Átadták az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület díjait Kolozsváron

Szombaton adták át az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) díjait a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet dísztermében. Az eseményen közreműködött a Guttman Mihály Pedagóguskórus Bedő Ágnes karnagy vezetésével.

Ünnepélyes díjátadó keretén belül adták át az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület rangos elismeréseit Kolozsváron. A Gr. Bánffy Miklós-díjat Nagy Pál, a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház igazgatója vehette át „a színház felemelkedéséért és a civil szférában betöltött áldozatos munkájáért”. A Bányai János-díjat Mohay Tamás egyetemi tanárnak ítélték oda „a csíksomyói kegyhely és búcsújárás múltjának és jelenének kutatása területén végzett kiemelkedő munkásságáért”.

A Janovics Jenő-díjat Moldovai Katalin filmrendező kapta a „kiemelkedő rövidfilmes munkásságáért, valamint társadalmi kérdésekre érzékenyen reflektáló, közoktatást előtérbe helyező nagyjátékfilmjéért, az Elfogy a levegő című alkotásért”. A Kallós Zoltán-díjat Kelemen László zeneszerző kapta az „erdélyi hagyományos népzene– és néptánckultúra kutatása, művelése és népszerűsítése érdekében kifejtett több mint négy évtizedes, kiemelkedő tevékenységéért”:

A Kovács György-díjat Lung László Zsolt színművésznek ítélték oda „kiemelkedően igényes szerepformálásaiért”. A Könczei Ádám-díjat Könczei Csilla etnológus, néprajzkutató kapta részére „az erdélyi interkulturalitás következetes művelése érdekében kifejtett munkásságáért.”A Monoki István-díjat Kovács Bányai Réka könyvtáros vehette át „tudományos munkásságáért, közvetítő és népszerűsítő, valamint sokoldalú könyvtárosi munkájának elismeréseként.”

A Nagy István-díjat Fülöp Judit vehett át „az erdélyi magyar kórusirodalom népszerűsítéséért, a kórusmozgalom terén kifejtett több évtizedes kiemelkedő művészi munkájáért és kiváló szervezői tevékenységéért.” A Poór Lili-díjat Tóth Tünde színművésznek ítélték oda „kiemelkedő színészi, oktatói és rendezői munkásságáért.” A Spectator-díjat Oláh-Gál Elvira kapta „sokoldalú, magas szakmai igénnyel és alázattal végzett, gazdag rádiós és írott sajtós értékteremtő és -megőrző munkásságáért.” A Szentgyörgyi István-díjat Tamás Csilla vehette át „a műkedvelő versmondás népszerűsítéséért, a fiatalok ezirányú aktivizálásáért, ifjúsági közművelődési tevékenységéért, igényes versszínházi előadásaiért”, a Szolnay Sándor-díjat pedig Forró Ágnes képzőművésznek, művészetterapeutának ítélték oda „érzékeny összhangot mutató képzőművészeti alkotásaiért, valamint a művészetterápia területén végzett munkásságáért”.

A Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület a 2024-es díjátadó ünnepségén hat életműdíjat is odaítélt. Boros Zoltán zeneszerző, fimrendező és szerkesztő részére „a ’70-es évek magyar nyelvű televíziós adásának megmaradásra ösztönző, az összetartozás érzését erősítő hely- és kultúrtörténeti műsoraiért, a Román Televízió magyar nyelvű adásának 1990-es újraindításáért” vehette át az elismerést. Farkas Ibolya színművésznő „az erdélyi magyar színművészet hírének itthoni és külföldi öregbítéséért, színésznemzedékek oktatásáért, 65 éves színművészi pályafutása elismeréseként” kaphatta meg az EMKE életműdíját. Gergely Erzsébet tanár, műemlékvédő „a Házsongárdi temető magyar síremlékeinek megőrzésében, felújításában és műemlékké nyilvánításában végzett pótolhatatlan munkássága elismeréseként” kapta az elismerést. Kulcsár Gabriella „a zenésznemzedékek oktatásáért, zenei publicisztikai írásaiért, amelyekkel az értő zenehallgatás élményét eljuttatta a széles közönséghez, a zenei közművelődés terén végzett maradandó munkásságáért”részesült elismerésben. László Bakk Anikó zene- és táncpedagógus részére „az ifjú nemzedékek zenei neveléséért, az Amaryllis együttes megalapításáért, a Mátyás Napok szervezéséért, a reneszánsz és barokk zenei és táncéletet bemutató publicisztikájáért kaphatta meg az életműdíjat. Dr. Matekovits György fogorvosprofesszort „szakírói és egészségnevelői tevékenységén túl a bánsági szórványközösségek érdekében a közművelődés szervezéséért, a temesvári szabadegyetem működtetése terén kiemelkedő érdemeiért jutalmazták.

A kiváló közművelői okleveleket idén tíz személynek ítélték oda. Huszti Orbán Sarolta törzskapitány, a marosszéki Történelmi Vitézi Rend képviseletében és tagjaival együtt nemzeti ünnepségeinken és megemlékezéseinken való rendszeres részvétele iránti elismerésül vehette át az oklevelet.Dr. Batizán Attila református lelkész, lelkészigazgatóként Gecse Dániel szellemisége őrzőjének, a közösség megtartása és a fiatalság megmaradása érdekében kifejtett tevékenysége iránti elismerésül részesült a díjban. Haller Béla tanár, „az erdélyi történelmi családokat tömörítő Castellum Alapítvány és a Teleki Téka Alapítvány irányítása során kifejtett közművelődési és identitásmegőrző tevékenységének elismeréseként” kaphatta meg a díjat. Dr. Szilágyi Tibor egyetemi tanárnak, „az erdélyi magyar orvosképzés rendíthetetlen képviselőjének, az orvos- és gyógyszerésztudományt anyanyelvünkön művelő EME keretében kifejtett tevékenysége iránti elismeréésül” ítélték oda az oklevelet.

Birtalan Beáta Erzsébet a „fáradhatatlan művelődés- és kulturális szervezői munkásságáért, a Szilágybagosi Amatőr Színjátszó Társulat, a Dörömbölő Néptánccsoport, valamint a Kavalkád női énekcsoport megalapítójaként és vezetőjeként végzett tevékenysége, mindenkori tettrekészsége elismeréseképpen részesült a kiváló közművelői oklevél díjában. Oláh Gabriella, a Nagyvárad székesegyházi kántoraként, fáradhatatlan kulturális szervező, egyházmegyei kórustalálkozók, Ave Maria-koncertek, zenei táborok szervezőjeként, a székesegyház kis és Szent Cecília Gyermekkórusa létrehozójaként és irányítójaként kapta meg a díjat. Hochbauer Gyula tanár, helytörténész, szerkesztő, „a barcasági honismeret történetének kutatásáért, ismertetéséért vehette át az oklevelet. Lózer Csaba László, a HÍD Egyesület alelnöke, „megfeszített, kitartó és önzetlen munkájának, és a közművelődési műsorok támogatásának elismeréséül, Bartha Melinda tanárnő „a közösségi életben kifejtett önzetlen, minőségi és kitartó munkájának köszönetéül, Ferenczi István, a vajdahunyadi RMDSZ-elnöknek, a közösség fejlődése érdekében tett, önzetlen és megfeszített munkájáért és támogatásáért, a helyi Corvin Savaria Magyar Ház felújításáért, működtetéséért kapta eg az elismerést.

www.maszol.ro, 2024. április 15.