Szólt a dal és a citera Tordaszentlászlón

Harmincharmadik alkalommal került sor szombaton a tordaszentlászlói kórustalálkozóra, amelyen idén tizenhárom együttes - tizenkét kórus és a szilágysomlyói Szederinda citeraegyüttes - vett részt. 


A tordaszentlászlói kórustalálkozót Guttman Mihály zenetanár-karnagy, Boldizsár Zeyk Imre helytörténész-tanár, Szőke Zoltán volt református lelkipásztor, a tordaszentlászlói önkormányzat és az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) álmodta és valósította meg az 1989-es rendszerváltás után, már 1990-ben. Ez az összefogás lámpásként működött Erdélyben. Azóta is kötelez értékmegőrzése és átörökítésre. A kóruséneklés a közösségformáló ereje mellett új barátságokat hoz létre és erősíti a nemzeti összetartozást - emlékeztetett Tóth-Guttman Emese, a Romániai Magyar Dalosszövetség (RMD) tiszteletbeli elnöke.

Balázs Attila tordaszentlászlói református lelkipásztor igehirdetésében arra figyelmeztetett: csodálkozzunk rá a világra, lássuk meg a világ szépségét, és dicsérjük Istent.

Éljük át a csodálat és az öröm ízét. Életünk ajándéka és csodája, hogy vannak erőforrása­ink. A mai nap lehetősége, hogy megismerhessük önmagunkban az öröm és a csoda forrásait. A ti­zenhárom együttes öröme naggyá nőhet, amit bárki hazavihet és továbbadhat - mondta.

A kórusban mindenkinek szüksége van a másikra. A közös éneklés hidakat épít a résztvevők között, a zene pedig összefogja az embereket és a közösségeket - vélekedett Asztalos István, Tordaszentlászló község polgármestere.

Vákár István, a Kolozs Megyei Tanács RMDSZ-es elnöke is az együtténeklés összetartó erejéről értekezett. Széman Péter EMKE-elnök a közös éneklés öröméről beszélt.

A tordaszentlászlói kórustalálkozó kezdetén hagyomány szerint a jelenlevő kórusok együtt énekelnek el néhány kórusművet: Kodály Zoltán A magyarokhoz című darabját, nemzeti imánkat, a Szózatot, majd Erkel-Bárdos Szózatát és a székely himnuszt. Kísért a tordaszentlászlói fúvószenekar, amelyet Gombár Levente vezényelt. Ezt követte a templom­kertben Szent László mellszobrának és Guttman Mihály kopjafájának megkoszorúzása.

A XXXIII. Tordaszentlászlói Kórustalálkozón az alábbi együttesek léptek fel: tordaszentlászlói énekkar (karnagy: Balázs Ágnes), a magyarfenesi gyerek-kórus (karnagy: Fábián Apolka), a marosújvári vegyeskar (karnagy: Fórika Éva), a Kolozsvár-belvárosi református egyház- község Kálvin énekkara (karnagy: Gombár Árpád). Először volt jelen a tordaszentlászlói kórustalálkozón a nyárádszeredai Deák Farkas Általános Iskola Kórusa (karnagy: Ferencz Örs Csaba). A következő fellépő a marosvásárhelyi Bernády György kamarakórus (karnagy: Márton Zsolt Barna) és a szilágysomlyói Szederinda citeracsoport (zenei vezető: Fekete István) volt.

Szintén először jött el a kórustalálkozóra a harasztkereki református egyházközség vegyeskara (karnagy: Nagy Csilla Júlia), a kolozsvári református földészek Bethlen Gábor dalköre (karnagy: Adorjáni Júlia Katalin), a magyarfenesi vegyeskar (karnagy: Fábián Apolka), a sepsiszentgyörgyi Cantus Firmus Vegyeskar (karnagy: Jakab Árpád), a magyarlapádi református egyházközség kórusa (karnagy: Borbándi András), a gödöllői városi vegyeskar (Pechan Kornél, orgonán kísért Papp Gyula).

A kórusok az alkalomhoz illő repertoárt adtak elő, többnyire magyar szerzők alkotásait. A kórustalálkozó végén a karvezetők oklevelet, emlékplakettet és zászlószalagot vehettek át.

N.-H. D. Szabadság, 2024. július 1.