Jaruselski és Ceasescu – mondta a Báthory-Bem Hagyományőrző Egyesület elnöke, majd kérte a résztvevőket, hogy imádkozzanak Pálfi Géza mártír katolikus pap boldoggá avatásáért. Bagosi Hajnal alelnök székely népviseletben – Pálfi Géza szintén székely volt – Molnár Imre történész Popieluszkoról írt könyvéből idézett.
A kopjafaavatáson beszédet mondott továbbá Jerzy Jankowski ezredes, a bukaresti lengyel nagykövetség katonai attaséja, aki elmondta, hogy diákként részt vett Popieluszko utolsó szentmiséjén. Ugyancsak beszélt Septimiu Catalin Turcas, Szilágysomlyó valamint az új testvértelepülés, Czchow város polgármestere. De ugyanígy meghatottsággal szólt Zbigniew Ungeheuer, a krosnoi küldöttség vezetője, a város képviselője. A kopjafa leleplezésére az adományozó egyesület a lengyel küldöttségek vezetőit kérte fel. Ahogy az avatás végén a lengyel küldöttség tagjai elvonultak, mindegyikük megérintette a kopjafát.
Délután tovább folytak a kulturális események. Turcas polgármester a vendég küldöttségeket elvitte egy pincelátogatásra a helyi pezsgőgyárba.
Vasárnap délelőtt szentmisével folytatódott az ünnepség, ahol Horváth János kállósemjéni, korábban volt nyírbátori plébános koncelebrált paptársaival. Szólt még a helyi református és görög katolikus lelkész is.
Az ünnepség a Báthory szobor megkoszorúzásával zárult, ahol cserkészek és lengyel katonák álltak díszőrséget. Koszorúzás előtt köszöntötte az ünneplőket Dr. Széman Péter elnök, továbbá beszédet mondott Mile Lajos kolozsvári magyar főkonzul, a lengyel katonai attasé és a Turcas polgármester.

Okos Márton, www.erdely.ma, 2019. október 1.