ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

Arculat

 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:72b125a01b042939bb200cf0e6ee5c60' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p style=\"text-align: center;\">\n <br />\n Az EMKE arculattervezője <a href=\"https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nczey_Elem%C3%A9r\" target=\"_blank\">K&ouml;nczey Elem&eacute;r</a> grafikus, karikaturista.<br />\n A log&oacute;t k&eacute;pező c&iacute;mert Miholcsa J&oacute;zsef szobr&aacute;sz &eacute;s Vincze L&aacute;szl&oacute; grafikus tervezte 1990-ben.</p>\n<p> &nbsp;</p>\n<p style=\"text-align: center;\">\n <a href=\"/sites/default/files/images/logo/emke-logo-zoldalap.jpg\" target=\"_blank\"><img align=\"absMiddle\" alt=\"\" height=\"203\" hspace=\"5\" src=\"/sites/default/files/images/logo/emke-logo-zoldalap_nagy_belyeg.jpg\" width=\"154\" /></a><a href=\"/sites/default/files/images/logo/emke-logo-kremalap.jpg\" target=\"_blank\"><img align=\"absMiddle\" alt=\"\" height=\"203\" hspace=\"5\" src=\"/sites/default/files/images/logo/emke-logo-kremalap_nagy_belyeg.jpg\" width=\"154\" /></a><a href=\"/sites/default/files/images/logo/emke-logo-feheralaponfekete.jpg\" target=\"_blank\"><img align=\"absMiddle\" alt=\"\" height=\"203\" hspace=\"5\" src=\"/sites/default/files/images/logo/emke-logo-feheralaponfekete_nagy_belyeg.jpg\" width=\"149\" /></a></p>\n<p style=\"text-align: center;\">\n <a href=\"/sites/default/files/images/logo/emke-logo-feketealaponfeher.jpg\" target=\"_blank\"><img align=\"absMiddle\" alt=\"\" height=\"203\" hspace=\"5\" src=\"/sites/default/files/images/logo/emke-logo-feketealaponfeher_nagy_belyeg.jpg\" width=\"150\" /></a></p>\n<p style=\"text-align: center;\">\n &nbsp;</p>\n<p class=\"rtejustify\" style=\"text-align: center;\">\n <strong>Log&oacute; mut&aacute;ci&oacute;k:</strong></p>\n<table style=\"width: 100%;\">\n<tbody>\n<tr>\n<td class=\"rtecenter\">\n<p>\n <a href=\"/webfm_send/973\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/972\" style=\"width: 109px; height: 150px;\" /></a></p>\n<p>\n <a href=\"/webfm_send/973\">Fekete, &aacute;tl&aacute;tsz&oacute; alap, .tif</a></p>\n</td>\n<td class=\"rtecenter\">\n<p>\n <a href=\"/webfm_send/975\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/974\" style=\"width: 110px; height: 150px;\" /></a></p>\n<p>\n <a href=\"/webfm_send/975\">S&aacute;rga, &aacute;tl&aacute;tsz&oacute; alap, .tif</a></p>\n</td>\n<td class=\"rtecenter\">\n<p>\n <a href=\"/webfm_send/977\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/976\" style=\"width: 110px; height: 150px;\" /></a></p>\n<p>\n <a href=\"/webfm_send/977\">Z&ouml;ld, &aacute;tl&aacute;tsz&oacute; alap, .tif</a></p>\n</td>\n</tr>\n<tr>\n<td class=\"rtecenter\">\n<p>\n <a href=\"/webfm_send/978\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/985\" style=\"width: 69px; height: 150px;\" /></a></p>\n<p>\n <a href=\"/webfm_send/978\">130 &eacute;v, f&uuml;ggőleges,<br />\n &aacute;tl&aacute;tsz&oacute; alap, .png</a></p>\n</td>\n<td class=\"rtecenter\">\n<p>\n <a href=\"/webfm_send/979\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/984\" style=\"width: 79px; height: 150px;\" /></a></p>\n<p>\n <a href=\"/webfm_send/979\">130 &eacute;v, f&uuml;ggőleges,<br />\n feh&eacute;r alap, .png</a></p>\n</td>\n<td class=\"rtecenter\">\n<p>\n <a href=\"/webfm_send/980\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/986\" style=\"width: 79px; height: 150px;\" /></a></p>\n<p>\n <a href=\"/webfm_send/980\">130 &eacute;v, f&uuml;ggőleges,<br />\n z&ouml;ld alap, .png</a></p>\n</td>\n</tr>\n<tr>\n<td class=\"rtecenter\">\n<p>\n <a href=\"/webfm_send/981\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/988\" style=\"width: 150px; height: 71px;\" /></a></p>\n<p>\n <a href=\"/webfm_send/981\">130 &eacute;v, v&iacute;zszintes,<br />\n &aacute;tl&aacute;tsz&oacute; alap, .png</a></p>\n</td>\n<td class=\"rtecenter\">\n<p>\n <a href=\"/webfm_send/982\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/987\" style=\"width: 144px; height: 71px;\" /></a></p>\n<p>\n <a href=\"/webfm_send/982\">130 &eacute;v, v&iacute;zszintes,<br />\n feh&eacute;r alap, .png</a></p>\n</td>\n<td class=\"rtecenter\">\n<p>\n <a href=\"/webfm_send/983\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/989\" style=\"width: 144px; height: 71px;\" /></a></p>\n<p>\n <a href=\"/webfm_send/983\">130 &eacute;v, v&iacute;zszintes,<br />\n z&ouml;ld alap, .png</a></p>\n</td>\n</tr>\n</tbody>\n</table>\n<p style=\"text-align: center;\">\n &nbsp;</p>\n<p style=\"text-align: center;\">\n <a href=\"http://emke.ro/sites/default/files/images/logo/EMKE_roll-up.jpg\" target=\"_blank\"><img align=\"absMiddle\" alt=\"\" src=\"http://emke.ro/sites/default/files/images/logo/EMKE_roll-up_nagy_belyeg.jpg\" /></a></p>\n<p align=\"center\">\n &nbsp;</p>\n<p align=\"center\">\n <strong>AZ ERD&Eacute;LYI MAGYAR&nbsp; K&Ouml;ZMŰVELŐD&Eacute;SI EGYES&Uuml;LET EMBL&Eacute;M&Aacute;J&Aacute;NAK JELENT&Eacute;SE</strong></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Az EMKE &eacute;vsz&aacute;zados hagyom&aacute;ny&aacute;nak &eacute;s jelentős&eacute;g&eacute;nek plasztikai kifejez&eacute;s&eacute;t keresve k&eacute;zenfekvő kiindul&oacute;pontot ny&uacute;jtott Erd&eacute;ly c&iacute;mere (ahol a mad&aacute;r a magyars&aacute;got, a Nap &eacute;s a Hold pedig ezen bel&uuml;l a sz&eacute;kelys&eacute;get jelk&eacute;pezi). Mivel k&ouml;zművelőd&eacute;si egyes&uuml;letről van sz&oacute;, a mad&aacute;r sz&aacute;rnyait nyitott k&ouml;nyvv&eacute; alak&iacute;tottuk. Ez ann&aacute;l is ink&aacute;bb indokolt, mivel 1945-ben az EMKE &uacute;jj&aacute;alakul&aacute;sakor d&aacute;tummal ell&aacute;tott nyitott k&ouml;nyv volt az egyes&uuml;let jelk&eacute;pe. (K&uuml;l&ouml;nben az &iacute;gy alak&iacute;tott szimb&oacute;lum nem &aacute;ll messze a MINERVA bagly&aacute;t&oacute;l sem). A c&iacute;meren szereplő h&eacute;t b&aacute;sty&aacute;t egy honfoglal&aacute;s kori paluett&aacute;s gy&ouml;k&eacute;rrel helyettes&iacute;tett&uuml;k, n&eacute;pi hagyom&aacute;nyaink &eacute;s nemzeti karakter&uuml;nk eredet&eacute;re utalva ezzel. K&uuml;l&ouml;nben a gy&ouml;k&eacute;rből kiindulva &eacute;letf&aacute;nak is felfoghat&oacute; az embl&eacute;ma, ahol &iacute;gy a k&ouml;nyv lapjai a fa &aacute;gai lenn&eacute;nek &eacute;s finnugor saj&aacute;toss&aacute;gokk&eacute;nt a Nappal &eacute;s a Holddal az &aacute;gak k&ouml;z&ouml;tt.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Az Erd&eacute;ly c&iacute;mer&eacute;t kett&eacute;oszt&oacute; s&aacute;v helyett ker&uuml;lt be az EMKE felirat. Az eg&eacute;szet, egy&eacute;bk&eacute;nt, l&eacute;giesen kezelt&uuml;k a betűk&ouml;z&ouml;k &eacute;s feh&eacute;r s&aacute;vok seg&iacute;ts&eacute;g&eacute;vel. Ily m&oacute;don az eg&eacute;sz embl&eacute;ma, v&eacute;gső soron, l&eacute;lekmad&aacute;rnak vagy szellemmad&aacute;rnak is felfoghat&oacute; (ahol a paluetta cs&uacute;csa a mad&aacute;r farka, bimb&oacute;i pedig a mad&aacute;r h&aacute;trany&uacute;l&oacute; l&aacute;bai). A mad&aacute;r a dagad&oacute; Hold fel&eacute; tekint, ami optimizmusunkat hivatott kifejezni.</p>\n<p>\n A pajzsra helyezett embl&eacute;ma hangs&uacute;lyosan keretezi &eacute;s idek&ouml;ti madarunkat.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A k&uuml;l&ouml;nb&ouml;ző lehets&eacute;ges sz&iacute;nv&aacute;ltozatokr&oacute;l most nem besz&eacute;l&uuml;nk, mert t&ouml;bb vari&aacute;ns is elk&eacute;pzelhető.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Rem&eacute;lj&uuml;k siker&uuml;lt plasztikailag is megk&ouml;zel&iacute;teni azt az eszm&eacute;t &eacute;s c&eacute;lt, amit az egyes&uuml;let sz&aacute;z &eacute;vvel ezelőtt kitűz&ouml;tt mag&aacute;nak.</p>\n<p align=\"right\">\n Az alkot&oacute; csoport nev&eacute;ben,</p>\n<p align=\"right\">\n Mih&oacute;csa J&oacute;zsef<br />\n k&eacute;pzőműv&eacute;sz</p>\n', created = 1524319025, expire = 1524405425, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:72b125a01b042939bb200cf0e6ee5c60' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://rmdsz.ro/kulturalis-esemenynaptar\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1256\" style=\"width: 163px; height: 110px;\" /></a></p>\n', created = 1524319025, expire = 1524405425, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1524319025, expire = 1524405425, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1524319025, expire = 1524405425, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1524319025, expire = 1524405425, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1524319025, expire = 1524405425, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1524319025, expire = 1524405425, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.


Az EMKE arculattervezője Könczey Elemér grafikus, karikaturista.
A logót képező címert Miholcsa József szobrász és Vincze László grafikus tervezte 1990-ben.

 

 

Logó mutációk:

Fekete, átlátszó alap, .tif

Sárga, átlátszó alap, .tif

Zöld, átlátszó alap, .tif

130 év, függőleges,
átlátszó alap, .png

130 év, függőleges,
fehér alap, .png

130 év, függőleges,
zöld alap, .png

130 év, vízszintes,
átlátszó alap, .png

130 év, vízszintes,
fehér alap, .png

130 év, vízszintes,
zöld alap, .png

 

 

AZ ERDÉLYI MAGYAR  KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET EMBLÉMÁJÁNAK JELENTÉSE

Az EMKE évszázados hagyományának és jelentőségének plasztikai kifejezését keresve kézenfekvő kiindulópontot nyújtott Erdély címere (ahol a madár a magyarságot, a Nap és a Hold pedig ezen belül a székelységet jelképezi). Mivel közművelődési egyesületről van szó, a madár szárnyait nyitott könyvvé alakítottuk. Ez annál is inkább indokolt, mivel 1945-ben az EMKE újjáalakulásakor dátummal ellátott nyitott könyv volt az egyesület jelképe. (Különben az így alakított szimbólum nem áll messze a MINERVA baglyától sem). A címeren szereplő hét bástyát egy honfoglalás kori paluettás gyökérrel helyettesítettük, népi hagyományaink és nemzeti karakterünk eredetére utalva ezzel. Különben a gyökérből kiindulva életfának is felfogható az embléma, ahol így a könyv lapjai a fa ágai lennének és finnugor sajátosságokként a Nappal és a Holddal az ágak között.

Az Erdély címerét kettéosztó sáv helyett került be az EMKE felirat. Az egészet, egyébként, légiesen kezeltük a betűközök és fehér sávok segítségével. Ily módon az egész embléma, végső soron, lélekmadárnak vagy szellemmadárnak is felfogható (ahol a paluetta csúcsa a madár farka, bimbói pedig a madár hátranyúló lábai). A madár a dagadó Hold felé tekint, ami optimizmusunkat hivatott kifejezni.

A pajzsra helyezett embléma hangsúlyosan keretezi és ideköti madarunkat.

A különböző lehetséges színváltozatokról most nem beszélünk, mert több variáns is elképzelhető.

Reméljük sikerült plasztikailag is megközelíteni azt az eszmét és célt, amit az egyesület száz évvel ezelőtt kitűzött magának.

Az alkotó csoport nevében,

Mihócsa József
képzőművész

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés