Szatmári megemlékezéseket rendeznek évfordulók jegyében

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület kezdeményezésére és a szatmárnémeti G. M. Zamfirescu Kulturális Központ messzemenő támogatásával a  romániai Szatmár megyében  2023. május 15-én, 16-án  és 17-én a Dsida - Páskándi – Jakabffy -  Markovits és Szilágyi Napok keretében  emlékezünk  meg a 90 esztendővel ezelőtt  Szatmárhegyen született és gyerekeskedő, majd Szatmárnémetiben diákoskodó  Páskándi Géza  költő-, dráma- és prózaíróról, a  85 esztendeje, az akkori Szatmár megyéhez tartozó Nagysomkúton született és  Szatmárnémetiben érettségizett Szilágyi Domokos költőről, esszéíróról, a  Szatmárnémetiben született és érettségizett Dsida Jenő  költő halálának 85. évfordulójáról; a Kisgércén született és Szatmárnémetiben érettségizett, egy ideig iskolavárosában is tevékenykedő Markovits  Rodion újságíró halálának 75. évfordulójáról, valamint az élete végén a Szamos parti városban élt és 60 esztendeje Szatmárnémetiben eltemetett Jakabffy Elemér kisebbségpolitikusról, a Magyar Kisebbség című folyóirat alapítójáról.

A rendezvény május 15-én, hétfő délután 19 00 órakor a szatmárnémeti Titulescu téren álló  Dsida-szobor megkoszorúzásával kezdődik.

Május 16-án, kedden  délelőtt 9 00 órától „SZATMÁRI  MEGEMLÉKEZÉSEK  ÉVFORDULÓK JEGYÉBEN” címmel a Szatmárnémeti Iparos Otthon  Stefan cel Mare utca 18. szám alatti épületében  tartunk egésznapos tanácskozást és könyvbemutatókat az öt  alkotó szellemi örökségével kapcsolatos időszerű kérdésekről.

Másnap: május 17-én, szerdán a délelőtti órákban irodalmi kirándulás keretében hajtunk fejet Jakabffy Elemér emléke előtt a hídon túli római katolikus temetőben, koszorúzással emlékezünk Szatmárhegyen a szülőház telkén, majd a település főutcáján álló szobor előtt Páskándi Gézára, Szatmárnémetiben pedig a Rawensburg sétányon Szilágyi Domokosra a költő szobra előtt.

Az irodalmi tanácskozásra és a megemlékezésekre minden érdeklődőt szeretettel hívnak és várnak a szervezők.

A 2023-es  Dsida – Páskándi –  Jakabffy – Markovits –  és Szilágyi Napok részletes programja a következő:

Szatmárnémeti

2023. május 15., hétfőn késő  délután

         19 00 órakor                 (kelet-európai idő szerint !)

Ünnepi megemlékezés és koszorúzás Dsida Jenő  szatmári szobránál

–     Titulescu téri park  –

          Köszöntőt mond:

                                                 Muzsnay Árpád, az EMKE főtanácsosa

                                                 Kereskényi Gábor Szatmárnémeti polgármestere

           Beszédet tart:    

                                                 Schönberger Jenő Szatmárnémeti  római katolikus megyéspüspöke

                                                             Fehér Imola Méhes György-debütdíjas költő,

                                                                                        a Kölcsey Ferenc Főgimnázium tanárnője (Szatmárnémeti)

              Fellép:                                                

                                                 László Zita színművész (Szatmárnémeti)

                                                 Petneházy Attila  színművész (Nyíregyháza)

                               Szavalnak:

                                               Kádár Tóth Gergő, a Hám János Római Katolikus Líceum  diákja

                                               Bors Hajnalka, a Református Gimnázium diákja

                                                          Urbán Zsőfia, a Kölcsey Ferenc Főgimnázium diákja

                                               Kádár Adrienn, a Református Gimnázium diákja

                                               Loga Szilárd, a Kölcsey Ferenc Főgimnázium diákja

                                               Csorvási Panka,a Hám János Római Katolikus Líceum diákja

               A koszorúzást levezeti:

                                                Szénás Zalán, a ZKK kulturális eseményszervezője

                Díszőrséget áll:

                                           Dsida Jenő Cserkészcsapat  Halász Zita  tanárnő vezetésével

Szatmárnémeti

2023. május 16., kedd délelőtt

      9 00  és 13 30 óra között                    (kelet-európai idő szerint !!)

                                                                    

                 „SZATMÁRI  MEGEMLÉKEZÉSEK  ÉVFORDULÓK JEGYÉBEN”                                                                      

 

Irodalmi tanácskozás Páskándi Gézáról, Dsida Jenőről,
    Jakabffy Elemérről, Markovits Rodionról és Szilágyi Domokosról   –

 

–  a Szatmári Iparos Otthon előadótermében   –

(Stefan cel Mare /volt Kazinczy/ utca 18. sz.)

 

         A jelenlevőket köszönti: 

                                           Muzsnay Árpád közíró, az EMKE főtanácsosa (Szatmárnémeti))

              Tanácskozásvezető : 

                                              Láng Gusztáv irodalomtörténész (Táplánszentkereszt)

                    Előadások:

                     Cseke Péter irodalomtörténész (Kolozsvár):

Páskándi tetszhalott esszéfolyama, avagy A vándor-líra életre keltése

                         Bertha Csilla irodalomtörténész (Debrecen):                   

„ A mindenségnek fáj dalom”  

–  Dsida-versek angolul –

                         Lisztóczky László irodalomtörténész (Eger):    

Reményik Sándor és Dsida Jenő  barátsága

                     Bilibók Karola közíró (Kolozsvár):

Szilágyi Domokos és Kántor Lajos kapcsolata

a Kántor-hagyaték tükrében

                

                     Végh Balázs Béla irodalomtörténész (Börvely):

                                                                 Dsida Jenő hosszúversei

  

11 00 – 11 30                                      Kávészünet

                                          

11 30 – 13 30                             Irodalmi tanácskozás folytatása          

 

                Tanácskozás-vezető :  Bertha Zoltán irodalomtörténész (Debrecen)   

 :                 Előadások:

                     Egyed Emese irodalomtörténész (Kolozsvár):   

A Kalota Kiadó Szilágyi Domokos-programja

                       Pop Felician műfordító (Szatmárnémeti):      

Rodion Markovits  –  la răspântia dintre culturi

(Markovits Rodion  –  a kultúrák találkozásánál)

 

                       Láng Gusztáv irodalomtörténész (Táplánszentkereszt):

A költői szereptudat árnyalatai Szisz költészetében

 

                       Cs. Nagy Ibolya irodalomtörténész (Debrecen):

Olvasat-változatok, értelmezési lehetőségek:

a "hatodik érzékszerv"  segítségével

–  Dsida Jenő: Nagycsütörtök  –

13 30  – 15 30                                                 Ebédszünet    

 16 00  –  17 50                                  Az irodalmi tanácskozás folytatása

                                    (Szatmárnémeti Iparos Otthon  –  Stefan cel Mare (Kazinczy) utca 18.sz.)

                 Tanácskozás-vezető :     Egyed Emese irodalomtörténész (Kolozsvár)

                       Előadások:       

                        Dávid Gulya irodalomtörténész (Kolozsvár):                                

       Egy történelmi dráma a műfaj-újítás és a befogadó közeg konfliktusának szorításában

A Vendégség kortárs fogadtatása és hazai visszhangja  –                  
                                                  

                          Bertha Zoltán irodalomtörténész (Debrecen): 

                          Transzszilván "lélekmentők"

Páskándi Géza esszéi erdélyi írókról –
 

                      Pécsi Györgyi  irodalomtörténész (Budapest):

A költőhalál Szilágyi Domokos Petőfi-verseiben

                                                   

                          Varga Attila alkotmányjogász (Szatmárnémeti):

Jog az irodalomban

–    Jogelméleti témák Dsida Jenő, Szilágyi Domokos költészetében

és Páskándi Géza drámáiban  –

 

17 50 – 18 20                              Kávészünet 

                               

                                             

18 20 –20 30                          Az irodalmi tanácskozás folytatása,                    

                                                majd könyvbemutatókkal  zárása      

 

                 Tanácskozás-vezető :Dávid Gyula irodalomtörténész (Kolozsvár)        

                 Előadások:

                

                             Márkus Béla irodalomtörténész (Debrecen):

Falu, a háború idején

(Markovits Rodion: Sánta farsang)

 

                            Szekernyés  János közíró (Temesvár):

Az Avasból a világhírnévig

–   Markovits Rodion köz- és szépírói pályaképe  –  

 

                               Bodó Barna politológus (Temesvár):

Az első húsz év

Jakabffy Elemér és Páll György 1938-as Bánság-monográfiájáról  –
 

  Zárásként: 

                        Dávid Gyula bemutatja a Petőfi Erdélyben című könyve legújabb kiadását, Cseke Péter Páskándi Gézáról szóló tanulmánykötetét, Felician Pop Markovits-monográfiáját , valamint  Bodó Barna esszé- és tanulmánykötetét.

                          A könyvek  helyben megvásárolhatóak.

                                          2023. május 17., szerda  délelőtt

 

Szatmárnémeti                                 

   8 45 órakor                                  (kelet-európai idő szerint !)

 

                                               Indulás az irodalmi kirándulásra

(Az irodalmi kiránduláson bárki részt vehet, ha az  utazást meg tudja oldani.

A szervezők csupán a tanácskozás előadóinak biztosítanak autóbuszt.  )

            

9 00  órakor                

Jakabffy Elemér sírjának megkoszorúzása

Hídon túli római katolikus. temető  –
        Imát mond:

                                                    Schönberger Jenő  római katolikus megyéspüspök 

                                                        Pataki Csaba, a Szatmár Megyei Tanács elnöke

       A szülőföld nevében szól:

                                                      Szekernyés  János közíró (Temesvár)                                                       

                             Szatmárhegy

 

10 30  órakor                                                             (kelet-európai idő szerint !)

A szülőház telkén   Páskándi – emléktábájának  megkoszorúzása

(Páskándi - volt Călăraşi - utca )

A költőt idézi:

                                                       Láng Gusztáv irodalomtörténész (Táplánszentkereszt)

Szaval :

                                                       László Zita  színművész (Szatmárnémeti)          

11 00  órakor

Az állandó Páskándi-kiállítás megtekintése

–  a Szatmárhegyi Községi Könyvtárban  –

  A kiállítást és a könyvtárat bemutatja:

Marián Éva, a község  könyvtárosa

 11 45    órakor                                                              

Megemlékezés és koszorúzás  a Páskándi-szobornál

          ( Fő út  melletti park )

 

  Köszöntőt mond:

                                             Muzsnay Árpád, az EMKE főtanácsosa

   A költőt idézi:

                                                                   Dávid Gyula  irodalomtörténész (Kolozsvár)  

                                Szaval :

                                                      László Zita színművész (Szatmárnémeti)        

               

                                                      Szatmárnémeti     

12  40    órakor                                                                                                                                  

Koszorúzás  a Szilágyi Domokos szobornál

                                                             (Rawensburg sétány)                                   

A költőről beszél :

                                                                   Dávid Gyula  irodalomtörténész (Kolozsvár)  

                                                      Láng Gusztáv irodalomtörténész (Táplánszentkereszt)

    Szaval :

                                                      László Zita  színművész (Szatmárnémeti)          

                                                   

Szervező:

Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület

 G.M.Zamfirescu Kulturális Központ

A versmondó diákokat felkészítő tanerők:

Fazekas Katalin, Fórizs – Kiss Imola, Gál Gyöngyi, Heinrich Andrea,

Szász Anna, Varga-Bressel Christiane

 

                                                                              Média-támogatóink:

City Rádió, Szatmári Friss Újság, www.szatmar.ro ,  Kolozsvári Rádió,  Maszol , Nagykárolyi Anziksz

www.irodalmijelen.hu, 2023. május