Szórvány és tömbmagyarság között építi a kapcsolatot az EMKE

Közgyűlését tartotta április 15-én, szombaton, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) a kolozsvári Protestáns Teológi­ai Intézet dísztermében. Délután került sor az EMKE-díjak ünne­pélyes átadására: 13 kategóriában adták át a jeles erdélyi magyar személyiségekről elnevezett díjakat.

Az Erdélyi Magyar Közműve­lődési Egyesület (EMKE) éves közgyűlésén, amelyre szombaton került sor a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet dísztermében, Széman Péter elnök beszámolójában többek között megemlítette; a civil szervezet tavaly is megszervezte immár hagyományosnak minősülő rendezvényeit, így például a Magyar Házak találkozóját is, amelynek során felmérték a gondokat, illetve jó gyakorlatokat ismertettek. Kiemelte, hogy az EMKE fontos és állandó feladatának tartja a kapcsolatépítést a szórvány és a tömbma­gyarság között. A közgyűlés részét képezte az EMKE-díjak ünnepélyes átadása is -13 kategóriában adták át a jeles erdélyi magyar személyiségekről elnevezett díjakat, és ez alkalomból Potápi Árpád János magyar államtitkár Kötő József-díjban részesült. Az államtitkár ismertette a magyar kormánynak a külhoni magyar közösségeket segítő tevékenységeit, amely kiterjed az oktatás, az ifjúság, a gazdaság támogatására is.

Az EMKE éves közgyűlésén Székely István, az RMDSZ ügyvezető alelnöke köszöntőbeszédében hangsúlyozta: - Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület és a Magyar Házak Hálózatának kiemelt szerepe van a fiatalok nemzeti identitásának biztosításában, ami főleg a nagyvárosi szórványban alapkérdés. Interetnikus közösségben a fiatalok nyelvi hovatartozása és identitása a magyar közösségi élmény által biztosítható. Az RMDSZ partnerséget kínál ebben az EMKE-nek. Tasnádi István Szilárd alprefektus szerint Kolozsváron és Kolozs megyében az EMKE az identitástudat megőrzését és továbbadását segíti elő.

Potápi Árpád János, a Magyar Miniszterelnökség Nemzetpoliti­káért felelős államtitkára azt han­goztatta: - A nemzetstratégiai célokat az ukrajnai háború okozta nehéz gazdasági helyzetben sem adtuk fel. Folytatjuk a nemzetegyesítést a külhoni magyar közösségek megerősítésével. A külhoni magyarok intézményrendszere működésének biztosítására folyamatosság és kiszámíthatóság jellemző. A magyar kormány folyamatosan támogatja a külhoni közösségek életében kiemelt szerepet játszó külhoni magyar szervezeteket. 2021-ben 2372 projektet támogattunk, és egy hónap alatt közzétesszük az új pályázati kiírásokat.

A Gondoskodó nemzet éve című előadásában Potápi Árpád államtitkár kitért arra, hogy a magyar kormány által támogatott óvodafejlesztési program hamarosan lezárul: a 900 óvoda vagy bölcsőde megépítéséből, illetve felújításából immár több mint nyolcszáz megvalósult. Az ifjúságot érintő Határtalanul programnak köszönhetően az évek során félmillió magyarországi gyermek jutott el a Kárpát-medence magyarok lakta településeibe. Újraindították a Petőfi Sándor Programot, amelynek során öt országban húsz ösztöndíjas segíti a külhoni magyarok identitásának továbbadását. Erdélyben tizenegy fiatal tartózkodik jelenleg ezen program keretében. A magyar kormány támogatja a külhoni sportrendezvényeket is, például a lovassportokat. A gazdasági kapcsolatok élénkítése érdekében megszervezik a Kárpát-medencei Magyar Vállalkozók Találkozóját. A nagyvállalkozói mentorprogram keretében május 2-ig lehet jelentkezni mind a mentoroknak, mind a mentoráltaknak. Ami az önkormányzatok támogatását illeti, 2015 óta 100 testvértelepülési kapcsolat kialakítását és megerősítését támogatták, 2023-ban ezt is folytatni fogják.

„Potápi Árpád a Kárpát-medencei magyarság minden szívdobbanását ismeri. Elkötelezett, elhivatott. Munkája eredménye a Kárpát-medence egészében látható. Ott van minden, a magyarság számára jelentős eseményen. Keresi a megoldást a problémákra. A Potápi Árpádnak ítélt Kötő József-díj tisztelgés mind a névadó, mind a díjazott esetében” - laudálta Brendus Réka, a Magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának a főosztályvezetője Potápi Árpád János államtitkárt, akit Kötő József-díjban részesített az EMKE.

Széman Emese Rózsa egy felmérés eredményeit ismertette. Az Iskolai közösségi szolgálat a romániai (magyar) középiskolai oktatásban címmel tartott bemutatójában azt hangsúlyozta: az általuk lebonyolított kérdőíves felmérés alapján elmondható, Erdélyben is lenne igény arra a Magyarországon meghonosodott gyakorlatra, amely ötven órás közösségi szolgálat elvégzésére kötelezi a líceumi tanulókat. Megtudtuk: 600 címre küldték el a 18 kérdésből álló felmérést, amire 81 helyről érkezett válasz. A válaszadók közül sokan nem ismerték az Iskolai Közösségi Szolgálat mibenlétét, de hasznosnak tartották azt. Megoszlottak a pedagógusok véleménye, hogy azt kötelezővé kellene tenni. Erre azonban Romániában csak jogszabálymódosítás által kerülhet sor.

Beszámolójában Széman Péter országos EMKE-elnök felsorolta a 2022-es év áprilisától december végéig megvalósított tevékenységeket. Megtudtuk: gyarapodik a Szabédi Ház irodalmi hagyatéka, elkezdték a digitalizálását. Györkös Mányi Albert születésének századik évfordulója kapcsán háromnyelvű albumot jelentettek meg. Megszervezték a Magyar Házak találkozóját, ennek során felmérték a gondokat, jó gyakorlatokat mutattak be. A kézműves tevékenységeket támogató Aszakkör program során tavaly harminc szakkör működött, idén 113-at szerveznek harminc településen több mint 500 résztvevővel. Fontos és állandó feladat a kapcsolatépítés a szórvány és a tömbmagyarság között. Katona Réka a szervezet pénzügyeit ismertette, Imecs Veronka pedig a cenzori bizottság jelentését.

Tamás Csilla, az EMKE ifjúsági szervezetének, az EMKISZ-nek a volt elnöke a tavalyi események között megemlítette többek között a Könyvturit, amely 700 érdeklődőt vonzott, és közel 5000 könyv talált gazdára. Ismertette a tavaly júliusban megrendezett Művészeti karaván kolozsvári műhelyét, a Kolozsvári Magyar Napokon és a VII. Kultivál Ifjúsági Fesztiválon való részvételüket, stb. Megtudtuk: az EMKISZ is részt vesz a Kolozsvári Polgármesteri Hivatal keretében működő Kolozsvári Ifjúsági Konzultatív Tanácsban, és remélhető, hogy annak új, belvárosi székhelyén is szervezhetnek majd eseményeket. Kovács Lilla, a tavalyi tisztújítás során megválasztott EMKISZ-elnök az idei tervek kapcsán közölte: jövő héten rendezik meg a kilencedik Könyvturit, ezenkívül majd környezettudatossági műhelyt szerveznek, és részt vesznek azokon a fesztiválokon, eseményeken, amelyeken eddig is jelen voltak.

Az eseményen közreműködött a Hidelvei Evangéliumi- Református Földész Énekkar (karnagy: Gombár Árpád), valamint a Szent Mihály-plébánia Szent Cecília Kórusa (karnagy: Potyó István).

Az EMKE-díjazottak teljes jegyzékét április 13-i lapszámunkban közöltük, a díjátadásról a fo­tóriportunk a www.szabadsag.ro honlapon megtekinthető.

 

Szabadság, B NAGY-HINTÓS DIANA 2023. április 18., kedd