Szabédi Emlékház

 

A Szabédi Emlékház célja: Az 1918 utáni erdélyi/romániai magyar irodalom kutatásának elősegítésére olyan gyűjtemény kialakítása, ahol megőrizhetők és hozzáférhetővé tehetők a különböző írói hagyatékok, s amelyre támaszkodva kialakítható egy saját koncepcióval rendelkező kutatóműhely.

Történeti vázlat

1996-ban került az EMKE tulajdonába Szabédi László családi háza. A Szabédi László hátrahagyott kéziratos anyag volt a gyűjtemény törzsanyaga.

A gyarapodás részben spontán, részben szervezett úton folyt. A Szabédi-anyaghoz járult a Balogh Edgár- (1996), Méliusz József- (1998), Kacsó Sándor töredék-, Nagy István (1998)-, Engel (Köllő) Károly (2002) könyvtára. 2005 januárjában újabb Méliusz-kéziratos és oklevél-jellegű gyűjteménnyel gyarapodott az állomány Bokor Péter adománya révén. 2005 nyarán Muzsnay Magda kéziratos és hanganyag gyűjteménye került a Szabédi Emlékház birtokába.

Párhuzamosan egyes töredékes, ill. teljesebb kéziratgyűjtemények is bővítették az állományt. Nagy István kéziratgyűjtemény, Méliusz József, Kriterion Irattár, Gaál Gábor, Reményik Sándor, Engel Károly, E. Szabó Ilona, Török Enyingi Sándor, Muzsnay Magdolna részben teljes, részben töredékes kéziratos hagyatéka.


A felújítástól kezdődően a Szabédi László Emlékházban működött az EMKE Országos Irodája. A hagyatéki gyarapodás, valamint újabb munkatársak felvétele következtében azonban szűkössé vált a ház, így az iroda elköltözött az „eredeti” épületbe, a Magyar (21 Decembrie 1989) utca 37. szám alatti Reformátusok Sarokházába, ahol az EMKE fénykorában, 1906 és 1945 között működött az egyesület irodája. (2020-ban, az EMKE alapításának 135., valamint Sándor József főtitkár, majd elnök halálának 75. évfordulója alkalmából emléktáblát is avattunk ezen ház falán.)

2013 óta a Szabédi-házban működik a Művelődés közművelődési havilap szerkesztősége is.

A 2020-as évek elejére emlékházunk kézirattára jelentősen kibővült, jelenleg csaknem 30 teljes vagy töredékes hagyaték található, többé vagy kevésbé feldolgozott, katalogizált formában. Fontosabb, az utóbbi években bekerült hagyatékok Bodor Pál, Olosz Lajos, Palocsay Zsigmond, illetve Senkálszky Endre munkásságát ölelik fel. A teljes hagyatéki lista itt olvasható, részben megtekinthetők a katalógusok is. (A könyvtári hagyatékok itt megtekinthetők.)

 

A Szabédi Emlékház a felújítás előtt

Könyvtár

Szabédi László emléktábla

Részlet a Szabédi emlékszobából