A Nemzeti Művelődési Intézet XIX. stratégiai konferenciája

„A kultúra közös ügyünk – Befektetés a kultúrába” címmel szervezték meg a Nemzeti Művelődési Intézet XIX. stratégiai konferenciáját 2024. március 20-án, Lakitelken. Az EMKE képviseletében Széman Péter elnök és Ács Zsolt irodavezető vettek részt a konferencián.

A szponzoráció és a mecenatúra témakörét különböző oldalról világították meg a plenáris előadások a Nemzeti Művelődési Intézet által, „A kultúra közös ügyünk – Befektetés a kultúrába” címmel szervezett tavaszi stratégiai konferencián Lakiteleken március 20-án, szerdán.

„A vállalati szféra fejével érdemes gondolkodni, és azt szem előtt tartani, hogy egy kulturális esemény vagy rendezvény támogatása mitől lesz a vállalatnak jó. Ez a megközelítés új szemléletet hozhat az együttműködésben”, indította ’Vállalati felelősségvállalás a kultúra területén’ című előadását Dr. Ásványi Katalin, a Budapesti Corvinus Egyetem Fenntarthatósági Menedzsment és Környezetgazdaságtan Tanszékének tanszékvezetője. Kiemelte: a tudományos háttérrel bíró jógyakorlatok tárháza széles. Sok esetben döntő, hogy milyen értékkel bír a helyi közösség, de az is meghatározó lehet, hogy a döntéshozó érdeklődik-e a kultúra iránt. Példaként hozta fel, hogy a pénzügyi szektor szereplői kimondottan nyitottak a kultúra támogatására. A vállalatok prioritása a szponzoráció tekintetében pedig behatárolható a helyi közösségek támogatására, a környezetvédelem témakörére és a gyermekek segítésére. Dr. Ásványi Katalin azt is sorra vette, hogy milyen céljai lehetnek a vállalatoknak a szponzoráció során, viszont ami a legfontosabb az az, hogy a szponzorációnak mind a két fél számára előnyösnek kell lennie. Az is előfordulhat, hogy nem minden vállalati érték fér össze a támogatott fél értékeivel, jegyezte meg a tanszékvezető.

Legyen sok támogató, de ne legyen túl sok

„A kultúraiparhoz tartoznak a kulturális tematikus utak, a rendezvények és a konferenciák, a kulturális turizmus során pedig tömegek mozognak, kulturális élményeket keresnek, a kultúrának pedig a keresleti igényekhez kell igazodnia”, közelítette meg a támogatások kérdését a turizmus oldaláról Dr. habil. Remenyik Bulcsú, a Tokaj-Hegyalja Egyetem Turizmus- és Vendéglátás Tanszékének tanszékvezetője ’Támogatás a kultúraiparban’ című előadásában. Dr. habil. Remenyik Bulcsú kutatásaira alapozva elmondta: az új generáció számára a társasági élmény nagyon fontos, a fiatalok keresik az autentikus ismereteket és az egzotikumot, ezeket kell kielégíteni, hogy megnyerjük őket. Kérdésként vetette fel, hogy meddig mehetünk el és mennyire lehet a kultúra „árucikk” egy-egy szponzor miatt. Konkrét példa alapján úgy foglalta össze: egy tervezett költségvetésben 50 százalék alatt érdemes tartani a szponzorokat, és legyen belőlük több, mert sokféle támogatónak kell lennie, ha jó rendezvényt szeretnénk.

Novák Irén, a Nemzeti Művelődési Intézet ügyvezetője a ’Megtérülő kultúra’ című előadásának bevezetőjében szólt arról, hogy a közművelődés esetében egyedi megközelítés szükséges, mert a közművelődés egyedi magyarországi megoldás.

„Minden településen van legalább egy művelődő közösség. Ott vagyunk a településeken hálózatba szerveződve. Hatékonyan tudunk megvalósítani falusi és akár az egész Kárpát-medencére kiterjedő programokat is. Nem vagyunk könnyű helyzetben, mert a felgyorsult világban gyorsan szeretnénk eredményeket, de a kultúra támogatásában sok esetben csak generációk múlva jelentkezik a támogatás hozadéka”, fogalmazott Novák Irén.

A plenáris előadások sorát Dr. Domokos László, az Állami Számvevőszék korábbi elnöke zárta, aki ’Szponzoráció és projektmenedzsment a kultúra értékhordozó eseményein’ című előadásában konkrét Békés vármegyei példákat említett. Összefoglalásként pedig elmondta, mind a helyi kötődés, mind a helyi érték fontos a szponzorációs és mecenatúra kérdésében, de szem előtt kell tartani a minőségi követelményeknek való megfelelést is, hiszen a szponzor számára elengedhetetlen, hogy minőségi sztenderdeknek megfeleljen a támogatott kulturális esemény.

Délután a konferencia kerekasztal beszélgetésekkel és műhelymunkákkal folytatódott a Nemzeti Művelődési Intézet székházában.

Forrás: nmi.hu