Szombaton tizennyolc díjat oszt ki az EMKE

Április 15-én, szombaton délelőtt 11 órától a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet dísztermében tartja éves közgyűlését az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE). Ugyanott 15 órától ünnepélyes külsőségek közepette adják át az idei EMKE-díjakat.

A közgyűlésen tiszteletét teszi Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár is, aki 2023 – a gondoskodó nemzet éve a nemzetpolitikában címmel értekezik. Dr. Széman Emese Rózsa kutató egy, a romániai (magyar) középiskolai oktatással kapcsolatos felmérés tanulságait osztja meg a hallgatósággal, továbbá az EMKE, valamint annak ifjúsági szervezete (EMKISZ) elnökségeinek éves beszámolója is elhangzik. Közreműködik a Gombár Árpád karnagy vezényelte Hídelvei Evangéliumi–Református Földész Énekkar.

A délután folyamán az EMKE tizennyolc díjat oszt ki az erdélyi közművelődési élet jelentős személyiségeinek.

 • Bányai János-díjat vehet át dr. Sári Zsolt múzeumi főigazgató-helyettes az erdélyi magyar épített örökség és az erdélyi társadalom történetének feltárása, megőrzése és múzeumi keretek között történő megmutatása érdekében végzett kiemelkedő munkássága elismeréséül (laudál: Kinda István).
 • Balázs Ferenc-díjat kap dr. Fejes Ildikó az egykori Csíksomlyói KALOT Népfőiskola hagyományaira épülő modern felnőttképző intézmény, a KALOT Egyesület alapításában és működtetésében végzett kiemelkedő munkásságáért (Dáné Tibor Kálmán).
 • A Janovics Jenő-díj idén Tóth István fotóművészt illeti sok évtizedes alkotói munkásságáért és a fotóművészet népszerűsítése érdekében végzett tevékenységéért (Szűcs László).
 • A Gr. Bánffy Miklós-díjra Szélyes Ferenc érdemesül, aki Csűrszínház alapítójaként kiemelkedő színpadi alakításai mellett áldozatos munkával fenntartja és évente megújuló energiával élteti ezt az egyedi kezdeményezést, melyet egy kis közösség szintjéről magas rangra emelt (Kovács Levente).
 • Gr. Mikó Imre-díjban részesül Hristea Erika-Elisabeta vállalkozó a kolozsvári magyar egyházak, oktatási intézmények, kulturális és sportegyesületek, az erdélyi Versailles megmentésére szánt jelentős támogatásáért (ifj. Mezei János).
 • Kallós Zoltán-díjat vehet át a Sára Ferenc és Varga Zsuzsanna házaspár a népi kultúra éltetéséért, a Gyimes völgyében évtizedek óta kifejtett értékmegőrző munkájukért (Molnár Szabolcs)
 • Kovács György-díjas lesz Varga Balázs – a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós társulatában végzett kiemelkedő színpadi teljesítményeiért, valamint a társulati áldozatos munkájáért (Berekméri Katalin).
 • A Kötő József-díjjal Potápi Árpád János államtitkárnak ismerik el a Kárpát-medencei magyar civil szervezeteknek és közösségeknek nyújtott következetes támogatását (Brendus Réka).
 • Monoki István-díjban Köllő Enikő részesül tevékeny és eredményes könyvtárosi pályája, kimagasló könyvtárosi és rendezvényszervezői munkássága, írott kulturális örökségünk, értékeink megőrzése, gazdagítása, valamint ezen értékek közvetítése érdekében kifejtett erőfeszítései elismeréseként (Bartis Edit).
 • A Nagy István-díjat Czakó Gabriella zenetanár-karnagy kapja több évtizedes, Kodály Zoltán szellemiségében kifejtett zenepedagógiai, karnagyi, kiemelkedő művészi és kiváló, önzetlen oktatói tevékenységéért (Lázár Anna).
 • A Spectator-díj Csinta Samu újságírót illeti több évtizedes munkásságáért, különös tekintettel kiemelkedő publicisztikai elemzéseiért, valamint a közelmúlt ismeretlen részleteinek feltárásáért (Benkő Levente).
 • Szolnay Sándor-díjjal Erős Istvánt, a Budapesti Képzőművészeti Egyetem rektorát tüntetik ki kiemelkedő képzőművészeti tevékenységéért, aktív művészetszervezői munkásságáért, az erdélyi kortárs művészet nemzetközi szintre való felzárkóztatásáért és művészetpedagógiai tevékenységéért (Vargha Mihály).
 • Poór Lili-díjas Tokai Andrea, a Temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház művésznője lesz a magyar és román színpadokon nyújtott kiemelkedő alakításaiért (Köllő Katalin).

 Az EMKE ugyanakkor öt életműdíjat is kioszt:

– László Miklósnak az épített örökségünket dokumentáló fotóművészeti munkássága elismeréseként, valamint a közművelődési eseményeken való önzetlen közreműködése iránti köszönetképpen

– Wanek Ferenc geológus, egyetemi oktató, tudománytörténész részére elkötelezett és alázatos szakmai és oktatói tevékenységéért, a földtan egyetemi szintű oktatásában és általános népszerűsítésében kifejtett, több évtizedes aktív, előremutató munkásságáért, valamint tudománytörténészi és kultúraszervezői érdemei elismeréseképpen

– Albert Júliának a magyar irodalmi kultúrát közkinccsé tévő előadóművészeti munkássága, valamint a szép beszédet alapkövetelménnyé tevő oktatói tevékenysége elismeréseképpen

– Meister Éva színművésznőnek a magyar kultúra megtartó erejébe vetett hitét, valamint a magyar szó Kárpát-medencében és a diaszpórában való közkinccsé tételét szolgáló több évtizedes előadóművészi pályája elismeréseként

– Gaal Györgynek a Kolozsvár történetét közérthetően megismertető helytörténeti munkássága elismeréseképpen.

A díjkiosztó gála ünnepélyességét a Potyó István vezényelte Szent Cecília Kórus teszi emelkedettebbé.

www.hirmondo.ro, 2023. április 12.