Szenik Ilona népzenei gyűjteménye | Könyv- és DVD-bemutató

Szenik Ilona népzenei gyűjteménye

Időpont: 2020. január 29., szerda, 18.30 óra
Helyszín: EMKE Györkös Mányi Albert Emlékház, Kolozsvár

2020. január 29-én, szerdán, 18.30 órától a Szenik Ilona népzenei gyűjteménye című, 2019-ben kiadott kötetet mutatjuk be a Györkös Mányi Albert Emlékházban (Kolozsvár, Republicii/Majális u. 5.).

A magyar-román-angol nyelvű kiadvány DVD-melléklete 4441 dallamváltozatot, 3731 hangklipet, 2653 kéziratoldalt, 77 fotót, 1 térképet tartalmaz. A kötet az Avas, Szamos mente, Szilágyság, Bihar, Kalotaszeg, Mezőség, Maros-Küküllő vidéke, Felső-Maros mente, Székelyföld, Moldva tájegységekre, valamint az alábbi műfajokra tér ki: világi és egyházi dalok, balladák, népszokások dallamvilága, hangszeres táncdallamok stb.

A Román Akadémia Kolozsvári Folklór Archívuma, az MTA BTK Zenetudományi Intézet és a Hagyományok Háza gondozásában megjelent kötetet Pávai István és Gergely Zoltán népzenekutatók szerkesztették, bemutatja Richter Pál zenetörténész.

Szeretettel várunk mindenkit!
***
Szenik Ilona az erdélyi népzenekutatásnak az 1950-es évektől kezdve tevékenykedő nagyjai (Jagamas János, Almási István, Kallós Zoltán) közé tartozik. Munkásságában a gyűjtés, felsőfokú oktatás és tudományos feldolgozás harmonikus egységet képezett. Kolozsvári zeneakadémista diákjai közül hivatásos népzenekutatók és műkedvelő gyűjtők kerültek ki, akik tőle tanulták a csoportos gyűjtőmunka módszerét, a népzene lejegyzésének és tudományos értelmezésének módozatait. Bartók után ő az a magyar népzenekutató, akinek román népzenei kutatásait a román etnomuzikológia messzemenően elismeri és kiemelkedőnek tartja. Teljes népzenei gyűjteményének kiadását legidősebb és legfiatalabb népzenekutató tanítványa, Pávai István és Gergely Zoltán szerkesztette. Bemutatja Richter Pál, a BTK Zenetudományi Intézet igazgatója.
***
A sorozat szervezője a Györkös Mányi Albert Emlékház

Az esemény Facebook-oldala

Facebook oldalunk
Közönségünk Facebook-csoportja