ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

A Györkös Mányi Albert Emlékház 2018-ra tervezett rendezvényei

 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:6bb08f145f5ce05732fcb5d64abcd804' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <span style=\"font-size: 14px; text-align: center; color: rgb(165, 42, 42);\"><em><strong>Felh&iacute;vjuk megtisztelő figyelm&eacute;t,</strong></em></span><br />\n <span style=\"font-size: 14px; text-align: center; color: rgb(165, 42, 42);\"><em><strong>hogy az al&aacute;bb felt&uuml;ntetett programok &eacute;s időpontok egyeztet&eacute;s alatt &aacute;llnak,<br />\n az esem&eacute;nysor kieg&eacute;sz&uuml;lhet, v&aacute;ltozhat.</strong></em></span><br />\n <span style=\"font-size: 14px; text-align: center; color: rgb(0, 100, 0);\"><em><strong>V&eacute;glegesen egyeztetett programjainkr&oacute;l&nbsp;<br />\n az esem&eacute;nyekhez csatolt hivatkoz&aacute;sok &aacute;ltal t&aacute;j&eacute;koz&oacute;dhatnak&nbsp;</strong></em></span><em style=\"font-size: 14px; text-align: center; color: rgb(0, 100, 0);\"><strong>bővebben</strong></em><em style=\"font-size: 14px; text-align: center; color: rgb(0, 100, 0);\"><strong>!</strong></em></p>\n<hr />\n<p class=\"rtecenter\">\n <strong><span style=\"color:#800000;\">Az Eml&eacute;kh&aacute;z falain Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert festm&eacute;nyeiből l&aacute;that&oacute; &uacute;jabb v&aacute;logat&aacute;s.</span></strong></p>\n<hr />\n<p>\n <a href=\"http://emke.ro/moldovan-andras-gitarmuvesz-estje-4539\" target=\"_blank\"><strong>2018. febru&aacute;r 28., szerda,&nbsp;18.30 &oacute;ra</strong></a><br />\n <strong>Moldov&aacute;n Andr&aacute;s ifj&uacute; git&aacute;rműv&eacute;sz estje</strong><br />\n Műsoron: Johann Sebastian Bach: Prel&uacute;dium BWV 998; Fernando Sor: h-moll etűd;&nbsp;Mauro Giuliani: C-d&uacute;r szon&aacute;ta Op.15, I. t&eacute;tel; Francisco T&aacute;rrega: Recuerdos de la Alhambra; Augustin Barrios Mangor&eacute;: Una limosna por el amor de Dios; Augustin Barrios Mangor&eacute;: Julia Florida; Erik Satie: Gnossienne No. 1; Antonio Lauro: Vals Venezolano No. 3.<br />\n Szervező &eacute;s helysz&iacute;n: EMKE Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z<br />\n <a href=\"http://emke.ro/moldovan-andras-gitarmuvesz-estje-4539\" target=\"_blank\">Bővebben</a></p>\n<p>\n <a href=\"http://emke.ro/viski-janos-kodaly-zoltan-magyarormeny-tanitvanya-fancsali-janos-eloadasa-4574\" target=\"_blank\"><strong>2018. m&aacute;rcius 1., cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k, 18.30 &oacute;ra</strong></a><br />\n <strong>Viski J&aacute;nos, Kod&aacute;ly Zolt&aacute;n magyar&ouml;rm&eacute;ny tan&iacute;tv&aacute;nya&nbsp;</strong><strong>&ndash;&nbsp;</strong><b>Fancsali J&aacute;nos zenet&ouml;rt&eacute;n&eacute;sz, a magyar&ouml;rm&eacute;nys&eacute;g kutat&oacute;j&aacute;nak (Buda&ouml;rs) előad&aacute;sa</b><br />\n Szervező &eacute;s helysz&iacute;n:&nbsp;EMKE Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z<br />\n <a href=\"http://emke.ro/viski-janos-kodaly-zoltan-magyarormeny-tanitvanya-fancsali-janos-eloadasa-4574\" target=\"_blank\">Bővebben</a></p>\n<p>\n <strong>2018. m&aacute;rcius 7., szerda, 19 &oacute;ra</strong><br />\n <strong>EMKE-borklub</strong>&nbsp;(5. &eacute;vad/6)<strong>&nbsp;</strong><br />\n <strong>Megh&iacute;vott előad&oacute;: Beőthy J&aacute;nos bor&aacute;sz, Von Beőthy Pince, Badacsony</strong><br />\n Az est h&aacute;zigazd&aacute;ja: Vincze L&aacute;szl&oacute;<br />\n <span style=\"color: rgb(178, 34, 34);\">K&ouml;telező bejelentkez&eacute;s itt:&nbsp;<span class=\"_fbReactionComponent__eventDetailsContent fsl\">komedias@gmail.com<br />\n Bel&eacute;pőd&iacute;jas rendezv&eacute;ny!</span></span><br />\n Szervező: EMKE Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z,&nbsp;Homo Ludens Alap&iacute;tv&aacute;ny<br />\n Helysz&iacute;n: EMKE Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z</p>\n<p>\n <strong>2018. m&aacute;rcius 21, szerda,&nbsp;18.30<br />\n Ember &eacute;s Term&eacute;szet Koll&eacute;gium</strong>&nbsp;(8. &eacute;vad/3)<br />\n Az est h&aacute;zigazd&aacute;ja: dr. Farkas Gy&ouml;rgy<br />\n Szervező &eacute;s helysz&iacute;n: EMKE Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z</p>\n<p>\n <strong>2018. m&aacute;rcius 22., cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k,&nbsp;18.30 &oacute;ra<br />\n Nyitott szemmel &ndash;&nbsp;besz&eacute;lgető est&nbsp;(6. &eacute;vad/7)</strong><br />\n Az est h&aacute;zigazd&aacute;ja &eacute;s a sorozat t&aacute;rsszervezője: Laczk&oacute; Vass R&oacute;bert<br />\n Szervező &eacute;s helysz&iacute;n: EMKE Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z</p>\n<p>\n <strong>2018. m&aacute;rcius 23., p&eacute;ntek, 16 &oacute;ra<br />\n JelesNapT&aacute;r &ndash; B&ouml;jtm&aacute;s hava&nbsp;</strong>(gyermekprogram, 10. &eacute;vad/7)<br />\n Az esem&eacute;ny szakmai ir&aacute;ny&iacute;t&oacute;i:&nbsp;Both Zsuzsa n&eacute;prajzkutat&oacute;, k&eacute;zműves &eacute;s Szab&oacute; Kinga j&aacute;tsz&oacute;h&aacute;z-vezető<br />\n Szervező &eacute;s helysz&iacute;n:&nbsp;EMKE Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z<br />\n Partner: Hagyom&aacute;nyok H&aacute;za</p>\n<p>\n <strong>2018. &aacute;prilis 4., szerda, 19 &oacute;ra</strong><br />\n <strong>EMKE-borklub</strong>&nbsp;(5. &eacute;vad/7)<strong>&nbsp;</strong><br />\n <strong>Megh&iacute;vott előad&oacute;:</strong><br />\n Az est h&aacute;zigazd&aacute;ja: Vincze L&aacute;szl&oacute;<br />\n <span style=\"color: rgb(178, 34, 34);\">K&ouml;telező bejelentkez&eacute;s itt:&nbsp;<span class=\"_fbReactionComponent__eventDetailsContent fsl\">komedias@gmail.com<br />\n Bel&eacute;pőd&iacute;jas rendezv&eacute;ny!</span></span><br />\n Szervező: EMKE Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z,&nbsp;Homo Ludens Alap&iacute;tv&aacute;ny<br />\n Helysz&iacute;n: EMKE Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z</p>\n<p>\n <strong>2018. &aacute;prilis 11, szerda,&nbsp;18.30<br />\n Ember &eacute;s Term&eacute;szet Koll&eacute;gium</strong>&nbsp;(8. &eacute;vad/4)<br />\n Az est h&aacute;zigazd&aacute;ja: dr. Farkas Gy&ouml;rgy<br />\n Szervező &eacute;s helysz&iacute;n: EMKE Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z</p>\n<p>\n <strong>2018. &aacute;prilis 12, cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k,&nbsp;18.30</strong><br />\n <strong>A kolozsv&aacute;ri Magyar Műv&eacute;szeti Int&eacute;zet zenei fakult&aacute;sa&nbsp;&ndash; dr. S&oacute;falvi Emese muzikol&oacute;gus előad&aacute;sa</strong><br />\n Szervező: EMKE Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z, EME Erd&eacute;lyi Zenetudom&aacute;nyi Munkak&ouml;z&ouml;ss&eacute;g<br />\n Helysz&iacute;n: EMKE Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z</p>\n<p>\n <strong>2018. &aacute;prilis 18., szerda, 18.30</strong><br />\n <strong>ZeneSz&oacute; &ndash; zen&eacute;s besz&eacute;lgető est&nbsp;</strong>(6. &eacute;vad/3)<br />\n <strong>Megh&iacute;vott:&nbsp;dr. Kulcs&aacute;r Gabriella</strong><br />\n Besz&eacute;lgetőt&aacute;rs: Nagy Ibolya<br />\n Szervező &eacute;s helysz&iacute;n: EMKE Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z</p>\n<p>\n <strong>2018. &aacute;prilis 20., p&eacute;ntek, 18.30 &oacute;ra<br />\n Mamimi&nbsp;&ndash;&nbsp;</strong><strong>Eperjesi No&eacute;mi k&eacute;pzőműv&eacute;szeti ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;sa</strong><br />\n Megnyitja Both&aacute;zi M&aacute;ria &uacute;js&aacute;g&iacute;r&oacute;, a Nőileg magazin főszerkesztője<br />\n K&ouml;zreműk&ouml;dik Laczk&oacute; Vass R&oacute;bert sz&iacute;nműv&eacute;sz<br />\n Szervező &eacute;s helysz&iacute;n:&nbsp;EMKE Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z</p>\n<p>\n <strong>2018. &aacute;prilis 25., szerda, 18.30 &oacute;ra<br />\n Sz&eacute;kely &Aacute;rp&aacute;d&nbsp;sz&eacute;kely&shy;udvar&shy;helyi geogr&aacute;fus &eacute;s f&ouml;ldrajztan&aacute;r bemutatja Erd&eacute;lyi-Alpok, 2.k&ouml;tet&nbsp;</strong><strong>&ndash;&nbsp;</strong><strong>T&uacute;rakalauz c. k&ouml;nyv&eacute;t vet&iacute;tettk&eacute;pes előad&aacute;ssal egybek&ouml;tve</strong><br />\n Szervező &eacute;s helysz&iacute;n:&nbsp;EMKE Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z</p>\n<p>\n <strong>2018. &aacute;prilis 26., cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k,&nbsp;18.30 &oacute;ra<br />\n Nyitott szemmel &ndash;&nbsp;besz&eacute;lgető est&nbsp;(6. &eacute;vad/8)</strong><br />\n Az est h&aacute;zigazd&aacute;ja &eacute;s a sorozat t&aacute;rsszervezője: Laczk&oacute; Vass R&oacute;bert<br />\n Szervező &eacute;s helysz&iacute;n: EMKE Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z</p>\n<p>\n <strong>2018. &aacute;prilis 27., p&eacute;ntek, 16 &oacute;ra<br />\n JelesNapT&aacute;r &ndash; Szent Gy&ouml;rgy hava&nbsp;</strong>(gyermekprogram, 10. &eacute;vad/8)<br />\n Az esem&eacute;ny szakmai ir&aacute;ny&iacute;t&oacute;i:&nbsp;Both Zsuzsa n&eacute;prajzkutat&oacute;, k&eacute;zműves &eacute;s Szab&oacute; Kinga j&aacute;tsz&oacute;h&aacute;z-vezető<br />\n Szervező &eacute;s helysz&iacute;n:&nbsp;EMKE Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z<br />\n Partner: Hagyom&aacute;nyok H&aacute;za</p>\n<p>\n <strong>2018. m&aacute;jus 2., szerda, 19 &oacute;ra</strong><br />\n <strong>EMKE-borklub</strong>&nbsp;(5. &eacute;vad/8)<strong>&nbsp;</strong><br />\n <strong>Megh&iacute;vott előad&oacute;: M&eacute;sz&aacute;ros P&eacute;ter bor&aacute;sz, M&eacute;sz&aacute;ros Borh&aacute;z, Szeksz&aacute;rd</strong><br />\n Az est h&aacute;zigazd&aacute;ja: Vincze L&aacute;szl&oacute;<br />\n <span style=\"color: rgb(178, 34, 34);\">K&ouml;telező bejelentkez&eacute;s itt:&nbsp;<span class=\"_fbReactionComponent__eventDetailsContent fsl\">komedias@gmail.com<br />\n Bel&eacute;pőd&iacute;jas rendezv&eacute;ny!</span></span><br />\n Szervező: EMKE Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z,&nbsp;Homo Ludens Alap&iacute;tv&aacute;ny<br />\n Helysz&iacute;n: EMKE Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z</p>\n<p>\n <strong>2018. m&aacute;jus 10., cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k,&nbsp;18.30 &oacute;ra</strong><br />\n <strong>XXVII. Szab&eacute;di-nap</strong><br />\n Szervezők: Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let, Korunk Bar&aacute;ti T&aacute;rsas&aacute;g<br />\n Helysz&iacute;n: EMKE Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z</p>\n<p>\n <strong>2018. m&aacute;jus 16, szerda,&nbsp;18.30<br />\n Ember &eacute;s Term&eacute;szet Koll&eacute;gium</strong>&nbsp;(8. &eacute;vad/5)<br />\n Az est h&aacute;zigazd&aacute;ja: dr. Farkas Gy&ouml;rgy<br />\n Szervező &eacute;s helysz&iacute;n: EMKE Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z</p>\n<p>\n <strong>2018. m&aacute;jus 18., p&eacute;ntek, 16 &oacute;ra<br />\n JelesNapT&aacute;r &ndash; P&uuml;nk&ouml;sd hava&nbsp;</strong>(gyermekprogram, 10. &eacute;vad/9)<br />\n <strong>Maj&aacute;lis&nbsp;&ndash; szabadt&eacute;ri j&aacute;t&eacute;kok</strong><br />\n Az esem&eacute;ny szakmai ir&aacute;ny&iacute;t&oacute;i:&nbsp;Both Zsuzsa n&eacute;prajzkutat&oacute;, k&eacute;zműves &eacute;s Szab&oacute; Kinga j&aacute;tsz&oacute;h&aacute;z-vezető<br />\n Szervező:&nbsp;EMKE Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z<br />\n Partner: Hagyom&aacute;nyok H&aacute;za<br />\n Helysz&iacute;n: Kolozsv&aacute;r, S&eacute;tat&eacute;r (esős időj&aacute;r&aacute;s est&eacute;n GYMAE)</p>\n<p>\n <strong>2018. m&aacute;jus 24., cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k,&nbsp;18.30 &oacute;ra<br />\n Nyitott szemmel &ndash;&nbsp;besz&eacute;lgető est&nbsp;(6. &eacute;vad/9)</strong><br />\n Az est h&aacute;zigazd&aacute;ja &eacute;s a sorozat t&aacute;rsszervezője: Laczk&oacute; Vass R&oacute;bert<br />\n Szervező &eacute;s helysz&iacute;n: EMKE Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z</p>\n<p>\n <strong>2018. j&uacute;nius 6., szerda, 19 &oacute;ra</strong><br />\n <strong>EMKE-borklub</strong>&nbsp;(5. &eacute;vad/9)<strong>&nbsp;</strong><br />\n <strong>Megh&iacute;vott előad&oacute;:</strong><br />\n Az est h&aacute;zigazd&aacute;ja: Vincze L&aacute;szl&oacute;<br />\n <span style=\"color: rgb(178, 34, 34);\">K&ouml;telező bejelentkez&eacute;s itt:&nbsp;<span class=\"_fbReactionComponent__eventDetailsContent fsl\">komedias@gmail.com<br />\n Bel&eacute;pőd&iacute;jas rendezv&eacute;ny!</span></span><br />\n Szervező: EMKE Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z,&nbsp;Homo Ludens Alap&iacute;tv&aacute;ny<br />\n Helysz&iacute;n: EMKE Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z</p>\n<p>\n <strong>2018. augusztus 20-22.<br />\n Rendezv&eacute;nyek a 9. Kolozsv&aacute;ri Magyar Napok keret&eacute;ben</strong></p>\n', created = 1519558779, expire = 1519645179, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:6bb08f145f5ce05732fcb5d64abcd804' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:b7c446dd40de424ad46bb4a20b91e839' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"/webfm_send/965\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/966\" style=\"width: 163px; height: 115px;\" /></a></p>\n', created = 1519558779, expire = 1519645179, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:b7c446dd40de424ad46bb4a20b91e839' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1519558779, expire = 1519645179, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1519558779, expire = 1519645179, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1519558779, expire = 1519645179, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1519558779, expire = 1519645179, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1519558779, expire = 1519645179, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.

Felhívjuk megtisztelő figyelmét,
hogy az alább feltüntetett programok és időpontok egyeztetés alatt állnak,
az eseménysor kiegészülhet, változhat.

Véglegesen egyeztetett programjainkról 
az eseményekhez csatolt hivatkozások által tájékozódhatnak 
bővebben!


Az Emlékház falain Györkös Mányi Albert festményeiből látható újabb válogatás.


2018. február 28., szerda, 18.30 óra
Moldován András ifjú gitárművész estje
Műsoron: Johann Sebastian Bach: Prelúdium BWV 998; Fernando Sor: h-moll etűd; Mauro Giuliani: C-dúr szonáta Op.15, I. tétel; Francisco Tárrega: Recuerdos de la Alhambra; Augustin Barrios Mangoré: Una limosna por el amor de Dios; Augustin Barrios Mangoré: Julia Florida; Erik Satie: Gnossienne No. 1; Antonio Lauro: Vals Venezolano No. 3.
Szervező és helyszín: EMKE Györkös Mányi Albert Emlékház
Bővebben

2018. március 1., csütörtök, 18.30 óra
Viski János, Kodály Zoltán magyarörmény tanítványa – Fancsali János zenetörténész, a magyarörménység kutatójának (Budaörs) előadása
Szervező és helyszín: EMKE Györkös Mányi Albert Emlékház
Bővebben

2018. március 7., szerda, 19 óra
EMKE-borklub (5. évad/6) 
Meghívott előadó: Beőthy János borász, Von Beőthy Pince, Badacsony
Az est házigazdája: Vincze László
Kötelező bejelentkezés itt: komedias@gmail.com
Belépődíjas rendezvény!

Szervező: EMKE Györkös Mányi Albert Emlékház, Homo Ludens Alapítvány
Helyszín: EMKE Györkös Mányi Albert Emlékház

2018. március 21, szerda, 18.30
Ember és Természet Kollégium
 (8. évad/3)
Az est házigazdája: dr. Farkas György
Szervező és helyszín: EMKE Györkös Mányi Albert Emlékház

2018. március 22., csütörtök, 18.30 óra
Nyitott szemmel – beszélgető est (6. évad/7)

Az est házigazdája és a sorozat társszervezője: Laczkó Vass Róbert
Szervező és helyszín: EMKE Györkös Mányi Albert Emlékház

2018. március 23., péntek, 16 óra
JelesNapTár – Böjtmás hava 
(gyermekprogram, 10. évad/7)
Az esemény szakmai irányítói: Both Zsuzsa néprajzkutató, kézműves és Szabó Kinga játszóház-vezető
Szervező és helyszín: EMKE Györkös Mányi Albert Emlékház
Partner: Hagyományok Háza

2018. április 4., szerda, 19 óra
EMKE-borklub (5. évad/7) 
Meghívott előadó:
Az est házigazdája: Vincze László
Kötelező bejelentkezés itt: komedias@gmail.com
Belépődíjas rendezvény!

Szervező: EMKE Györkös Mányi Albert Emlékház, Homo Ludens Alapítvány
Helyszín: EMKE Györkös Mányi Albert Emlékház

2018. április 11, szerda, 18.30
Ember és Természet Kollégium
 (8. évad/4)
Az est házigazdája: dr. Farkas György
Szervező és helyszín: EMKE Györkös Mányi Albert Emlékház

2018. április 12, csütörtök, 18.30
A kolozsvári Magyar Művészeti Intézet zenei fakultása – dr. Sófalvi Emese muzikológus előadása
Szervező: EMKE Györkös Mányi Albert Emlékház, EME Erdélyi Zenetudományi Munkaközösség
Helyszín: EMKE Györkös Mányi Albert Emlékház

2018. április 18., szerda, 18.30
ZeneSzó – zenés beszélgető est (6. évad/3)
Meghívott: dr. Kulcsár Gabriella
Beszélgetőtárs: Nagy Ibolya
Szervező és helyszín: EMKE Györkös Mányi Albert Emlékház

2018. április 20., péntek, 18.30 óra
Mamimi – 
Eperjesi Noémi képzőművészeti kiállítása
Megnyitja Botházi Mária újságíró, a Nőileg magazin főszerkesztője
Közreműködik Laczkó Vass Róbert színművész
Szervező és helyszín: EMKE Györkös Mányi Albert Emlékház

2018. április 25., szerda, 18.30 óra
Székely Árpád székely­udvar­helyi geográfus és földrajztanár bemutatja Erdélyi-Alpok, 2.kötet 
– Túrakalauz c. könyvét vetítettképes előadással egybekötve
Szervező és helyszín: EMKE Györkös Mányi Albert Emlékház

2018. április 26., csütörtök, 18.30 óra
Nyitott szemmel – beszélgető est (6. évad/8)

Az est házigazdája és a sorozat társszervezője: Laczkó Vass Róbert
Szervező és helyszín: EMKE Györkös Mányi Albert Emlékház

2018. április 27., péntek, 16 óra
JelesNapTár – Szent György hava 
(gyermekprogram, 10. évad/8)
Az esemény szakmai irányítói: Both Zsuzsa néprajzkutató, kézműves és Szabó Kinga játszóház-vezető
Szervező és helyszín: EMKE Györkös Mányi Albert Emlékház
Partner: Hagyományok Háza

2018. május 2., szerda, 19 óra
EMKE-borklub (5. évad/8) 
Meghívott előadó: Mészáros Péter borász, Mészáros Borház, Szekszárd
Az est házigazdája: Vincze László
Kötelező bejelentkezés itt: komedias@gmail.com
Belépődíjas rendezvény!

Szervező: EMKE Györkös Mányi Albert Emlékház, Homo Ludens Alapítvány
Helyszín: EMKE Györkös Mányi Albert Emlékház

2018. május 10., csütörtök, 18.30 óra
XXVII. Szabédi-nap
Szervezők: Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, Korunk Baráti Társaság
Helyszín: EMKE Györkös Mányi Albert Emlékház

2018. május 16, szerda, 18.30
Ember és Természet Kollégium
 (8. évad/5)
Az est házigazdája: dr. Farkas György
Szervező és helyszín: EMKE Györkös Mányi Albert Emlékház

2018. május 18., péntek, 16 óra
JelesNapTár – Pünkösd hava 
(gyermekprogram, 10. évad/9)
Majális – szabadtéri játékok
Az esemény szakmai irányítói: Both Zsuzsa néprajzkutató, kézműves és Szabó Kinga játszóház-vezető
Szervező: EMKE Györkös Mányi Albert Emlékház
Partner: Hagyományok Háza
Helyszín: Kolozsvár, Sétatér (esős időjárás estén GYMAE)

2018. május 24., csütörtök, 18.30 óra
Nyitott szemmel – beszélgető est (6. évad/9)

Az est házigazdája és a sorozat társszervezője: Laczkó Vass Róbert
Szervező és helyszín: EMKE Györkös Mányi Albert Emlékház

2018. június 6., szerda, 19 óra
EMKE-borklub (5. évad/9) 
Meghívott előadó:
Az est házigazdája: Vincze László
Kötelező bejelentkezés itt: komedias@gmail.com
Belépődíjas rendezvény!

Szervező: EMKE Györkös Mányi Albert Emlékház, Homo Ludens Alapítvány
Helyszín: EMKE Györkös Mányi Albert Emlékház

2018. augusztus 20-22.
Rendezvények a 9. Kolozsvári Magyar Napok keretében

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés