ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

Rendezvény-archívum – 2010

 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:d128f86e93d7d7d4c7d79f06d0a1aebb' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p style=\"text-align: center;\">\n <span style=\"color: rgb(51, 102, 51);\">A H&aacute;zban a 2010. &eacute;v első fel&eacute;ben nem ker&uuml;lhetett sor rendezv&eacute;nyekre a 2008. ősz&eacute;n t&ouml;rt&eacute;nt pincebeoml&aacute;st k&ouml;vető munk&aacute;latok miatt. Ennek k&ouml;vetkezt&eacute;ben programjainkat m&aacute;s helysz&iacute;neken rendezt&uuml;k meg.</span></p>\n<p style=\"text-align: center;\">\n <span style=\"color: rgb(51, 102, 51);\">A JelesNapT&aacute;r gyermekprogramunk sz&aacute;m&aacute;ra<br />\n a Kolozsv&aacute;r&ndash;Belv&aacute;rosi Unit&aacute;rius Egyh&aacute;zk&ouml;zs&eacute;g<br />\n havi rendszeress&eacute;ggel bocs&aacute;totta rendelkez&eacute;s&uuml;nkre tan&aacute;csterm&eacute;t.<br />\n K&ouml;sz&ouml;net &eacute;rte!</span></p>\n<hr />\n<p>\n <strong><span><span>2010. janu&aacute;r 8</span><span>.</span></span>, p&eacute;ntek</strong><br />\n <strong>JelesNapT&aacute;</strong><strong>r &ndash; Boldogasszony hava</strong><span style=\"text-align: justify; \">&nbsp;(gyermekprogram)</span><br />\n T&eacute;ma: &uacute;j&eacute;vk&ouml;sz&ouml;nt&eacute;s, v&iacute;zkereszt, fon&oacute;beli &eacute;s egy&eacute;b szok&aacute;sok.<br />\n Megh&iacute;vott: Hideg Anna n&eacute;ni, &ouml;rd&ouml;ng&ouml;sf&uuml;zesi &eacute;nekes &eacute;s mesemond&oacute;.<br />\n Szervező: GYMAE.<br />\n Helysz&iacute;n: Belv&aacute;rosi Unit&aacute;rius Egyh&aacute;zk&ouml;zs&eacute;g tan&aacute;csterme.</p>\n<div class=\"rtejustify\">\n<div class=\"rtejustify\">\n<div class=\"rtejustify\">\n<div class=\"rtejustify\">\n<p>\n <span><span><strong>2010. febru&aacute;r 5</strong></span><span><strong>., p&eacute;ntek</strong></span></span><br />\n <strong>JelesNapT&aacute;r &ndash; B&ouml;jtelő hava</strong>&nbsp;(gyermekprogram)<br />\n T&eacute;ma: B&aacute;lint napj&aacute;hoz, a farsanghoz &eacute;s egy&eacute;b, a h&oacute;nap jeles napjaihoz fűződő szok&aacute;sok, hagyom&aacute;nyok.<br />\n Farsangi t&aacute;nch&aacute;z; zen&eacute;l a Serege zenekar.<br />\n Szervező: GYMAE.<br />\n Helysz&iacute;n: Belv&aacute;rosi Unit&aacute;rius Egyh&aacute;zk&ouml;zs&eacute;g tan&aacute;csterme.</p>\n<p>\n <span><span><strong>2010. m&aacute;rcius 12</strong></span><span><strong>., p&eacute;ntek</strong></span></span><br />\n <strong>JelesNapT&aacute;r &ndash; B&ouml;jtm&aacute;s hava</strong>&nbsp;(gyermekprogram)<br />\n T&eacute;ma: m&aacute;rciusi jeles napok &eacute;s az azokhoz fűződő szok&aacute;sok, hagyom&aacute;nyok.<br />\n K&eacute;zműves foglalkoz&aacute;s: h&uacute;sv&eacute;ti toj&aacute;s&iacute;r&aacute;s.<br />\n Szervező: GYMAE.<br />\n Helysz&iacute;n: Belv&aacute;rosi Unit&aacute;rius Egyh&aacute;zk&ouml;zs&eacute;g tan&aacute;csterme.</p>\n<p>\n <span><span><strong>2010. &aacute;prilis 9</strong></span><span><strong>., p&eacute;ntek</strong></span></span><br />\n <strong>JelesNapT&aacute;r &ndash; Szent Gy&ouml;rgy hava</strong>&nbsp;(gyermekprogram)<br />\n T&eacute;ma: Szent Gy&ouml;rgy-naphoz fűződő szok&aacute;sok, hagyom&aacute;nyok &eacute;s egy&eacute;b &aacute;prilisi jeles napok.<br />\n K&eacute;zműves foglalkoz&aacute;s: k&ouml;rm&ouml;nfon&aacute;s, ostorfon&aacute;s.<br />\n Szervező: GYMAE.<br />\n Helysz&iacute;n: Belv&aacute;rosi Unit&aacute;rius Egyh&aacute;zk&ouml;zs&eacute;g tan&aacute;csterme.</p>\n<p>\n <strong><span><span>2010. &aacute;prilis 30</span><span>.</span></span>, p&eacute;ntek</strong><br />\n <strong>Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert-eml&eacute;kki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s</strong><br />\n A t&aacute;rlat anyag&aacute;t a Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zban őrz&ouml;tt hagyat&eacute;kb&oacute;l v&aacute;logatott festm&eacute;nyek alkotj&aacute;k.<br />\n A festőműv&eacute;szről &eacute;s &eacute;letműv&eacute;ről besz&eacute;l: K&aacute;ntor Lajos &iacute;r&oacute;, műkritikus.<br />\n A rendezv&eacute;ny keret&eacute;ben bemutatj&aacute;k K&ouml;tő J&oacute;zsef sz&iacute;nh&aacute;zt&ouml;rt&eacute;n&eacute;sz <em>Sz&iacute;nj&aacute;tsz&oacute; szem&eacute;lyek Erd&eacute;lyben 1919-1940</em> c. k&ouml;tet&eacute;t.<br />\n Szervező: Kis-K&uuml;k&uuml;llő Alap&iacute;tv&aacute;ny.<br />\n Helysz&iacute;n: Dicsőszentm&aacute;rton, Magyar Művelőd&eacute;si K&ouml;zpont Kis-K&uuml;k&uuml;llő Gal&eacute;ri&aacute;ja.</p>\n<p>\n <span><span><strong>2010. m&aacute;jus 14</strong></span><span><strong>., p&eacute;ntek</strong></span></span><br />\n <strong>JelesNapT&aacute;r &ndash; P&uuml;nk&ouml;sd hava</strong>&nbsp;(gyermekprogram)<br />\n T&eacute;ma: p&uuml;nk&ouml;sdh&ouml;z fűződő szok&aacute;sok, hagyom&aacute;nyok &eacute;s egy&eacute;b m&aacute;jusi jeles napok.<br />\n K&eacute;zműves foglalkoz&aacute;s: koszor&uacute;fon&aacute;s vadvir&aacute;gb&oacute;l.<br />\n Szervező: GYMAE.<br />\n Helysz&iacute;n: Belv&aacute;rosi Unit&aacute;rius Egyh&aacute;zk&ouml;zs&eacute;g tan&aacute;csterme.</p>\n<p>\n <strong><span><span>2010. augusztus 18</span><span>.</span></span>, szerda, 17 &oacute;ra</strong><br />\n <strong>A Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z &uacute;jranyit&aacute;sa &ndash; a Kolozsv&aacute;ri Magyar Napok keret&eacute;ben</strong><br />\n Megnyit&oacute; besz&eacute;deket tartanak: D&aacute;n&eacute; Tibor K&aacute;lm&aacute;n EMKE-eln&ouml;k; K&oacute;s Katalin, a GYMAE vezetője.<br />\n Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert munk&aacute;ss&aacute;g&aacute;t ismerteti: K&aacute;ntor Lajos műkritikus.<br />\n A <em>Gondolat-k&iacute;s&eacute;rletek Szab&eacute;di L&aacute;szl&oacute; &eacute;letműv&eacute;ben</em> c. k&ouml;nyvet bemutatja: D&aacute;vid Gyula irodalomt&ouml;rt&eacute;n&eacute;sz, a k&ouml;tet szerkesztője.<br />\n K&ouml;zreműk&ouml;dik: Dem&eacute;ny Bal&aacute;zs fiatal zongoraműv&eacute;sz; műsoron: Bart&oacute;k-művek (Este a sz&eacute;kelyekn&eacute;l, v&aacute;logat&aacute;s a Mikrokozmoszb&oacute;l /Perpetuum mobile, Dobbant&oacute;s t&aacute;nc, Bolg&aacute;r ritmus, Dudamuzsika/, Szvit op. 14.).<br />\n Az Eml&eacute;kh&aacute;z, valamint a n&eacute;vad&oacute;j&aacute;nak festm&eacute;nyeiből &aacute;ll&oacute; t&aacute;rlat a Kolozsv&aacute;ri Magyar Napok ideje alatt 2010. augusztus 19-&eacute;n, cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k&ouml;n, 20-&aacute;n, p&eacute;nteken &eacute;s 21-&eacute;n, szombaton, 12-16 &oacute;ra k&ouml;z&ouml;tt l&aacute;togathat&oacute;.<br />\n Szervező: EMKE&ndash;GYMAE.<br />\n Helysz&iacute;n: GYMAE.<br />\n Bővebben: <a href=\"http://www.paprikaradio.ro/hirek.php?hir=26250\">paprikaradio.ro</a>, <a href=\"http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/46052\" target=\"_blank\">Szabads&aacute;g, 2010. augusztus 19.</a></p>\n<p>\n <strong><span><span>2010. szeptember 15</span><span>.</span></span>, szerda</strong><br />\n <strong>Szt&aacute;rcsin&aacute;l&oacute; M&eacute;dia &ndash; kerekasztal a műv&eacute;szetről &eacute;s a m&eacute;di&aacute;r&oacute;l</strong><br />\n Az Agnus R&aacute;di&oacute; kihelyezett műsora <em>Műv&eacute;szeink vil&aacute;ga</em> c&iacute;mmel.<br />\n Vend&eacute;gek: Jord&aacute;n &Eacute;va opera&eacute;nekes, K&ouml;nczei Csongor n&eacute;prajzkutat&oacute;, Lakatos R&oacute;bert filmrendező, S&aacute;ndor Bogl&aacute;rka &uacute;js&aacute;g&iacute;r&oacute;, Schneider Tibor, So&oacute;s Attila fot&oacute;műv&eacute;sz, Sz&eacute;kely Sebesty&eacute;n Gy&ouml;rgy műv&eacute;szett&ouml;rt&eacute;n&eacute;sz.<br />\n Műsorvezetők: Ferencz Am&aacute;lia &eacute;s K&ouml;llő Kata.<br />\n K&ouml;zreműk&ouml;dnek: Erich T&uuml;rk (spin&eacute;t), Vincze Tekla (zongora).<br />\n Műsoron: Croner-, K&aacute;joni-, Schwelink-, Liszt-, Debussy-, Mozart-művek.<br />\n Szervező: Agnus R&aacute;di&oacute;.<br />\n Helysz&iacute;n: GYMAE.<br />\n Bővebben: <a href=\"http://multikult.transindex.ro/?cikk=12471\" target=\"_blank\">transindex.ro, 2010. szeptember 16</a>., <a href=\"http://szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/47215\" target=\"_blank\">Szabadsag, 2010. szeptember 17.</a></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong><span><span>2010. szeptember 16</span><span>.</span></span>, cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k, 19 &oacute;ra</strong><br />\n <strong>Erkel Ferenc &ndash; Holl&oacute;sy Korn&eacute;lia eml&eacute;kműsor</strong><br />\n Fell&eacute;p: a Duo Fresco (Fancsali Emese &eacute;s Fancsali J&aacute;nos zongora n&eacute;gykezes).<br />\n Műsoron:<br />\n &ndash; Erkel Ferenc &ndash; Doppler Ferenc:<em> Sarolta</em><br />\n &ndash; Erkel Ferenc &ndash; ifj. &Aacute;br&aacute;nyi Korn&eacute;l:<em> Hatty&uacute;dal </em>a <em>Hunyadi</em><em> L&aacute;szl&oacute;</em>b&oacute;l<br />\n &ndash; Erkel Ferenc &ndash; Kecsk&eacute;s Bal&aacute;zs:<em> Erzs&eacute;bet</em> (Cavattina &eacute;s z&aacute;r&oacute;jelenet, II. felv.) &ndash; ősbemutat&oacute;<br />\n &ndash; Erkel Ferenc &ndash; ifj. &Aacute;br&aacute;nyi Korn&eacute;l:<em> B&aacute;nk b&aacute;n</em>.<br />\n Bemutat&aacute;sra ker&uuml;lnek Fancsali J&aacute;nos &aacute;ltal szerzett k&ouml;tetek (<em>Viski J&aacute;nos fiatalkori &eacute;vei</em>,<em> Zsizsmann Rezső</em>, <em>A Buşiţia-levelek t&ouml;rt&eacute;nete</em>, <em>Liszt Ferenc erd&eacute;lyi tan&iacute;tv&aacute;nyai</em>,<em> Magyar&ouml;rm&eacute;ny zenei brevi&aacute;rium</em>), valamint a <em>Magyar&ouml;rm&eacute;ny zongoramuzsika</em> c&iacute;mű CD.<br />\n Szervező: EMKE&ndash;GYMAE.<br />\n Helysz&iacute;n: GYMAE.<br />\n Bővebben: <a href=\"http://szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/47311\" target=\"_blank\">Szabads&aacute;g, 2010. szeptember 20.</a></p>\n<p>\n <strong><span><span>2010. okt&oacute;ber 1</span><span>.</span></span>, p&eacute;ntek</strong><br />\n <strong>JelesNapT&aacute;r </strong><strong>&ndash;</strong><strong> Mindszent hava</strong>&nbsp;(gyermekprogram)<br />\n T&eacute;ma: sz&uuml;rethez fűződő szok&aacute;sok &eacute;s egy&eacute;b okt&oacute;beri jeles napok.<br />\n Szőlőpr&eacute;sel&eacute;s, mustk&oacute;stol&aacute;s, sz&uuml;reti b&aacute;l.<br />\n Zen&eacute;l: Serege zenekar.<br />\n Szervező: EMKE<strong>&ndash;</strong>GYMAE.<br />\n <span style=\"color: rgb(51, 102, 51);\"><strong>&Uacute;J HELYSZ&Iacute;N</strong></span>: Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z (Republicii/Maj&aacute;lis u. 5/1.).</p>\n<p>\n <strong><span><span>2010. okt&oacute;ber 13</span><span>.</span></span>, szerda</strong><br />\n <strong>Ember &eacute;s Term&eacute;szet Koll&eacute;gium</strong><br />\n <strong>Glob&aacute;lis felmeleged&eacute;s <strong>&ndash; </strong>dr. Farkas Gy&ouml;rgy, a Sapientia EMTE tan&aacute;r&aacute;nak vet&iacute;tett k&eacute;pes előad&aacute;sa</strong><br />\n Szervező: EMKE&ndash;GYMAE.<br />\n Helysz&iacute;n: GYMAE.</p>\n<p>\n <strong><span><span>2010. okt&oacute;ber 1</span><span>6.</span></span>, szombat</strong><br />\n <strong>XIX. Honismereti &Eacute;v megnyit&oacute; előad&aacute;sa<br />\n Az 1848-49-es forradalom &eacute;s szabads&aacute;gharc </strong><strong>&ndash; az</strong><strong> aradi v&eacute;rtan&uacute;k</strong><strong> </strong><strong>&ndash; d</strong><strong>r. Egyed &Aacute;kos előad&aacute;sa</strong><br />\n Szervező: Kőv&aacute;ry L&aacute;szl&oacute; Honismereti K&ouml;r (KLHK).<br />\n Helysz&iacute;n: GYMAE.</p>\n<p>\n <strong><span><span>2010. okt&oacute;ber 20</span><span>.</span></span>, szerda</strong><br />\n <strong>K&ouml;nyvbemutat&oacute;</strong><br />\n <strong>Farkas Bogl&aacute;rka: Befejezetlen&uuml;l</strong><br />\n A szerzővel Sebesi Karen Attila besz&eacute;lget.<br />\n K&ouml;zreműk&ouml;dik: Moldov&aacute;n-Sebesi R&oacute;bert S. nagybőgőn.<br />\n Szervező: Sebesi Karen Attila.<br />\n Helysz&iacute;n: GYMAE.<br />\n Bővebben: <a href=\"http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/48796\" target=\"_blank\">Szabads&aacute;g, 2010. okt&oacute;ber 22.</a>, <a href=\"http://erdely.ma/kultura.php?id=76642\" target=\"_blank\">erdely.ma, 2010. okt&oacute;ber 22.</a>, <a href=\"http://kronika.ro/szines/bemutattak_farkas_boglarka_befejezetlenul_cimu_konyvet\" target=\"_blank\">Kr&oacute;nika, okt&oacute;ber 22.</a></p>\n<p>\n <strong><span><span>2010. november 5</span><span>.</span></span>, p&eacute;ntek</strong><br />\n <strong>JelesNapT&aacute;r &ndash; Szent Andr&aacute;s hava</strong>&nbsp;(gyermekprogram)<br />\n T&eacute;ma: M&aacute;rton napj&aacute;hoz k&ouml;tődő szok&aacute;sok &eacute;s egy&eacute;b novemberi jeles napok.<br />\n K&eacute;zműves foglalkoz&aacute;s: t&ouml;kl&aacute;mp&aacute;sk&eacute;sz&iacute;t&eacute;s.<br />\n Szervező: EMKE&ndash;GYMAE.<br />\n Helysz&iacute;n: GYMAE.</p>\n<p>\n <strong><span><span>2010. november 10</span><span>.</span></span>, szerda</strong><br />\n <strong>Ember &eacute;s Term&eacute;szet Koll&eacute;gium</strong><br />\n <strong>Nyolcl&aacute;b&uacute; t&aacute;rsb&eacute;rlőink, a p&oacute;kok <strong>&ndash; </strong>dr. Ur&aacute;k Istv&aacute;n, a Sapientia EMTE </strong><strong>tan&aacute;r&aacute;nak vet&iacute;tett k&eacute;pes előad&aacute;sa</strong><br />\n Szervező: EMKE&ndash;GYMAE.<br />\n Helysz&iacute;n: GYMAE.</p>\n<p>\n <strong><span><span>2010. november 11</span><span>.</span></span>, cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k</strong><br />\n <strong>Habari, muzungu? Hogy vagy, feh&eacute;r ember? &ndash; besz&eacute;lget&eacute;s Halmen Bal&aacute;zzsal kenyai &ouml;nk&eacute;ntes munk&aacute;j&aacute;r&oacute;l</strong><br />\n &Eacute;lm&eacute;nybesz&aacute;mol&oacute; film- &eacute;s f&eacute;nyk&eacute;pvet&iacute;t&eacute;s, valamint fot&oacute;ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s k&iacute;s&eacute;ret&eacute;ben.<br />\n Az Agnus R&aacute;di&oacute; kihelyezett műsora.<br />\n H&aacute;zigazd&aacute;k: Adorj&aacute;ni Eszter &eacute;s Kiss G&aacute;bor.<br />\n Szervező: Agnus R&aacute;di&oacute;.<br />\n Helysz&iacute;n: GYMAE.<br />\n Bővebben: <a href=\"http://regithink.transindex.ro/?p=5436\" target=\"_blank\">transindex.ro, 2010. november 12.</a>, <a href=\"http://blog.agnusradio.ro/2010/11/habari-muzungu-egy-afrikai-ut-tortenete.html\" target=\"_blank\">agnusradio.ro, 2010. november 12.</a>, <a href=\"http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/49835\" target=\"_blank\">Szabads&aacute;g, 2010. november 13.</a></p>\n<p>\n <strong><span><span>2010. november 19</span><span>.</span></span>, p&eacute;ntek</strong><br />\n <strong>A Magyar-&Ouml;rm&eacute;ny K&ouml;nyvt&aacute;r-sorozat kiadv&aacute;nyainak bemutat&oacute;ja</strong><br />\n A buda&ouml;rsi &ouml;rm&eacute;ny &ouml;nkorm&aacute;nyzat &aacute;ltal t&aacute;mogatott &eacute;s kiadott sorozatot ismerteti: Fancsali J&aacute;nos zongoraműv&eacute;sz, zenet&ouml;rt&eacute;n&eacute;sz, a k&ouml;nyvsorozat szerkesztője (Buda&ouml;rs).<br />\n Bemutat&aacute;sra ker&uuml;l:<br />\n &ndash; Petelei Istv&aacute;n: <em>&quot;Csak egy szab&aacute;lyunk van: igazat kell &iacute;rni!&quot;</em>&nbsp;(2002)<br />\n &ndash; Dr. Kapronczay K&aacute;roly: <em>Adatok a magyar&ouml;rm&eacute;ny orvosok &eacute;s gy&oacute;gyszer&eacute;szek t&ouml;rt&eacute;net&eacute;hez </em>(2002)<br />\n &ndash; Czetz J&aacute;nos: <em>Utaz&aacute;s Spanyolorsz&aacute;gban</em> (2004)<br />\n &ndash; Dr. Sz&aacute;va Tibor-S&aacute;ndor: <em>Magyar&ouml;rm&eacute;nyek az I. vil&aacute;gh&aacute;bor&uacute;ban</em> (2004)<br />\n &ndash;&nbsp;<em>Cz&aacute;r&aacute;n Gyula eml&eacute;kk&ouml;nyv</em> (2006)<br />\n &ndash;&nbsp;<em>Baby szak&aacute;csk&ouml;nyve</em> (2009, Nov&aacute;k M&aacute;ria sikerk&ouml;nyv&eacute;nek negyedik kiad&aacute;sa)<br />\n &ndash; G&aacute;mentzy Edu&aacute;rd: <em>Holddal takar&oacute;zni.</em> Versek, Mad&aacute;r Eszter grafik&aacute;ival (2008)<br />\n &ndash;&nbsp;<em>Magyar&ouml;rm&eacute;ny herb&aacute;rium.</em> Falinapt&aacute;r 2011, Horv&aacute;th Zs&oacute;fia rajzaival.<br />\n Szervező: EMKE&ndash;GYMAE.<br />\n Helysz&iacute;n: GYMAE.<br />\n Bővebben: <a href=\"http://www.emke.ro/magyar-%C3%B6rm%C3%A9ny-k%C3%B6nyvt%C3%A1r-sorozat-k%C3%B6teteinek-bemutat%C3%B3ja-kolozsv%C3%A1ron\">emke.ro</a>.</p>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span><span><strong>2010. november 20</strong></span><span><strong>., szombat</strong></span></span></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <strong>Trianon ut&aacute;n Erd&eacute;lyben </strong><strong>&ndash; előad&oacute;k: Jakab Antal, &Aacute;cs Zsolt, Pusztai Linda</strong></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n Szervező: Kőv&aacute;ry L&aacute;szl&oacute; Honismereti K&ouml;r (KLHK).</div>\n<div class=\"rtejustify\">\n Helysz&iacute;n: EMKE&ndash;GYMAE.</div>\n<div class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <strong><span><span>2010. november </span><span>24.</span></span>, szerda</strong><br />\n <strong>A Pallas-Akad&eacute;mia K&ouml;nyvkiad&oacute; k</strong><strong>i&aacute;ll&iacute;t&aacute;smegnyit&oacute;ja &eacute;s k&ouml;nyvbemutat&oacute;ja</strong></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n Bandi Kati (Marosv&aacute;s&aacute;rhely), Fazakas Tibor (Vajdahunyad), K&ouml;llő Margit (Sepsiszentgy&ouml;rgy), M&aacute;rton &Aacute;rp&aacute;d (Cs&iacute;kszereda), S&aacute;rosi Csaba (K&eacute;zdiv&aacute;s&aacute;rhely), Vargha Mih&aacute;ly (Sepsiszentgy&ouml;rgy), Zsigmond M&aacute;rton (Cs&iacute;kszereda) munk&aacute;ss&aacute;g&aacute;t m&eacute;ltatja &eacute;s a Pallas-Akad&eacute;mia K&ouml;nyvkiad&oacute; műv&eacute;szeti k&ouml;nyveiről besz&eacute;l: N&eacute;meth J&uacute;lia.</div>\n<div class=\"rtejustify\">\n A ki&aacute;ll&iacute;t&oacute; műv&eacute;szek &eacute;let&eacute;t &eacute;s munk&aacute;ss&aacute;g&aacute;t bemutat&oacute;, a Műterem- &eacute;s az &Eacute;let-Jelek-sorozatban megjelent k&ouml;teteket ismerteti: Sar&aacute;ny Istv&aacute;n, a Pallas-Akad&eacute;mia K&ouml;nyvkiad&oacute; főszerkesztő-helyettese.</div>\n<div class=\"rtejustify\">\n Szervezők: Pallas-Akad&eacute;mia K&ouml;nyvkiad&oacute;, Cs&iacute;kszereda; Gaudeamus K&ouml;nyvesbolt, Kolozsv&aacute;r.<br />\n Helysz&iacute;n: EMKE&ndash;GYMAE.</div>\n<div class=\"rtejustify\">\n Bővebben: <a href=\"http://szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/50689\" target=\"_blank\">Szabads&aacute;g, 2010. november 30.</a></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <strong><span><span>2010. december 2</span><span>.</span></span>, cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k, 17 &oacute;ra</strong><br />\n <strong>Bujdos&oacute;, lappang&oacute; kincsek</strong></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <strong>P</strong><strong>ecs&eacute;tlenyomat- &eacute;s pecs&eacute;tki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s-</strong><strong>megnyit&oacute;</strong><br />\n A ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s anyaga: a 20. sz&aacute;zad első &eacute;vtizedeiben l&eacute;trej&ouml;tt, T&eacute;gl&aacute;s Istv&aacute;n &eacute;s Magyarosi J&oacute;zsef hagyat&eacute;k&aacute;t k&eacute;pező pecs&eacute;tgyűjtem&eacute;ny.<br />\n Felsz&oacute;lalnak: D&aacute;n&eacute; Tibor K&aacute;lm&aacute;n, az EMKE eln&ouml;ke; dr. Fogarasi R&uuml;sz Enikő, a BBTE T&ouml;rt&eacute;nelem &eacute;s Filoz&oacute;fia Kar d&eacute;k&aacute;nhelyettese; dr. Sipos G&aacute;bor, az EME eln&ouml;ke, az eml&iacute;tett kar docense; dr. Bajusz Istv&aacute;n, a gyűjtem&eacute;ny kezelője, az eml&iacute;tett kar adjunktusa; Bajusz M&aacute;ty&aacute;s a KoMaTE r&eacute;sz&eacute;ről.</div>\n<div class=\"rtejustify\">\n Szervező: Kolozsv&aacute;ri Magyar T&ouml;rt&eacute;n&eacute;szhallgat&oacute;k Egyes&uuml;lete (KoMaTE).<br />\n Helysz&iacute;n: EMKE&ndash;GYMAE.</div>\n<div class=\"rtejustify\">\n Bővebben:&nbsp;<a href=\"http://blog.agnusradio.ro/2010/12/bujdoso-lappango-kincsek-audio.html\" target=\"_blank\">agnusradio.ro, 2010. december 7.</a></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <strong><span><span>2010. december 3</span><span>.</span></span>, p&eacute;ntek, 16 &oacute;ra</strong><br />\n <strong>JelesNapT&aacute;r &ndash; Kar&aacute;csony hava</strong> (gyermekprogram)<br />\n Szervező: GYMAE.<br />\n Helysz&iacute;n: EMKE&ndash;GYMAE.</div>\n<div class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span><span><strong>2010. december 8</strong></span><span><strong>., szerda, 18 &oacute;ra</strong></span></span>\n<div class=\"rtejustify\">\n <strong>Ember &eacute;s Term&eacute;szet Koll&eacute;gium</strong><br />\n <strong>Term&eacute;szeti katasztr&oacute;f&aacute;k &ndash; Poszet Szil&aacute;rd, </strong><strong>a Sapientia EMTE </strong><strong>tan&aacute;r&aacute;nak vet&iacute;tett k&eacute;pes előad&aacute;sa</strong><br />\n Szervező: GYMAE.<br />\n Helysz&iacute;n: EMKE&ndash;GYMAE.</div>\n<div class=\"rtejustify\">\n Bővebben:&nbsp;<a href=\"http://kt.sapientia.ro/hu/hirek/poszet-szilard-eloadasa-a-termeszeti-katasztrofakrol\">kt.sapientia.ro</a>.</div>\n</div>\n</div>\n<div class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <span><span><strong>2010. december 11</strong></span><span><strong>., szombat</strong></span></span><br />\n <strong>XII. Honismereti Nap</strong><br />\n <strong>Brassai S&aacute;muel </strong><strong>&eacute;letp&aacute;ly&aacute;ja</strong><strong> </strong>&ndash;<strong> Gaal Gy&ouml;rgy előad&aacute;sa</strong><br />\n <strong>Szecesszi&oacute; a kolozsv&aacute;ri &eacute;p&iacute;t&eacute;szetben </strong>&ndash;<strong> P&aacute;l Emese </strong><strong>előad&aacute;sa</strong><br />\n <strong>Kolozsv&aacute;ri szecesszi&oacute; </strong>&ndash; <strong>L&aacute;szl&oacute; Mikl&oacute;s vet&iacute;tett k&eacute;psorozata</strong></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n Szervező: Kőv&aacute;ry L&aacute;szl&oacute; Honismereti K&ouml;r (KLHK).<br />\n Helysz&iacute;n: EMKE&ndash;Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z.<br />\n Bővebben:&nbsp;<a href=\"http://www.magyarszecessziohaza.hu/magazin1/kolozsvariszecesszio.php\">magyarszecessziohaza.hu</a>.</div>\n</div>\n</div>\n</div>\n', created = 1524318600, expire = 1524405000, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:d128f86e93d7d7d4c7d79f06d0a1aebb' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://rmdsz.ro/kulturalis-esemenynaptar\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1256\" style=\"width: 163px; height: 110px;\" /></a></p>\n', created = 1524318600, expire = 1524405000, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1524318600, expire = 1524405000, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1524318600, expire = 1524405000, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1524318600, expire = 1524405000, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1524318600, expire = 1524405000, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1524318600, expire = 1524405000, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.

A Házban a 2010. év első felében nem kerülhetett sor rendezvényekre a 2008. őszén történt pincebeomlást követő munkálatok miatt. Ennek következtében programjainkat más helyszíneken rendeztük meg.

A JelesNapTár gyermekprogramunk számára
a Kolozsvár–Belvárosi Unitárius Egyházközség
havi rendszerességgel bocsátotta rendelkezésünkre tanácstermét.
Köszönet érte!


2010. január 8., péntek
JelesNapTár – Boldogasszony hava (gyermekprogram)
Téma: újévköszöntés, vízkereszt, fonóbeli és egyéb szokások.
Meghívott: Hideg Anna néni, ördöngösfüzesi énekes és mesemondó.
Szervező: GYMAE.
Helyszín: Belvárosi Unitárius Egyházközség tanácsterme.

2010. február 5., péntek
JelesNapTár – Böjtelő hava (gyermekprogram)
Téma: Bálint napjához, a farsanghoz és egyéb, a hónap jeles napjaihoz fűződő szokások, hagyományok.
Farsangi táncház; zenél a Serege zenekar.
Szervező: GYMAE.
Helyszín: Belvárosi Unitárius Egyházközség tanácsterme.

2010. március 12., péntek
JelesNapTár – Böjtmás hava (gyermekprogram)
Téma: márciusi jeles napok és az azokhoz fűződő szokások, hagyományok.
Kézműves foglalkozás: húsvéti tojásírás.
Szervező: GYMAE.
Helyszín: Belvárosi Unitárius Egyházközség tanácsterme.

2010. április 9., péntek
JelesNapTár – Szent György hava (gyermekprogram)
Téma: Szent György-naphoz fűződő szokások, hagyományok és egyéb áprilisi jeles napok.
Kézműves foglalkozás: körmönfonás, ostorfonás.
Szervező: GYMAE.
Helyszín: Belvárosi Unitárius Egyházközség tanácsterme.

2010. április 30., péntek
Györkös Mányi Albert-emlékkiállítás
A tárlat anyagát a Györkös Mányi Albert Emlékházban őrzött hagyatékból válogatott festmények alkotják.
A festőművészről és életművéről beszél: Kántor Lajos író, műkritikus.
A rendezvény keretében bemutatják Kötő József színháztörténész Színjátszó személyek Erdélyben 1919-1940 c. kötetét.
Szervező: Kis-Küküllő Alapítvány.
Helyszín: Dicsőszentmárton, Magyar Művelődési Központ Kis-Küküllő Galériája.

2010. május 14., péntek
JelesNapTár – Pünkösd hava (gyermekprogram)
Téma: pünkösdhöz fűződő szokások, hagyományok és egyéb májusi jeles napok.
Kézműves foglalkozás: koszorúfonás vadvirágból.
Szervező: GYMAE.
Helyszín: Belvárosi Unitárius Egyházközség tanácsterme.

2010. augusztus 18., szerda, 17 óra
A Györkös Mányi Albert Emlékház újranyitása – a Kolozsvári Magyar Napok keretében
Megnyitó beszédeket tartanak: Dáné Tibor Kálmán EMKE-elnök; Kós Katalin, a GYMAE vezetője.
Györkös Mányi Albert munkásságát ismerteti: Kántor Lajos műkritikus.
A Gondolat-kísérletek Szabédi László életművében c. könyvet bemutatja: Dávid Gyula irodalomtörténész, a kötet szerkesztője.
Közreműködik: Demény Balázs fiatal zongoraművész; műsoron: Bartók-művek (Este a székelyeknél, válogatás a Mikrokozmoszból /Perpetuum mobile, Dobbantós tánc, Bolgár ritmus, Dudamuzsika/, Szvit op. 14.).
Az Emlékház, valamint a névadójának festményeiből álló tárlat a Kolozsvári Magyar Napok ideje alatt 2010. augusztus 19-én, csütörtökön, 20-án, pénteken és 21-én, szombaton, 12-16 óra között látogatható.
Szervező: EMKE–GYMAE.
Helyszín: GYMAE.
Bővebben: paprikaradio.ro, Szabadság, 2010. augusztus 19.

2010. szeptember 15., szerda
Sztárcsináló Média – kerekasztal a művészetről és a médiáról
Az Agnus Rádió kihelyezett műsora Művészeink világa címmel.
Vendégek: Jordán Éva operaénekes, Könczei Csongor néprajzkutató, Lakatos Róbert filmrendező, Sándor Boglárka újságíró, Schneider Tibor, Soós Attila fotóművész, Székely Sebestyén György művészettörténész.
Műsorvezetők: Ferencz Amália és Köllő Kata.
Közreműködnek: Erich Türk (spinét), Vincze Tekla (zongora).
Műsoron: Croner-, Kájoni-, Schwelink-, Liszt-, Debussy-, Mozart-művek.
Szervező: Agnus Rádió.
Helyszín: GYMAE.
Bővebben: transindex.ro, 2010. szeptember 16., Szabadsag, 2010. szeptember 17.

2010. szeptember 16., csütörtök, 19 óra
Erkel Ferenc – Hollósy Kornélia emlékműsor
Fellép: a Duo Fresco (Fancsali Emese és Fancsali János zongora négykezes).
Műsoron:
– Erkel Ferenc – Doppler Ferenc: Sarolta
– Erkel Ferenc – ifj. Ábrányi Kornél: Hattyúdal a Hunyadi Lászlóból
– Erkel Ferenc – Kecskés Balázs: Erzsébet (Cavattina és zárójelenet, II. felv.) – ősbemutató
– Erkel Ferenc – ifj. Ábrányi Kornél: Bánk bán.
Bemutatásra kerülnek Fancsali János által szerzett kötetek (Viski János fiatalkori évei, Zsizsmann Rezső, A Buşiţia-levelek története, Liszt Ferenc erdélyi tanítványai, Magyarörmény zenei breviárium), valamint a Magyarörmény zongoramuzsika című CD.
Szervező: EMKE–GYMAE.
Helyszín: GYMAE.
Bővebben: Szabadság, 2010. szeptember 20.

2010. október 1., péntek
JelesNapTár Mindszent hava (gyermekprogram)
Téma: szürethez fűződő szokások és egyéb októberi jeles napok.
Szőlőpréselés, mustkóstolás, szüreti bál.
Zenél: Serege zenekar.
Szervező: EMKEGYMAE.
ÚJ HELYSZÍN: Györkös Mányi Albert Emlékház (Republicii/Majális u. 5/1.).

2010. október 13., szerda
Ember és Természet Kollégium
Globális felmelegedés dr. Farkas György, a Sapientia EMTE tanárának vetített képes előadása
Szervező: EMKE–GYMAE.
Helyszín: GYMAE.

2010. október 16., szombat
XIX. Honismereti Év megnyitó előadása
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
– az aradi vértanúk – dr. Egyed Ákos előadása
Szervező: Kőváry László Honismereti Kör (KLHK).
Helyszín: GYMAE.

2010. október 20., szerda
Könyvbemutató
Farkas Boglárka: Befejezetlenül
A szerzővel Sebesi Karen Attila beszélget.
Közreműködik: Moldován-Sebesi Róbert S. nagybőgőn.
Szervező: Sebesi Karen Attila.
Helyszín: GYMAE.
Bővebben: Szabadság, 2010. október 22., erdely.ma, 2010. október 22., Krónika, október 22.

2010. november 5., péntek
JelesNapTár – Szent András hava (gyermekprogram)
Téma: Márton napjához kötődő szokások és egyéb novemberi jeles napok.
Kézműves foglalkozás: töklámpáskészítés.
Szervező: EMKE–GYMAE.
Helyszín: GYMAE.

2010. november 10., szerda
Ember és Természet Kollégium
Nyolclábú társbérlőink, a pókok dr. Urák István, a Sapientia EMTE tanárának vetített képes előadása
Szervező: EMKE–GYMAE.
Helyszín: GYMAE.

2010. november 11., csütörtök
Habari, muzungu? Hogy vagy, fehér ember? – beszélgetés Halmen Balázzsal kenyai önkéntes munkájáról
Élménybeszámoló film- és fényképvetítés, valamint fotókiállítás kíséretében.
Az Agnus Rádió kihelyezett műsora.
Házigazdák: Adorjáni Eszter és Kiss Gábor.
Szervező: Agnus Rádió.
Helyszín: GYMAE.
Bővebben: transindex.ro, 2010. november 12., agnusradio.ro, 2010. november 12., Szabadság, 2010. november 13.

2010. november 19., péntek
A Magyar-Örmény Könyvtár-sorozat kiadványainak bemutatója
A budaörsi örmény önkormányzat által támogatott és kiadott sorozatot ismerteti: Fancsali János zongoraművész, zenetörténész, a könyvsorozat szerkesztője (Budaörs).
Bemutatásra kerül:
– Petelei István: "Csak egy szabályunk van: igazat kell írni!" (2002)
– Dr. Kapronczay Károly: Adatok a magyarörmény orvosok és gyógyszerészek történetéhez (2002)
– Czetz János: Utazás Spanyolországban (2004)
– Dr. Száva Tibor-Sándor: Magyarörmények az I. világháborúban (2004)
– Czárán Gyula emlékkönyv (2006)
– Baby szakácskönyve (2009, Novák Mária sikerkönyvének negyedik kiadása)
– Gámentzy Eduárd: Holddal takarózni. Versek, Madár Eszter grafikáival (2008)
– Magyarörmény herbárium. Falinaptár 2011, Horváth Zsófia rajzaival.
Szervező: EMKE–GYMAE.
Helyszín: GYMAE.
Bővebben: emke.ro.

2010. november 20., szombat
Trianon után Erdélyben – előadók: Jakab Antal, Ács Zsolt, Pusztai Linda
Szervező: Kőváry László Honismereti Kör (KLHK).
Helyszín: EMKE–GYMAE.
 
2010. november 24., szerda
A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiállításmegnyitója és könyvbemutatója
Bandi Kati (Marosvásárhely), Fazakas Tibor (Vajdahunyad), Köllő Margit (Sepsiszentgyörgy), Márton Árpád (Csíkszereda), Sárosi Csaba (Kézdivásárhely), Vargha Mihály (Sepsiszentgyörgy), Zsigmond Márton (Csíkszereda) munkásságát méltatja és a Pallas-Akadémia Könyvkiadó művészeti könyveiről beszél: Németh Júlia.
A kiállító művészek életét és munkásságát bemutató, a Műterem- és az Élet-Jelek-sorozatban megjelent köteteket ismerteti: Sarány István, a Pallas-Akadémia Könyvkiadó főszerkesztő-helyettese.
Szervezők: Pallas-Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda; Gaudeamus Könyvesbolt, Kolozsvár.
Helyszín: EMKE–GYMAE.
 
2010. december 2., csütörtök, 17 óra
Bujdosó, lappangó kincsek
Pecsétlenyomat- és pecsétkiállítás-megnyitó
A kiállítás anyaga: a 20. század első évtizedeiben létrejött, Téglás István és Magyarosi József hagyatékát képező pecsétgyűjtemény.
Felszólalnak: Dáné Tibor Kálmán, az EMKE elnöke; dr. Fogarasi Rüsz Enikő, a BBTE Történelem és Filozófia Kar dékánhelyettese; dr. Sipos Gábor, az EME elnöke, az említett kar docense; dr. Bajusz István, a gyűjtemény kezelője, az említett kar adjunktusa; Bajusz Mátyás a KoMaTE részéről.
Szervező: Kolozsvári Magyar Történészhallgatók Egyesülete (KoMaTE).
Helyszín: EMKE–GYMAE.
 
2010. december 3., péntek, 16 óra
JelesNapTár – Karácsony hava (gyermekprogram)
Szervező: GYMAE.
Helyszín: EMKE–GYMAE.
 
2010. december 8., szerda, 18 óra
Ember és Természet Kollégium
Természeti katasztrófák – Poszet Szilárd, a Sapientia EMTE tanárának vetített képes előadása
Szervező: GYMAE.
Helyszín: EMKE–GYMAE.
Bővebben: kt.sapientia.ro.
 
2010. december 11., szombat
XII. Honismereti Nap
Brassai Sámuel életpályája Gaal György előadása
Szecesszió a kolozsvári építészetben Pál Emese előadása
Kolozsvári szecesszió László Miklós vetített képsorozata
Szervező: Kőváry László Honismereti Kör (KLHK).
Helyszín: EMKE–Györkös Mányi Albert Emlékház.
Bővebben: magyarszecessziohaza.hu.
Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés