130 éves az EMKE – jubileumi kiállítás Nagyszebenben

Társadalmi szerepvállalás és részvétel a 19. század végén: az EMKE indulása címmel jubileumi kiállítás nyílik az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület megalakulásának 130-ik évfordulója alkalmával. A kiállítás kurátora: Bartha Katalin Ágnes, grafikai arculatát Demeter Vincze András tervezte.

A 2015. július 12-én, vasárnap de. 11 órakor a Nagyszebeni Református Templom Galériájában bemutatásra kerülő kiállítás a dualizmus kori Magyarország legnagyobb és hatásában legátfogóbb közművelődési egyesületének kezdeti időszakát eleveníti meg korabeli írásos és képi dokumentumok valamint tárgyak révén. Az 1885-ös alakulástól a század végéig számos korabeli politikus, művész valamint művelődés és művészetpártoló sorakozik fel az egyesület mögé, illetve azonosul az EMKE célkitűzéseivel az Európa-szerte uralkodó egységesítő-nemzetiesítő program korabeli szellemében. Mindezt tanúsítják a korai filléres adományok vagy a Kun Kocsárd gróf fejedelmi alapítványának dokumentumai, korabeli rangos és kevésbé ismert előadóművészek, műalkotások és művek EMKE-s kapcsolódásai, az egyesületi működést lehetővé tevő szereplők tevékenységi dokumentumai. Ugyanakkor az EMKE-nek az erdélyi oktatásügyben illetve gazdaságban betöltött korabeli szerepébe is beleláthatunk. A kiállított anyagok főként a Román Országos Levéltár Kolozs Megyei Fiókjában található EMKE-levéltárban, családi-, egyházi-, egyéni és közgyűjteményekből származnak.

A kiállítás törzsanyaga a kolozsvári, majd azt követő nagyenyedi  bemutatója után érkezik a városba, s egyik célja az egyesület jelentőségére újra felhívni a figyelmet Nagyszebenben, ahol az EMKE városi választmány a kolozsvári alakuló közgyűlés után igen hamar, 1885 november 8-án jött létre 233 taggal.

Köszöntő: Varró Sándor református lelkipásztor, Serfőző Levente, a HÍD–Szebeni Magyarok Egyesület elnöke. A kiállítást megnyitja: Dr. Széman Péter, EMKE-elnök és Bartha Katalin Ágnes, a kiállítás kurátora.

Mindenkit szeretettel várunk!