ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

Betekintés a Bálint Tibor-féle gasztronómiába

Forrás: 
Szabadság, 2012. január 27.
GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner
GyMAE sajtóvisszhang: 
GyMAE sajtóvisszhang
Bogdán Farkast, az est legfiatalabb előadóját nagy tapssal jutalmazta a közönség – ROHONYI D. IVÁN
„Aki a főzésben, vagyis a konyhaművészetben ósdi szemléletű, és hitet tesz egy unalmas, színtelen mártás mellett egy életre, annak az esztétikai ízlelőszerve sem fejlődik ki, és tagadni fogja az új művészetet, irodalmat, festészetet, zenét”, hangzottak Bálint Tibor kolozsvári író, a Zokogó majom című regény szerzőjének szavai szerdán délután, az EMKE Györkös Mányi Albert Emlékházában, ahol tíz évvel ezelőtt, a Napsugár negyvenötödik születésnapján utoljára szerepelt nyilvánosan az író.

A Kolozsvári Rádió magyar adásának arany szalagtárából kölcsönzött hanganyag lejátszása mellett felolvasásokkal és zenei percekkel egybekötött hangulatos műsorral készült a szervező Bálint Tibor Baráti Társaság (BTBT), így írásai révén emlékezhettek a jó humorral megáldott „napsugaras fiúra” az érdeklődők.

– Nem csupán az ízek és zamatok titkainak felfedéséről lesz szó, nem receptek hangzanak el, nem andalító illatok és ínyeinket zsongító ízek művészi leírásáról fogunk beszélni, hiszen írónk szerint az ízek, illatok létünk magasabb rendű átéléséhez és megértéséhez vezetnek el bennünket. Ezáltal lényegül át a lakoma szellemi lakomává – hangsúlyozta bevezetőjében Kötő József színháztörténész, a jelenlévők figyelmébe ajánlva a felolvasásokból, szavalatokból leszűrhető gasztronómiai ars poeticát. Hiszen, mint mondta, „a húsleves gőzölgő, meleg páráján átviláglik Bálint Tibor szellemi habitusa”. Amellett pedig, hogy a gasztronómiai ars poeticában fellelhető üdvtanról is képet alkothatunk, arra is megtanít bennünket a szerző, miként lehetünk az élet császárai, tette hozzá Kötő. – Roppant egyszerű, egyetlen mondatba sűríthető: hogy császári bölcsességgel tudjam fölhasználni az élet lehetőségeit. S ha megfogadjuk Bálint Tibor üdvtanát, akkor mi vagyunk a császárok, önök a császárok – fűzte hozzá.

A színháztörténész méltányos döntésnek nevezte, hogy a Bálint Tibor Baráti Társaság, az író születésének 80., és halálának 10. évfordulója alkalmából Bálint Tibor-évnek nyilvánította az ideit, amelynek mostani, nyitórendezvénye után több, emlékező összejövetel várható. Felhívta a figyelmet, hogy az ünnepi összeállítás után az érdeklődők beiratkozhatnak a baráti társaságba, hogy ezáltal is támogassák az életmű népszerűsítésén és az olvasókkal való megismertetésén fáradozók tevékenységét.

A műsor keretében Bálint Tibor következő írásai hangzottak el: A húslevesről; A lefőzés művészete (tolmácsolta: Ferencz Amália), Óda allium cepához, aki maga a vöröshagyma; Hajtási Péter, Hajtási Pál (Laczkó Vass Róbert), Mózes mézes álma (Moritz Kinga), Én voltam a császár (Bogdán Farkas), Kíváncsi lettem magamra; Majom a köszörűkövön; Búcsú Nyársforgató Jakabtól (Sebesi Karen Attila), Örökélet ötven lejért (Bálintné Kovács Júlia), Az élet értelme (Rostás Péter István). A zenei élményekről Kertész Adél (hegedű), Adorjáni Réka (cselló) és Nagy Gergő (zongora) gondoskodott, ők hárman Franz Schubert 3 B-dur triószonátájának első tételét adták elő.

S hogy mitől több a húsleves, mint egyszerű étel, amiként arra Kötő József is utalt az esemény elején? Ez is kiderült: „a húsleves nem csak étel volt, hanem jelkép is: ünnepi szertartás, kiengesztelő áldozat, forró tömjén, mirha és más, gyanta illatú fűszerek párájában, amely kiszivárgott az udvarra, onnan a kertbe, s a kertből még tovább, a világba, hírül adván, hogy a szerény, népes család a hetedik napot, a maga megérdemelt pihenőnapját a törvény szerint megszentelte, beszerezve hozzá a szükséges húsféléket és csontokat”.

Kérdésünkre, hogy milyen események várhatók a Bálint Tibor-emlékévben, Bálintné Kovács Júlia elmondta: festménykiállításra, könyvbemutatóra, felolvasásra és istentiszteletre egyaránt számíthatunk, a Kolozsvári Magyar Napok pedig, akárcsak két évvel ezelőtt, idén is az íróra való emlékezés jegyében, harangszóval kezdődik. Február 5-én, Bálint Tibor temetésének tizedik évfordulóján istentiszteletet tartanak a Kolozsvár-Hidelvei Református Egyházközség templomában, ezután a Református Kollégium és a hidelvei fiatalok kórusa lép fel. Áprilisban, az iskolanapok keretében a Kifli utca, zsemle számot adják elő a János Zsigmond Unitárius Kollégium elemi osztályosai, júniusban pedig két eseményre is sor kerül: egyrészt kortárs írók olvassák fel saját prózájukat a Kolozsvári Magyar Operában, másrészt pedig kiállítás és konferencia lesz a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeumban. Várhatóan novemberben nyílik majd meg a Bálint Tibor képi világa képzőművész szemmel tematikájú kiállítás, amelyet a Barabás Miklós Céh tagjainak munkáiból állítanak össze. Visszaemlékezéseket, leveleket fog tartalmazni továbbá az a kötet, amely Egyed Emese szerkesztésében fog megjelenni, amely mellett egy másik, szórakoztató olvasmányokat tartalmazó anekdotás könyv is várható idénre, részletezte az író özvegye.

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés