EMKE-díjak – 2023

2023. április 15-én, szombaton délelőtt 11 órától rendezi az EMKE idei évi közgyűlését a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet dísztermében (Bocskai/Avram Iancu tér 13. sz.), valamint 15 órától az EMKE-díjak ünnepélyes átadására ugyanezen a helyszínen kerül sor.

A közgyűlésen közreműködik a Hídelvei Evangéliumi-Református Földész Énekkar. Karnagy: Gombár Árpád.

Előadást tartanak:  

Potápi Árpád János – 2023 a gondoskodó nemzet éve a nemzetpolitikában;

dr. Széman Emese Rózsa – Iskolai Közösségi Szolgálat a romániai (magyar) középiskolai oktatásban (?) – egy felmérés tanulságai. 

 1. Balázs Ferenc-díj

Laudál: Dáné Tibor Kálmán

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület dr. Fejes Ildikó részére – az egykori Csíksomlyói KALOT Népfőiskola hagyományaira épülő modern felnőttképző intézmény, a KALOT Egyesület alapításában és működtetésében végzett kiemelkedő munkásságáért – Balázs Ferenc-díjat adományoz. 

 1. Gr. Bánffy Miklós-díj

Laudál: Kovács Levente

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Szélyes Ferenc részére – aki Csűrszínház alapítójaként kiemelkedő színpadi alakításai mellett áldozatos munkával fenntartja és évente megújuló energiával élteti ezt az egyedi kezdeményezést, melyet egy kis közösség szintjéről magas rangra emelt – gr. Bánffy Miklós-díjat adományoz. 

 1. Bányai János-díj

Laudál: Kinda István

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület dr. Sári Zsolt múzeumi főigazgató-helyettes részére – az erdélyi magyar épített örökség és az erdélyi társadalom történetének feltárása, megőrzése és múzeumi keretek között történő megmutatása érdekében végzett kiemelkedő munkássága elismeréséül – Bányai János-díjat adományoz. 

 1. Janovics Jenő-díj

Laudál: Szűcs László

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Tóth István fotóművész részére – sok évtizedes alkotói munkásságáért és a fotóművészet népszerűsítése érdekében végzett tevékenységéért – Janovics Jenő-díjat adományoz.

 1. Kallós Zoltán-díj

Laudál: Molnár Szabolcs

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Sára Ferenc és Varga Zsuzsanna házaspár részére – a népi kultúra éltetéséért, a Gyimes völgyében évtizedek óta kifejtett értékmegőrző munkájukért – Kallós Zoltán-díjat adományoz. 

 1. Kovács György-díj

Laudál: Berekméri Katalin

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Varga Balázs részére – a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós társulatában végzett kiemelkedő színpadi teljesítményeiért, valamint a társulati áldozatos munkájáért – Kovács György-díjat adományoz. 

 1. Kötő József-díj

Laudál: Brendus Réka

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Potápi Árpád János államtitkár részére – a Kárpát-medencei magyar civil szervezetek és közösségek következetes támogatásáért – Kötő József-díjat adományoz. 

 1. Gr. Mikó Imre-díj

Laudál: ifj. Mezei János

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Hristea Erika-Elisabeta vállalkozó részére – a kolozsvári magyar egyházak, oktatási intézmények, kulturális és sportegyesületek, az erdélyi Versailles megmentésére szánt jelentős támogatásáért – gr. Mikó Imre-díjat adományoz. 

 1. Monoki István-díj

Laudál: Bartis Edit

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Köllő Enikő részére – tevékeny és eredményes könyvtárosi pályája elismeréseként, kimagasló könyvtárosi és rendezvényszervezői munkásságáért, írott kulturális örökségünk, értékeink megőrzése, gazdagítása, valamint ezen értékek közvetítése érdekében kifejtett erőfeszítéseiért – Monoki István-díjat adományoz. 

 1. Nagy István-díj

Laudál: Lázár Anna

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Czakó Gabriella zenetanár-karnagy részére – több évtizedes, Kodály Zoltán szellemiségében kifejtett zenepedagógiai, karnagyi, kiemelkedő művészi és kiváló, önzetlen oktatói tevékenységéért – Nagy István-díjat adományoz. 

 1. Poór Lili-díj

Laudál: Köllő Katalin

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Tokai Andrea, a Temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház művésznője részére – a magyar és román színpadokon nyújtott kiemelkedő színpadi alakításaiért – Poór Lili-díjat adományoz. 

 1. Spectator-díj

Laudál: Benkő Levente

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Csinta Samu újságíró részére – több évtizedes munkásságáért, különös tekintettel kiemelkedő publicisztikai elemzéseiért, valamint a közelmúlt ismeretlen részleteinek feltárásáért – Spectator-díjat adományoz. 

 1. Szolnay Sándor-díj

Laudál: Vargha Mihály

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Erős István, Budapesti Képzőművészeti Egyetem rektora részére – kiemelkedő képzőművészeti tevékenységéért, aktív művészetszervezői munkásságáért, az erdélyi kortárs művészet nemzetközi szintre való felzárkóztatásáért és művészetpedagógiai tevékenységéért – Szolnay Sándor-díjat adományoz.

 

ÉLETMŰDÍJAK

 1. Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Albert Júlia részére – a magyar irodalmi kultúrát közkinccsé tévő előadóművészeti munkássága, valamint a szép beszédet alapkövetelménnyé tevő oktatói tevékenysége elismeréseképpen – életműdíjat adományoz.
 2. Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Gaal György részére – az irodalomtörténet és a műemlékvédelem terén kifejtett tevékenysége, valamint Kolozsvár történetét közérthetően megismertető helytörténeti munkássága elismeréseképpen – életműdíjat adományoz.
 3. Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület László Miklós részére – épített örökségünket dokumentáló fotóművészeti munkássága elismeréseként, valamint a közművelődési eseményeken való önzetlen közreműködése iránti köszönetképpen – életműdíjat adományoz.
 4. Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Meister Éva színművésznőnek – a magyar kultúra megtartó erejébe vetett hitét, valamint a magyar szó Kárpát-medencében és a diaszpórában való közkinccsé tételét szolgáló több évtizedes előadóművészi pályája elismeréseként – életműdíjat adományoz.
 5. Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Wanek Ferenc geológus, egyetemi oktató, tudománytörténész részére – elkötelezett és alázatos szakmai és oktatói tevékenységéért, a földtan egyetemi szintű oktatásában és általános népszerűsítésében kifejtett, több évtizedes aktív, előremutató munkásságáért, valamint tudománytörténészi és kultúraszervezői érdemei elismeréseképpen – életműdíjat adományoz.

Kolozsvár, 2023. április 13.

Dr. Széman Péter

www.nyugatijelen.com, 2023. április 13.