Szabédi Totó
 1.
Hol született
Szabédi László?
 • Zernest
 • Sáromberke
 • Szabéd
 2.
Ki ajánlotta Szabédit a Baumgarten-díjra?
 • Schöpflin Aladár
 • Hatvany Lajos
 • Molter Károly
 3.
Milyen címen jelent meg Szabédi román folklór gyűjtése?
 • Zöld levél
 • Telehold
 • Delia
 4.
Melyik évben nevezték
ki a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum igazgatójává?
 • 1945
 • 1946
 • 1947
 5.
Melyik művet tartotta
élete főművének?
 • Alkotó szegénység
 • A magyar nyelv őstörténete
 • Ész és bűbáj
 6.
Melyik színdarab
az ő műve?
 • Tóték
 • Olasz szalmakalap
 • Férj karrier
 7.
Melyik külföldi egyetemi városban folytatott
irodalmi és teológiai tanulmányokat?
 • Genf
 • Strasbourg
 • Bologna
 8.
Ki nem volt a
Bolyai Egyetemen
tanár-kollégája?
 • Jancsó Elemér
 • Benedek Marcell
 • Márton Gyula
 9.
Melyik folyóiratnak volt „spiritus rectora”?
 • Helikon
 • Termés
 • Pásztortűz
 10.
Kivel nem levelezett Szabédi?
 • Örkény István
 • Ziffer Sándor
 • Püsky Sándor
 11.
Ki volt a Kolozsvári Nemzeti Színház igazga- tója Szabédi dramaturgi munkássága idején?
 • Méliusz József
 • Senkálszky Endre
 • Kemény János
 12.
Melyik műve jelent
meg a Magyar Élet kiadásában?
 • Alkotó szegénység
 • Véer Anna alszik
 • Ész és bűbáj
Eredmény
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Új totó