„Születésnapomra” | Makkai János-emlékkiállítás születésének 80. évfordulóján

Makkai János kiállítás

Makkai János (1944-2021) születésének 80. évfordulóján Születésnapomra címmel átfogó gyűjteményes emlékiállítást rendeznek a néhai bányamérnök-képzőművész gyermekei 2024. június 12-én, szerdán 18:30 órától a Györkös Mányi Albert Emlékházban (Kolozsvár, Republicii/Majális u. 5.).
A tárlaton Makkai János rajzai, pasztelljei, szarvaskövei, rézdomborításai, festményei, festett csempéi, mozaikjai és kövecskéi lesznek láthatók.
Megnyitó beszédet mond Kós Katalin, a Györkös-ház vezetője, Szebeni Zsuzsanna, a Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy vezetője, Makkai János özvegye és gyermekei. Közreműködik Laczkó Vass Róbert színművész és Dimén Szabolcs zenész, nagybőgőművész.
A kiállítás június 26-ig tekinthető meg.
Az esemény szervezői: Makkai János gyermekei és a Györkös Mányi Albert Emlékház.
Szeretettel várunk mindenkit!
***
Makkai János 1944. június 12-én született Désen, akkori Magyarországon, Makkai Endre, aki a háború utáni kommunista berendezkedések miatt elhagyva a Szolnok-Doboka vármegyei művelődési titkári állását lelkipásztori szolgálatot vállal, és Makkai Emília, született Varga, kántortanító elsőszülött gyermekeként. Életének első évei menekülésről, állandó költözésről és éhezésről szóltak, de ő ebből szülei gondoskodó szeretetének hála, nem sokat észlelt. Édesanyja naplót vezetett, amiből az tűnik ki, hogy bármilyen viszontagságos állapotok uralkodtak a gyermek körül, derűs, játékos természetével János felvidította a bombázás elől pincékbe húzódó embereket, vagy azokat, akik velük együtt szorultak egy budapesti lakásba.
Nyárádszeredai szolgálat után édesapja Petrozsényban vállalja el a református gyülekezet és a magyar közösség szolgálatát. A Zsil-völgyi bányaváros a kitaszított magyar értelmiség és a kiemelt családok gyermekeinek menhelye, ahol viszonylag békében élhettek és felsőfokú tanulmányokat folytathattak. Ennek a petrozsényi fiatal magyar értelmiségi körnek a református parókia volt a központi találkozó helye. Itt találkozott jövendőbeli feleségével is, a kiemelt és kényszerlakhelyre hurcolt földbirtokos lányával, Anderlik Ildikóval is, aki „rossz származása” miatt csak a petrozsényi egyetemen tanulhatott tovább. De itt találkozott olyan művészekkel is, mint Szervátiusz Jenő és Mátyás István, akik Makkai János első tanárai is lettek. János művészi tehetsége korán megmutatkozik, első rézdomborításai, grafikái zseniálisak. Első próbálkozásra nem nyer felvételt a kolozsvári Ion Andreescu művészeti akadémiára, ezért nem is próbálkozik tovább, hanem Petrozsényban beiratkozik a bányamérnöki szakra, amit jelessel végez el. Családot alapít, kutató bányamérnökként szárnyal a karrierje, majd Kolozsvárra költöznek, ahol az újonnan alapított Bányakutató és Tervező Intézet vezető kutató mérnöke lesz. Szakmáját nagyon szereti, nagy tisztelet övezi, mivel igen fontos újításokat és mérnöki megoldásokat dolgoz ki a mélyakna ásás terén. De a művészetnek nem fordít hátat. Kolozsváron megismerkedik Györkös Mányi Alberttel, Berci bácsival, akivel szoros barátságot ápol. Rendszeresen találkoznak, sétálnak a Sétatéren és művészként bátorítják egymást. Az a sorsközösség köti őket össze, hogy mindketten úgymond amatőr művészek. Rendszeresen kiállít Kolozsváron, Tordaszentlászlón és Budapesten is. Képei, rajzai és kövei számos hazai és magyarországi gyűjtemény kedvelt darabjai.
Rajzaiból, rézdomborításaiból is látszik, hogy inkább szobrásznak teremtetett, de korán elragadták a színek és rátért a festészetre. Jánost az erdélyi hegyvidéki tájak ragadták meg, képeiben az életet adó természet jelenik meg. Ugyanakkor roppant tehetséges rajzoló volt, az a művész, aki egy vonalból megragadta a lényeget.
Érdeklődő, felfedező természete révén mindig nyitott volt új technikák felé. Festett kövekre, csempére, üvegre. Négy fia közül kettő lépett művészi pályára, ami igen büszke apává tette. Pályájukat végig segítette, követte, és természetesen tanult is tőlük. Elsajátította az üvegmozaik és az üvegfestés technikáját is. Üvegművész fiának, Makkai Andrásnak gyakran segített az ólomüveg ablakok festésében, mint például a Székely Nemzeti Múzeumban lévő, Bánffy Miklós A4-es méretű tervrajza alapján gigantikus méretűvé kivitelezett, Csaba királyfit ábrázoló üvegablak megfestésében.
Kíváncsisága és mérnöki tudása Franciaországba és Mongóliába is elvezérelte. Mindkét útja mély hatással volt művészetére is. Franciaországban születtek könnyed, napos akvarelljei és a nyugodt mediterrán életet, fákat megjelenítő rajzai. Mongóliai útjáról a Györkös Mányi Albert Emlékház Nyitott szemmel című programsorozatának meghívottjaként is beszámolt, a sorozat társszervező házigazdájával, Laczkó Vass Róberttel való beszélgetés keretében. Mongóliában találkozott a szarvaskövekkel, amelyek arra ihlették, hogy maga is kisebb-nagyobb szarvasköveket faragjon.
Nemcsak mérnökként és művészként alkotott nagyot, emberként is meghatározó személyisége volt Kolozsvár értelmiségi körének. Feleségével öt gyermeket neveltek fel. a Mócok úti lakásuk ajtaja mindig mindenki előtt nyitva állt. Sok, szárnyát bontogató művész lelt támogatásra, nyugodt fészekre a Makkai családban. Bekapcsolódott lelkipásztor fiának, Péternek áldásos munkájába is: értelmi fogyatékkal élő művészi tehetségek ápolását vállalta, akik számára alkotótáborokat vezetett.
Kiállításszervezőként is érdemes megemlíteni. Nemcsak magának szervezett kiállításokat, hanem közrejátszott a Makkai Piroska és a Zsil-völgyi művészek kiállításának az összeállításában is. A Györkös Mányi Albert Emlékház lelkes önkéntese volt éveken keresztül. 
Halála váratlanul jött. Elhunyta után gyermekei kikérték a megfigyelési dossziéját, amiből kiderült, hogy Makkai Jánost, édesapja lelkészi, parókiaépítési és néprajzkutatási tevékenységei miatt, végig megfigyelés alatt tartották a kommunizmus éveiben. Bár a bányakutató intézet ajánlotta, a biztonsági szolgálat nem engedte külföldi kutatói utakra, és bányamérnöki doktorátusát is más használta fel a cím elnyerése végett. Mindez nagy fájdalmat okozott neki. Az elnyomatás, a meggátolt kibontakozás érzése több rajzán és festményén is megjelenik.
***
Az esemény Facebook-oldala
***
A Györkös Ház közönsége Facebook-csoport
A Györkös-ház eseménynaptára 2024