A 130 éves EMKE – interdiszciplináris konferencia

Időpont: 2015. október 15., csütörtök, 10 óra.
Helyszín: EMKE Györkös Mányi Albert Emlékház, Kolozsvár (Kolozsvár, Republicii/Majális u. 5.)

A dualizmus korának legnagyobb, hatását és tevékenységét tekintve legátfogóbb magyar művelődési egyesülete, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület az idén áprilisban 130 éves kerek évfordulóját töltötte.

A tudományközi konferencia az évforduló kapcsán megvalósuló projekt része, és célja az EMKE egykori és mai értékeinek tudományos feltárása, bemutatása és népszerűsítése. Azt kívánja megvilágítani, hogy miben állt jelentősége, melyek voltak azok a szélesebb történeti-társadalmi hatóerők, melyek következtében az egyesület létrejöhetett, valamint milyen volt társadalmi támogatottsága, és az egyesület különböző korszakaiban milyen történeti változások befolyásolták működését, tevékenységi körének alakulását.


PROGRAM

2015. október 15., csütörtök

10. 00
Megnyitó beszédek:

 • Széman Péter, EMKE-elnök
 • Sipos Gábor, EME-elnök

Köszöntő beszéd:

 • Hegedüs Csilla, az RMDSZ kultúráért felelős ügyvezető alelnöke

10.20–12.20

Elnök: Bartha Katalin Ágnes

 • Gaal György: Haller Károly jogtudós, városvezető és -szépítő, az EMKE-alapítás kezdeményezője
 • Berki Tímea: A fordítástól a politikáig. Az EMKE-alapító Sándor József életpályájáról
 • T. Szabó Levente: Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egylet alakulása, a kolozsvári Bölcsészkar és a helyi egyleti élet összefüggései az 1880-as években

11.20–12.00: Vita, szünet

12.00–12.20: Megemlékezés Kristóf György (1878–1960) irodalomtörténész, egyetemi tanár halálának 50. évfordulójáról.
Kristóf György: Magyar irodalom a Királyhágón innen és túl (Irodalomtörténeti és esztétikai tanulmányok, megemlékezések) című kötetet bemutatja Berki Tímea.  A kötetet válogatta, sajtó alá rendezte, bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel ellátta Gaal György. (Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 2015)

12.20–14.00

Elnök: Gaal György

 • Balaton Petra: Az EMKE szerepe székelykérdés megoldási kísérleteiben
 • Nagy Botond: Egyesületek szerepvállalása Székelyföld dualizmuskori gazdasági integrációjában
 • Tóth Szabolcs Barnabás: Az Erdélyi Közművelődési Egyesület jelenléte Háromszék közművelődési életében
 • Tóth-Bartos András: Az EMKE szerepe a második bécsi döntés utáni szórványpolitikában (1940-1944)

13.40–14. 00: Vita

– szünet –

16.00–18.00

Elnök: T. Szabó Levente

 • Murádin Jenő: A kolozsvári Peielle család, az EMKE támogatója
 • Bartha Katalin Ágnes: Színház az EMKE céljaiért az 1880-as, 1890-es években
 • Vetési László: EMKE a szórványban
 • Dáné Tibor Kálmán: EMKE – politika sodrásában

17.20–18.00: Vita, zárszó

 

 • A konferencia idején megtekinthető a Társadalmi szerepvállalás és részvétel a 19. század végén: az EMKE indulása c. jubileumi kiállítás.


2015. október 16., péntek

9.00: Kirándulás a konferencia résztvevőinek a legnagyobb EMKE-hagyatéktevő Kún Kocsárd gróf (1803–1895) egykori birtokára Algyógyra, és a közeli Szászvárosra. Jelentkezés Bartha Katalin Ágnes e-mail címén: [email protected]
 

Szervezők:
- EMKE Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület
- EME Erdélyi Múzeum-Egyesület

Támogatók:
- Bethlen Gábor Alap
- Communitas Alapítvány