Átadták az idei EMKE-díjakat

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) az idei évi közgyűlését a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet dísztermében (Bocskai/Avram Iancu tér 13. sz.) tartotta április 13-án, szombaton délelőtt, ezt követően pedig ugyanott tartották az EMKE-díjak ünnepélyes átadását. Az alábbi díjak kerültek kiosztásra.

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Nagy Pál részére – a székelyudvarhelyi színház felemelkedéséért és a civil szférában betöltött áldozatos munkájáért – gr. Bánffy Miklós-díjat adományozott. Czvikker Katalin mondta a laudációt.

Mohay Tamás részére – a csíksomlyói kegyhely és búcsújárás múltjának és jelenének kutatása területén végzett kiemelkedő munkásságáért – Bányai János-díjat adományozott. A laudációt Tánczos Vilmos mondta.

Moldovai Katalin filmrendező részére – kiemelkedő rövidfilmes munkásságáért, valamint társadalmi kérdésekre érzékenyen reflektáló, közoktatást előtérbe helyező nagyjátékfilmjéért, az Elfogy a levegő című filmért – Janovics Jenő-díjat adományozott. Farkas Boglárka mondott laudációt.

Kelemen László részére – az erdélyi hagyományos népzene- és néptánckultúra kutatása, művelése és népszerűsítése érdekében kifejtett több mint négy évtizedes, kiemelkedő tevékenységéért – Kallós Zoltán-díjat adományozott az EMKE. A laudációt Jávorszky Béla mondta.

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Lung László Zsolt részére – kiemelkedően igényes szerepformálásaiért – Kovács György-díjat adományozott. Barabás Árpád laudációját Kicsid Gizella olvasta fel.

Könczei Csillát – az erdélyi interkulturalitás következetes művelése érdekében kifejtett munkásságáért – Könczei Ádám-díjjal tüntette ki az EMKE. A laudációt Szabó Árpád Töhötöm mondta.

Bányai Réka részére – tudományos munkásságáért, közvetítő és népszerűsítő, valamint sokoldalú könyvtárosi munkájának elismeréseként – Monoki István-díjat adományozott az EMKE. Lázok Klára mondott laudációt.

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Fülöp Judit részére – az erdélyi magyar kórusirodalom népszerűsítéséért, a kórusmozgalom terén kifejtett több évtizedes kiemelkedő művészi munkájáért és kiváló szervezői tevékenységéért – Nagy István-díjat adományozott. Makkai Gyöngyvér mondott laudációt.

Tóth Tünde számára – kiemelkedő színészi, oktatói és rendezői munkásságáért – Poór Lili-díjat adományozott a közművelődési egyesület. A laudációt Novák Eszter készítette el, ezt a díjat másnap Nagyváradin adták át.

Az EMKE Oláh-Gál Elvira részére – sokoldalú, magas szakmai igénnyel és alázattal végzett, gazdag rádiós és írott sajtós értékteremtő és -megőrző munkásságáért – Spectator-díjat adományozott. Sarány István mondott laudációt.

Tamás Csilla részére – a műkedvelő versmondás népszerűsítéséért, a fiatalok ezirányú aktivizálásáért, ifjúsági közművelődési tevékenységéért, igényes versszínházi előadásaiért – Szentgyörgyi István-díjat adományozott az EMKE. Laudációt Bogdán Zsolt mondott.

Forró Ágnes képzőművésznek, művészetterapeutának – érzékeny összhangot mutató képzőművészeti alkotásaiért, valamint a művészetterápia területén végzett munkásságáért – Szolnay Sándor-díjat adományozott az EMKE. A laudációt László Noémi mondta.

Életműdíjak

Boros Zoltán zeneszerző, filmrendező, televíziós szerkesztő részére – a ’70-es évek magyar nyelvű televíziós adásának megmaradásra ösztönző, az összetartozás érzését erősítő hely- és kultúrtörténeti műsoraiért, a Román Televízió magyar nyelvű adásának 1990-es újraindításáért – életműdíjat adományozott az EMKE.

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Farkas Ibolya színművésznő részére – az erdélyi magyar színművészet hírének itthoni és külföldi öregbítéséért, színésznemzedékek oktatásáért, 65 éves színművészi pályafutása elismeréseként – életműdíjat adományozott.

Gergely Erzsébet tanár, műemlékvédő részére – a Házsongárdi temető magyar síremlékeinek megőrzésében, felújításában és műemlékké nyilvánításában végzett pótolhatatlan munkássága elismeréseként – életműdíjat adományozott a közművelődési egyesület.

Kulcsár Gabriella részére – zenésznemzedékek oktatásáért, zenei publicisztikai írásaiért, amelyekkel az értő zenehallgatás élményét eljuttatta a széles közönséghez, a zenei közművelődés terén végzett maradandó munkásságáért – életműdíjat adományozott az EMKE.

Az EMKE László Bakk Anikó zene- és táncpedagógus részére – az ifjú nemzedékek zenei neveléséért, az Amaryllis együttes megalapításáért, a Mátyás Napok szervezéséért, a reneszánsz és barokk zenei és táncéletet bemutató publicisztikájáért – életműdíjat adományozott.

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Matekovits György fogorvosprofesszor részére – szakírói és egészségnevelői tevékenységén túl a bánsági szórványközösségek érdekében a közművelődés szervezéséért, a temesvári szabadegyetem működtetése terén kiemelkedő érdemeiért – életműdíjat adományozott, amit unokahúga vett át.

Kiváló közművelői oklevelek

v. Huszti Orbán Sarolta mb. törzskapitánynak, a marosszéki Történelmi Vitézi Rend képviseletében és tagjaival együtt nemzeti ünnepségeinken és megemlékezéseinken való rendszeres részvétele iránti elismerésül. (Ábrám Zoltán – Marosvásárhely, a Közép-Erdély régió alelnöke)

Batizán Attila református lelkésznek, lelkészigazgatóként Gecse Dániel szellemisége őrzőjének, a közösség megtartása és a fiatalság megmaradása érdekében kifejtett tevékenysége iránti elismerésül. (Ábrám Zoltán – Marosvásárhely, a Közép-Erdély régió alelnöke)

Haller Béla tanárnak, az erdélyi történelmi családokat tömörítő Castellum Alapítvány és a Teleki Téka Alapítvány irányítása során kifejtett közművelődési és identitásmegőrző tevékenysége iránti elismerésül. (Ábrám Zoltán – Marosvásárhely, a Közép-Erdély régió alelnöke)

Szilágyi Tibor egyetemi tanárnak, az erdélyi magyar orvosképzés rendíthetetlen képviselőjének, az orvos- és gyógyszerésztudományt anyanyelvünkön művelő EME keretében kifejtett tevékenysége iránti elismerésül. (Ábrám Zoltán – Marosvásárhely, a Közép-Erdély régió alelnöke)

Birtalan Beáta Erzsébet – fáradhatatlan művelődés- és kulturális szervezői munkásságáért, a Szilágybagosi Amatőr Színjátszó Társulat, a Dörömbölő Néptánccsoport, valamint a Kavalkád női énekcsoport megalapítójaként és vezetőjeként végzett tevékenysége, mindenkori tettrekészsége elismeréseképpen. (Széman Rózsa, EMKE Szilágysomlyó és környéke elnöke)

Oláh Gabriella – Nagyvárad székesegyházi kántor, fáradhatatlan kulturális szervező, egyházmegyei kórustalálkozók, Ave Maria-koncertek, zenei táborok szervezője, a székesegyház kis és Szent Cecília Gyermekkórusa létrehozója és irányítója. (Fleisz János – Nagyvárad, a Partium régió alelnöke)

Hochbauer Gyula tanár, helytörténész, szerkesztő, Négyfalu. A barcasági honismeret történetének kutatásáért, ismertetéséért. (Serfőző Levente – Szeben, Dél-Erdély régió alelnöke)

Lózer Csaba László, a HÍD Egyesület alelnöke, megfeszített, kitartó és önzetlen munkájának, és a közművelődési műsorok támogatásának elismeréséül. (Serfőző Levente – Szeben, Dél-Erdély régió alelnöke)

Bartha Melinda tanárnőnek, a közösségi életben kifejtett önzetlen, minőségi és kitartó munkájának köszönetéül. (Serfőző Levente – Szeben, Dél-Erdély régió alelnöke)

Ferenczi István vajdahunyadi RMDSZ-elnöknek, a közösség fejlődése érdekében tett, önzetlen és megfeszített munkájáért és támogatásáért, a helyi Corvin Savaria Magyar Ház felújításáért, működtetéséért. (Serfőző Levente – Szeben, Dél-Erdély régió alelnöke)

Forrás: EMKE

Fotók: Horváth László

www.romkat.ro, 2024. április 14.