ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

Sajtóvisszhang - 2017

 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:46e90d64003afd2f154856ccc00f5c06' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n 2017-ben &uuml;nnepelte műk&ouml;d&eacute;s&eacute;nek negyedsz&aacute;zados &eacute;vfordul&oacute;j&aacute;t az EMKE tagszervezete. Az &uuml;nnepi &ouml;sszej&ouml;vetelre a Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zban ker&uuml;lt sor, amelyről a Kolozsv&aacute;ri R&aacute;di&oacute; is besz&aacute;molt.</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:46e90d64003afd2f154856ccc00f5c06' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f8e2af0f9dea2e013fe6530683c1ecfa' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Kev&eacute;s olyan hely van Kolozsv&aacute;ron, ahol annyira v&aacute;ltozatos kultur&aacute;lis programk&iacute;n&aacute;lat lenne, mint a Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zban. Az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let &eacute;gisze alatt műk&ouml;dő int&eacute;zm&eacute;ny 23 &eacute;ve nyitotta meg kapuit a k&ouml;z&ouml;ns&eacute;g előtt.</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f8e2af0f9dea2e013fe6530683c1ecfa' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1cfadd63b179bec6f940c7eba2b5d2e8' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n December 8-&aacute;n, a pankotai sz&uuml;let&eacute;sű Csiky Gergely dr&aacute;ma&iacute;r&oacute;, műford&iacute;t&oacute; sz&uuml;let&eacute;snapj&aacute;n eml&eacute;keztek meg a r&oacute;la elnevezett főgimn&aacute;ziumban az iskola n&eacute;vad&oacute;j&aacute;r&oacute;l.</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1cfadd63b179bec6f940c7eba2b5d2e8' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:4be9aac66efe655c5eea4e453194fd38' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n V&eacute;get &eacute;rnek cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k&ouml;n a Gyergy&oacute;szentmikl&oacute;si V&aacute;rosnapok &eacute;s a Gyergy&oacute;i Vil&aacute;gv&aacute;ndor egy h&eacute;ten &aacute;t tart&oacute; programjai. Mint a kor&aacute;bbi napokban, ez&uacute;ttal is bős&eacute;ges a zenei k&iacute;n&aacute;lat.</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:4be9aac66efe655c5eea4e453194fd38' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:5be97082779786ba02c1b3463bbaf43a' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let (EMKE) megh&iacute;v&aacute;s&aacute;ra Kolozsv&aacute;rra l&aacute;togatott az MNE eln&ouml;ke. A megh&iacute;v&aacute;s aprop&oacute;ja az volt, hogy 2017. november 24-25-&eacute;n rendezte az EMKE a Rom&aacute;niai Magyar H&aacute;zak V. Tal&aacute;lkoz&oacute;j&aacute;t. A magyar h&aacute;zak az erd&eacute;lyi sz&oacute;rv&aacute;ny magyars&aacute;g legfontosabb kultur&aacute;lis int&eacute;zm&eacute;nyei. A legk&uuml;l&ouml;nb&ouml;zőbb fenntart&oacute;i h&aacute;tt&eacute;rrel rendelkező művelőd&eacute;si szervezetek &ouml;sszefog&oacute;ja &eacute;s koordin&aacute;l&oacute;ja az EMKE, aki minden &eacute;vben tal&aacute;lkoz&oacute;t szervez az itt dolgoz&oacute; kult&uacute;ra-k&ouml;zvet&iacute;tők sz&aacute;m&aacute;ra.</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:5be97082779786ba02c1b3463bbaf43a' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:b73d988531f9243ec562723388b0259f' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let (EMKE) megh&iacute;v&aacute;s&aacute;ra Kolozsv&aacute;rra l&aacute;togatott az MNE eln&ouml;ke.</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:b73d988531f9243ec562723388b0259f' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:b2004e85cac0146f8f873bb0e5d19102' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n 5. alkalommal szervezett tal&aacute;lkoz&oacute;t a rom&aacute;niai Magyar H&aacute;zak k&eacute;pviselői sz&aacute;m&aacute;ra a l&aacute;ncolatukat &ouml;sszefog&oacute; Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let. A Magyar H&aacute;zak fenntarthat&oacute;s&aacute;ga &eacute;s krit&eacute;riumrendszer&uuml;k kialak&iacute;t&aacute;sa volt a k&eacute;t k&ouml;zponti t&eacute;ma.</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:b2004e85cac0146f8f873bb0e5d19102' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:105db26c51d20b3fb3cbcdc129523712' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n <strong>Sz&eacute;man P&eacute;ter: H&aacute;l&oacute;zat&eacute;p&iacute;t&eacute;shez p&eacute;nzre &eacute;s emberekre van sz&uuml;ks&eacute;g</strong></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A magyar h&aacute;zak fenntarthat&oacute;s&aacute;ga volt a t&eacute;m&aacute;ja a Rom&aacute;niai Magyar H&aacute;zak V. Tal&aacute;lkoz&oacute;j&aacute;n, amelyet az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let (EMKE) szervezett november 24-25-&eacute;n Kolozsv&aacute;ron. A r&eacute;szvevők hazai &eacute;s anyaorsz&aacute;gi k&ouml;zművelők, tiszts&eacute;gviselők voltak, akik tapasztalataikat osztott&aacute;k meg egym&aacute;ssal.</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:105db26c51d20b3fb3cbcdc129523712' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:593c30520dcb219d120dc12b45500b8f' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n S&uuml;tő Andr&aacute;s pusztakamar&aacute;si sz&uuml;lői h&aacute;z&aacute;nak ker&iacute;t&eacute;s&eacute;ben időkapszul&aacute;t tal&aacute;ltak fel&uacute;j&iacute;t&aacute;s k&ouml;zben. A pap&iacute;rlapon, amelyet a kapszula tartalmazott, az &eacute;p&iacute;t&eacute;s időpontja &ndash; 1974. j&uacute;lius 29. &ndash; olvashat&oacute;, illetve az &eacute;p&iacute;ttetők neve. A h&aacute;zat fenntart&oacute; &eacute;s műk&ouml;dtető Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let (EMKE) az eml&eacute;kh&aacute;zban &aacute;ll&iacute;totta ki a eml&eacute;klapot.</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:593c30520dcb219d120dc12b45500b8f' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:c92129b470d7bed999843af7826e69eb' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n <strong>A december k&ouml;zep&eacute;n megjelenő gyermekalbum reperto&aacute;rj&aacute;ba tartozik a cs&iacute;kszeredai L&aacute;szl&oacute; I. Attila &eacute;nekes, dalsz&ouml;veg&iacute;r&oacute; Pisk&oacute;ta Panni c&iacute;mű szerzem&eacute;nye, amelyet k&uuml;l&ouml;nd&iacute;jjal jutalmaztak a Legszebb Erd&eacute;lyi Magyar Dal program keret&eacute;ben. Az előad&oacute;műv&eacute;sz munk&aacute;ss&aacute;g&aacute;r&oacute;l, az erd&eacute;lyi zenei iparr&oacute;l, terveiről mes&eacute;lt a Kr&oacute;nik&aacute;nak.</strong></p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:c92129b470d7bed999843af7826e69eb' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:defc849995476e16d9a3500a4ffec996' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Andrejszki Judit Zen&eacute;s t&ouml;rt&eacute;nelem&oacute;ra c&iacute;mű műsor&aacute;nak a Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;k h&aacute;z adott otthont november 15-&eacute;n. Andrejszki Judit a magyar r&eacute;gizenei &eacute;let kiemelkedő alakja, barokk szopr&aacute;n, orgona- &eacute;s csembal&oacute;műv&eacute;sz.</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:defc849995476e16d9a3500a4ffec996' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:2015344cc1eef4d0110f4b66d2c45c21' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Zajlik S&uuml;tő Andr&aacute;s sz&uuml;lői h&aacute;z&aacute;nak &eacute;s az &eacute;p&uuml;let udvar&aacute;nak fel&uacute;j&iacute;t&aacute;sa Pusztakamar&aacute;son, a ker&iacute;t&eacute;s fel&uacute;j&iacute;t&aacute;sakor előker&uuml;lt egy időkapszula, olvashat&oacute; az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let k&ouml;zlem&eacute;ny&eacute;ben.</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:2015344cc1eef4d0110f4b66d2c45c21' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:daf6a345a1d2e8a68a5817f336f18745' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n <strong>J&oacute;pofa, b&aacute;r irodalomt&ouml;rt&eacute;neti szempontb&oacute;l kev&eacute;sb&eacute; jelentős időkapszul&aacute;t tal&aacute;ltak Pusztakamar&aacute;son.</strong></p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:daf6a345a1d2e8a68a5817f336f18745' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:b7c082af7625b7ecc02e639278e16a44' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let 2017-ben is folytatta a pusztakamar&aacute;si S&uuml;tő Andr&aacute;s sz&uuml;lői h&aacute;z &eacute;s udvar&aacute;nak, mell&eacute;k&eacute;p&uuml;leteinek fel&uacute;j&iacute;t&aacute;s&aacute;t.</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:b7c082af7625b7ecc02e639278e16a44' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:fed53caaba2f9475e33469a792f6997e' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n &ndash; adja h&iacute;r&uuml;l az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let.</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:fed53caaba2f9475e33469a792f6997e' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:58eaf9032bd03704561e15d759871fde' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Magyar&aacute;zatot k&eacute;rt Darius Filip Szatm&aacute;r megyei prefektus Nagyk&aacute;roly polg&aacute;rmester&eacute;től, Kov&aacute;cs Jenőtől, ami&eacute;rt a telep&uuml;l&eacute;sen fel&aacute;ll&iacute;tott, Marchiş Otili&aacute;t &eacute;s Ady Endr&eacute;t &aacute;br&aacute;zol&oacute; szoborp&aacute;ros h&eacute;tv&eacute;gi avat&oacute;&uuml;nneps&eacute;g&eacute;n csak a magyar z&aacute;szl&oacute; volt l&aacute;that&oacute;.</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:58eaf9032bd03704561e15d759871fde' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:95400bebb744e0888574c4c778ed26ec' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n Tegnap az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let, az &Iacute;r&oacute;k &Eacute;szaknyugati Egyes&uuml;lete, valamint a Szatm&aacute;r Megyei M&uacute;zeum eml&eacute;kt&aacute;bl&aacute;t &aacute;ll&iacute;tott Gabriel Georgescu tan&aacute;r-k&ouml;ltő-műford&iacute;t&oacute;nak.</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:95400bebb744e0888574c4c778ed26ec' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:895c65f5faa4537143413c2399c88fe6' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n D&iacute;j&aacute;tad&oacute; &eacute;s k&ouml;zgyűl&eacute;s a Reform&aacute;tus Koll&eacute;giumban</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n K&oacute;rushangversennyel z&aacute;rta &eacute;vi k&ouml;zgyűl&eacute;s&eacute;t a Rom&aacute;niai Magyar Dalossz&ouml;vets&eacute;g (RMD) szombat este az Egyetemiek H&aacute;za nagyterm&eacute;ben, ahol a fell&eacute;pő &eacute;nekkarok kiz&aacute;r&oacute;lag az erd&eacute;lyi sz&aacute;rmaz&aacute;s&uacute;, id&eacute;n szeptemberben Tisza&uacute;jv&aacute;rosban, Magyarorsz&aacute;gon elhunyt Birtalan J&oacute;zsef (1927&ndash;2017) zeneszerző k&oacute;rusműveit sz&oacute;- laltatt&aacute;k meg. Ezt megelőzően azonban d&eacute;lelőtt, a Kolozsv&aacute;ri Reform&aacute;tus Koll&eacute;giumban &eacute;vi k&ouml;zgyűl&eacute;sre ker&uuml;lt sor, ahol T&oacute;th-Guttman Emese, az RMD eln&ouml;ke ismertette az elm&uacute;lt egy &eacute;v megval&oacute;s&iacute;t&aacute;sait, majd &ouml;t erd&eacute;lyi magyar karnagy vehette &aacute;t az erd&eacute;lyi komolyzenei &eacute;let kiv&aacute;l&oacute;s&aacute;gair&oacute;l elnevezett d&iacute;jak egyik&eacute;t.</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:895c65f5faa4537143413c2399c88fe6' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:5f619d9974bc7d9eb98c12454ed01193' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Igen &eacute;rdekes, zenet&ouml;rt&eacute;neti előad&aacute;ssal egybek&ouml;t&ouml;tt hangversenynek adott otthont &nbsp;november 15-&eacute;n este a kolozsv&aacute;ri Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert&nbsp;Eml&eacute;kh&aacute;z. A&nbsp;Kolozsv&aacute;ri Zenei Napok&nbsp;keret&eacute;ben zenet&ouml;rt&eacute;neti utaz&aacute;son vehettek r&eacute;szt mindazok, akik bet&eacute;rtek az EMKE r&eacute;szek&eacute;nt műk&ouml;dő otthonos falak k&ouml;z&eacute;.&nbsp;Andrejszki Judit&nbsp;csembal&oacute;- &eacute;s &eacute;nekműv&eacute;sz az egyetemes &eacute;s a magyar zeneműv&eacute;szet t&ouml;rt&eacute;net&eacute;t foglalta &ouml;ssze mind&ouml;ssze egy &oacute;r&aacute;ban.</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:5f619d9974bc7d9eb98c12454ed01193' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3f5f3ea2f65b73c2f69ecc550df6d340' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Ady Endre sz&uuml;let&eacute;s&eacute;nek 140. &eacute;vfordul&oacute;j&aacute;n h&aacute;romnapos megeml&eacute;kez&eacute;ssorozatot tartanak h&aacute;rom helysz&iacute;nen. A Szatm&aacute;rn&eacute;metiben, &Eacute;rmindszenten &eacute;s Nagyk&aacute;rolyban szervezett, cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k&ouml;n kezdődő esem&eacute;nyeken irodalm&aacute;rok, politikusok, egyh&aacute;zi szem&eacute;lyis&eacute;gek &eacute;rt&eacute;kelik a k&ouml;ltő &eacute;letműv&eacute;t, jelentős&eacute;g&eacute;t.</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3f5f3ea2f65b73c2f69ecc550df6d340' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:a886980846764ffe260d830bc6d5b809' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Erd&eacute;ly legszebb dalait d&iacute;jazt&aacute;k szombat este Kolozsv&aacute;ron, a Bulgakov k&aacute;v&eacute;h&aacute;zban, ahol a 25 &eacute;v alatti kateg&oacute;ria első helyezettje a Pillant&aacute;s c&iacute;mű dal lett a marosv&aacute;s&aacute;rhelyi Vecker zenekart&oacute;l, a 25 &eacute;v felettiek k&ouml;z&ouml;tt pedig a sz&eacute;kelyudvarhelyi Sim&oacute; Annamari &eacute;s zenekara nyert a Hossz&uacute; &eacute;vek &oacute;ta c&iacute;mű dallal, &iacute;rja a Kr&oacute;nika.</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:a886980846764ffe260d830bc6d5b809' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f4d822a7405734ecd2705d841110131b' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Erd&eacute;ly legszebb dalait&oacute;l volt hangos szombat este a kolozsv&aacute;ri Bulgakov k&aacute;v&eacute;h&aacute;z, ahol kihirdett&eacute;k a p&aacute;ly&aacute;zat idei nyerteseit. A 25 &eacute;v alatti kateg&oacute;ria első helyezettje a Pillant&aacute;s c&iacute;mű dal lett a marosv&aacute;s&aacute;rhelyi Vecker zenekart&oacute;l, a 25 &eacute;v felettiek k&ouml;z&ouml;tt pedig a sz&eacute;kelyudvarhelyi Sim&oacute; Annamari &eacute;s zenekara nyert a Hossz&uacute; &eacute;vek &oacute;ta c&iacute;mű dallal.</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f4d822a7405734ecd2705d841110131b' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f40acc78d5af93266a400017134ed1fe' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n A novemberi JelesNapT&aacute;r c. rendezv&eacute;ny&uuml;nket megl&aacute;togatta a Kultur&aacute;lis H&iacute;rad&oacute; st&aacute;bja!</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f40acc78d5af93266a400017134ed1fe' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:bace272b314ad497a753a90f0651b136' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n &Aacute;tadj&aacute;k a Legszebb Erd&eacute;lyi Magyar Dal nevű p&aacute;ly&aacute;zat idei d&iacute;jait szombaton 18 &oacute;r&aacute;t&oacute;l a kolozsv&aacute;ri Bulgakov k&aacute;v&eacute;h&aacute;zban.</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:bace272b314ad497a753a90f0651b136' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:057d48048d93daab0caf88649385e4fd' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n &Ouml;r&ouml;mmel olvastam a h&iacute;rt, hogy k&eacute;lt &uacute;jabb, magyar vonatkoz&aacute;s&uacute; szoborral gyarapodott v&aacute;rosunk. Sajnos, ezek is &ndash; mint m&aacute;r megszoktuk &ndash; csak templomkertben kaphattak helyet, az irisztelepi reform&aacute;tus templom előtt. Mind K&oacute;s K&aacute;roly, mind pedig Bartha Mikl&oacute;s meg&eacute;rdemelte, hogy szobor &ouml;r&ouml;k&iacute;tse meg eml&eacute;kezet&eacute;t. Magam tal&aacute;n jobban &ouml;rvendtem volna, ha a Kakasos templom, K&oacute;s egyik főműve el&eacute; ker&uuml;lt volna a szobra. Ott naponta sz&aacute;zak tekinthettek volna r&aacute;. K&oacute;s K&aacute;roly művelőd&eacute;st&ouml;rt&eacute;net&uuml;nk egyik jelk&eacute;pes egy&eacute;nis&eacute;ge, munk&aacute;ss&aacute;g&aacute;r&oacute;l j&oacute;form&aacute;n mindenki hallott.</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:057d48048d93daab0caf88649385e4fd' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:588079fa0d413b2393f92ff50bc1e981' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Mi&oacute;ta &uacute;tj&aacute;ra bocs&aacute;tott&aacute;k a NYITOTT SZEMMEL c&iacute;mű besz&eacute;lgető-sorozatot a Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zban, a szervezők &eacute;vadr&oacute;l-&eacute;vadra k&uuml;l&ouml;n&ouml;s figyelemmel fordulnak a spiritu&aacute;lis utaz&aacute;sok, zar&aacute;ndoklatok fel&eacute;. K&eacute;t Camino-t&ouml;rt&eacute;net &eacute;s t&ouml;bb &ouml;nismereti jellegű besz&aacute;mol&oacute; mellett, szinte valamennyi besz&eacute;lget&eacute;snek voltak hasonl&oacute; vonatkoz&aacute;sai.</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:588079fa0d413b2393f92ff50bc1e981' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3ee82fcf09f0dc9280dc8deb3bf8ee92' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n <strong>A sz&eacute;ki t&aacute;jh&aacute;z megl&aacute;togat&aacute;sa sem maradt ki a tartalmas programb&oacute;l.</strong></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Romh&aacute;nyi Andr&aacute;s, a Civil Akad&eacute;mia megalap&iacute;t&oacute;ja, a Magyar Koll&eacute;gium eln&ouml;ke a K&aacute;rp&aacute;t medencei civil szervezetek vezetőit h&iacute;vta &ouml;ssze egy-egy tal&aacute;lkoz&oacute;ra az akad&eacute;mia c&iacute;m&eacute;n a tal&aacute;lkoz&oacute;-sorozat elind&iacute;t&aacute;sakor. A tagok magyarok, s b&aacute;r h&eacute;t orsz&aacute;g &aacute;llampolg&aacute;rai, k&ouml;z&ouml;s c&eacute;ljuk a magyar kult&uacute;ra tov&aacute;bbad&aacute;sa. Ez&eacute;rt is nagyon k&ouml;nnyen megtal&aacute;lt&aacute;k a k&ouml;z&ouml;s hangot, &eacute;s &eacute;vek &oacute;ta tal&aacute;lkoznak, mindig m&aacute;s helyszinen. A XVI. Civil Akad&eacute;mia h&aacute;zigazd&aacute;ja id&eacute;n Szamos&uacute;jv&aacute;r volt, szervezője pedig a szamos&uacute;jv&aacute;ri T&eacute;ka Alap&iacute;tv&aacute;ny &eacute;s a kolozsv&aacute;ri EMKE.</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3ee82fcf09f0dc9280dc8deb3bf8ee92' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:2bf86933d713c5bda2d35d2ceee91bba' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Unul dintre locurile cu cele mai multe denumiri de-a lungul timpului.<br />\n (A kolozsv&aacute;ri Avram Iancu t&eacute;r &ndash; az egyik legt&ouml;bb nevű k&ouml;zt&eacute;r. // Rom&aacute;n nyelvű cikk.)</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:2bf86933d713c5bda2d35d2ceee91bba' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:86d67b9a7f8bb67e94ad7bec6d7aa45d' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n &Ouml;rvendj&uuml;nk a K&oacute;s K&aacute;roly szobornak, de jobb volna ha a Bartha Mikl&oacute;s&eacute;b&oacute;l nem k&eacute;rn&eacute;nk, ha esetleg a magyar orsz&aacute;ggyűl&eacute;si eln&ouml;k ism&eacute;t adakoz&oacute; kedv&eacute;ben tal&aacute;ln&aacute; mag&aacute;t.</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:86d67b9a7f8bb67e94ad7bec6d7aa45d' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:b19bdb12349994864937700fb647c05e' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Tizenhatodik alkalommal tal&aacute;lkoztak a K&aacute;rp&aacute;t-medence h&eacute;t orsz&aacute;g&aacute;b&oacute;l egy-egy civilszervezet vezetői. A tal&aacute;lkoz&aacute;s c&eacute;lja a megalakul&aacute;s &oacute;ta, hogy megismerj&uuml;k egym&aacute;st, kicser&eacute;lj&uuml;k tapasztalatainkat, &ouml;tleteinket, megosszuk gondjainkat, &ouml;r&ouml;meinket &ndash; erős&iacute;ts&uuml;k egym&aacute;st.</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:b19bdb12349994864937700fb647c05e' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:c4085cbb826f675c8d63248dc7bd5520' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Harmadik alkalommal hirdette meg id&eacute;n m&aacute;jusban az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let Ifj&uacute;s&aacute;gi Szervezete (EMKISZ) a Legszebb Erd&eacute;lyi Magyar Dal c&iacute;mű p&aacute;ly&aacute;zatot az erd&eacute;lyi zenekarok &eacute;s előad&oacute;k sz&aacute;m&aacute;ra. A p&aacute;ly&aacute;zat c&eacute;lja a magyar nyelvű, saj&aacute;t szerzem&eacute;nyek &iacute;r&aacute;s&aacute;nak &eacute;s előad&aacute;s&aacute;nak b&aacute;tor&iacute;t&aacute;sa.</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:c4085cbb826f675c8d63248dc7bd5520' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:4fbe39a307d2a2a6efa0f71627fa74a8' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n <strong>K&oacute;s K&aacute;roly &eacute;s Bartha Mikl&oacute;s fogadj&aacute;k a templomba &eacute;rkezőket</strong></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n K&eacute;t mellszoborral gazdagodott az irisztelepi reform&aacute;tus templom kertje: Bartha Mikl&oacute;s &eacute;s K&oacute;s K&aacute;roly eml&eacute;kműveit okt&oacute;ber 20-&aacute;n leplezt&eacute;k le a gy&uuml;lekezet tagjai, illetve sz&aacute;mos vil&aacute;gi &eacute;s egyh&aacute;zi el&ouml;lj&aacute;r&oacute; jelenl&eacute;t&eacute;ben. Az &uuml;nnepi hangulat m&aacute;r a villamosmeg&aacute;ll&oacute;b&oacute;l tapinthat&oacute;: Blask&oacute; J&aacute;nos szobr&aacute;szműv&eacute;sz alkot&aacute;sai, a feh&eacute;r lepellel letakart mellszobrok csalogat&oacute;ak, a templomajt&oacute;ban &aacute;ll&oacute; f&eacute;rfiak pedig m&eacute;g a k&eacute;ső &uacute;js&aacute;g&iacute;r&oacute;kat is szeretettel fogadj&aacute;k.</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:4fbe39a307d2a2a6efa0f71627fa74a8' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:7eacbad27b0e68f5afef5c595206ad15' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Besz&eacute;lget&eacute;s dr. Vajda S&aacute;ndor borosjenői ny. főorvossal</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:7eacbad27b0e68f5afef5c595206ad15' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:139aa4a4b18ac737b770c5d402439c58' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Harmadik alkalommal hirdette meg id&eacute;n m&aacute;jusban az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let Ifj&uacute;s&aacute;gi Szervezete a Legszebb Erd&eacute;lyi Magyar Dal c&iacute;mű p&aacute;ly&aacute;zatot az erd&eacute;lyi zenekarok sz&aacute;m&aacute;ra. A p&aacute;ly&aacute;zat c&eacute;lja a magyar nyelvű, saj&aacute;t szerzem&eacute;nyek &iacute;r&aacute;s&aacute;nak &eacute;s előad&aacute;s&aacute;nak b&aacute;tor&iacute;t&aacute;sa.</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:139aa4a4b18ac737b770c5d402439c58' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:768614674695afabc4681a2417091b78' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Hallgassa meg mind a hetet!</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:768614674695afabc4681a2417091b78' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:d5b9267c331bb0a04c3b6a201c040644' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Az alkot&oacute; műv&eacute;szek, &iacute;gy a zeneszerzők eset&eacute;ben is gyakran előfordul, hogy egy-egy alkot&aacute;suk annyira a sz&iacute;v&uuml;kh&ouml;z nő, hogy arra a legnemesebb szeretettel gondolnak. &Iacute;gy van ezzel Gy&ouml;ngy&ouml;si Levente erd&eacute;lyi sz&aacute;rmaz&aacute;s&uacute; zeneszerző is: a Gy&ouml;rk&ouml;s-eml&eacute;kh&aacute;zban megtartott okt&oacute;beri ZeneSz&oacute; alkalm&aacute;val n&eacute;h&aacute;ny gyerekkori eml&eacute;k felder&iacute;t&eacute;se mellett csak legutols&oacute; műv&eacute;ről, a Bulgakov-reg&eacute;ny nyom&aacute;n k&eacute;sz&uuml;lt A Mester &eacute;s Margarita c&iacute;mű oper&aacute;j&aacute;r&oacute;l besz&eacute;lt, amelynek ősbemutat&oacute;ja id&eacute;n ny&aacute;ron volt Magyarorsz&aacute;gon.</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:d5b9267c331bb0a04c3b6a201c040644' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:195c1d205b4cf60819408b12fa860877' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n K&oacute;s K&aacute;roly &eacute;p&iacute;t&eacute;sznek, &iacute;r&oacute;nak, k&ouml;nyvkiad&oacute;nak, az Erd&eacute;lyi Reform&aacute;tus Egyh&aacute;zker&uuml;let egykori főgondnok&aacute;nak, valamint Bartha Mikl&oacute;s 18. sz&aacute;zadi &iacute;r&oacute;nak, politikusnak, az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let alap&iacute;t&oacute;j&aacute;nak, első aleln&ouml;k&eacute;nek &aacute;ll&iacute;tottak szobrot p&eacute;nteken Kolozsv&aacute;ron, az &iacute;risztelepi reform&aacute;tus templom kertj&eacute;ben.</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:195c1d205b4cf60819408b12fa860877' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:73de5fc308e55317be8da4df41e0b96d' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n A Kolozsv&aacute;r-iriszi reform&aacute;tus templom kertj&eacute;ben leplezt&eacute;k le p&eacute;nteken k&eacute;ső d&eacute;lut&aacute;n Bartha Mikl&oacute;s &eacute;s K&oacute;s K&aacute;roly mellszobr&aacute;t.</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:73de5fc308e55317be8da4df41e0b96d' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:9896146770cca1ad7ee238166937600e' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Restaur&aacute;lj&aacute;k a sz&aacute;mos jelentős t&ouml;rt&eacute;nelmi esem&eacute;nynek otthon ad&oacute; kolozsv&aacute;ri Redut &eacute;p&uuml;let&eacute;t. A fel&uacute;j&iacute;t&aacute;s ideje alatt nem l&aacute;togathat&oacute; az ingatlanban sz&eacute;kelő Erd&eacute;lyi N&eacute;prajzi M&uacute;zeum &aacute;lland&oacute; ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;sa.</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:9896146770cca1ad7ee238166937600e' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:c041861151e6a420d6cb9a63d7b01ca9' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Kolozsv&aacute;ron tartott&aacute;k az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let &eacute;s a Rom&aacute;niai Magyar Dalossz&ouml;vets&eacute;g &aacute;ltal szervezett Kod&aacute;ly-&eacute;v rom&aacute;niai k&ouml;zponti rendezv&eacute;ny&eacute;t. A Gy&ouml;rk&ouml;s-h&aacute;zban szombaton d&eacute;lut&aacute;n nemzetk&ouml;zi tudom&aacute;nyos konferenci&aacute;t szerveztek, vas&aacute;rnap d&eacute;lelőtt Ittz&eacute;s Mih&aacute;ly, a Magyar Kod&aacute;ly T&aacute;rsas&aacute;g eln&ouml;ke nyitotta meg a magyar K&uuml;l&uuml;gyminiszt&eacute;rium &aacute;ltal l&eacute;trehozott ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;st, amely tizenk&eacute;t pann&oacute;n mutatta be Kod&aacute;ly Zolt&aacute;n (1882&ndash;1967) magyar zeneszerző &eacute;let&eacute;t &eacute;s munk&aacute;ss&aacute;g&aacute;t. Ezt k&ouml;vetően hat erd&eacute;lyi gyermekk&oacute;rus l&eacute;pett fel a Kolozsv&aacute;ri Magyar Oper&aacute;ban megtartott k&oacute;rushangversenyen.</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:c041861151e6a420d6cb9a63d7b01ca9' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:b9a2479d4e46766917de8702e176d5ac' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(72, 72, 74); display: block; font-family: nerislight; line-height: 20px; margin-bottom: 19px; text-align: left;\">A k&ouml;z&ouml;ns&eacute;gr&eacute;g&eacute;szetről, e mozgalom fontoss&aacute;g&aacute;r&oacute;l, a nyugati p&eacute;ld&aacute;kr&oacute;l T. Szab&oacute; Csaba <em>Erd&eacute;lyi r&eacute;g&eacute;szet</em> c&iacute;mű k&ouml;nyv&eacute;nek bemutat&oacute;j&aacute;n besz&eacute;lt, amelyre az &uacute;jraindul&oacute; Művelőd&eacute;si estek keret&eacute;ben ker&uuml;lt sor cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k&ouml;n a Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Eml&eacute;kh&aacute;zban.</span></span></p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:b9a2479d4e46766917de8702e176d5ac' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:e91d977c46d97fd54833369782b064a4' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n Kod&aacute;ly Zolt&aacute;n szellemi &ouml;r&ouml;ks&eacute;ge az ifj&uacute;s&aacute;g zenei nevel&eacute;s&eacute;ben ker&uuml;lt a k&ouml;z&eacute;ppontba a Kod&aacute;ly-&eacute;v rom&aacute;niai k&ouml;zponti rendezv&eacute;nye keret&eacute;ben.</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:e91d977c46d97fd54833369782b064a4' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:50a25215fac8ea379eb94d7081243e71' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n K&oacute;rushangversennyel, tudom&aacute;nyos konferenci&aacute;val, ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;ssal eml&eacute;kezt&uuml;nk.</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:50a25215fac8ea379eb94d7081243e71' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:d6957447082b00f9305bd80b7478b997' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n A <em>Művelőd&eacute;s Estek </em>harmadik &eacute;vadja okt&oacute;ber 12-&aacute;n kezdőd&ouml;tt meg a Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zban. A megh&iacute;vott előad&oacute; T. Szab&oacute; Csaba t&ouml;rt&eacute;n&eacute;sz volt, aki <em>K&ouml;z&ouml;ns&eacute;gr&eacute;g&eacute;szet Erd&eacute;lyben</em> c&iacute;mmel tartott előad&aacute;st.</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:d6957447082b00f9305bd80b7478b997' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:4b531694b8bd28d3507ab586403d3a86' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<div class=\"lead rtejustify\">\n Ha ezt t&ouml;bbsz&ouml;r &eacute;s t&ouml;bben k&eacute;rdezn&eacute;nk az utc&aacute;inkon kutakod&oacute;kt&oacute;l, sokkal t&ouml;bbet tudn&aacute;nk &eacute;s menten&eacute;nk meg a saj&aacute;t m&uacute;ltunkb&oacute;l &eacute;s &ouml;r&ouml;ks&eacute;g&uuml;nkből. Ez der&uuml;lt ki cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k este az &eacute;vad m&aacute;sodik <em>Művelőd&eacute;s Estj&eacute;n</em> a kolozsv&aacute;ri Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zban, ahol T. Szab&oacute; Csaba t&ouml;rt&eacute;n&eacute;sz mes&eacute;lt a r&eacute;g&eacute;szek &eacute;s a nagyk&ouml;z&ouml;ns&eacute;g egym&aacute;sra tal&aacute;l&aacute;s&aacute;r&oacute;l. Cs&oacute;k Zsolt r&eacute;g&eacute;sszel pedig arr&oacute;l besz&eacute;lgettek, mi&eacute;rt nem becs&uuml;li meg szinte senki azt a tud&aacute;st &eacute;s &ouml;r&ouml;ks&eacute;get, amit a r&eacute;g&eacute;szek felt&aacute;rtak Erd&eacute;lyben.</div>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:4b531694b8bd28d3507ab586403d3a86' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:d790a10709cbca30cb450708201258dc' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Időpont: okt&oacute;ber 14-15. Szervező: EMKE &eacute;s a Rom&aacute;niai Magyar Dalossz&ouml;vets&eacute;g. Az Erd&eacute;lyi Figyelő interj&uacute;ja.</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:d790a10709cbca30cb450708201258dc' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:5ea4fb7d286f9a84a8f2933ee9d15f9d' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Kod&aacute;ly Zolt&aacute;n szellemi &ouml;r&ouml;ks&eacute;ge az ifj&uacute;s&aacute;g zenei nevel&eacute;s&eacute;ben c&iacute;mmel rendezik a Kod&aacute;ly-&eacute;v rom&aacute;niai k&ouml;zponti rendezv&eacute;ny&eacute;t a h&eacute;tv&eacute;g&eacute;n.</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:5ea4fb7d286f9a84a8f2933ee9d15f9d' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:5070e9bbdda395da01b1d24cae5da913' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n A k&ouml;z&ouml;ns&eacute;gr&eacute;g&eacute;szet (angolul public archaeology) egy &uacute;j fogalom a r&eacute;g&eacute;szettudom&aacute;nyon bel&uuml;l, amely egyelőre nem honosodott meg magyar nyelvter&uuml;leten, b&aacute;r gyakorlati megnyilv&aacute;nul&aacute;sait egyre gyakrabban l&aacute;thatjuk. A k&ouml;z&ouml;ns&eacute;gr&eacute;g&eacute;szet, mint m&oacute;dszertan &eacute;s tudom&aacute;ny&aacute;g arra keresi a v&aacute;laszt, hogyan lehet a r&eacute;g&eacute;szek munk&aacute;j&aacute;t &eacute;s r&eacute;g&eacute;szeti &ouml;r&ouml;ks&eacute;g&uuml;nk hasznos&iacute;t&aacute;s&aacute;t a nagyk&ouml;z&ouml;ns&eacute;ggel egy&uuml;ttműk&ouml;dve fenntartani.</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:5070e9bbdda395da01b1d24cae5da913' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:2861e9911298aa135de39e4023f02163' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Kod&aacute;ly Zolt&aacute;n sz&uuml;let&eacute;s&eacute;nek 135., hal&aacute;l&aacute;nak 50. &eacute;vfordul&oacute;j&aacute;ra eml&eacute;kezve, a Kod&aacute;ly-&eacute;v alkalm&aacute;b&oacute;l zenetudom&aacute;nyi konferenci&aacute;ra &eacute;s &uuml;nnepi gyermekkari tal&aacute;lkoz&oacute;ra h&iacute;vj&aacute;k a zeneszerető k&ouml;z&ouml;ns&eacute;get okt&oacute;ber 14-15-&eacute;n.</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:2861e9911298aa135de39e4023f02163' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:34043ec3bb0eed16890bf009edd02310' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n NYITOTT SZEMMEL | EUROB&Aacute;BEL &ndash; LONDON, AZ OLVASZT&Oacute;T&Eacute;GELY</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n N&eacute;h&aacute;ny &eacute;vvel ezelőtt, amikor T&Aacute;RK&Aacute;NYI ISTV&Aacute;N reform&aacute;tus teol&oacute;gus neve f&ouml;lbukkant a MaghiaRom&acirc;nia nevű interetnikus blog szerkesztői k&ouml;z&ouml;tt, magunk sem gondoltuk volna, hogy hamarosan az egyik legolvasottabb rom&aacute;n napilap, az Adevărul blogter&eacute;ben l&aacute;tjuk viszont az &iacute;r&aacute;sait.</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:34043ec3bb0eed16890bf009edd02310' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:b955b6f5b03333f36e3c8f907840ffca' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Okt&oacute;ber m&aacute;sodik fel&eacute;ben Gy&ouml;ngy&ouml;si Levente (sz. 1975, Kolozsv&aacute;r) lesz a ZeneSz&oacute; besz&eacute;lgetősorozat vend&eacute;ge a kincses v&aacute;rosban. Hazaj&ouml;n &ndash; mondhatn&oacute;k. Tal&aacute;n m&oacute;d lesz megk&eacute;rdezni tőle, mennyiben szeretne ő is tudatos &eacute;s huzamos szerepet v&aacute;llalni ebben a h&iacute;d&eacute;p&iacute;t&eacute;sben. Gy&ouml;ngy&ouml;si tudniillik operaszerzők&eacute;nt 2017-ben fontos művet &bdquo;tett le az asztalra&rdquo; &ndash; ahogy mondani szok&aacute;s. J&uacute;nius 24-&eacute;n a Miskolci Nemzeti Sz&iacute;nh&aacute;zban mutatt&aacute;k be <em>A&nbsp;Mester &eacute;s Margarita</em> c&iacute;mű opera-musicalj&eacute;t k&eacute;t felvon&aacute;sban, 26 t&eacute;telben.</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:b955b6f5b03333f36e3c8f907840ffca' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:22319283a2943217caf9015559a44c70' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n A harc, b&aacute;r b&eacute;k&eacute;snek indult, olykor ember&aacute;ldozatokat is k&ouml;vetelt &ndash; fogalmazott a t&ouml;bb marossz&eacute;ki telep&uuml;l&eacute;sen is előad&aacute;st tart&oacute; H&eacute;vizi J&oacute;zsa, az eur&oacute;pai &ouml;nrendelkez&eacute;si form&aacute;k szak&eacute;rtője. A t&ouml;rt&eacute;n&eacute;sz az erd&eacute;lyi magyaroknak akkor lenne nyert &uuml;gy&uuml;k, ha a rom&aacute;ns&aacute;got is meggyőzn&eacute;k a szubszidiarit&aacute;s &eacute;rv&eacute;nyes&iacute;t&eacute;s&eacute;nek fontoss&aacute;g&aacute;r&oacute;l.</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:22319283a2943217caf9015559a44c70' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3b1e11bcb3e265be872b961ddcab4b59' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let Ifj&uacute;s&aacute;gi Szervezete harmadik alkalommal hirdeti meg Legszebb Erd&eacute;lyi Magyar Dal c&iacute;mű p&aacute;ly&aacute;zat&aacute;t az erd&eacute;lyi zenekarok sz&aacute;m&aacute;ra. A k&eacute;t legfontosabb krit&eacute;rium az, hogy a dal magyar nyelvű &eacute;s saj&aacute;t szerz&eacute;sű legyen. Jelentkezni szeptember 30-&aacute;ig lehet.</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3b1e11bcb3e265be872b961ddcab4b59' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:fcf4c2d660ab2e28bfedfdef1cc073a2' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Amint azt t&ouml;bbsz&ouml;r is meghirdett&uuml;k, szombaton V. alkalommal szervezt&eacute;k meg az &Aacute;gyai N&eacute;pt&aacute;nctal&aacute;lkoz&oacute;t, aminek a programja 15 &oacute;rakor a vend&eacute;geknek az iskol&aacute;ban t&ouml;rt&eacute;nt fogad&aacute;s&aacute;val indult, majd a j&aacute;rd&aacute;n, csendben vonultak &Aacute;gya bej&aacute;rat&aacute;hoz. Onnan a főutca aszfaltos &uacute;tj&aacute;n a Kistőzike t&aacute;nccsoport felvezet&eacute;s&eacute;vel, nyomukban a Tőzike nagycsoporttal, a k&ouml;zel 300 n&eacute;pt&aacute;ncos, a nagyzerindi f&uacute;v&oacute;sok zen&eacute;s k&iacute;s&eacute;ret&eacute;ben vonult a lakoss&aacute;g tapsa, &eacute;ljenz&eacute;se k&ouml;zepette. A k&ouml;zponti &uacute;tkereszteződ&eacute;sben csoportonk&eacute;nt k&ouml;rt&aacute;ncot j&aacute;rtak, majd bevonultak a parkban &eacute;p&uuml;lt igen tetszetős, korszerű, őszi mezőgazdas&aacute;gi term&eacute;nyekkel, cserepes musk&aacute;tlival &eacute;kes&iacute;tett ny&aacute;ri sz&iacute;npadhoz.</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:fcf4c2d660ab2e28bfedfdef1cc073a2' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:ca609ebf68f14fd35ac86215d8a39a72' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Az olvas&aacute;st szeretn&eacute;k n&eacute;pszerűs&iacute;teni a fiatalok k&ouml;r&eacute;ben, ez&eacute;rt k&uuml;l&ouml;nb&ouml;ző rendezv&eacute;nyekkel igyekszik felh&iacute;vni a figyelmet a k&ouml;nyvek, az olvas&aacute;s fontoss&aacute;g&aacute;ra az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let Ifj&uacute;s&aacute;gi Szervezete. Cs&iacute;kszered&aacute;ban szombaton tartanak k&ouml;nyvturit a Szakszervezetek Művelőd&eacute;si H&aacute;z&aacute;ban.</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:ca609ebf68f14fd35ac86215d8a39a72' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:5a4e5d05cc11e41dc944febe357172ad' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n A&nbsp;kolozsv&aacute;ri zen&eacute;szbesz&eacute;dre alapozta egyik sikeres v&aacute;llal&aacute;s&aacute;t az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let (EMKE), illetve egy helysz&iacute;n, a Gy&ouml;rk&ouml;s-M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z, amikor &ndash; pontosabban 2013-t&oacute;l &ndash; ZeneSz&oacute; c&iacute;men besz&eacute;lget&eacute;ssorozatot ind&iacute;tott. A&nbsp;v&aacute;llal&aacute;s persze nem előzm&eacute;ny n&eacute;lk&uuml;li: m&aacute;r 1994-től &bdquo;h&aacute;zizene-k&ouml;zpont&rdquo; lett az Eml&eacute;kh&aacute;z, amikor is boldogeml&eacute;kű L&aacute;szl&oacute; Ferenc &ndash; akkor a Zenet&aacute;rsas&aacute;g eln&ouml;ke &ndash; szombat d&eacute;li hangversenyeket kezdett szervezni.</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:5a4e5d05cc11e41dc944febe357172ad' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:d3e0c8be42ebd5b350500edb3b8ffb39' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n A Kolozsv&aacute;ri Magyar Napok idei kiad&aacute;s&aacute;r&oacute;l sz&oacute;l&oacute; előzetes szervezői &eacute;rt&eacute;kelő szerint sikeres &eacute;s az előző &eacute;vekhez hasonl&oacute;an kir&iacute;v&oacute; esetektől mentes t&iacute;z napot tudhat maga m&ouml;g&ouml;tt Erd&eacute;ly egyik legismertebb magyar rendezv&eacute;nysorozata.</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:d3e0c8be42ebd5b350500edb3b8ffb39' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:e2e8e05f4ab76016e9978a67d7c47fee' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<div class=\"rtejustify\">\n Aki a n&eacute;pzene, n&eacute;pt&aacute;nc, n&eacute;phagyom&aacute;nyok szerelmese, annak biztosan nem kell bemutatni a Hagyom&aacute;nyok H&aacute;z&aacute;t, amely a K&aacute;rp&aacute;t-medencei n&eacute;phagyom&aacute;ny &aacute;pol&aacute;s&aacute;ra &eacute;s tov&aacute;bb &eacute;ltet&eacute;s&eacute;re l&eacute;trehozott nemzeti int&eacute;zm&eacute;ny, a Nemzeti Kultur&aacute;lis &Ouml;r&ouml;ks&eacute;g minisztere 2001. janu&aacute;r elsej&eacute;n alap&iacute;totta.</div>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:e2e8e05f4ab76016e9978a67d7c47fee' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:0b38e751ae805f63b53def674c284a53' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Kar&aacute;dy Katalin az ut&aacute;nozhatatlan &ndash; hangzott el szerd&aacute;n d&eacute;lut&aacute;n a Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zban szervezett, a sz&iacute;n&eacute;sznő &eacute;let&eacute;t ismertető k&ouml;nyv bemutat&oacute;j&aacute;n. &Eacute;s k&eacute;ts&eacute;gtelen, hogy a sz&iacute;n&eacute;sznő egy&eacute;nis&eacute;ge, &eacute;lett&ouml;rt&eacute;nete &eacute;s az őt &ouml;vező, szűnni nem akar&oacute; rajong&aacute;s nem sokaknak adatott meg. A Ne k&eacute;rdezd ki voltam Kar&aacute;dy Katalin a d&iacute;va eml&eacute;k&eacute;re c&iacute;mű k&ouml;nyv ak&aacute;r monogr&aacute;fi&aacute;nak is tekinthető, az &eacute;letrajzi esem&eacute;nyeket k&ouml;zel k&eacute;tsz&aacute;z k&eacute;p illusztr&aacute;lja.</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:0b38e751ae805f63b53def674c284a53' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:8a3abc26d329cb931ce5df24060a0c9b' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n A TAVALYI &Eacute;VHEZ HASONL&Oacute;AN A VIII. KOLOZSV&Aacute;RI MAGYAR NAPOK UTOLS&Oacute; NAPJ&Aacute;N AZ EMKE &Eacute;S AZ EMKISZ A SAJT&Oacute; K&Eacute;PVISELŐINEK SZERETNE KEDVESKEDNI KULTUR&Aacute;LIS &Eacute;S ANYANYELVI J&Aacute;T&Eacute;KAIVAL.</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:8a3abc26d329cb931ce5df24060a0c9b' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:8d69cd65ea61cacf50001713762d26e7' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n P&eacute;ter Zsolt <em>Ne k&eacute;rdezd, ki voltam &ndash; Kar&aacute;dy Katalin, a d&iacute;va eml&eacute;k&eacute;re </em>c&iacute;mű k&ouml;nyv&eacute;t mutatt&aacute;k be a Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zban a Kolozsv&aacute;ri Magyar Napok keret&eacute;ben tartott szerdai rendezv&eacute;nyen, amelyen jelen volt a szerző-szerkesztő P&eacute;ter Zsolt,&nbsp; Kov&aacute;cs Attila Zolt&aacute;n, a Sz&eacute;pm&iacute;ves Kiad&oacute; főszerkesztője, valamint Szebeni Zsuzsa sz&iacute;nh&aacute;zt&ouml;rt&eacute;n&eacute;sz, a Balassi Int&eacute;zet Magyar Kultur&aacute;lis K&ouml;zpont sepsiszentgy&ouml;rgyi fi&oacute;kint&eacute;zet&eacute;nek vezetője.</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:8d69cd65ea61cacf50001713762d26e7' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:cb9a5aea4b59e843930372646e627926' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<div class=\"rtejustify\">\n Kar&aacute;dy Katalin, a halhatatlan d&iacute;va eml&eacute;k&eacute;t id&eacute;zt&eacute;k meg a Kolozsv&aacute;ri Magyar Napok keret&eacute;ben tartott szerdai rendezv&eacute;nyen, amelyen a szerző jelenl&eacute;t&eacute;ben mutatt&aacute;k be P&eacute;ter Zsolt Ne k&eacute;rdezd, ki voltam &ndash; Kar&aacute;dy Katalin, a d&iacute;va eml&eacute;k&eacute;re c&iacute;mű k&ouml;nyv&eacute;t.</div>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:cb9a5aea4b59e843930372646e627926' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:dbe09a15717f64c555fe741b1e918d0f' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n Mihail Kogalniceanu - Sajt&oacute;s j&aacute;t&eacute;kok az EMKE-s&aacute;torban a VIII. KMN-n</p>\n<p>\n Mihail KogalniceanuDuminică 20.8.2017Din 13:00 P&acirc;na la 17:30<br />\n Romania, Cluj-Napoca<br />\n 3 Participant<br />\n A tavalyi &eacute;vhez hasonl&oacute;an a VIII. Kolozsv&aacute;ri Magyar Napok utols&oacute; napj&aacute;n az EMKE &eacute;s az EMKISZ a sajt&oacute; k&eacute;pviselőinek szeretne kedveskedni kultur&aacute;lis &eacute;s anyanyelvi j&aacute;t&eacute;kaival.</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:dbe09a15717f64c555fe741b1e918d0f' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:5d2fe9e0415c05abfccb0d235f0ffb10' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Migr&aacute;nsk&eacute;rd&eacute;sről, r&eacute;gebbi &eacute;s &uacute;jabb n&eacute;metorsz&aacute;gi &eacute;lm&eacute;nyeikről faggatta Laczk&oacute; Vass R&oacute;bert a Nyitott szemmel besz&eacute;lgetőesten Rab Ir&eacute;n kult&uacute;rt&ouml;rt&eacute;n&eacute;szt, a G&ouml;ttingeni Egyetem volt magyar lektor&aacute;t &eacute;s Cs&aacute;kv&aacute;ri D&aacute;niel reform&aacute;tus lelk&eacute;szt, aki t&ouml;bb &eacute;ve szolg&aacute;l n&eacute;metorsz&aacute;gi v&aacute;rosokban.</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:5d2fe9e0415c05abfccb0d235f0ffb10' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:0646479e631f6fa656421e4f1869833d' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Timp de opt zile (p&acirc;nă &icirc;n 20 august 2017, n.red), peste 250.000 de persoane sunt aşteptate să se bucure de peste 500 de evenimente de diverse tipuri, de la concerte, expoziții, tururi ghidate și proiecții de film la activități pentru copii, evenimente gastronomice sau petreceri.</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:0646479e631f6fa656421e4f1869833d' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:05086787c8c489218f7a5f4d49be66d3' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n Timp de opt zile (p&acirc;nă &icirc;n 20 august 2017, n.red), peste 250.000 de persoane sunt aşteptate să se bucure de peste 500 de evenimente de diverse tipuri, de la concerte, expoziții, tururi ghidate și proiecții de film la activități pentru copii, evenimente gastronomice sau petreceri.<br />\n 10:00-16:00 Vizită &icirc;n turn</p>\n<p>\n Responsabil tur: Talpas J&aacute;nos. Loc: Biserica Sf&acirc;ntul Mihail</p>\n<p>\n 10:00-16:00 Ziua Porților Deschise la casa memorială Szab&eacute;di</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:05086787c8c489218f7a5f4d49be66d3' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:9171b4b161967d9f9c6522eb7d97463c' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Az EMKISZ r&eacute;sz&eacute;ről Tam&aacute;s Csilla eln&ouml;k &eacute;s M&aacute;k Arany szervező aleln&ouml;k, az EMKE k&eacute;pviselet&eacute;ben Sz&eacute;man Emese R&oacute;zsa kultur&aacute;lis referens volt a <em>Hangol&oacute; </em>vend&eacute;ge.</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:9171b4b161967d9f9c6522eb7d97463c' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:94a5d4d74d8f79e1b27ce554f43cf1d6' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Minden koroszt&aacute;lyt megsz&oacute;l&iacute;t&oacute; koncertk&iacute;n&aacute;lattal v&aacute;rj&aacute;k a r&eacute;sztvevőket a S&eacute;tat&eacute;ren, amely az augusztus 13&ndash;20. k&ouml;z&ouml;tt rendezendő 8. Kolozsv&aacute;ri Magyar Napok egyik &uacute;j helysz&iacute;ne.</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:94a5d4d74d8f79e1b27ce554f43cf1d6' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:25be7fd67bb7975118a1c79a4a7bb3e2' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Augusztus 5-&eacute;n &eacute;s 6-&aacute;n rendezt&eacute;k meg id&eacute;n a XII. &Oacute;radnai Magyar Napokat. A p&eacute;nteki nap elsődlegesen a vend&eacute;gek fogad&aacute;s&aacute;val telt, ekkor &eacute;rkeztek a salg&oacute;tarj&aacute;ni hagyom&aacute;nyőrző b&aacute;ny&aacute;szegyes&uuml;let tagjai, Patakfalvi Zolt&aacute;n vezet&eacute;s&eacute;vel, bar&aacute;taikkal, akik m&aacute;r 2003 &oacute;ta visszat&eacute;rő vend&eacute;geknek sz&aacute;m&iacute;tanak &Oacute;radn&aacute;n (Beszterce-Nasz&oacute;d megye).</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:25be7fd67bb7975118a1c79a4a7bb3e2' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:9f0118ae6287fee2609346485e9cd4c2' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n ID&Eacute;N IS EMKE&ndash;EMKISZ-S&Aacute;TOR A VIII. KOLOZSV&Aacute;RI MAGYAR NAPOKON A FARKAS UTC&Aacute;BAN!</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:9f0118ae6287fee2609346485e9cd4c2' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:75fa620970c492a93c6fab6b83695f9b' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n A sz&uuml;lők ig&eacute;nyeihez igazodva a szervezők id&eacute;n t&ouml;bb helysz&iacute;nen biztos&iacute;tanak gyermekeknek sz&oacute;l&oacute; programokat: a Farkas utca &eacute;s a Romkert mellett imm&aacute;r a S&eacute;tateret is megrohamozhatj&aacute;k a legkisebbek, de t&ouml;bb alternat&iacute;v helysz&iacute;n is a csal&aacute;dok rendelkez&eacute;s&eacute;re &aacute;ll, k&ouml;z&ouml;lt&eacute;k a szervezők.</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:75fa620970c492a93c6fab6b83695f9b' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:d3591cb7d5eaf39b06b8b6fff6a7ade0' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n A Kolozsv&aacute;ri Magyar Napok nemcsak a felnőttek kultur&aacute;lis fesztiv&aacute;lja, legal&aacute;bb ugyanannyi figyelmet &eacute;rdemelnek a gyermekek is, akik minden &eacute;vben nagy sz&aacute;mban vannak jelen a kincses Kolozsv&aacute;r legnagyobb magyar &uuml;nnep&eacute;n.</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:d3591cb7d5eaf39b06b8b6fff6a7ade0' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:81e12c7ed5cb8f38f76da4a0ed1465bf' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n A sz&oacute;rv&aacute;nyok sz&oacute;rv&aacute;ny&aacute;nak is nevezett t&eacute;rs&eacute;gben n&eacute;h&aacute;ny &eacute;v ut&aacute;n siker&uuml;lt &uacute;jra megszervezni a rendezv&eacute;nyt.</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:81e12c7ed5cb8f38f76da4a0ed1465bf' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:0aa535adc378af782b279711e154dcd5' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Augusztus 4-&eacute;n d&eacute;lut&aacute;n K&ouml;lcsey Ferencre eml&eacute;keznek sz&uuml;lőfaluj&aacute;ban, Sződemeteren.</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:0aa535adc378af782b279711e154dcd5' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:e6ad7f919b776a4b62bbb69b0c5b25fe' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n J&uacute;lius 24-&eacute;n kezdőd&ouml;tt &eacute;s 30-&aacute;n &eacute;rt v&eacute;get a XV. Nagyzerindi Nemzetk&ouml;zi K&eacute;pzőműv&eacute;szeti Alkot&oacute;t&aacute;bor, melynek munk&aacute;j&aacute;ba Balta J&aacute;nosH&aacute;rom f&ouml;ldr&eacute;sz, nyolc orsz&aacute;g&aacute;ba viszik a kist&eacute;rs&eacute;g h&iacute;rnev&eacute;t c&iacute;mű tud&oacute;s&iacute;t&aacute;s&aacute;n kereszt&uuml;l nyertek betekint&eacute;st olvas&oacute;ink. Vas&aacute;rnap a t&aacute;borz&aacute;r&oacute; ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;son, &uuml;nnepi hangulatban &Oacute;dry M&aacute;ria &eacute;rt&eacute;kelte &ndash; mely az al&aacute;bbiakban olvashat&oacute; &ndash; az alkot&oacute;k &eacute;s szervezők tev&eacute;kenys&eacute;g&eacute;t.</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:e6ad7f919b776a4b62bbb69b0c5b25fe' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:05e7cafde9bea4e9da055cbccffd8f74' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n A Szatm&aacute;rn&eacute;meti K&ouml;lcsey K&ouml;r, az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let, Tasn&aacute;d RMDSZ-szervezete, Sződemeter Reform&aacute;tus Gy&uuml;lekezete, valamint Sződemeter Polg&aacute;rmesteri Hivatala szeretettel h&iacute;v mindenkit a koszor&uacute;z&aacute;ssal egybek&ouml;t&ouml;tt XXVIII. sződemeteri K&ouml;lcsey-megeml&eacute;kez&eacute;sre.</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:05e7cafde9bea4e9da055cbccffd8f74' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:60f2f12d8cb21540501387d323f67ed2' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Negyed &eacute;vsz&aacute;zad ut&aacute;n &uacute;j eln&ouml;ke van a Vajdas&aacute;gi Magyar Művelőd&eacute;si Sz&ouml;vets&eacute;gnek &ndash; interj&uacute; Sutus &Aacute;ronnal a Magyar Sz&oacute;ban</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:60f2f12d8cb21540501387d323f67ed2' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:787fc51775e391a8ee969a57ae68911b' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n &Eacute;let&eacute;nek 71. &eacute;v&eacute;ben elhunyt h&eacute;tfőn Jancs&oacute; Mikl&oacute;s &iacute;r&oacute;, sz&iacute;nműv&eacute;sz, tan&aacute;r &ndash; k&ouml;z&ouml;lte honlapj&aacute;n a Szabads&aacute;g napilap.</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:787fc51775e391a8ee969a57ae68911b' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:af7e7a8d2030516b2a5629d4f9dc69a2' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n <strong>Gergely &Aacute;rp&aacute;d fot&oacute;riportja a hivatkoz&aacute;sra kattinta tekinthető meg.</strong></p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:af7e7a8d2030516b2a5629d4f9dc69a2' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:0259ede4a771d222f44f849615c1ba4d' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n C&eacute;g&eacute;nyd&aacute;ny&aacute;d, Zsarolya &ndash; H&eacute;tv&eacute;g&eacute;n rendezte meg a Luby T&aacute;rsas&aacute;g a hagyom&aacute;nyosnak tekinthető Luby Eml&eacute;knapok elnevez&eacute;sű programj&aacute;t, amelynek helysz&iacute;nei ebben az &eacute;vben C&eacute;g&eacute;nyd&aacute;ny&aacute;d &eacute;s Zsaroly&aacute;n telep&uuml;l&eacute;sek voltak.</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:0259ede4a771d222f44f849615c1ba4d' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:c4133d2b6fbe2dedfcb35eb92aba88aa' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Huszon&ouml;t &eacute;ves műk&ouml;d&eacute;s&eacute;t &uuml;nnepelte szombaton a palicsi Vigad&oacute;ban a Vajdas&aacute;gi Magyar Művelőd&eacute;si Sz&ouml;vets&eacute;g. Az &uuml;nnepi műsorban Negyed &eacute;vsz&aacute;zad a d&eacute;lvid&eacute;ki magyar kult&uacute;ra szolg&aacute;lat&aacute;ban c&iacute;mmel Dud&aacute;s K&aacute;roly, a sz&ouml;vets&eacute;g tiszteletbeli eln&ouml;ke eml&eacute;kezett meg az elm&uacute;lt időszakr&oacute;l, valamint magyarorsz&aacute;gi, erd&eacute;lyi &eacute;s szlov&aacute;kiai megh&iacute;vottak is felsz&oacute;laltak. Az esten k&ouml;sz&ouml;nt&ouml;tt&eacute;k a sz&ouml;vets&eacute;g &uacute;j eln&ouml;k&eacute;t, Sutus &Aacute;ront is.</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:c4133d2b6fbe2dedfcb35eb92aba88aa' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:028651c573ebfd4b16ca4fc810b7b72a' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Besz&aacute;mol&oacute;val egybek&ouml;t&ouml;tt sajt&oacute;t&aacute;j&eacute;koztat&oacute;t tartott szerda d&eacute;lelőtt dr. &Aacute;br&aacute;m Zolt&aacute;n, az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let k&ouml;z&eacute;p-erd&eacute;lyi r&eacute;gi&oacute;j&aacute;nak aleln&ouml;ke &ndash; a Bolyai t&eacute;ri unit&aacute;rius egyh&aacute;zk&ouml;zs&eacute;g tan&aacute;csterm&eacute;ben sorra ker&uuml;lt besz&eacute;lget&eacute;sen az EMKE p&aacute;r m&uacute;ltbeli, jelenlegi &eacute;s j&ouml;vőbeni kezdem&eacute;nyez&eacute;s&eacute;ről, k&eacute;pviselet&eacute;ről, rendezv&eacute;ny&eacute;ről esett sz&oacute;.</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:028651c573ebfd4b16ca4fc810b7b72a' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:48d54b4f8f1d4f9835f244b35e1cf04f' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Erd&eacute;lyi &eacute;s k&aacute;rp&aacute;taljai magyar&ndash;magyar testv&eacute;rkapcsolatok l&eacute;tes&iacute;t&eacute;s&eacute;t szorgalmazza a t&ouml;rt&eacute;nelmi egyh&aacute;zak &eacute;s a civil szervezetek k&ouml;z&ouml;tt &Aacute;br&aacute;m Zolt&aacute;n, az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let aleln&ouml;ke. Szerinte az első l&eacute;p&eacute;st mindenk&eacute;ppen az erd&eacute;lyi f&eacute;lnek kellene megtennie, amelynek aff&eacute;le nagytestv&eacute;rk&eacute;nt mor&aacute;lis k&ouml;teless&eacute;ge lenne a Tisza &eacute;szaki oldal&aacute;n &eacute;lő magyars&aacute;g felkarol&aacute;sa.</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:48d54b4f8f1d4f9835f244b35e1cf04f' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:40728888ce32fc9a5361b2e5d9e0cd6b' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Zilele acestea nu vor lipsi temperaturile ridicate, ce vor depăși ușor 35 de grade. Pentru a face căldurii și a vă răcori, puteți &icirc;ncerca una dintre piscinele sau ștrandurile din județ, dar și o vizită la munte, la Păltiniș este binevenită. Pe l&acirc;ngă asta, &icirc;n centrul atenției, &icirc;n acest sf&acirc;rșit de săptăm&acirc;nă sunt Zilele Hungarikum și se vor organiza mai multe activități. Printre acestea regăsim și concursul de gătit gulyas, iar cel care pregătește cel mai bun gulyas, pleacă &icirc;n Ungaria la cel mai mare festival de gătit acest fel de m&acirc;ncare.</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:40728888ce32fc9a5361b2e5d9e0cd6b' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:981d7ed44b9c35973b09473da1ab77cb' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n A gasztron&oacute;mi&aacute;ra &eacute;s a kult&uacute;r&aacute;ra is nagy hangs&uacute;lyt fektetnek a cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k&ouml;n kezdődő nagyszebeni Hungarikum Napok rendezv&eacute;nysorozaton, amelyre Erd&eacute;lyből &eacute;s Magyarorsz&aacute;gr&oacute;l is v&aacute;rj&aacute;k az &eacute;rdeklődőket.</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:981d7ed44b9c35973b09473da1ab77cb' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:5f38bca371c876f4e7b93cf5cfe0a55e' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Az EMKE &Eacute;szak-Magyarorsz&aacute;gi K&eacute;pviseleti Irod&aacute;ja, a Zempl&eacute;ni M&uacute;zsa Alap&iacute;tv&aacute;ny &eacute;s a kolozsv&aacute;ri Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z szervez&eacute;s&eacute;ben mutatt&aacute;k be a S&aacute;rospatakon megjelenő Zempl&eacute;ni M&uacute;zsa c&iacute;mű t&aacute;rsadalomtudom&aacute;nyi &eacute;s kultur&aacute;lis foly&oacute;iratot. Bolv&aacute;ri-Tak&aacute;cs G&aacute;bor főszerkesztővel k&eacute;sz&uuml;lt interj&uacute; ut&aacute;n Bord&aacute;s Istv&aacute;nt S&aacute;rospatak &eacute;s &aacute;ltal&aacute;ban a zempl&eacute;ni t&eacute;rs&eacute;g m&aacute;s hagyom&aacute;nyair&oacute;l, kultur&aacute;lis kincseiről &eacute;s a s&aacute;rospataki szellem titkair&oacute;l faggattuk.</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:5f38bca371c876f4e7b93cf5cfe0a55e' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:c1d433179cff4a07b5f0c38c28ea1288' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n R&ouml;vid- &eacute;s dokumentumfilmek ker&uuml;ltek a k&ouml;z&eacute;ppontba Kolozsv&aacute;ron, az első alkalommal szervezett Kultur&aacute;lis Ifj&uacute;s&aacute;gi Filmnapon.</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:c1d433179cff4a07b5f0c38c28ea1288' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:62a4992b72ff56e402fe71447e9d759c' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Az EMKE &Eacute;szak-Magyarorsz&aacute;gi K&eacute;pviseleti Irod&aacute;ja, a Zempl&eacute;ni M&uacute;zsa Alap&iacute;tv&aacute;ny &eacute;s a kolozsv&aacute;ri Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z szervez&eacute;s&eacute;ben mutatt&aacute;k be v&aacute;rosunkban a S&aacute;rospatakon 2001 &oacute;ta megjelenő, id&eacute;n XVII. &eacute;vfolyam&aacute;ban j&aacute;r&oacute; <strong>Zempl&eacute;ni</strong> <strong>M&uacute;zsa</strong> c&iacute;mű t&aacute;rsadalomtudom&aacute;nyi &eacute;s kultur&aacute;lis foly&oacute;iratot.</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:62a4992b72ff56e402fe71447e9d759c' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f9f72864e60eb1a4ef7d25ac873d3849' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Sikeres volt a XXVIII. Tordaszentl&aacute;szl&oacute;i K&oacute;rustal&aacute;lkoz&oacute;</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f9f72864e60eb1a4ef7d25ac873d3849' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:900111cafef210333752ca7fd6229063' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Sz&iacute;nes programokon, filmvet&iacute;t&eacute;seken, valamint szakmai besz&eacute;lget&eacute;seken vehetnek r&eacute;szt a Kultur&aacute;lis Ifj&uacute;s&aacute;gi Filmnapra l&aacute;togat&oacute;k. A rendezv&eacute;nyt első alkalommal, a kincses v&aacute;rosbeli Dacia moziban szervezik szombaton.</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:900111cafef210333752ca7fd6229063' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:9db556bf3b8a41cfe8b74e87e531ce6d' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n A rom&aacute;niai falurombol&aacute;s jelk&eacute;p&eacute;v&eacute; v&aacute;lt B&ouml;z&ouml;d&uacute;jfalur&oacute;l, egykori lak&oacute;ir&oacute;l k&eacute;sz&iacute;tett dokumentumfilmet Barab&aacute;s Eszter, aki tavaly v&eacute;gzett a Sapientia egyetem filmműv&eacute;szet, fot&oacute;műv&eacute;szet, m&eacute;dia szak&aacute;n. A visszaeml&eacute;kez&eacute;seken alapul&oacute; alkot&aacute;sr&oacute;l, amelyet a h&eacute;tv&eacute;g&eacute;n a kincses v&aacute;rosban l&aacute;that a k&ouml;z&ouml;ns&eacute;g, a rendező besz&eacute;lt a Kr&oacute;nik&aacute;nak.</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:9db556bf3b8a41cfe8b74e87e531ce6d' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f5d1b3ec8938d3f9ac4ce3ca322b52f5' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n <em>Az eltűnő sokf&eacute;les&eacute;g&nbsp;&ndash; eur&oacute;pai &ouml;sszefog&aacute;s&nbsp;a nappali lepk&eacute;k&nbsp;v&eacute;delm&eacute;&eacute;rt</em> c&iacute;mmel tartott előad&aacute;st&nbsp;<strong>Vizauer Csaba&nbsp;</strong>&ouml;kol&oacute;gus, k&ouml;rnyezetv&eacute;dő, a Rom&aacute;n Lepk&eacute;szeti Egyes&uuml;let tagja, a Kelet-Kolozsv&aacute;ri-dombs&aacute;g Natura 2000 ter&uuml;let gondnoka kolozsv&aacute;ri EMKE Gy&ouml;rk&ouml;s-M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z &aacute;ltal szervezett <em>Ember &eacute;s term&eacute;szet koll&eacute;gium</em>&nbsp;est alkalm&aacute;val.</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f5d1b3ec8938d3f9ac4ce3ca322b52f5' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:9d768b6985044c63124e802952d30bfe' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p style=\"text-align: justify;\">\n T&ouml;bb mint negyed &eacute;vsz&aacute;zada &aacute;ll a Kolozsv&aacute;ri Magyar Opera karmesteri pulpitus&aacute;n, de operarendezők&eacute;nt, zeneszerzők&eacute;nt, zongoristak&eacute;nt vagy egyetemi tan&aacute;rk&eacute;nt is &eacute;pp oly ismert -- &eacute;s &eacute;pp oly hiteles! -- a kolozsv&aacute;ri sz&uuml;let&eacute;sű, de Magyarorsz&aacute;gon &eacute;lő Selmeczi Gy&ouml;rgy. Csal&aacute;di zen&eacute;szind&iacute;ttat&aacute;s&aacute;r&oacute;l, zenei hitvall&aacute;s&aacute;r&oacute;l, az &eacute;rthetős&eacute;gről, a komponist&aacute;k &eacute;s az egyh&aacute;zi megrendelők viszony&aacute;r&oacute;l, sikerekről &eacute;s kudarcokr&oacute;l egyar&aacute;nt mes&eacute;lt egy kolozsv&aacute;ri besz&eacute;lgetők&ouml;rben, ahov&aacute; kamer&aacute;nkkal mi is hivatalosak voltunk.</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:9d768b6985044c63124e802952d30bfe' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:77cc29066972b555f59a3db1caaf5e5d' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n K&eacute;t gyergy&oacute;i vil&aacute;gv&aacute;ndor Kolozsv&aacute;ron besz&eacute;lt arr&oacute;l, hogy mi&eacute;rt &eacute;rdemes saj&aacute;t tapasztalat alapj&aacute;n v&eacute;lem&eacute;nyt alkotni a vil&aacute;gr&oacute;l, az afrikai &eacute;hez&eacute;sről, az ir&aacute;ni nőkről vagy &eacute;ppens&eacute;ggel a menek&uuml;ltv&aacute;ls&aacute;gr&oacute;l.</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:77cc29066972b555f59a3db1caaf5e5d' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:9a1c70ad0498c259b588a14a030f3ba0' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Huszadik alkalommal eml&eacute;keztek Szatm&aacute;rhegyen P&aacute;sk&aacute;ndi G&eacute;z&aacute;ra &mdash; felid&eacute;zve nemcsak a klasszikus-kort&aacute;rs, humoros, &ouml;r&ouml;k l&aacute;zad&oacute;, a groteszk &eacute;s abszurdoid l&aacute;t&aacute;sm&oacute;ddal mer&eacute;szen k&iacute;s&eacute;rletező &iacute;r&oacute;-k&ouml;ltőt, hanem az egykori kedves iskolat&aacute;rsat &eacute;s bar&aacute;tot is.</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:9a1c70ad0498c259b588a14a030f3ba0' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:cff656840b84c378f2df706e96478d0d' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Laczk&oacute; &Eacute;va rom&aacute;n nyelvű tud&oacute;s&iacute;t&aacute;sa.</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:cff656840b84c378f2df706e96478d0d' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:667259b11557e4bb2920042b447df740' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<div class=\"portlet-column portlet-column-first article-content-left-side span2\" id=\"article-content-left\">\n &nbsp;</div>\n<div class=\"article-detail-lead rtejustify\">\n A Transilvania Filharm&oacute;nia igazgat&oacute;ja, Marius Tabacu j&oacute;l ismert szem&eacute;lyis&eacute;ge a kolozsv&aacute;ri &eacute;rtelmis&eacute;gnek. K&eacute;t dolgot (szinte) mindenki tud r&oacute;la: t&ouml;k&eacute;letesen besz&eacute;l magyarul &eacute;s sz&aacute;mos műv&eacute;szeti &aacute;gban tev&eacute;kenykedett sikeresen. A Gy&ouml;rk&ouml;s-eml&eacute;kh&aacute;z m&aacute;jusi ZeneSz&oacute; rendezv&eacute;ny&eacute;n Jakabffy Tam&aacute;s faggatta nem szokv&aacute;nyos &eacute;letp&aacute;ly&aacute;j&aacute;r&oacute;l e sokoldal&uacute; szem&eacute;lyis&eacute;get.</div>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:667259b11557e4bb2920042b447df740' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:fa2d1d67bebb3c675a4cbe9d94519cd0' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let m&aacute;jus 18-&aacute;n &eacute;s 19-&eacute;n Dsida Jenő Napok c&iacute;mmel irodalmi esttel, tan&aacute;cskoz&aacute;ssal &eacute;s koszor&uacute;z&aacute;ssal egybek&ouml;t&ouml;tt főhajt&aacute;ssal tisztelgett a 110 &eacute;ve Szatm&aacute;rn&eacute;metiben sz&uuml;letett k&ouml;ltő eml&eacute;ke előtt.</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:fa2d1d67bebb3c675a4cbe9d94519cd0' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:0b16b4302cd439bc02fc4823250b5f87' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Sebt&eacute;ben m&aacute;r szinte &ouml;sszesz&aacute;molni sem lehet azokat az eml&eacute;kműveket, eml&eacute;khelyeket, eml&eacute;kt&aacute;bl&aacute;kat &eacute;s kopjaf&aacute;kat, amelyeket Bandi &Aacute;rp&aacute;d nyugalmazott tan&aacute;r, a v&aacute;s&aacute;rhelyiek 92 &eacute;ves, k&ouml;zkedvelt &Aacute;rp&aacute;d b&aacute;csija &aacute;ll&iacute;tott, vagy &aacute;ll&iacute;t&aacute;s&aacute;ban oroszl&aacute;nr&eacute;szt v&aacute;llalt.</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:0b16b4302cd439bc02fc4823250b5f87' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:27a91c71ea83a4d35b4bfd5c0fffe47f' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n A 110 &eacute;ve sz&uuml;letett Dsida Jenő eml&eacute;k&eacute;t id&eacute;zik fel cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k&ouml;n &eacute;s p&eacute;nteken sz&uuml;lőv&aacute;ros&aacute;ban, Szatm&aacute;rn&eacute;metiben. Az EMKE szervezte esem&eacute;nysorozat keret&eacute;ben P&aacute;sk&aacute;ndi G&eacute;za k&ouml;ltőről, dr&aacute;ma&iacute;r&oacute;r&oacute;l is megeml&eacute;keznek Szatm&aacute;rhegyen.</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:27a91c71ea83a4d35b4bfd5c0fffe47f' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:12f1151e602cfa4e9a6d16e5a1d5b927' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n A Zi de Zi port&aacute;l rom&aacute;ny nyelvű programismertetője. A program keret&eacute;ben az EMKE marosv&aacute;s&aacute;rhelyi szervezete is szervez esem&eacute;nyt.</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:12f1151e602cfa4e9a6d16e5a1d5b927' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:767fafb54ca716a3fa8d95e4ebcfb5d8' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let (EMKE) m&aacute;jus 18&ndash;19-&eacute;n Dsida Jenő Napok c&iacute;mmel irodalmi esttel, tan&aacute;cskoz&aacute;ssal &eacute;s koszor&uacute;z&aacute;ssal egybek&ouml;t&ouml;tt főhajt&aacute;ssal tiszteleg a 110 &eacute;ve Szatm&aacute;rn&eacute;metiben sz&uuml;letett k&ouml;ltő eml&eacute;ke előtt.</p>\n<p></p>', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:767fafb54ca716a3fa8d95e4ebcfb5d8' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:a65046fbcfc2d0b9c0203aa67ebb90dd' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n &nbsp;</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:a65046fbcfc2d0b9c0203aa67ebb90dd' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:fb81d3b58bd7378fa5f1236e642c7e9b' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n <em>A kolozsv&aacute;ri Patar&eacute;t &ndash; a patar&eacute;ti Kolozsv&aacute;r. Kinek mi a dolga?&nbsp;</em>c&iacute;mmel tartotta meg a&nbsp;<em style=\"color: rgb(68, 68, 68); font-family: Georgia, Georgia, Arial, sans-serif;\">Művelőd&eacute;s estek&nbsp;</em>&eacute;vadz&aacute;r&oacute; előad&aacute;s&aacute;t&nbsp;<span style=\"color: rgb(68, 68, 68); font-family: Georgia, Georgia, Arial, sans-serif;\">Tonk Gabriella szoci&aacute;lis programigazgat&oacute;&nbsp;2017. m&aacute;jus&nbsp;9-&eacute;n, a Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zban. </span></p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:fb81d3b58bd7378fa5f1236e642c7e9b' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:7416e59b3d111537caf5ac8b74f506b2' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Nagyszab&aacute;s&uacute; konferenci&aacute;val, műv&eacute;szi &eacute;s tudom&aacute;nyos előad&aacute;sokkal, koszor&uacute;z&aacute;ssal eml&eacute;kezett az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let &aacute;prilis utols&oacute; h&eacute;tv&eacute;g&eacute;j&eacute;n Szatm&aacute;rn&eacute;metiben &eacute;s a majt&eacute;nyi s&iacute;kon.</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:7416e59b3d111537caf5ac8b74f506b2' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:d1053bb40319ee096d760f99f5ebf748' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let (EMKE) &eacute;ves k&ouml;zgyűl&eacute;s&eacute;re &eacute;s d&iacute;jkioszt&oacute; g&aacute;l&aacute;j&aacute;ra ker&uuml;lt sor &aacute;prilis 8-&aacute;n, szombaton d&eacute;lelőtt 11 &oacute;r&aacute;t&oacute;l. &ndash; <strong>HANGANYAG</strong></p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:d1053bb40319ee096d760f99f5ebf748' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:32d383ab0086fab4b7a226a070683173' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Az EMKE &eacute;ves k&ouml;zgyűl&eacute;s&eacute;re &eacute;s d&iacute;jkioszt&oacute; g&aacute;l&aacute;j&aacute;ra ker&uuml;lt sor &aacute;prilis 8-&aacute;n, szombaton d&eacute;lelőtt 11 &oacute;r&aacute;t&oacute;l. Az esem&eacute;ny f&eacute;ny&eacute;t n&ouml;velte a szabadkai G&ouml;r&ouml;g nőv&eacute;rek No&eacute;mi &eacute;s Enikő G&ouml;r&ouml;g Sisters n&eacute;ven imm&aacute;r nagy h&iacute;rn&eacute;vnek &ouml;rvendő zongoradu&oacute;j&aacute;nak fell&eacute;p&eacute;se. &ndash; <strong>HANGANYAG</strong></p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:32d383ab0086fab4b7a226a070683173' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1235875e9c66f91f1bbaf3614927cf58' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n F&ouml;l&ouml;sleges a gy&oacute;gytorna? Csak a massz&aacute;zsnak van becs&uuml;lete? Egy izompacsirta ellőheti az eg&eacute;szs&eacute;g&eacute;t a konditeremben? &Aacute;rthat a fitnesz, lehet rosszul v&eacute;gezni a gyakorlatokat? Ut&oacute;pia a gy&oacute;gytorna-fitnesz edz&eacute;s? A profi sport nem egyenlő az eg&eacute;szs&eacute;ggel? &ndash; <strong>HANGANYAG</strong></p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1235875e9c66f91f1bbaf3614927cf58' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:28bda5742edebd4d9c287152eb7b4b4f' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n 2017. &aacute;prilis 8-&aacute;n, vir&aacute;gvas&aacute;rnap előtt egy nappal tartotta &eacute;ves k&ouml;zgyűl&eacute;s&eacute;t &eacute;s d&iacute;j&aacute;tad&oacute;j&aacute;t az EMKE, ez &eacute;vben a B&aacute;nffy-palot&aacute;ban. A zs&uacute;fol&aacute;sig telt teremben meghitt &eacute;s &uuml;nnep&eacute;lyes hangulatban telt a nap, melyre a koron&aacute;t a Gh. Dima Zeneakad&eacute;mi&aacute;n rendezett G&ouml;r&ouml;g Sisters form&aacute;ci&oacute; koncertje tette fel.</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:28bda5742edebd4d9c287152eb7b4b4f' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:0696890ef427464290e332a597dbc264' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n A Marosv&aacute;s&aacute;rhelyi Evang&eacute;likus Luther&aacute;nus Egyh&aacute;zk&ouml;zs&eacute;g templom&aacute;ban &aacute;prilis 12-&eacute;n, szerd&aacute;n &uuml;nnep&eacute;lyes keretek k&ouml;z&ouml;tt ny&uacute;jtottak &aacute;t az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let Maros megyei szervezete r&eacute;sz&eacute;ről oklevelet n&eacute;gy lelkip&aacute;sztornak n&eacute;pnevelő, hagyom&aacute;nyőrző, k&ouml;z&ouml;ss&eacute;g&eacute;p&iacute;tő tev&eacute;kenys&eacute;g&uuml;k elismer&eacute;sek&eacute;nt.</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:0696890ef427464290e332a597dbc264' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3adb6836f2e62611b36fc09a9de6aa1a' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n Az M5&nbsp;Kultur&aacute;lis H&iacute;rad&oacute;j&aacute;ban 10-&eacute;n, h&eacute;tfőn este sz&aacute;moltak be az EMKE D&iacute;jakr&oacute;l. &ndash; <strong>VIDE&Oacute;</strong></p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3adb6836f2e62611b36fc09a9de6aa1a' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:ec497e7957a8abe68835cb1d9b0fba49' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Az Erd&eacute;lyi K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let 2017-es d&iacute;jaiban id&eacute;n 10-en r&eacute;szes&uuml;ltek. A r&eacute;szletekről Sz&eacute;man P&eacute;ter EMKE-eln&ouml;k sz&aacute;molt be. &ndash; <strong>VIDE&Oacute;</strong></p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:ec497e7957a8abe68835cb1d9b0fba49' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:d49792c782cfc3200442ad7d5ac30247' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let (EMKE) 2017-es d&iacute;jainak &aacute;tad&aacute;si &uuml;nneps&eacute;g&eacute;n, a kolozsv&aacute;ri B&aacute;nffy-palot&aacute;ban, szombaton Kopacz Katalin-M&aacute;ria, a cs&iacute;kszeredai K&aacute;joni J&aacute;nos Megyei K&ouml;nyvt&aacute;r igazgat&oacute;ja, a Rom&aacute;niai Magyar K&ouml;nyvt&aacute;rosok Egyes&uuml;let&eacute;nek vezetője vehette &aacute;t az EMKE Monoki Istv&aacute;n-d&iacute;j&aacute;t.</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:d49792c782cfc3200442ad7d5ac30247' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:0a645752a624724f9a7173834b5899ed' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n A hazai magyar k&ouml;nyvt&aacute;r&uuml;gy szolg&aacute;lat&aacute;ban kifejtett &eacute;rdekk&eacute;pviseleti, k&ouml;z&ouml;ss&eacute;g&eacute;p&iacute;tő &eacute;s szervezői tev&eacute;kenys&eacute;g&eacute;&eacute;rt Monoki Istv&aacute;n-d&iacute;jjal t&uuml;ntette ki az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let (EMKE) Kopacz Katalint, a K&aacute;joni J&aacute;nos Megyei K&ouml;nyvt&aacute;r igazgat&oacute;j&aacute;t. Az erd&eacute;lyi Oscarnak nevezett d&iacute;jait az egyes&uuml;let szombaton adta &aacute;t Kolozsv&aacute;ron.</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:0a645752a624724f9a7173834b5899ed' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:9d46b0dd3d4db2592d795e86b985b6dc' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Bűv&eacute;sztr&uuml;kkel indult Kolozsv&aacute;ron a Művelőd&eacute;s foly&oacute;irat szerkesztős&eacute;ge &eacute;s a Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z k&ouml;z&ouml;s szervez&eacute;s&eacute;ben zajl&oacute; sorozat , a Művelőd&eacute;s Estek legut&oacute;bbi, &bdquo;A Facebook &aacute;rny&eacute;k&aacute;ban&rdquo; c&iacute;mű előad&aacute;sa. A megh&iacute;vott Sz&aacute;sz Istv&aacute;n Szil&aacute;rd, a Babeş&ndash;Bolyai Tudom&aacute;nyegyetem Magyar N&eacute;prajz &eacute;s Antropol&oacute;gia Int&eacute;zet, Hungarol&oacute;giai Tudom&aacute;nyok doktori iskol&aacute;j&aacute;nak doktorandusza volt.</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:9d46b0dd3d4db2592d795e86b985b6dc' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:6495f1a9737c707587029b05835b6ce1' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Szombaton tartotta az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let (EMKE) &eacute;ves k&ouml;zgyűl&eacute;s&eacute;t Kolozsv&aacute;ron a B&aacute;nffy-palot&aacute;ban.</p>\n<p></p>', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:6495f1a9737c707587029b05835b6ce1' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:0e0bd1fbbc0110e5af57ae264c18cc4e' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Rendhagy&oacute; helysz&iacute;nen, a patin&aacute;s B&aacute;nffy-palot&aacute;ban zajlott le szombaton Kolozsv&aacute;ron az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let (EMKE) k&ouml;zgyűl&eacute;se. Az&eacute;rt ott, mert az erre a c&eacute;lra hagyom&aacute;nyosan ig&eacute;nybe vett Protest&aacute;ns Teol&oacute;giai Int&eacute;zet d&iacute;szterm&eacute;t a reform&aacute;ci&oacute; fenn&aacute;ll&aacute;s&aacute;nak 500. &eacute;vfordul&oacute;ja alkalm&aacute;val jelenleg nagyszab&aacute;s&uacute; fel&uacute;j&iacute;t&aacute;snak vetik al&aacute;.</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:0e0bd1fbbc0110e5af57ae264c18cc4e' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:5a86e04eaa063589f6b9aca6b40d605a' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n A 21. sz&aacute;zad tudom&aacute;ny&aacute;nak legnagyobb kih&iacute;v&aacute;sa az emberi agy műk&ouml;d&eacute;s&eacute;nek megismer&eacute;se &ndash; fogalmazott Vizi E. Szilveszter Sz&eacute;chenyi-nagyd&iacute;jas orvos, farmakol&oacute;gus, egyetemi tan&aacute;r, a Bethlen G&aacute;bor Alap kurat&oacute;rium&aacute;nak eln&ouml;ke, akit &eacute;letműd&iacute;jjal t&uuml;ntettek ki h&eacute;tv&eacute;g&eacute;n Kolozsv&aacute;ron, az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let (EMKE) &eacute;ves k&ouml;zgyűl&eacute;s&eacute;t k&ouml;vető g&aacute;l&aacute;n.</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:5a86e04eaa063589f6b9aca6b40d605a' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:9ec14e859ca9c4a45a85c9fa38846213' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n <em>Esem&eacute;ny-beharangoz&oacute;</em></p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:9ec14e859ca9c4a45a85c9fa38846213' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:67d157499f4dd9d9a3e7e0cb4d464f23' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Szombaton szervezi meg az Erd&eacute;lyi magyar k&ouml;zművelőd&eacute;si egyes&uuml;let &eacute;ves k&ouml;zgyűl&eacute;s&eacute;t &eacute;s d&iacute;j&aacute;tad&oacute; g&aacute;l&aacute;j&aacute;t a kolozsv&aacute;ri B&aacute;nffy Palota Tonitza term&eacute;ben. Az EMKE-d&iacute;jakat minden &eacute;vben az erd&eacute;lyi magyar kultur&aacute;lis- &eacute;s k&ouml;z&eacute;let jeles k&eacute;pviselői kapj&aacute;k, akik munk&aacute;jukkal hozz&aacute;j&aacute;rulnak a rom&aacute;niai magyar k&ouml;z&ouml;ss&eacute;g szellemi &eacute;rt&eacute;keinek gyarap&iacute;t&aacute;s&aacute;hoz, megőrz&eacute;s&eacute;hez.</p>\n<p></p>', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:67d157499f4dd9d9a3e7e0cb4d464f23' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:0c3b536983a9f9d518f25bdff0dfba91' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Szombat este szabadkai zongoraműv&eacute;sz-testv&eacute;rp&aacute;r l&eacute;p fel Kolozsv&aacute;ron. Az EMKE &eacute;s az EMKISZ szervezi a G&ouml;r&ouml;g Sisters zongorakettős koncertet a Gh. Dima Zeneakad&eacute;mi&aacute;n. Az előad&aacute;s 19 &oacute;r&aacute;t&oacute;l kezdődik.</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:0c3b536983a9f9d518f25bdff0dfba91' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:ca8f6884fc418a7770a61ef3ce38f8fe' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let (EMKE) &eacute;ves k&ouml;zgyűl&eacute;s&eacute;re &eacute;s d&iacute;jkioszt&oacute; g&aacute;l&aacute;j&aacute;ra ker&uuml;l sor &aacute;prilis 8-&aacute;n, szombaton d&eacute;lelőtt 11 &oacute;r&aacute;t&oacute;l, olvashat&oacute; az egyes&uuml;let szerkesztős&eacute;g&uuml;nkh&ouml;z eljuttatott k&ouml;zlem&eacute;ny&eacute;ben. A szok&aacute;sost&oacute;l elt&eacute;rően, az idei esem&eacute;ny helysz&iacute;ne a B&aacute;nffy Palota Tonitza-terme lesz (Főt&eacute;r 30. sz.), der&uuml;l ki a k&ouml;zlem&eacute;nyből, az esem&eacute;nyen k&ouml;zreműk&ouml;dik a G&ouml;r&ouml;g Sisters zongoradu&oacute; (Szabadka, Szerbia).</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:ca8f6884fc418a7770a61ef3ce38f8fe' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1361272efb109925a2f8660998b08b36' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n &bdquo;Gally Katalin nyitotts&aacute;ggal &eacute;s elemző precizit&aacute;ssal figyeli a vil&aacute;g, az &eacute;let rezd&uuml;l&eacute;seit, amelyeket csendes kitart&aacute;ssal &eacute;s nem szűnő k&ouml;vetkezetess&eacute;ggel fogalmaz meg k&eacute;peiben&rdquo;, &aacute;llap&iacute;totta meg Portik Bl&eacute;nessy &Aacute;gota a Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z m&uacute;lt heti esem&eacute;ny&eacute;n.</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1361272efb109925a2f8660998b08b36' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:591d7fdd6546c376cef35056713000a8' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n A Kincses Kolozsv&aacute;r Egyes&uuml;let m&aacute;jus 27&ndash;28. k&ouml;z&ouml;tt m&aacute;sodik alkalommal szervezi meg a gyalui v&aacute;rkast&eacute;lyban V&aacute;rkert Fesztiv&aacute;lt. Gergely Bal&aacute;zs főszervező elmond&aacute;sa szerint egy gyermek- &eacute;s csal&aacute;dorient&aacute;ltabb rendezv&eacute;nysorozatot szeretn&eacute;nek megval&oacute;s&iacute;tani. Ezt hangs&uacute;lyozta Vass Attila, a budapesti Hagyom&aacute;nyok H&aacute;z&aacute;nak kolozsv&aacute;ri munkat&aacute;rsa is. A csal&aacute;di &eacute;s n&eacute;pi hagyom&aacute;nyos kult&uacute;ra &aacute;pol&aacute;s&aacute;t c&eacute;lz&oacute; int&eacute;zm&eacute;ny szakmai partnerk&eacute;nt seg&iacute;t be a szervez&eacute;sbe, &eacute;s az &Eacute;letfa Csal&aacute;dseg&iacute;tő Egyes&uuml;lettel valamint az EMKE Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z JelesNapT&aacute;r programj&aacute;val k&ouml;z&ouml;sen k&eacute;sz&uuml;lnek a k&uuml;l&ouml;nf&eacute;le kreat&iacute;v &eacute;s k&ouml;z&ouml;ss&eacute;gteremtő erővel b&iacute;r&oacute; n&eacute;pzenei &eacute;s gyermekprogramokra.</p>\n', created = 1527328554, expire = 1527414954, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:591d7fdd6546c376cef35056713000a8' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f0baa42b234ab56cffafb72acff37455' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Első k&ouml;zgyűl&eacute;s&eacute;t tartotta az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let Ifj&uacute;s&aacute;gi Szervezete (EMKISZ) szombaton. A rendezv&eacute;nyen Tam&aacute;s Csilla szem&eacute;ly&eacute;ben megv&aacute;lasztott&aacute;k első eln&ouml;k&uuml;ket, bemutatt&aacute;k az elm&uacute;lt &eacute;v tev&eacute;kenys&eacute;g&eacute;t, majd &aacute;tt&eacute;rtek az &uacute;j programokkal bőv&uuml;lő j&ouml;vendőbeli tervekre.</p>\n', created = 1527328555, expire = 1527414955, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f0baa42b234ab56cffafb72acff37455' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:64dd490e15a6268957b6730bf585cfa2' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<div class=\"article-detail\">\n<div class=\"article-detail-lead rtejustify\">\n Operakompon&aacute;l&aacute;s&aacute;r&oacute;l, a k&ouml;z&ouml;ns&eacute;g &eacute;s a kort&aacute;rs zene k&ouml;zti kapcsolatr&oacute;l, az egyh&aacute;zi zene &bdquo;moderniz&aacute;l&aacute;s&aacute;r&oacute;l&rdquo; besz&eacute;lgetett Selmeczi Gy&ouml;rgy Erkel-d&iacute;jas zeneszerzővel, operarendezővel Jakabffy Tam&aacute;s a Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Eml&eacute;kh&aacute;z m&aacute;rciusi ZeneSz&oacute; rendezv&eacute;ny&eacute;n.</div>\n</div>\n', created = 1527328555, expire = 1527414955, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:64dd490e15a6268957b6730bf585cfa2' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:bc71b89d65bbee2dbd2754cd80633c3e' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Cs&iacute;kszeredai k&ouml;ltő h&aacute;rom k&ouml;tet&eacute;t mutatt&aacute;k be p&eacute;nteken d&eacute;lut&aacute;n Kolozsv&aacute;ron, a Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zban. A h&aacute;rmas k&ouml;nyvbemutat&oacute;n Bod&oacute; M&aacute;rta besz&eacute;lgetett Borsodi L. L&aacute;szl&oacute; k&ouml;ltővel, aki bevallotta, ő maga sem tudta, mi az a pr&oacute;zavers, amikor nekifogott ebben a műfajban alkotni.</p>\n', created = 1527328555, expire = 1527414955, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:bc71b89d65bbee2dbd2754cd80633c3e' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:c076be97564f0e212e01c38b930be118' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n A<em>z Ember &eacute;s Term&eacute;szet Koll&eacute;gium</em> keret&eacute;ben dr. Imecs Zolt&aacute;n a Babeș-Bolyai Tudom&aacute;nyegyetem F&ouml;ldrajz kar&aacute;nak adjunktusa tartott előad&aacute;st a Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zban<strong> </strong><em>A dr&oacute;nok haszn&aacute;lata a term&eacute;szetf&ouml;ldrajzi kutat&aacute;sban</em> c&iacute;mmel.</p>\n', created = 1527328555, expire = 1527414955, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:c076be97564f0e212e01c38b930be118' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d657fab77cfe4068adb8bfdb1c1a7e9' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Ifj. Zerkula Gy&ouml;rgy, a berni szimfonikus zenekar első hegedűse volt a Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z <em>ZeneSz&oacute;</em> sorozat&aacute;nak vend&eacute;ge cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k d&eacute;lut&aacute;n. Besz&aacute;mol&oacute;nkb&oacute;l kider&uuml;l, hogy milyen &uacute;t vezette Sz&eacute;kelyudvarhelyről Bernbe a fiatal hegedűműv&eacute;szt, illetve seg&iacute;ts&eacute;g&eacute;vel megsz&oacute;lal a h&iacute;res gyimesi n&eacute;pzen&eacute;sz, Zerkula J&aacute;nos hegedűje is.</p>\n', created = 1527328555, expire = 1527414955, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d657fab77cfe4068adb8bfdb1c1a7e9' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:5a9def7e98ec5415a8cdf2fb759596f9' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Ifj. Zerkula Gy&ouml;rgy egy erd&eacute;lyi hangversenyk&ouml;r&uacute;t z&aacute;r&oacute; esem&eacute;nyek&eacute;nt &eacute;rkezett Kolozsv&aacute;rra, ahol a Gy&ouml;rk&ouml;s-eml&eacute;kh&aacute;zban Horv&aacute;th Zolt&aacute;n zongoraműv&eacute;sz k&eacute;rd&eacute;seire v&aacute;laszolt a szok&aacute;sos ZeneSz&oacute; rendezv&eacute;ny sor&aacute;n.</p>\n', created = 1527328555, expire = 1527414955, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:5a9def7e98ec5415a8cdf2fb759596f9' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:5e2708b8cb8849fa2582c8eeb4977fd6' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n A Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z ad helyet h&oacute;napr&oacute;l-h&oacute;napra az EMKE-borklub esem&eacute;nyeinek. A borismereti est febru&aacute;ri vend&eacute;ge a Kal&oacute; J&uacute;lia-Hegyi &Aacute;d&aacute;m bor&aacute;sz h&aacute;zasp&aacute;r volt Szomoly&aacute;r&oacute;l, Eger sz&eacute;phagyom&aacute;ny&uacute; borvid&eacute;k&eacute;ről. Az esem&eacute;nyre ell&aacute;togatott az Erd&eacute;lyi Magyar Telev&iacute;zi&oacute; st&aacute;bja is.</p>\n', created = 1527328555, expire = 1527414955, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:5e2708b8cb8849fa2582c8eeb4977fd6' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:b644ddf919ac5710bc6757b59d025f18' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n A<em>z Ember &eacute;s Term&eacute;szet Koll&eacute;gium</em> keret&eacute;ben dr. Szab&oacute; D. Zolt&aacute;n biol&oacute;gus, ornitol&oacute;gus, term&eacute;szetfilmes tartott előad&aacute;st a Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zban <em>Mindennapi madaraink</em> c&iacute;mmel.</p>\n', created = 1527328555, expire = 1527414955, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:b644ddf919ac5710bc6757b59d025f18' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:5735473de9fecb87eba3616aa79cc5e8' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n A <em>Művelőd&eacute;s Estek</em> leg&uacute;jabb előad&aacute;s&aacute;t a Kod&aacute;ly-&eacute;v jegy&eacute;ben szervezt&eacute;k meg 2017. febru&aacute;r 2-&aacute;n a Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zban. A Kod&aacute;ly Zolt&aacute;n-eml&eacute;kesten M&aacute;rkos Albert hegedűműv&eacute;sz hozta emberk&ouml;zelbe Kod&aacute;ly Zolt&aacute;nt.</p>\n', created = 1527328555, expire = 1527414955, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:5735473de9fecb87eba3616aa79cc5e8' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:29bd6b169abadae00df56f87a1c8203a' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Both Zsuzsa n&eacute;prajzos &eacute;s Szab&oacute; Kinga j&aacute;tsz&oacute;h&aacute;zvezető a farsangi n&eacute;pszok&aacute;sokr&oacute;l besz&eacute;l a kolozsv&aacute;ri telev&iacute;zi&oacute; ad&aacute;s&aacute;ban, kit&eacute;rve a Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zban &aacute;ltaluk vezetett JelesNapT&aacute;r sorozat&aacute;ban tartand&oacute; farsangi t&eacute;m&aacute;j&uacute; foglalkoz&aacute;sra is.</p>\n', created = 1527328555, expire = 1527414955, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:29bd6b169abadae00df56f87a1c8203a' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:989076527743410ee9f64b17aab1b3a1' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n M&aacute;rkos Albert hegedűműv&eacute;sz a <em>Művelőd&eacute;s Estek</em> keret&eacute;ben eml&eacute;kezett meg a k&ouml;zelm&uacute;ltban Kod&aacute;ly Zolt&aacute;n műv&eacute;szet&eacute;vel val&oacute; tal&aacute;lkoz&aacute;sair&oacute;l a Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zban. Ennek kapcs&aacute;n a kolozsv&aacute;ri telev&iacute;zi&oacute; magyar ad&aacute;s&aacute;ban is megosztotta Kod&aacute;llyal kapcsolatos gondolatait.</p>\n', created = 1527328555, expire = 1527414955, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:989076527743410ee9f64b17aab1b3a1' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:6065bc59e81d25853bfa36863a611b0f' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n A Rom&aacute;niai Magyar Dalossz&ouml;vets&eacute;g &eacute;s az EMKE minden &eacute;vben k&eacute;t helyen szervezi meg magyar kult&uacute;ra napi esem&eacute;ny&eacute;t. Kolozsv&aacute;ron a t&ouml;r&ouml;kv&aacute;g&aacute;si, &uacute;n. Makovecz-templomban &eacute;s egy sz&oacute;rv&aacute;nytelep&uuml;l&eacute;sen, ez &eacute;vben Medgyesen, a r&oacute;m. kat. Szeplőtelen Fogantat&aacute;s pl&eacute;b&aacute;niatemplomban, 2017. jan. 21-22-&eacute;n tartottuk &uuml;nneps&eacute;g&uuml;nket.&nbsp;</p>\n', created = 1527328555, expire = 1527414955, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:6065bc59e81d25853bfa36863a611b0f' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:8306e9ff62b579e4fe9551bb83ec376a' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n A <em>Művelőd&eacute;s Estek</em> keret&eacute;ben Kod&aacute;ly Zolt&aacute;n-eml&eacute;kestre ker&uuml;lt sor 2017. febru&aacute;r 2-&aacute;n a Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zban.</p>\n', created = 1527328555, expire = 1527414955, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:8306e9ff62b579e4fe9551bb83ec376a' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:b72857de14c15b85791a8f48d469823b' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n T&ouml;bb Kod&aacute;ly-k&oacute;rusmű csend&uuml;lt fel vas&aacute;rnap d&eacute;lut&aacute;n a T&ouml;r&ouml;kv&aacute;g&aacute;si Reform&aacute;tus Egyh&aacute;zk&ouml;zs&eacute;g templom&aacute;ban, a Rom&aacute;niai Magyar Dalossz&ouml;vets&eacute;g (RMD), az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let (EMKE) &eacute;s a fentebbi egyh&aacute;zk&ouml;zs&eacute;g &aacute;ltal szervezett esem&eacute;nyen, amikor kilencedik alkalommal &uuml;nnepelt&eacute;k a Magyar Kult&uacute;ra Napj&aacute;t (MKN). A vas&aacute;rnapi, kolozsv&aacute;ri rendezv&eacute;nyt megelőzően, szombaton a Dalossz&ouml;vets&eacute;g Medgyesen szervezett k&oacute;rushangversenyt az &uuml;nnep alkalm&aacute;val.</p>\n', created = 1527328555, expire = 1527414955, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:b72857de14c15b85791a8f48d469823b' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:a1720feb26ccffd7751d12cf6cb3347c' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n A janu&aacute;r 17&ndash;24. k&ouml;zt zajl&oacute; A Magyar Kult&uacute;ra &uuml;nneps&eacute;gsorozat keret&eacute;ben p&eacute;ntek d&eacute;lut&aacute;n a BINCISZ &eacute;s az EMKE szervezett programot a nagyv&aacute;radi Szent L&aacute;szl&oacute; R&oacute;mai Katolikus Teol&oacute;giai L&iacute;ceum d&iacute;szterm&eacute;ben k&ouml;nyvbemutat&oacute;val.</p>\n', created = 1527328555, expire = 1527414955, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:a1720feb26ccffd7751d12cf6cb3347c' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:5034e646282e1a71058389a8f4a757bc' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n A Rom&aacute;niai Magyar Dalossz&ouml;vets&eacute;g, az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let (EMKE) &eacute;s a medgyesi t&ouml;rt&eacute;nelmi magyar egyh&aacute;zak szervez&eacute;s&eacute;ben janu&aacute;r 21-&eacute;n, szombat d&eacute;lut&aacute;n folytatt&aacute;k azt a hagyom&aacute;nyt, amelynek keret&eacute;ben az erd&eacute;lyi magyar sz&oacute;rv&aacute;nytelep&uuml;l&eacute;sek valamelyik&eacute;ben rendeznek &uuml;nnepi előad&aacute;st a Magyar Kult&uacute;ra Napja alkalm&aacute;b&oacute;l.</p>\n', created = 1527328555, expire = 1527414955, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:5034e646282e1a71058389a8f4a757bc' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:9da893ce949e099170daf6f157e3589b' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n A Rom&aacute;niai Magyar Dalossz&ouml;vets&eacute;g, az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let &eacute;s a sz&aacute;szmedgyesi t&ouml;rt&eacute;nelmi magyar egyh&aacute;zak szervez&eacute;s&eacute;ben janu&aacute;r 21-&eacute;n szombaton folytatt&aacute;k azt a hagyom&aacute;nyt amelynek keret&eacute;ben az erd&eacute;lyi magyar sz&oacute;rv&aacute;nytelep&uuml;l&eacute;sek valamelyik&eacute;ben is rendeznek &uuml;nnepi előad&aacute;st janu&aacute;r 22-ike a Magyar Kult&uacute;ra Napja alkalm&aacute;b&oacute;l.</p>\n', created = 1527328555, expire = 1527414955, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:9da893ce949e099170daf6f157e3589b' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:59f2bdba4ac798492c1987d92aa66639' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Kod&aacute;ly Zolt&aacute;n (1882&ndash;1967) &eacute;s Szent L&aacute;szl&oacute; kir&aacute;ly szellem&eacute;ben szervezi meg id&eacute;n magyar kult&uacute;ra napi rendezv&eacute;nysorozat&aacute;t a Rom&aacute;niai Magyar Dalossz&ouml;vets&eacute;g (RMD) &eacute;s az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let (EMKE) a Kolozsv&aacute;r-T&ouml;r&ouml;kv&aacute;g&aacute;si Reform&aacute;tus Egyh&aacute;zk&ouml;zs&eacute;ggel Kolozsv&aacute;ron, valamint a medgyesi t&ouml;rt&eacute;nelmi egyh&aacute;zakkal Medgyesen.</p>\n', created = 1527328555, expire = 1527414955, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:59f2bdba4ac798492c1987d92aa66639' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:bc44427aafb23f8367ddb1538c8a47b1' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n A Kincses Kolozsv&aacute;r Egyes&uuml;let kezdem&eacute;nyez&eacute;s&eacute;re 50 kolozsv&aacute;ri magyar civil szervezet k&ouml;z&ouml;s &aacute;ll&aacute;sfoglal&aacute;st fogalmazott meg az Ap&aacute;czai Csere J&aacute;nos Elm&eacute;leti L&iacute;ceum műv&eacute;szeti tagozat&aacute;nak v&eacute;delm&eacute;ben. A Kolozs Megyei Tanfel&uuml;gyelős&eacute;gen janu&aacute;r 19-&eacute;n iktatt&aacute;k a Valentin Claudiu Cuibus főtanfel&uuml;gyelőnek, illetve T&ouml;r&ouml;k-Gyurk&oacute; Zolt&aacute;n főtanfel&uuml;gyelő-helyettesnek c&iacute;mzett levelet, melyet elk&uuml;ldtek az Oktat&aacute;si Miniszt&eacute;riumba, Kir&aacute;ly Andr&aacute;s Gy&ouml;rgy kisebbs&eacute;gek oktat&aacute;s&aacute;&eacute;rt felelős &aacute;llamtitk&aacute;rnak is.</p>\n', created = 1527328555, expire = 1527414955, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:bc44427aafb23f8367ddb1538c8a47b1' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:bb4d2daf0d44c38022417654d9935a32' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n &Ouml;tven kolozsv&aacute;ri civil szervezet k&ouml;z&ouml;s &aacute;ll&aacute;sfoglal&aacute;st hozott nyilv&aacute;noss&aacute;gra a magyar műv&eacute;szeti oktat&aacute;s v&eacute;delm&eacute;ben a Kincses Kolozsv&aacute;r Egyes&uuml;let kezdem&eacute;nyez&eacute;s&eacute;re. Az &aacute;ll&aacute;sfoglal&aacute;s al&aacute;&iacute;r&oacute;i hat&aacute;rozottan ki&aacute;llnak a kolozsv&aacute;ri magyar nyelvű k&eacute;pzőműv&eacute;szeti szakoktat&aacute;s mellett, amely &quot;a legmagasabb sz&iacute;nvonalon biztos&iacute;tja a gyermekek alkot&oacute; &eacute;s &ouml;nkifejező k&eacute;pess&eacute;geinek fejleszt&eacute;s&eacute;t, valamint műv&eacute;szeti-kultur&aacute;lis művelts&eacute;g&eacute;nek megalapoz&aacute;s&aacute;t imm&aacute;r tizenhat &eacute;ve&quot;.</p>\n', created = 1527328555, expire = 1527414955, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:bb4d2daf0d44c38022417654d9935a32' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:8abe113879f49df6a81cc896395bd4ce' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n K&oacute;rushangversenyek a Magyar Kult&uacute;ra Napj&aacute;n</p>\n', created = 1527328555, expire = 1527414955, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:8abe113879f49df6a81cc896395bd4ce' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:101f3e699fa257cc10debcd5af9c47d7' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n A Rom&aacute;niai Magyar Dalossz&ouml;vets&eacute;g k&oacute;rushangversenyt szervez a Magyar Kult&uacute;ra Napja alkalm&aacute;b&oacute;l 2017. janu&aacute;r 22-&eacute;n vas&aacute;rnap a Kolozsv&aacute;r-T&ouml;r&ouml;kv&aacute;g&aacute;si Reform&aacute;tus templomban d&eacute;lut&aacute;n 4 &oacute;rai kezdettel.</p>\n', created = 1527328555, expire = 1527414955, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:101f3e699fa257cc10debcd5af9c47d7' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:0e427835ae97fa928951eaf1cc19e8d0' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n A Művelőd&eacute;s Estek keret&eacute;ben T. Szab&oacute; Csaba t&ouml;rt&eacute;n&eacute;sz tartott előad&aacute;st a Gy&ouml;rk&ouml;s- M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zban a Kolozsv&aacute;r alatt nyugv&oacute; r&oacute;mai v&aacute;rosr&oacute;l.</p>\n', created = 1527328555, expire = 1527414955, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:0e427835ae97fa928951eaf1cc19e8d0' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3c433be87bf5bfe35c52b6157b84aa29' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Szebeni Zsuzsa a Balassi Int&eacute;zet Magyar Kultur&aacute;lis K&ouml;zpontj&aacute;nak sepsiszentgy&ouml;rgyi fi&oacute;kj&aacute;t vezeti december v&eacute;g&eacute;től. A kolozsv&aacute;ri sz&uuml;let&eacute;sű sz&iacute;nh&aacute;zt&ouml;rt&eacute;n&eacute;sz, akinek munk&aacute;ss&aacute;g&aacute;t t&ouml;bb ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s kapcs&aacute;n is ismeri az erd&eacute;lyi k&ouml;z&ouml;ns&eacute;g, arr&oacute;l is besz&eacute;lt a Kr&oacute;nik&aacute;nak, hogy mik&eacute;nt k&eacute;sz&uuml;l az int&eacute;zet a kult&uacute;r&aacute;t n&eacute;pszerűs&iacute;teni a Sz&eacute;kelyf&ouml;ld&ouml;n &eacute;s a sz&oacute;rv&aacute;nyban.</p>\n', created = 1527328555, expire = 1527414955, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3c433be87bf5bfe35c52b6157b84aa29' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://rmdsz.ro/kulturalis-esemenynaptar\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1256\" style=\"width: 163px; height: 110px;\" /></a></p>\n', created = 1527328555, expire = 1527414955, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1527328555, expire = 1527414955, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1527328555, expire = 1527414955, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1527328555, expire = 1527414955, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1527328555, expire = 1527414955, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1527328555, expire = 1527414955, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
Évvégi mérleg és jövő évi tervek a Kőváry László Honismereti Körnél

2017-ben ünnepelte működésének negyedszázados évfordulóját az EMKE tagszervezete. Az ünnepi összejövetelre a Györkös Mányi Albert Emlékházban került sor, amelyről a Kolozsvári Rádió is beszámolt.

Kolozsvári Rádió, 2017. december 29.
01/19/2016 - 10:42
Emlékház, amely közösséget éltet

Kevés olyan hely van Kolozsváron, ahol annyira változatos kulturális programkínálat lenne, mint a Györkös Mányi Albert Emlékházban. Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület égisze alatt működő intézmény 23 éve nyitotta meg kapuit a közönség előtt.

Erdélyi Napló, 2017. december 9.
01/19/2016 - 10:42
Szép szavakkal, dallamokkal emlékeztek a névadóra

December 8-án, a pankotai születésű Csiky Gergely drámaíró, műfordító születésnapján emlékeztek meg a róla elnevezett főgimnáziumban az iskola névadójáról.

Nyugati Jelen, 2017. dec. 8.
02/03/2016 - 10:36
Bulival zárulnak a Gyergyószentmiklósi Városnapok

Véget érnek csütörtökön a Gyergyószentmiklósi Városnapok és a Gyergyói Világvándor egy héten át tartó programjai. Mint a korábbi napokban, ezúttal is bőséges a zenei kínálat.

Székelyhon.ro, 2017. dec. 6.
02/03/2016 - 10:36
A romániai magyar házak találkoztak Kolozsváron

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) meghívására Kolozsvárra látogatott az MNE elnöke. A meghívás apropója az volt, hogy 2017. november 24-25-én rendezte az EMKE a Romániai Magyar Házak V. Találkozóját. A magyar házak az erdélyi szórvány magyarság legfontosabb kulturális intézményei. A legkülönbözőbb fenntartói háttérrel rendelkező művelődési szervezetek összefogója és koordinálója az EMKE, aki minden évben találkozót szervez az itt dolgozó kultúra-közvetítők számára.

NMI, 2017. nov. 29.
02/03/2016 - 10:36
A romániai magyar házak találkoztak Kolozsváron

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) meghívására Kolozsvárra látogatott az MNE elnöke.

Magyar Népművelők Egyesülete, 2017. nov. 28.
02/03/2016 - 10:36
Magyar Házak találkozója Kolozsváron

5. alkalommal szervezett találkozót a romániai Magyar Házak képviselői számára a láncolatukat összefogó Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület. A Magyar Házak fenntarthatósága és kritériumrendszerük kialakítása volt a két központi téma.

Erdélyi Figyelő, 2017. nov. 28.
02/03/2016 - 10:36
Pénzszűkében a hazai közművelődés

Széman Péter: Hálózatépítéshez pénzre és emberekre van szükség

A magyar házak fenntarthatósága volt a témája a Romániai Magyar Házak V. Találkozóján, amelyet az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) szervezett november 24-25-én Kolozsváron. A részvevők hazai és anyaországi közművelők, tisztségviselők voltak, akik tapasztalataikat osztották meg egymással.

Szabadság, 2017. nov. 26.
02/03/2016 - 10:36
Tudjuk, hogy mit üzentek az utókornak Sütőék

Sütő András pusztakamarási szülői házának kerítésében időkapszulát találtak felújítás közben. A papírlapon, amelyet a kapszula tartalmazott, az építés időpontja – 1974. július 29. – olvasható, illetve az építtetők neve. A házat fenntartó és működtető Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) az emlékházban állította ki a emléklapot.

Székelyhon, 2017. nov. 26.
02/03/2016 - 10:36
Frappáns szójátékból díjazott gyermekdal – interjú László I. Attila énekessel, dalszövegíróval

A december közepén megjelenő gyermekalbum repertoárjába tartozik a csíkszeredai László I. Attila énekes, dalszövegíró Piskóta Panni című szerzeménye, amelyet különdíjjal jutalmaztak a Legszebb Erdélyi Magyar Dal program keretében. Az előadóművész munkásságáról, az erdélyi zenei iparról, terveiről mesélt a Krónikának.

Krónika, 2017. nov. 25.
02/03/2016 - 10:36
Zenés történelemóra Andrejszki Judittal

Andrejszki Judit Zenés történelemóra című műsorának a Györkös Mányi Albert Emlék ház adott otthont november 15-én. Andrejszki Judit a magyar régizenei élet kiemelkedő alakja, barokk szoprán, orgona- és csembalóművész.

Szabadság, 2017. november 24.
01/19/2016 - 10:42
Időkapszulát találtak a pusztakamarási Sütő-házban

Zajlik Sütő András szülői házának és az épület udvarának felújítása Pusztakamaráson, a kerítés felújításakor előkerült egy időkapszula, olvasható az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület közleményében.

Maszol.ro, 2017. nov. 23.
02/03/2016 - 10:36
Már azt is tudjuk, kik főztek Sütő András szülői házának építésekor

Jópofa, bár irodalomtörténeti szempontból kevésbé jelentős időkapszulát találtak Pusztakamaráson.

Főtér.ro, 2017. nov. 23.
02/03/2016 - 10:36
Folytatják a Sütő-ház felújítását

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület 2017-ben is folytatta a pusztakamarási Sütő András szülői ház és udvarának, melléképületeinek felújítását.

Reggeli Újság, 2017. nov. 22.
02/03/2016 - 10:36
Időkapszulát találtak Sütő András házának kerítésében

– adja hírül az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület.

Kolozsvári Rádió, 2017. nov. 22.
02/03/2016 - 10:36
Szemet szúrt a magyar zászló a nagykárolyi szoboravatón

Magyarázatot kért Darius Filip Szatmár megyei prefektus Nagykároly polgármesterétől, Kovács Jenőtől, amiért a településen felállított, Marchiş Otiliát és Ady Endrét ábrázoló szoborpáros hétvégi avatóünnepségén csak a magyar zászló volt látható.

Krónika.ro, 2017. nov. 21.
02/03/2016 - 10:36
Emléktábla Gabriel Georgescunak

Tegnap az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, az Írók Északnyugati Egyesülete, valamint a Szatmár Megyei Múzeum emléktáblát állított Gabriel Georgescu tanár-költő-műfordítónak.

Friss Újság, 2017. nov. 17.
02/03/2016 - 10:36
Birtalan Józsefre emlékezett a Romániai Magyar Dalosszövetség

Díjátadó és közgyűlés a Református Kollégiumban

Kórushangversennyel zárta évi közgyűlését a Romániai Magyar Dalosszövetség (RMD) szombat este az Egyetemiek Háza nagytermében, ahol a fellépő énekkarok kizárólag az erdélyi származású, idén szeptemberben Tiszaújvárosban, Magyarországon elhunyt Birtalan József (1927–2017) zeneszerző kórusműveit szó- laltatták meg. Ezt megelőzően azonban délelőtt, a Kolozsvári Református Kollégiumban évi közgyűlésre került sor, ahol Tóth-Guttman Emese, az RMD elnöke ismertette az elmúlt egy év megvalósításait, majd öt erdélyi magyar karnagy vehette át az erdélyi komolyzenei élet kiválóságairól elnevezett díjak egyikét.

Szabadsag, 2017. nov. 20.
02/03/2016 - 10:36
Több száz év egy órában – zenés utazás Andrejszki Judittal

Igen érdekes, zenetörténeti előadással egybekötött hangversenynek adott otthont  november 15-én este a kolozsvári Györkös Mányi Albert Emlékház. A Kolozsvári Zenei Napok keretében zenetörténeti utazáson vehettek részt mindazok, akik betértek az EMKE részeként működő otthonos falak közé. Andrejszki Judit csembaló- és énekművész az egyetemes és a magyar zeneművészet történetét foglalta össze mindössze egy órában.

Kolozsvári Rádió, 2017. november 17.
01/14/2010 - 12:00
Az örök Adyt ünneplik: háromnapos megemlékezéssorozat három partiumi helyszínen

Ady Endre születésének 140. évfordulóján háromnapos megemlékezéssorozatot tartanak három helyszínen. A Szatmárnémetiben, Érmindszenten és Nagykárolyban szervezett, csütörtökön kezdődő eseményeken irodalmárok, politikusok, egyházi személyiségek értékelik a költő életművét, jelentőségét.

Krónika.ro, 2017. nov. 25.
02/03/2016 - 10:36
Marosvásárhelyi együttes dala nyerte a Legszebb Erdélyi Magyar Dal versenyt!

Erdély legszebb dalait díjazták szombat este Kolozsváron, a Bulgakov kávéházban, ahol a 25 év alatti kategória első helyezettje a Pillantás című dal lett a marosvásárhelyi Vecker zenekartól, a 25 év felettiek között pedig a székelyudvarhelyi Simó Annamari és zenekara nyert a Hosszú évek óta című dallal, írja a Krónika.

marosvasarhelyi.info, 2017. nov. 13.
02/03/2016 - 10:36
Legszebb Erdélyi Magyar Dal: Kolozsváron díjazták a nyerteseket

Erdély legszebb dalaitól volt hangos szombat este a kolozsvári Bulgakov kávéház, ahol kihirdették a pályázat idei nyerteseit. A 25 év alatti kategória első helyezettje a Pillantás című dal lett a marosvásárhelyi Vecker zenekartól, a 25 év felettiek között pedig a székelyudvarhelyi Simó Annamari és zenekara nyert a Hosszú évek óta című dallal.

Krónika, 2017. nov. 12.
02/03/2016 - 10:36
A JelesNapTár a Kulturális Híradóban

A novemberi JelesNapTár c. rendezvényünket meglátogatta a Kulturális Híradó stábja!

mediaklikk.hu, 2017. november 11.
01/19/2016 - 10:42
Felcsendül a legszebb erdélyi magyar dal: hat zenekar mutatkozik be a szombati kolozsvári gálaesten

Átadják a Legszebb Erdélyi Magyar Dal nevű pályázat idei díjait szombaton 18 órától a kolozsvári Bulgakov kávéházban.

Krónika, 2017. nov. 11.
02/03/2016 - 10:36
Ki alapította az EMKE-t?

Örömmel olvastam a hírt, hogy kélt újabb, magyar vonatkozású szoborral gyarapodott városunk. Sajnos, ezek is – mint már megszoktuk – csak templomkertben kaphattak helyet, az irisztelepi református templom előtt. Mind Kós Károly, mind pedig Bartha Miklós megérdemelte, hogy szobor örökítse meg emlékezetét. Magam talán jobban örvendtem volna, ha a Kakasos templom, Kós egyik főműve elé került volna a szobra. Ott naponta százak tekinthettek volna rá. Kós Károly művelődéstörténetünk egyik jelképes egyénisége, munkásságáról jóformán mindenki hallott.

Szabadság, 2017. nov. 11.
02/03/2016 - 10:36
Az úton lévő asszony

Mióta útjára bocsátották a NYITOTT SZEMMEL című beszélgető-sorozatot a Györkös Mányi Albert Emlékházban, a szervezők évadról-évadra különös figyelemmel fordulnak a spirituális utazások, zarándoklatok felé. Két Camino-történet és több önismereti jellegű beszámoló mellett, szinte valamennyi beszélgetésnek voltak hasonló vonatkozásai.

eszm.ro, 2017. nov. 7.
02/03/2016 - 10:36
Kárpát-medencei civil szervezetek képviselői találkoztak Szamosújváron

A széki tájház meglátogatása sem maradt ki a tartalmas programból.

Romhányi András, a Civil Akadémia megalapítója, a Magyar Kollégium elnöke a Kárpát medencei civil szervezetek vezetőit hívta össze egy-egy találkozóra az akadémia címén a találkozó-sorozat elindításakor. A tagok magyarok, s bár hét ország állampolgárai, közös céljuk a magyar kultúra továbbadása. Ezért is nagyon könnyen megtalálták a közös hangot, és évek óta találkoznak, mindig más helyszinen. A XVI. Civil Akadémia házigazdája idén Szamosújvár volt, szervezője pedig a szamosújvári Téka Alapítvány és a kolozsvári EMKE.

Szabadság, 2017. nov. 3.
02/03/2016 - 10:36
Piața Avram Iancu din Cluj-Napoca

Unul dintre locurile cu cele mai multe denumiri de-a lungul timpului.
(A kolozsvári Avram Iancu tér – az egyik legtöbb nevű köztér. // Román nyelvű cikk.)

cluju.ro, 2017. nov. 3.
02/03/2016 - 10:36
Nagy a gond, ha az antiszemitizmus a történelmi sebek gyógyírja

Örvendjünk a Kós Károly szobornak, de jobb volna ha a Bartha Miklóséból nem kérnénk, ha esetleg a magyar országgyűlési elnök ismét adakozó kedvében találná magát.

Transindex, 2017. nov. 2.
02/03/2016 - 10:36
Civil Akadémia Erdélyben

Tizenhatodik alkalommal találkoztak a Kárpát-medence hét országából egy-egy civilszervezet vezetői. A találkozás célja a megalakulás óta, hogy megismerjük egymást, kicseréljük tapasztalatainkat, ötleteinket, megosszuk gondjainkat, örömeinket – erősítsük egymást.

Felvidék.ma, 2017. nov. 2.
02/03/2016 - 10:36
Gálára készülnek a Legszebb Erdélyi Magyar Dal döntősei [AUDIÓ]

Harmadik alkalommal hirdette meg idén májusban az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Ifjúsági Szervezete (EMKISZ) a Legszebb Erdélyi Magyar Dal című pályázatot az erdélyi zenekarok és előadók számára. A pályázat célja a magyar nyelvű, saját szerzemények írásának és előadásának bátorítása.

Aradi Hírek, 2017. nov. 1.
02/03/2016 - 10:36
„Nagyon egyedi” szobrokat avattak az irisztelepiek

Kós Károly és Bartha Miklós fogadják a templomba érkezőket

Két mellszoborral gazdagodott az irisztelepi református templom kertje: Bartha Miklós és Kós Károly emlékműveit október 20-án leplezték le a gyülekezet tagjai, illetve számos világi és egyházi elöljáró jelenlétében. Az ünnepi hangulat már a villamosmegállóból tapintható: Blaskó János szobrászművész alkotásai, a fehér lepellel letakart mellszobrok csalogatóak, a templomajtóban álló férfiak pedig még a késő újságírókat is szeretettel fogadják.

Szabadság, 2017. okt. 31.
02/03/2016 - 10:36
„Mindig arra ügyeltem, hogy senkinek se okozzak fájdalmat” (II.)

Beszélgetés dr. Vajda Sándor borosjenői ny. főorvossal

Nyugati Jelen, 2017. okt. 26.
02/03/2016 - 10:36
Gálára készülnek a III. Legszebb Erdélyi Magyar Dal döntősei

Harmadik alkalommal hirdette meg idén májusban az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Ifjúsági Szervezete a Legszebb Erdélyi Magyar Dal című pályázatot az erdélyi zenekarok számára. A pályázat célja a magyar nyelvű, saját szerzemények írásának és előadásának bátorítása.

Transindex, 2017. okt. 30.
02/03/2016 - 10:36
Ebből a hét nótából kerülnek ki az idei legszebb erdélyi magyar dalok

Hallgassa meg mind a hetet!

Főtér.ro, 2017. okt. 29.
02/03/2016 - 10:36
Gyöngyösi Levente zeneszerző legújabb „szerelméről”…

Az alkotó művészek, így a zeneszerzők esetében is gyakran előfordul, hogy egy-egy alkotásuk annyira a szívükhöz nő, hogy arra a legnemesebb szeretettel gondolnak. Így van ezzel Gyöngyösi Levente erdélyi származású zeneszerző is: a Györkös-emlékházban megtartott októberi ZeneSzó alkalmával néhány gyerekkori emlék felderítése mellett csak legutolsó művéről, a Bulgakov-regény nyomán készült A Mester és Margarita című operájáról beszélt, amelynek ősbemutatója idén nyáron volt Magyarországon.

Szabadság, 2017. október 27.
01/19/2016 - 10:42
Szobrot emeltek Kós Károlynak és Bartha Miklósnak Kolozsváron

Kós Károly építésznek, írónak, könyvkiadónak, az Erdélyi Református Egyházkerület egykori főgondnokának, valamint Bartha Miklós 18. századi írónak, politikusnak, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület alapítójának, első alelnökének állítottak szobrot pénteken Kolozsváron, az írisztelepi református templom kertjében.

Krónika, 2017. okt. 20.
02/03/2016 - 10:36
Kós Károly és Bartha Miklós mellszobrot kapott Irisztelepen

A Kolozsvár-iriszi református templom kertjében leplezték le pénteken késő délután Bartha Miklós és Kós Károly mellszobrát.

Szabadság, 2017. okt. 20.
02/03/2016 - 10:36
Megújul a számos történelmi esemény helyszínéül szolgáló kolozsvári Redut épülete

Restaurálják a számos jelentős történelmi eseménynek otthon adó kolozsvári Redut épületét. A felújítás ideje alatt nem látogatható az ingatlanban székelő Erdélyi Néprajzi Múzeum állandó kiállítása.

Krónika, 2016. okt. 18.
02/03/2016 - 10:36
Kodály-év – Kórushangversennyel, konferenciával, kiállítással emlékeztek Kolozsváron

Kolozsváron tartották az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület és a Romániai Magyar Dalosszövetség által szervezett Kodály-év romániai központi rendezvényét. A Györkös-házban szombaton délután nemzetközi tudományos konferenciát szerveztek, vasárnap délelőtt Ittzés Mihály, a Magyar Kodály Társaság elnöke nyitotta meg a magyar Külügyminisztérium által létrehozott kiállítást, amely tizenkét pannón mutatta be Kodály Zoltán (1882–1967) magyar zeneszerző életét és munkásságát. Ezt követően hat erdélyi gyermekkórus lépett fel a Kolozsvári Magyar Operában megtartott kórushangversenyen.

Szabadság, 2017. október 16.
01/19/2016 - 10:42
Amíg az emberek csak köveket látnak, nem becsülik meg azokat …

A közönségrégészetről, e mozgalom fontosságáról, a nyugati példákról T. Szabó Csaba Erdélyi régészet című könyvének bemutatóján beszélt, amelyre az újrainduló Művelődési estek keretében került sor csütörtökön a Györkös Mányi Emlékházban.

Szabadság, 2017. október 16.
01/19/2016 - 10:42
„A zene mindenkié” – Kodály-emlékünnepség Kolozsváron

Kodály Zoltán szellemi öröksége az ifjúság zenei nevelésében került a középpontba a Kodály-év romániai központi rendezvénye keretében.

Kolozsvári Rádió, 2017. okt. 16.
02/03/2016 - 10:36
Közel félezer erdélyi gyermek énekelte örömmel a Kodály-műveket

Kórushangversennyel, tudományos konferenciával, kiállítással emlékeztünk.

Szabadság, 2017. okt. 16.
02/03/2016 - 10:36
Amikor a régész és a közönség egymásra talál

A Művelődés Estek harmadik évadja október 12-án kezdődött meg a Györkös Mányi Albert Emlékházban. A meghívott előadó T. Szabó Csaba történész volt, aki Közönségrégészet Erdélyben címmel tartott előadást.

muvelodes.net, 2017. október
01/19/2016 - 10:42
Melyik korban vájkálsz, régész?
Ha ezt többször és többen kérdeznénk az utcáinkon kutakodóktól, sokkal többet tudnánk és mentenénk meg a saját múltunkból és örökségünkből. Ez derült ki csütörtök este az évad második Művelődés Estjén a kolozsvári Györkös Mányi Albert Emlékházban, ahol T. Szabó Csaba történész mesélt a régészek és a nagyközönség egymásra találásáról. Csók Zsolt régésszel pedig arról beszélgettek, miért nem becsüli meg szinte senki azt a tudást és örökséget, amit a régészek feltártak Erdélyben.
foter.ro, 2017. október 15.
01/19/2016 - 10:42
Kodály-emlékév – kolozsvári program

Időpont: október 14-15. Szervező: EMKE és a Romániai Magyar Dalosszövetség. Az Erdélyi Figyelő interjúja.

Erdélyi Figyelő, 2017. okt. 14.
02/03/2016 - 10:36
„Legyen a zene mindenkié!”

Kodály Zoltán szellemi öröksége az ifjúság zenei nevelésében címmel rendezik a Kodály-év romániai központi rendezvényét a hétvégén.

Kolozsvári Rádió, 2017. okt. 13.
02/03/2016 - 10:36
Van egy új szavunk: közönségrégészet – T. Szabó Csaba régész az EMKE Györkös Mányi Albert Emlékházban

A közönségrégészet (angolul public archaeology) egy új fogalom a régészettudományon belül, amely egyelőre nem honosodott meg magyar nyelvterületen, bár gyakorlati megnyilvánulásait egyre gyakrabban láthatjuk. A közönségrégészet, mint módszertan és tudományág arra keresi a választ, hogyan lehet a régészek munkáját és régészeti örökségünk hasznosítását a nagyközönséggel együttműködve fenntartani.

Kolozsvári Rádió, 2017. október 12.
01/19/2016 - 10:42
Kodály-év – emlékünnepség Kolozsváron

Kodály Zoltán születésének 135., halálának 50. évfordulójára emlékezve, a Kodály-év alkalmából zenetudományi konferenciára és ünnepi gyermekkari találkozóra hívják a zeneszerető közönséget október 14-15-én.

Szabadság, 2017. okt. 12.
02/03/2016 - 10:36
Nyitott szemmel | Eurobábel – London, az olvasztótégely

NYITOTT SZEMMEL | EUROBÁBEL – LONDON, AZ OLVASZTÓTÉGELY

Néhány évvel ezelőtt, amikor TÁRKÁNYI ISTVÁN református teológus neve fölbukkant a MaghiaRomânia nevű interetnikus blog szerkesztői között, magunk sem gondoltuk volna, hogy hamarosan az egyik legolvasottabb román napilap, az Adevărul blogterében látjuk viszont az írásait.

allevents.in, 2017. szept. 28.
02/03/2016 - 10:36
A Mester és Margarita – opera-musicalben

Október második felében Gyöngyösi Levente (sz. 1975, Kolozsvár) lesz a ZeneSzó beszélgetősorozat vendége a kincses városban. Hazajön – mondhatnók. Talán mód lesz megkérdezni tőle, mennyiben szeretne ő is tudatos és huzamos szerepet vállalni ebben a hídépítésben. Gyöngyösi tudniillik operaszerzőként 2017-ben fontos művet „tett le az asztalra” – ahogy mondani szokás. Június 24-én a Miskolci Nemzeti Színházban mutatták be A Mester és Margarita című opera-musicaljét két felvonásban, 26 tételben.

Helikon, 2017. szeptember 25.
01/19/2016 - 10:42
Autonómia-szakértő: a románsággal is meg kell értetni az önrendelkezés előnyeit

A harc, bár békésnek indult, olykor emberáldozatokat is követelt – fogalmazott a több marosszéki településen is előadást tartó Hévizi Józsa, az európai önrendelkezési formák szakértője. A történész az erdélyi magyaroknak akkor lenne nyert ügyük, ha a románságot is meggyőznék a szubszidiaritás érvényesítésének fontosságáról.

Krónika, 2017. szept. 23.
02/03/2016 - 10:36
Keresik a legszebb magyar dalt

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Ifjúsági Szervezete harmadik alkalommal hirdeti meg Legszebb Erdélyi Magyar Dal című pályázatát az erdélyi zenekarok számára. A két legfontosabb kritérium az, hogy a dal magyar nyelvű és saját szerzésű legyen. Jelentkezni szeptember 30-áig lehet.

Sóvidék Tv, 2017. szept. 19.
02/03/2016 - 10:36
Szórakozásban az eső sem szegte kedvüket

Amint azt többször is meghirdettük, szombaton V. alkalommal szervezték meg az Ágyai Néptánctalálkozót, aminek a programja 15 órakor a vendégeknek az iskolában történt fogadásával indult, majd a járdán, csendben vonultak Ágya bejáratához. Onnan a főutca aszfaltos útján a Kistőzike tánccsoport felvezetésével, nyomukban a Tőzike nagycsoporttal, a közel 300 néptáncos, a nagyzerindi fúvósok zenés kíséretében vonult a lakosság tapsa, éljenzése közepette. A központi útkereszteződésben csoportonként körtáncot jártak, majd bevonultak a parkban épült igen tetszetős, korszerű, őszi mezőgazdasági terményekkel, cserepes muskátlival ékesített nyári színpadhoz.

Nyugati Jelen, 2017. szept. 4.
02/03/2016 - 10:36
Könyvek százai között lehet „turkálni”

Az olvasást szeretnék népszerűsíteni a fiatalok körében, ezért különböző rendezvényekkel igyekszik felhívni a figyelmet a könyvek, az olvasás fontosságára az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Ifjúsági Szervezete. Csíkszeredában szombaton tartanak könyvturit a Szakszervezetek Művelődési Házában.

Székelyhon, 2017. aug. 29.
02/03/2016 - 10:36
Zenészek, ha beszélnek

A kolozsvári zenészbeszédre alapozta egyik sikeres vállalását az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE), illetve egy helyszín, a Györkös-Mányi Albert Emlékház, amikor – pontosabban 2013-tól – ZeneSzó címen beszélgetéssorozatot indított. A vállalás persze nem előzmény nélküli: már 1994-től „házizene-központ” lett az Emlékház, amikor is boldogemlékű László Ferenc – akkor a Zenetársaság elnöke – szombat déli hangversenyeket kezdett szervezni.

Helikon, 2017. augusztus 25.
01/19/2016 - 10:42
Meghaladja a 220 ezret a Kolozsvári Magyar Napok látogatottsága

A Kolozsvári Magyar Napok idei kiadásáról szóló előzetes szervezői értékelő szerint sikeres és az előző évekhez hasonlóan kirívó esetektől mentes tíz napot tudhat maga mögött Erdély egyik legismertebb magyar rendezvénysorozata.

Krónika, 2017. aug. 24.
02/03/2016 - 10:36
Épül a Hagyományok Háza Erdélyben is
Aki a népzene, néptánc, néphagyományok szerelmese, annak biztosan nem kell bemutatni a Hagyományok Házát, amely a Kárpát-medencei néphagyomány ápolására és tovább éltetésére létrehozott nemzeti intézmény, a Nemzeti Kulturális Örökség minisztere 2001. január elsején alapította.
Székelyhon, 2017. augusztus 21.
01/19/2016 - 10:42
„Ica, tedd el a ruhát, elég volt, látom, hogy szeretnek”

Karády Katalin az utánozhatatlan – hangzott el szerdán délután a Györkös Mányi Albert Emlékházban szervezett, a színésznő életét ismertető könyv bemutatóján. És kétségtelen, hogy a színésznő egyénisége, élettörténete és az őt övező, szűnni nem akaró rajongás nem sokaknak adatott meg. A Ne kérdezd ki voltam Karády Katalin a díva emlékére című könyv akár monográfiának is tekinthető, az életrajzi eseményeket közel kétszáz kép illusztrálja.

Szabadság, 2017. augusztus 18.
01/19/2016 - 10:42
Sajtós játékok az EMKE-sátorban a VIII. KMN-n

A TAVALYI ÉVHEZ HASONLÓAN A VIII. KOLOZSVÁRI MAGYAR NAPOK UTOLSÓ NAPJÁN AZ EMKE ÉS AZ EMKISZ A SAJTÓ KÉPVISELŐINEK SZERETNE KEDVESKEDNI KULTURÁLIS ÉS ANYANYELVI JÁTÉKAIVAL.

evensi.com, 2017. aug. 18.
02/03/2016 - 10:36
Karády Katalint is megidézték a Magyar Napokon

Péter Zsolt Ne kérdezd, ki voltam – Karády Katalin, a díva emlékére című könyvét mutatták be a Györkös Mányi Albert Emlékházban a Kolozsvári Magyar Napok keretében tartott szerdai rendezvényen, amelyen jelen volt a szerző-szerkesztő Péter Zsolt,  Kovács Attila Zoltán, a Szépmíves Kiadó főszerkesztője, valamint Szebeni Zsuzsa színháztörténész, a Balassi Intézet Magyar Kulturális Központ sepsiszentgyörgyi fiókintézetének vezetője.

Erdélyi Figyelő, 2017. augusztus 17.
01/19/2016 - 10:42
KMN – Aki divatot teremtett: Karády Katalin emlékét idézték meg
Karády Katalin, a halhatatlan díva emlékét idézték meg a Kolozsvári Magyar Napok keretében tartott szerdai rendezvényen, amelyen a szerző jelenlétében mutatták be Péter Zsolt Ne kérdezd, ki voltam – Karády Katalin, a díva emlékére című könyvét.
Krónika, 2017. augusztus 17.
01/19/2016 - 10:42
Sajtós játékok az EMKE-sátorban a VIII. KMN-n

Mihail Kogalniceanu - Sajtós játékok az EMKE-sátorban a VIII. KMN-n

Mihail KogalniceanuDuminică 20.8.2017Din 13:00 Pâna la 17:30
Romania, Cluj-Napoca
3 Participant
A tavalyi évhez hasonlóan a VIII. Kolozsvári Magyar Napok utolsó napján az EMKE és az EMKISZ a sajtó képviselőinek szeretne kedveskedni kulturális és anyanyelvi játékaival.

eveniro.com, 2017. aug. 17.
02/03/2016 - 10:36
Nyitott szemmel: részigazságok a migránskérdésről

Migránskérdésről, régebbi és újabb németországi élményeikről faggatta Laczkó Vass Róbert a Nyitott szemmel beszélgetőesten Rab Irén kultúrtörténészt, a Göttingeni Egyetem volt magyar lektorát és Csákvári Dániel református lelkészt, aki több éve szolgál németországi városokban.

Szabadság, 2017. augusztus 16.
01/19/2016 - 10:42
Zilele Culturale Maghiare au luat startul! Ce poţi face luni, 14 august

Timp de opt zile (până în 20 august 2017, n.red), peste 250.000 de persoane sunt aşteptate să se bucure de peste 500 de evenimente de diverse tipuri, de la concerte, expoziții, tururi ghidate și proiecții de film la activități pentru copii, evenimente gastronomice sau petreceri.

Ziua de Cluj, 2017. aug. 14.
02/03/2016 - 10:36
Zilele Culturale Maghiare au luat startul! Ce poţi face luni, 14 august

Timp de opt zile (până în 20 august 2017, n.red), peste 250.000 de persoane sunt aşteptate să se bucure de peste 500 de evenimente de diverse tipuri, de la concerte, expoziții, tururi ghidate și proiecții de film la activități pentru copii, evenimente gastronomice sau petreceri.
10:00-16:00 Vizită în turn

Responsabil tur: Talpas János. Loc: Biserica Sfântul Mihail

10:00-16:00 Ziua Porților Deschise la casa memorială Szabédi

ultimele-stiri.eu, 2017. aug. 14.
02/03/2016 - 10:36
Felnőtté képzés és játékok az EMKE és EMKISZ programsorozatában

Az EMKISZ részéről Tamás Csilla elnök és Mák Arany szervező alelnök, az EMKE képviseletében Széman Emese Rózsa kulturális referens volt a Hangoló vendége.

Kolozsvári Rádió, 2017. aug. 10.
02/03/2016 - 10:36
Rock’n’roll a gesztenyefák árnyékában a 8. Kolozsvári Magyar Napokon

Minden korosztályt megszólító koncertkínálattal várják a résztvevőket a Sétatéren, amely az augusztus 13–20. között rendezendő 8. Kolozsvári Magyar Napok egyik új helyszíne.

Krónika, 2017. aug. 10.
02/03/2016 - 10:36
XII. Óradnai Magyar Napok

Augusztus 5-én és 6-án rendezték meg idén a XII. Óradnai Magyar Napokat. A pénteki nap elsődlegesen a vendégek fogadásával telt, ekkor érkeztek a salgótarjáni hagyományőrző bányászegyesület tagjai, Patakfalvi Zoltán vezetésével, barátaikkal, akik már 2003 óta visszatérő vendégeknek számítanak Óradnán (Beszterce-Naszód megye).

erdély.ma, 2017. aug. 10.
02/03/2016 - 10:36
EMKE-sátor a VIII. Kolozsvári Magyar Napokon

IDÉN IS EMKE–EMKISZ-SÁTOR A VIII. KOLOZSVÁRI MAGYAR NAPOKON A FARKAS UTCÁBAN!

evensi.com, 2017. aug. 8.
02/03/2016 - 10:36
A Sétateret is birtokba vehetik a gyermekek a 8. Kolozsvári Magyar Napokon

A szülők igényeihez igazodva a szervezők idén több helyszínen biztosítanak gyermekeknek szóló programokat: a Farkas utca és a Romkert mellett immár a Sétateret is megrohamozhatják a legkisebbek, de több alternatív helyszín is a családok rendelkezésére áll, közölték a szervezők.

maszol.ro, 2017. aug. 8.
02/03/2016 - 10:36
Egy hét móka és kacagás – Gyermekprogramok a 8. Kolozsvári Magyar Napokon

A Kolozsvári Magyar Napok nemcsak a felnőttek kulturális fesztiválja, legalább ugyanannyi figyelmet érdemelnek a gyermekek is, akik minden évben nagy számban vannak jelen a kincses Kolozsvár legnagyobb magyar ünnepén.

erdély.ma, 2017. aug. 7.
02/03/2016 - 10:36
Ismét Magyar Napok Óradnán

A szórványok szórványának is nevezett térségben néhány év után sikerült újra megszervezni a rendezvényt.

Kolozsvári Rádió, 2017. aug. 3.
02/03/2016 - 10:36
Kölcsey tengeren innen és túl

Augusztus 4-én délután Kölcsey Ferencre emlékeznek szülőfalujában, Sződemeteren.

szatmar.ro, 2017. aug. 3.
02/03/2016 - 10:36
Zerind a nagyvilágban. A nagyvilág Zerinden

Július 24-én kezdődött és 30-án ért véget a XV. Nagyzerindi Nemzetközi Képzőművészeti Alkotótábor, melynek munkájába Balta JánosHárom földrész, nyolc országába viszik a kistérség hírnevét című tudósításán keresztül nyertek betekintést olvasóink. Vasárnap a táborzáró kiállításon, ünnepi hangulatban Ódry Mária értékelte – mely az alábbiakban olvasható – az alkotók és szervezők tevékenységét.

Nyugati Jelen, 2017. aug. 1.
02/03/2016 - 10:36
MÉLTÓ FŐHAJTÁS

A Szatmárnémeti Kölcsey Kör, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, Tasnád RMDSZ-szervezete, Sződemeter Református Gyülekezete, valamint Sződemeter Polgármesteri Hivatala szeretettel hív mindenkit a koszorúzással egybekötött XXVIII. sződemeteri Kölcsey-megemlékezésre.

Nagykárolyi Anziksz, 2017. júl. 26.
02/03/2016 - 10:36
Egy hét magyarságpolitikai írásaiból (július 12-18.)

Negyed évszázad után új elnöke van a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetségnek – interjú Sutus Áronnal a Magyar Szóban

maszol.ro, 2017. júl. 19.
02/03/2016 - 10:36
Elhunyt Jancsó Miklós kolozsvári színművész

Életének 71. évében elhunyt hétfőn Jancsó Miklós író, színművész, tanár – közölte honlapján a Szabadság napilap.

kronika.ro, 2017. júl. 17.
02/03/2016 - 10:36
25 éves a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség

Gergely Árpád fotóriportja a hivatkozásra kattinta tekinthető meg.

Magyar Szó, 2017. júl. 9.
02/03/2016 - 10:36
Az V. Luby Emléknapok eseményei a szatmári térségben

Cégénydányád, Zsarolya – Hétvégén rendezte meg a Luby Társaság a hagyományosnak tekinthető Luby Emléknapok elnevezésű programját, amelynek helyszínei ebben az évben Cégénydányád és Zsarolyán települések voltak.

Szabolcs Online, 2017. júl. 10.
02/03/2016 - 10:36
Negyed évszázad a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetséggel (videó)

Huszonöt éves működését ünnepelte szombaton a palicsi Vigadóban a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség. Az ünnepi műsorban Negyed évszázad a délvidéki magyar kultúra szolgálatában címmel Dudás Károly, a szövetség tiszteletbeli elnöke emlékezett meg az elmúlt időszakról, valamint magyarországi, erdélyi és szlovákiai meghívottak is felszólaltak. Az esten köszöntötték a szövetség új elnökét, Sutus Áront is.

Pannon RTV, 2017. júl. 9.
02/03/2016 - 10:36
Emlékműavatás és zászlótárlat

Beszámolóval egybekötött sajtótájékoztatót tartott szerda délelőtt dr. Ábrám Zoltán, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület közép-erdélyi régiójának alelnöke – a Bolyai téri unitárius egyházközség tanácstermében sorra került beszélgetésen az EMKE pár múltbeli, jelenlegi és jövőbeni kezdeményezéséről, képviseletéről, rendezvényéről esett szó.

e-népújság.ro, 2017. júl. 7.
02/03/2016 - 10:36
Ábrám: az erdélyi magyaroknak fel kellene karolniuk kárpátaljai sorstársaikat

Erdélyi és kárpátaljai magyar–magyar testvérkapcsolatok létesítését szorgalmazza a történelmi egyházak és a civil szervezetek között Ábrám Zoltán, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület alelnöke. Szerinte az első lépést mindenképpen az erdélyi félnek kellene megtennie, amelynek afféle nagytestvérként morális kötelessége lenne a Tisza északi oldalán élő magyarság felkarolása.

szekelyhon.ro, 2017. júl. 5.
02/03/2016 - 10:36
Ce facem în weekend?

Zilele acestea nu vor lipsi temperaturile ridicate, ce vor depăși ușor 35 de grade. Pentru a face căldurii și a vă răcori, puteți încerca una dintre piscinele sau ștrandurile din județ, dar și o vizită la munte, la Păltiniș este binevenită. Pe lângă asta, în centrul atenției, în acest sfârșit de săptămână sunt Zilele Hungarikum și se vor organiza mai multe activități. Printre acestea regăsim și concursul de gătit gulyas, iar cel care pregătește cel mai bun gulyas, pleacă în Ungaria la cel mai mare festival de gătit acest fel de mâncare.

turnulsfatului.ro, 2017. jún. 30.
02/03/2016 - 10:36
Hungarikum Napok: kulturális és szórakoztató programkavalkád Szebenben

A gasztronómiára és a kultúrára is nagy hangsúlyt fektetnek a csütörtökön kezdődő nagyszebeni Hungarikum Napok rendezvénysorozaton, amelyre Erdélyből és Magyarországról is várják az érdeklődőket.

Krónika, 2017. jún. 28.
02/03/2016 - 10:36
Sárospatak: egy kisváros mint kulturális nagyhatalom

Az EMKE Észak-Magyarországi Képviseleti Irodája, a Zempléni Múzsa Alapítvány és a kolozsvári Györkös Mányi Albert Emlékház szervezésében mutatták be a Sárospatakon megjelenő Zempléni Múzsa című társadalomtudományi és kulturális folyóiratot. Bolvári-Takács Gábor főszerkesztővel készült interjú után Bordás Istvánt Sárospatak és általában a zempléni térség más hagyományairól, kulturális kincseiről és a sárospataki szellem titkairól faggattuk.

Kolozsvári Rádió, 2017. június 27.
01/19/2016 - 10:42
Tovább forog az ifik kamerája – Kulturális filmnap Kolozsváron

Rövid- és dokumentumfilmek kerültek a középpontba Kolozsváron, az első alkalommal szervezett Kulturális Ifjúsági Filmnapon.

Krónika, 2017. jún. 26.
02/03/2016 - 10:36
Egy vidéki, de nem provinciális lap bemutatkozása Kolozsváron

Az EMKE Észak-Magyarországi Képviseleti Irodája, a Zempléni Múzsa Alapítvány és a kolozsvári Györkös Mányi Albert Emlékház szervezésében mutatták be városunkban a Sárospatakon 2001 óta megjelenő, idén XVII. évfolyamában járó Zempléni Múzsa című társadalomtudományi és kulturális folyóiratot.

Kolozsvári Rádió, 2017. június 26.
01/19/2016 - 10:42
Szép énekszó múzsájának szólt a dal

Sikeres volt a XXVIII. Tordaszentlászlói Kórustalálkozó

Szabadság, 2017. jún. 26.
02/03/2016 - 10:36
Erdélyi kultúra a kolozsvári mozivásznon

Színes programokon, filmvetítéseken, valamint szakmai beszélgetéseken vehetnek részt a Kulturális Ifjúsági Filmnapra látogatók. A rendezvényt első alkalommal, a kincses városbeli Dacia moziban szervezik szombaton.

krónika.ro, 2017. jún. 23.
02/03/2016 - 10:36
Bözödújfalu, az elveszett paradicsom

A romániai falurombolás jelképévé vált Bözödújfaluról, egykori lakóiról készített dokumentumfilmet Barabás Eszter, aki tavaly végzett a Sapientia egyetem filmművészet, fotóművészet, média szakán. A visszaemlékezéseken alapuló alkotásról, amelyet a hétvégén a kincses városban láthat a közönség, a rendező beszélt a Krónikának.

Krónika.ro, 2017. jún. 22.
01/15/2010 - 15:32
Miért védjük a nappali lepkéket?

Az eltűnő sokféleség – európai összefogás a nappali lepkék védelméért címmel tartott előadást Vizauer Csaba ökológus, környezetvédő, a Román Lepkészeti Egyesület tagja, a Kelet-Kolozsvári-dombság Natura 2000 terület gondnoka kolozsvári EMKE Györkös-Mányi Albert Emlékház által szervezett Ember és természet kollégium est alkalmával.

Kolozsvári Rádió, 2017. június 9.
01/19/2016 - 10:42
Selmeczi György mesél

Több mint negyed évszázada áll a Kolozsvári Magyar Opera karmesteri pulpitusán, de operarendezőként, zeneszerzőként, zongoristaként vagy egyetemi tanárként is épp oly ismert -- és épp oly hiteles! -- a kolozsvári születésű, de Magyarországon élő Selmeczi György. Családi zenészindíttatásáról, zenei hitvallásáról, az érthetőségről, a komponisták és az egyházi megrendelők viszonyáról, sikerekről és kudarcokról egyaránt mesélt egy kolozsvári beszélgetőkörben, ahová kameránkkal mi is hivatalosak voltunk.

magyaradas.ro, 2017. június 6.
01/19/2016 - 10:42
Egzotikus országokon át vezet az út a világ megismeréséig

Két gyergyói világvándor Kolozsváron beszélt arról, hogy miért érdemes saját tapasztalat alapján véleményt alkotni a világról, az afrikai éhezésről, az iráni nőkről vagy éppenséggel a menekültválságról.

foter.ro, 2017. május 26.
01/19/2016 - 10:42
Jubileumi Páskándi-megemlékezés

Huszadik alkalommal emlékeztek Szatmárhegyen Páskándi Gézára — felidézve nemcsak a klasszikus-kortárs, humoros, örök lázadó, a groteszk és abszurdoid látásmóddal merészen kísérletező író-költőt, hanem az egykori kedves iskolatársat és barátot is.

Friss Újság, 2017. máj. 22.
02/03/2016 - 10:36
Manifestări înălţătoare la comemorările lui Dsida Jenő şi Páskándi Géza

Laczkó Éva román nyelvű tudósítása.

informatia-zilei.ro, 2017. máj. 22.
02/03/2016 - 10:36
Marius Tabacu: Kolozsváron váltam erdélyivé
 
A Transilvania Filharmónia igazgatója, Marius Tabacu jól ismert személyisége a kolozsvári értelmiségnek. Két dolgot (szinte) mindenki tud róla: tökéletesen beszél magyarul és számos művészeti ágban tevékenykedett sikeresen. A Györkös-emlékház májusi ZeneSzó rendezvényén Jakabffy Tamás faggatta nem szokványos életpályájáról e sokoldalú személyiséget.
Szabadság, 2017. május 20.
01/19/2016 - 10:42
Dsidára és Páskándira emlékeztek

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület május 18-án és 19-én Dsida Jenő Napok címmel irodalmi esttel, tanácskozással és koszorúzással egybekötött főhajtással tisztelgett a 110 éve Szatmárnémetiben született költő emléke előtt.

refszatmar.eu, 2017. máj. 19.
02/03/2016 - 10:36
A Pávaiak ősi fészkében állított emlékfát a Bolyai-felmenőknek

Sebtében már szinte összeszámolni sem lehet azokat az emlékműveket, emlékhelyeket, emléktáblákat és kopjafákat, amelyeket Bandi Árpád nyugalmazott tanár, a vásárhelyiek 92 éves, közkedvelt Árpád bácsija állított, vagy állításában oroszlánrészt vállalt.

székelyhon.ro, 2017. máj. 18.
02/03/2016 - 10:36
Dsidára és Páskándira emlékeznek Szatmárban

A 110 éve született Dsida Jenő emlékét idézik fel csütörtökön és pénteken szülővárosában, Szatmárnémetiben. Az EMKE szervezte eseménysorozat keretében Páskándi Géza költőről, drámaíróról is megemlékeznek Szatmárhegyen.

kronika.ro, 2017. máj. 18.
02/03/2016 - 10:36
Marosvásárhelyi Napok 2017 (román nyelvű)

A Zi de Zi portál romány nyelvű programismertetője. A program keretében az EMKE marosvásárhelyi szervezete is szervez eseményt.

zi-de-zi.ro, 2017. máj. 16.
02/03/2016 - 10:36
Dsida Jenőre és Páskándi Gézára emlékezünk

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) május 18–19-én Dsida Jenő Napok címmel irodalmi esttel, tanácskozással és koszorúzással egybekötött főhajtással tiszteleg a 110 éve Szatmárnémetiben született költő emléke előtt.

Szatmári Friss Újság, 2017. máj. 17.
02/03/2016 - 10:36
Szabédi-nap az emlékezés jegyében

 

Szabadság, 2017. máj. 13.
02/03/2016 - 10:36
A kolozsvári Patarét – a pataréti Kolozsvár

A kolozsvári Patarét – a pataréti Kolozsvár. Kinek mi a dolga? címmel tartotta meg a Művelődés estek évadzáró előadását Tonk Gabriella szociális programigazgató 2017. május 9-én, a Györkös Mányi Albert Emlékházban.

muvelodes.net, 2017. május
01/19/2016 - 10:42
Élő Rákóczi – a majtényi fegyverletétel 306. évfordulójára emlékeztek

Nagyszabású konferenciával, művészi és tudományos előadásokkal, koszorúzással emlékezett az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület április utolsó hétvégéjén Szatmárnémetiben és a majtényi síkon.

szatmar.ro, 2017. ápr. 30.
02/03/2016 - 10:36
Vizi E. Szilveszter akadémikus az EMKE életmű díjának kitüntetettje

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) éves közgyűlésére és díjkiosztó gálájára került sor április 8-án, szombaton délelőtt 11 órától. – HANGANYAG

Kolozsvári Rádió, 2017. ápr. 18.
02/03/2016 - 10:36
A Görög nővérek koncertje, az idei EMKE közgyűlés megkoronázása

Az EMKE éves közgyűlésére és díjkiosztó gálájára került sor április 8-án, szombaton délelőtt 11 órától. Az esemény fényét növelte a szabadkai Görög nővérek Noémi és Enikő Görög Sisters néven immár nagy hírnévnek örvendő zongoraduójának fellépése. – HANGANYAG

Kolozsvári Rádió, 2017. ápr. 18.
02/03/2016 - 10:36
Életre kelt könyvek = pusztuló előítéletek

Fölösleges a gyógytorna? Csak a masszázsnak van becsülete? Egy izompacsirta ellőheti az egészségét a konditeremben? Árthat a fitnesz, lehet rosszul végezni a gyakorlatokat? Utópia a gyógytorna-fitnesz edzés? A profi sport nem egyenlő az egészséggel? – HANGANYAG

Kolozsvári Rádió, 2017. ápr. 18.
02/03/2016 - 10:36
Beszámoló, díjak, koncert az EMKE-nél

2017. április 8-án, virágvasárnap előtt egy nappal tartotta éves közgyűlését és díjátadóját az EMKE, ez évben a Bánffy-palotában. A zsúfolásig telt teremben meghitt és ünnepélyes hangulatban telt a nap, melyre a koronát a Gh. Dima Zeneakadémián rendezett Görög Sisters formáció koncertje tette fel.

civilek.hu, 2017. ápr. 15.
02/03/2016 - 10:36
Lelkészi hivatás és népszolgálat

A Marosvásárhelyi Evangélikus Lutheránus Egyházközség templomában április 12-én, szerdán ünnepélyes keretek között nyújtottak át az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Maros megyei szervezete részéről oklevelet négy lelkipásztornak népnevelő, hagyományőrző, közösségépítő tevékenységük elismeréseként.

Népújság, 2017. ápr. 14.
02/03/2016 - 10:36
EMKE díjátadó az M5 műsorán

Az M5 Kulturális Híradójában 10-én, hétfőn este számoltak be az EMKE Díjakról. – VIDEÓ

M5 – Kulturális Híradó 2017.04.10-i adás
02/03/2016 - 10:36
Kiosztották az Erdélyi Oscar-díjakat

Az Erdélyi Közművelődési Egyesület 2017-es díjaiban idén 10-en részesültek. A részletekről Széman Péter EMKE-elnök számolt be. – VIDEÓ

Erdélyi Figyelő, 2017. ápr. 10.
02/03/2016 - 10:36
Díjazták a csíkszeredai könyvtár vezetőjét

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) 2017-es díjainak átadási ünnepségén, a kolozsvári Bánffy-palotában, szombaton Kopacz Katalin-Mária, a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár igazgatója, a Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesületének vezetője vehette át az EMKE Monoki István-díját.

Székelyhon.ro, 2017. ápr. 11.
02/03/2016 - 10:36
Monoki István-díjat kapott Kopacz Katalin

A hazai magyar könyvtárügy szolgálatában kifejtett érdekképviseleti, közösségépítő és szervezői tevékenységéért Monoki István-díjjal tüntette ki az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) Kopacz Katalint, a Kájoni János Megyei Könyvtár igazgatóját. Az erdélyi Oscarnak nevezett díjait az egyesület szombaton adta át Kolozsváron.

Hargita Népe, 2017. ápr. 11.
02/03/2016 - 10:36
Facebook-előadás – „Legyünk éberek!”

Bűvésztrükkel indult Kolozsváron a Művelődés folyóirat szerkesztősége és a Györkös Mányi Albert Emlékház közös szervezésében zajló sorozat , a Művelődés Estek legutóbbi, „A Facebook árnyékában” című előadása. A meghívott Szász István Szilárd, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Magyar Néprajz és Antropológia Intézet, Hungarológiai Tudományok doktori iskolájának doktorandusza volt.

Szabadság, 2017. április 10.
01/19/2016 - 10:42
Kinda István EMKE-díjas

Szombaton tartotta az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) éves közgyűlését Kolozsváron a Bánffy-palotában.

3szek.ro, 2017. ápr. 10.
02/03/2016 - 10:36
Továbbra is magyarságtudatot erősít az EMKE munkája

Rendhagyó helyszínen, a patinás Bánffy-palotában zajlott le szombaton Kolozsváron az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) közgyűlése. Azért ott, mert az erre a célra hagyományosan igénybe vett Protestáns Teológiai Intézet dísztermét a reformáció fennállásának 500. évfordulója alkalmával jelenleg nagyszabású felújításnak vetik alá.

Szabadság, 2017. ápr. 9.
02/03/2016 - 10:36
Az erdélyi magyarságért is küzd Vizi E. Szilveszter

A 21. század tudományának legnagyobb kihívása az emberi agy működésének megismerése – fogalmazott Vizi E. Szilveszter Széchenyi-nagydíjas orvos, farmakológus, egyetemi tanár, a Bethlen Gábor Alap kuratóriumának elnöke, akit életműdíjjal tüntettek ki hétvégén Kolozsváron, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) éves közgyűlését követő gálán.

Krónika, 2017. ápr. 9.
02/03/2016 - 10:36
EMKE-közgyűlés és -díjátadás

Esemény-beharangozó

e-népújság.ro, 2017. ápr. 8.
02/03/2016 - 10:36
Szombaton adják át az „erdélyi Oscar-díjakat”, vagyis az EMKE díjait

Szombaton szervezi meg az Erdélyi magyar közművelődési egyesület éves közgyűlését és díjátadó gáláját a kolozsvári Bánffy Palota Tonitza termében. Az EMKE-díjakat minden évben az erdélyi magyar kulturális- és közélet jeles képviselői kapják, akik munkájukkal hozzájárulnak a romániai magyar közösség szellemi értékeinek gyarapításához, megőrzéséhez.

maszol.ro, 2017. ápr. 5.
02/03/2016 - 10:36
Szabadkai zongoraművészek lépnek fel Kolozsváron

Szombat este szabadkai zongoraművész-testvérpár lép fel Kolozsváron. Az EMKE és az EMKISZ szervezi a Görög Sisters zongorakettős koncertet a Gh. Dima Zeneakadémián. Az előadás 19 órától kezdődik.

maszol.ro, 2017. ápr. 4.
02/03/2016 - 10:36
EMKE-közgyűlés és díjkiosztó gála lesz szombaton

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) éves közgyűlésére és díjkiosztó gálájára kerül sor április 8-án, szombaton délelőtt 11 órától, olvasható az egyesület szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében. A szokásostól eltérően, az idei esemény helyszíne a Bánffy Palota Tonitza-terme lesz (Főtér 30. sz.), derül ki a közleményből, az eseményen közreműködik a Görög Sisters zongoraduó (Szabadka, Szerbia).

Szabadság, 2017. ápr. 3.
02/03/2016 - 10:36
Gally Katalin meséje a csendről

„Gally Katalin nyitottsággal és elemző precizitással figyeli a világ, az élet rezdüléseit, amelyeket csendes kitartással és nem szűnő következetességgel fogalmaz meg képeiben”, állapította meg Portik Blénessy Ágota a Györkös Mányi Albert Emlékház múlt heti eseményén.

Szabadság, 2017. április 3.
01/19/2016 - 10:42
JelesNapTár a Várkert Fesztiválon

A Kincses Kolozsvár Egyesület május 27–28. között második alkalommal szervezi meg a gyalui várkastélyban Várkert Fesztivált. Gergely Balázs főszervező elmondása szerint egy gyermek- és családorientáltabb rendezvénysorozatot szeretnének megvalósítani. Ezt hangsúlyozta Vass Attila, a budapesti Hagyományok Házának kolozsvári munkatársa is. A családi és népi hagyományos kultúra ápolását célzó intézmény szakmai partnerként segít be a szervezésbe, és az Életfa Családsegítő Egyesülettel valamint az EMKE Györkös Mányi Albert Emlékház JelesNapTár programjával közösen készülnek a különféle kreatív és közösségteremtő erővel bíró népzenei és gyermekprogramokra.

magyarnapok.ro, 2017. március
01/19/2016 - 10:42
Bővülő programkínálat, szakmai képzések, hiánypótló események

Első közgyűlését tartotta az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Ifjúsági Szervezete (EMKISZ) szombaton. A rendezvényen Tamás Csilla személyében megválasztották első elnöküket, bemutatták az elmúlt év tevékenységét, majd áttértek az új programokkal bővülő jövendőbeli tervekre.

Szabadság, 2017. márc. 27.
02/03/2016 - 10:36
Selmeczi György: csak az életről lehet zenét írni
Operakomponálásáról, a közönség és a kortárs zene közti kapcsolatról, az egyházi zene „modernizálásáról” beszélgetett Selmeczi György Erkel-díjas zeneszerzővel, operarendezővel Jakabffy Tamás a Györkös Mányi Emlékház márciusi ZeneSzó rendezvényén.
Szabadság, 2017. március 25.
01/19/2016 - 10:42
Mi is a prózavers? – Borsodi L. László könyveinek bemutatója

Csíkszeredai költő három kötetét mutatták be pénteken délután Kolozsváron, a Györkös Mányi Albert Emlékházban. A hármas könyvbemutatón Bodó Márta beszélgetett Borsodi L. László költővel, aki bevallotta, ő maga sem tudta, mi az a prózavers, amikor nekifogott ebben a műfajban alkotni.

Szabadság, 2017. március 13.
01/19/2016 - 10:42
A drónokról tartott előadást dr. Imecs Zoltán

Az Ember és Természet Kollégium keretében dr. Imecs Zoltán a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Földrajz karának adjunktusa tartott előadást a Györkös Mányi Albert Emlékházban A drónok használata a természetföldrajzi kutatásban címmel.

Agnus Rádió, 2017. március 10.
01/19/2016 - 10:42
Gyimesközéploktól Bernig tartó zenei pályájáról mesélt Ifj. Zerkula György

Ifj. Zerkula György, a berni szimfonikus zenekar első hegedűse volt a Györkös Mányi Albert Emlékház ZeneSzó sorozatának vendége csütörtök délután. Beszámolónkból kiderül, hogy milyen út vezette Székelyudvarhelyről Bernbe a fiatal hegedűművészt, illetve segítségével megszólal a híres gyimesi népzenész, Zerkula János hegedűje is.

maszol.ro, 2017. február 18.
01/19/2016 - 10:42
Út a Gyimesektől a berni filharmóniáig

Ifj. Zerkula György egy erdélyi hangversenykörút záró eseményeként érkezett Kolozsvárra, ahol a Györkös-emlékházban Horváth Zoltán zongoraművész kérdéseire válaszolt a szokásos ZeneSzó rendezvény során.

Szabadság, 2017. február 18.
01/19/2016 - 10:42
Borkóstoló a Györkös-házban

A Györkös Mányi Albert Emlékház ad helyet hónapról-hónapra az EMKE-borklub eseményeinek. A borismereti est februári vendége a Kaló Júlia-Hegyi Ádám borász házaspár volt Szomolyáról, Eger széphagyományú borvidékéről. Az eseményre ellátogatott az Erdélyi Magyar Televízió stábja is.

Erdélyi Magyar Televízió, 2017. február 16.
01/19/2016 - 10:42
Szabó D. Zoltán: Mindennapi madaraink

Az Ember és Természet Kollégium keretében dr. Szabó D. Zoltán biológus, ornitológus, természetfilmes tartott előadást a Györkös Mányi Albert Emlékházban Mindennapi madaraink címmel.

Agnus Rádió, 2017. február 9.
01/19/2016 - 10:42
Kodály Zoltán-emlékest a Györkös Mányi Albert Emlékházban

A Művelődés Estek legújabb előadását a Kodály-év jegyében szervezték meg 2017. február 2-án a Györkös Mányi Albert Emlékházban. A Kodály Zoltán-emlékesten Márkos Albert hegedűművész hozta emberközelbe Kodály Zoltánt.

muvelodes.net, 2017. február
01/19/2016 - 10:42
Farsangi szerepek és rituálék – Both Zsuzsa néprajzossal és Szabó Kinga játszóházvezetővel

Both Zsuzsa néprajzos és Szabó Kinga játszóházvezető a farsangi népszokásokról beszél a kolozsvári televízió adásában, kitérve a Györkös Mányi Albert Emlékházban általuk vezetett JelesNapTár sorozatában tartandó farsangi témájú foglalkozásra is.

Erdélyi Figyelő, 2017. február 9.
01/19/2016 - 10:42
Mesterünk Kodály – Beszélgetés Márkos Alberttel

Márkos Albert hegedűművész a Művelődés Estek keretében emlékezett meg a közelmúltban Kodály Zoltán művészetével való találkozásairól a Györkös Mányi Albert Emlékházban. Ennek kapcsán a kolozsvári televízió magyar adásában is megosztotta Kodállyal kapcsolatos gondolatait.

Erdélyi Figyelő, 2017. február 8.
01/19/2016 - 10:42
Magyar kultúra napja 2017 – Medgyes, Kolozsvár

A Romániai Magyar Dalosszövetség és az EMKE minden évben két helyen szervezi meg magyar kultúra napi eseményét. Kolozsváron a törökvágási, ún. Makovecz-templomban és egy szórványtelepülésen, ez évben Medgyesen, a róm. kat. Szeplőtelen Fogantatás plébániatemplomban, 2017. jan. 21-22-én tartottuk ünnepségünket. 

Youtube, NetFilmTar
02/03/2016 - 10:36
Márkos Albert – Kodály Zoltánról egy hangszeres zenész szemével

A Művelődés Estek keretében Kodály Zoltán-emlékestre került sor 2017. február 2-án a Györkös Mányi Albert Emlékházban.

Agnus Rádió, 2017. február 3.
01/19/2016 - 10:42
Kodály-muzsikával ünnepeltünk

Több Kodály-kórusmű csendült fel vasárnap délután a Törökvágási Református Egyházközség templomában, a Romániai Magyar Dalosszövetség (RMD), az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) és a fentebbi egyházközség által szervezett eseményen, amikor kilencedik alkalommal ünnepelték a Magyar Kultúra Napját (MKN). A vasárnapi, kolozsvári rendezvényt megelőzően, szombaton a Dalosszövetség Medgyesen szervezett kórushangversenyt az ünnep alkalmával.

Szabadság, 2016. január 25.
01/15/2010 - 15:32
A kultúránk a közös értékünk

A január 17–24. közt zajló A Magyar Kultúra ünnepségsorozat keretében péntek délután a BINCISZ és az EMKE szervezett programot a nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum dísztermében könyvbemutatóval.

Bihari Napló, 2017. jan. 23.
02/03/2016 - 10:36
A Magyar Kultúra Napja Medgyesen

A Romániai Magyar Dalosszövetség, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) és a medgyesi történelmi magyar egyházak szervezésében január 21-én, szombat délután folytatták azt a hagyományt, amelynek keretében az erdélyi magyar szórványtelepülések valamelyikében rendeznek ünnepi előadást a Magyar Kultúra Napja alkalmából.

Medgyes tepelülés honlapja
02/03/2016 - 10:36
A Magyar Kultúra Napja Szászmedgyesen

A Romániai Magyar Dalosszövetség, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület és a szászmedgyesi történelmi magyar egyházak szervezésében január 21-én szombaton folytatták azt a hagyományt amelynek keretében az erdélyi magyar szórványtelepülések valamelyikében is rendeznek ünnepi előadást január 22-ike a Magyar Kultúra Napja alkalmából.

Kolozsvári Rádió, 2017. jan. 22.
02/03/2016 - 10:36
Zenei programok a magyar kultúra napja tiszteletére

Kodály Zoltán (1882–1967) és Szent László király szellemében szervezi meg idén magyar kultúra napi rendezvénysorozatát a Romániai Magyar Dalosszövetség (RMD) és az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) a Kolozsvár-Törökvágási Református Egyházközséggel Kolozsváron, valamint a medgyesi történelmi egyházakkal Medgyesen.

Szabadság, 2017. január 20.
01/15/2010 - 15:32
50 kolozsvári magyar civil szervezet foglalt állást az Apáczais képzőművészeti osztály ügyében - a Transindex.ro portálról

A Kincses Kolozsvár Egyesület kezdeményezésére 50 kolozsvári magyar civil szervezet közös állásfoglalást fogalmazott meg az Apáczai Csere János Elméleti Líceum művészeti tagozatának védelmében. A Kolozs Megyei Tanfelügyelőségen január 19-én iktatták a Valentin Claudiu Cuibus főtanfelügyelőnek, illetve Török-Gyurkó Zoltán főtanfelügyelő-helyettesnek címzett levelet, melyet elküldtek az Oktatási Minisztériumba, Király András György kisebbségek oktatásáért felelős államtitkárnak is.

Transindex.ro, 2017. jan. 19.
01/15/2010 - 15:32
Ötven kolozsvári civil szervezet közös állásfoglalása a magyar művészeti oktatásért

Ötven kolozsvári civil szervezet közös állásfoglalást hozott nyilvánosságra a magyar művészeti oktatás védelmében a Kincses Kolozsvár Egyesület kezdeményezésére. Az állásfoglalás aláírói határozottan kiállnak a kolozsvári magyar nyelvű képzőművészeti szakoktatás mellett, amely "a legmagasabb színvonalon biztosítja a gyermekek alkotó és önkifejező képességeinek fejlesztését, valamint művészeti-kulturális műveltségének megalapozását immár tizenhat éve".

Szabadság, 2017. jan. 19.
01/15/2010 - 15:32
Hírek és programajánló

Kórushangversenyek a Magyar Kultúra Napján

Mária Rádió Erdély, 2017. jan. 20.
02/03/2016 - 10:36
Magyar Kultúra Napja – kórushangverseny Kolozsváron és Medgyesen

A Romániai Magyar Dalosszövetség kórushangversenyt szervez a Magyar Kultúra Napja alkalmából 2017. január 22-én vasárnap a Kolozsvár-Törökvágási Református templomban délután 4 órai kezdettel.

RomKat.ro
02/03/2016 - 10:36
Rómaiak Kolozsváron

A Művelődés Estek keretében T. Szabó Csaba történész tartott előadást a Györkös- Mányi Albert Emlékházban a Kolozsvár alatt nyugvó római városról.

youtube.com, 2017. január 18.
01/19/2016 - 10:42
Családi legendáriumtól küldetéstudatig

Szebeni Zsuzsa a Balassi Intézet Magyar Kulturális Központjának sepsiszentgyörgyi fiókját vezeti december végétől. A kolozsvári születésű színháztörténész, akinek munkásságát több kiállítás kapcsán is ismeri az erdélyi közönség, arról is beszélt a Krónikának, hogy miként készül az intézet a kultúrát népszerűsíteni a Székelyföldön és a szórványban.

Krónika Online, 2017. jan. 7.
02/03/2016 - 10:36
Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés