Az EMKE 2017-es díjazottjai

A 2017-es évben 10 díjat és egy tiszteletbeli tagságot adományozunk a közművelődési kultúra különféle területein tevékenykedő személyeknek.

1. Balázs Ferenc-díj
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Balázs Sándor unitárius lelkész részére – több évtizedes önzetlen közösségi szolgálatáért, a Romániai Falugondnokságok Szövetsége lélekmentő tevékenységének a megszervezéséért és működtetéséért – Balázs Ferenc-díjat adományoz.

2. Bányai János-díj
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület dr. Kinda István néprajzkutató, főmuzeológus részére – rendszeres terepkutatásaiért, módszeres örökségfeltáró és múzeumszervező munkásságáért – Bányai János-díjat adományoz.

3. Janovics Jenő
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Essig József fotóművész, szerkesztő-operatőr részére – a kultúra és civil kezdeményezések területén nyújtott szerteágazó tevékenységéért – Janovics Jenő-díjat adományoz.

4. Kacsó András-díj
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Benedek Árpád néptáncoktató részére – a nagyváradi gyermek- és ifjúsági táncházmozgalom több mint tizenöt éve tartó lelkes szervezéséért, irányításáért – Kacsó András-díjat adományoz.

5. Kun Kocsárd-díj
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Marius Tabacu részére – az erdélyi magyar kultúra minőségi román tolmácsolásáért, a széleskörű magyar-román kultúracsere elősegítésében vállalt kiemelkedő munkásságáért – Kun Kocsárd-díjat adományoz.

6. Gr. Mikó Imre-díj
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Nagy Péter részére – aki közügynek és szívügyének tekinti a nyomdászatot, a szakmai utánpótlást, múltunk és jelenünk dokumentálását – Gr. Mikó Imre-díjat adományoz.

7. Monoki István-díj
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Kopacz Katalin-Mária részére – a hazai magyar könyvtárügy szolgálatában kifejtett érdekképviseleti, közösségépítő és szervezői tevékenységéért – Monoki István-díjat adományoz.

8. Nagy István-díj
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Kállay Miklós Tünde zenetanár, karnagy részére – az erdélyi magyar kórusmozgalomban, a magyar közösség érdekében kifejtett több évtizedes, kiemelkedő művészi és kiváló, önzetlen oktatói tevékenységéért – Nagy István-díjat adományoz.

9. Spectator-díj
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Nagy Miklós Kund részére – a teljesítményt elismerő, a törekvést méltató mértéktartó, higgadt és bíztató szavaiért, a szellemi értékteremtés melletti évtizedes síkra szállásért – Spectator-díjat adományoz.

10. Szolnay Sándor-díj
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Gergely Zoltán szobrászművész részére – az erdélyi magyar közösség érdekében kifejtett, a hagyományokat a legmodernebb művészi törekvésekkel ötvöző, kiváló alkotómunkája elismerése képpen – Szolnay Sándor-díjat adományoz.

TISZTELETBELI TAGSÁG
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Beder Tibor részére – a szervezet alelnökeként végzett odaadó közművelődési és a civil szerveződést elősegítő tevékenységéért és az erdélyi magyar – török történelmi kapcsolatok ápolásáért – tiszteletbeli tagságot adományoz.

ÉLETMŰDÍJ
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Vizi E. Szilveszter akadémikusnak – az MTA és a TIT volt elnökének, a magyar tudományosság határon túli kiterjesztéséért, tudománynépszerűsítő és közéleti tevékenységéért, kulturális értékek közvetítéséért, az erdélyi magyarság érvényesülése és identitásmegőrzése érdekében kifejtett áldozatos munkájáért – Életműdíjat adományoz.